Norsk SoppDatabase

Søkeresultat - Etiketter


FORKLARING
Søkekriterier:
- Takson: MYCENA ABRAMSII
 • MYCENA ABRAMSII (Sommerhette) : AKERSHUS, B’RUM, N. Gjettum g†rd.. Coord.: 32V NM 846-861,414-429, [lat./long.: 59.9084°'N, 10.527°'E], P† Athyrium filix-femina, d›de og r†tnende rachisdeler langt nede, 1968.05.29, Hans B›hler 5/68 (O-F-162164 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ABRAMSII (Sommerhette) : AKERSHUS, B’RUM, N. Gjettum g†rd,. Coord.: 32V NM 846-861,414-429, [lat./long.: 59.9084°'N, 10.527°'E], nederst p† d›de eller halvd›de bladstilker, 1969.05.31, Hans B›hler 66/69 (O-F-162171 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. MYCENA ABRAMSII (Sommerhette) : AKERSHUS, OPPEG¸RD, Bekkensten.. Coord.: 32V NM 967-976,290-299, [lat./long.: 59.7918°'N, 10.7319°'E], 1969.06.05, Gro Gulden 127/69 (O-F-162158 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ABRAMSII (Sommerhette) : AUST-AGDER, GJERSTAD, Svarttjern forest reserve. Study area for effects of acidification on vegetation.. Coord.: 32V ML 91,35, lat./long.: 58.9577°'N, 8.8522°'E, Oligotrophic Picea abies forest ( Eu-Picetum myrtilletosum, humus pH ca 4.0), 1989.10.17, Gro Gulden 277/89 (O-F-162167 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ABRAMSII (Sommerhette) : BUSKERUD, HOL, Hol: Ustaoset. Coord.: 32V MN 485,067, [lat./long.: 60.4936°'N, 8.0636°'E], Alpint vierkratt, 2011.08.06, Arne Aronsen A 20/11 (O-F-303437 - edit: 2016-07-21)
 • MYCENA ABRAMSII (Sommerhette) : BUSKERUD, HOLE, Vik,. Coord.: 32V NM 70-71,60-61, lat./long.: 60.0785°'N, 10.2759°'E, on fallen trunk of Salix, 1967.06.13, Gro Gulden 61/67 (O-F-162168 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ABRAMSII (Sommerhette) : BUSKERUD, HOLE, Vik,. Coord.: 32V NM 70-71,60-61, lat./long.: 60.0785°'N, 10.2759°'E, on lying trunk of Salix, 1967.06.13, Gro Gulden (O-F-162165 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ABRAMSII (Sommerhette) : BUSKERUD, HOLE, Vik,. Coord.: 32V NM 70-71,60-61, lat./long.: 60.0785°'N, 10.2759°'E, caespitosly on fallen trunk of Salix, 1967.06.13, Gro Gulden (O-F-162166 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ABRAMSII (Sommerhette) : BUSKERUD, HOLE, Vik,. Coord.: 32V NM 70-71,60-61, lat./long.: 60.0785°'N, 10.2759°'E, p† stubbe av gran, 1967.07.21, Gro Gulden 113/67 <Note: Svak alkohol lukt ? el. ingen gr†brun,stripet (GG).> (O-F-162169 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ABRAMSII (Sommerhette) : BUSKERUD, HURUM, Holtnesdalen.. Coord.: 32V NM 803-809,008-016, [lat./long.: 59.5418°'N, 10.4263°'E], Carici elongatae-Alnetum, 1978.09.05, Svein Kristoffersen 262/78 (O-F-162170 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ABRAMSII (Sommerhette) : BUSKERUD, HURUM, Hurum: Holtnesdalen. Coord.: 32V NM 804-805,015-018, [lat./long.: 59.5459°'N, 10.4238°'E], Ulmo-Tilietum lathyretosum verni, 1979.06.20, Jon Markussen 20/79 (O-F-300277 - edit: 2015-12-07)
 • MYCENA ABRAMSII (Sommerhette) : BUSKERUD, HURUM, Hurum: Holtnesdalen. Coord.: 32V NM 804-805,015-018, [lat./long.: 59.5459°'N, 10.4238°'E], Ulmo-Tilietum lathyretosum verni, 1980.10.14, Jon Markussen 121/80 (O-F-300278 - edit: 2015-12-07)
 • MYCENA ABRAMSII (Sommerhette) : FINNMARK, ALTA, Gargia: Solstad ved Altaelva . Coord.: 34W EC 94,50, lat./long.: 69.8432°'N, 23.4577°'E, [Alt.: ca. 40 m], Oreskog, 1989.08.25, Anna Bujakiewicz, Sigmund Sivertsen 89-124 (TRH-F-21423 - edit: 2015-10-10)
 • Cfr. MYCENA ABRAMSII (Sommerhette) : HORDALAND, ULLENSVANG, Maurset,, [lat./long.: 60.2384°'N, 6.93058°'E], tall-herb birch forest, 1971.08.09, Gro Gulden 858b/71 (O-F-162163 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ABRAMSII (Sommerhette) : HORDALAND, ULVIK, Torbl†, Ulvik. Coord.: 32V LN 879,166, lat./long.: 60.5687°'N, 6.9558°'E, [Alt.: 5 m], P† bakken i ask-selje-heggeskog, 2003.05.26, Geir Flatab› (O-F-65964 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ABRAMSII (Sommerhette) : HORDALAND, ULVIK, Ulvik: Finse, [lat./long.: 60.6272°'N, 7.19296°'E], 2005.08.27, A. Aronsen A31/05 (O-F-361776 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ABRAMSII (Sommerhette) : HORDALAND, ULVIK, Ulvik: Finse, Nordnut. Coord.: 32V MN 1667,1903, lat./long.: 60.5985°'N, 7.4785°'E, [Alt.: 1400 m], On the ground under Salix sp., 2008.08.23, Arne Aronsen A27/08 (O-F-291573 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ABRAMSII (Sommerhette) : HORDALAND, ULVIK, Ulvik: Finse, Nordnut. Coord.: 32V MN 1667,1903, lat./long.: 60.5985°'N, 7.4785°'E, [Alt.: 1400 m], Under Salix sp., 2008.08.23, Arne Aronsen A31/08 (O-F-291579 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ABRAMSII (Sommerhette) : HORDALAND, ULVIK, Ulvik: Finse, Nordnut. Coord.: 32V MN 1667,1903, lat./long.: 60.5985°'N, 7.4785°'E, [Alt.: 1400 m], On the ground under Salix sp., 2008.08.23, Arne Aronsen A26/08 (O-F-291571 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ABRAMSII (Sommerhette) : M¯RE OG ROMSDAL, AURE, ¸nes p† Ertv†gs›ya . Coord.: 32V MR 732,158, lat./long.: 63.2706°'N, 8.4669°'E, [Alt.: ca. 30 m], Blandt l›v og kvist i hasselskog, 2002.06.22, Finn Oldervik 172.02 (TRH-F-30087 - edit: 2015-12-27)
 • Cfr. MYCENA ABRAMSII (Sommerhette) : NORD-TR¯NDELAG, R¯YRVIK, Vierma. . Coord.: 33W VN 4,1, lat./long.: 65.0525°'N, 13.8314°'E, Ml. Bj›rkel›v., 1969.09.06, S. Sivertsen (TRH-F-3280 - edit: 2015-09-09)
 • Cfr. MYCENA ABRAMSII (Sommerhette) : NORD-TR¯NDELAG, R¯YRVIK, B›rgefjell Nasjonalpark, Snotjelbakken . Coord.: 33W VN 3,2, lat./long.: 65.1404°'N, 13.6143°'E, In rhachibus Athyrii distentifolii, 1969.09.09, S. Sivertsen (TRH-F-3281 - edit: 2015-10-03)
 • MYCENA ABRAMSII (Sommerhette) : NORD-TR¯NDELAG, STEINKJER, Kalv›ya. Coord.: 32W PS 14970,02142, lat./long.: 64.027°'N, 11.3532°'E, [Alt.: ca. 10 m], P† flisrester etter vedhogst ved vegen, 2015.06.07, H†kon Holien 16/15 - Det. Arne Aronsen 2015 (TRH-F-16221 - edit: 2015-09-16)
 • MYCENA ABRAMSII (Sommerhette) : NORDLAND, HATTFJELLDAL, B›rgefjell nasjonalpark, v. Tiplingelva. Coord.: 33W VN 6,4, lat./long.: 65.3244°'N, 14.2487°'E, 1971.08.09, S. Sivertsen <Note: B›rgefjell nasjonalpark> (TRH-F-3283 - edit: 2010-12-14)
 • MYCENA ABRAMSII (Sommerhette) : OPPLAND, LUNNER, S›ndre Oppdalen, Amundrud Nordre. Coord.: 32V UBL 92850,85429, lat./long.: 60.2355°'N, 10.6731°'E, ung l†gurtgranskog, kvisthaug med gr†or og rognepinner (nettopp framsmeltet), 2011.04.17, Tor Erik Brandrud TEB 1-11 (O-F-248350 - edit: 2015-05-12)
 • MYCENA ABRAMSII (Sommerhette) : OPPLAND, V¸G¸, Besstronfjell, ¯-side., [lat./long.: 61.7025°'N, 8.94506°'E], [Alt.: 1060 m], I Sphagnum, Calluna, Empetrun, 1969.07.26, Gro Gulden, M. Lange 422b/69 (O-F-162159 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. MYCENA ABRAMSII (Sommerhette) : S¯R-TR¯NDELAG, RENNEBU, Nedf. Slipran. Kanten av rv. 700 . Coord.: 32V NQ 48,68, lat./long.: 62.8419°'N, 9.9523°'E, [Alt.: ca. 250 m], Grasmark, 1987.06.18, Sigmund Sivertsen 87-19 (TRH-F-9802 - edit: 2015-12-02)
 • Cfr. MYCENA ABRAMSII (Sommerhette) : S¯R-TR¯NDELAG, TRONDHEIM, By†sveien 26 b. . Coord.: 32V NR 6,3, lat./long.: 63.436°'N, 10.3027°'E, P† sm† kvistfragmenter i sti, l›vsk., [udatert], Anon. (TRH-F-3282 - edit: 2015-10-03)
 • MYCENA ABRAMSII (Sommerhette) : TELEMARK, HJARTDAL, Hjartdal: Gaustakneet, Stavsrobakken. Coord.: 32V MM 84008,33098, lat./long.: 59.8352°'N, 8.7147°'E, Vierkratt, 2010.09.04, Arne Aronsen (O-F-244358 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ABRAMSII (Sommerhette) : TELEMARK, TINN, Tinn: Gaustakneet, Langefonn. Coord.: 32V MM 82470,35569, lat./long.: 59.8574°'N, 8.6871°'E, Vierkratt; [Substrat:] P† greiner av vier, 2011.07.11, Arne Aronsen (O-F-243358 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ABRAMSII (Sommerhette) : TROMS, K¸FJORD, Olderdalen. Coord.: 34W DC 8,1, lat./long.: 69.5415°'N, 20.6155°'E, 1977.08.08, Sigmund Sivertsen (TRH-F-8649 - edit: 2010-12-14)
 • Cfr. MYCENA ABRAMSII (Sommerhette) : TROMS, TROMS¯, T›nsvikdalen, nederst. Coord.: 34W DC 28-30,35-37, lat./long.: 69.7272°'N, 19.1766°'E, pinne av older, 1965.09.10, Sigmund Sivertsen SS 65-117 (TROM-F-33510 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA ABRAMSII (Sommerhette) : TROMS, TROMS¯, T›nsvikdalen, nederst. Coord.: 34W DC 28-30,35-37, lat./long.: 69.7272°'N, 19.1766°'E, i olderskog p† jord, l›vdekke, 1965.09.26, Sigmund Sivertsen SS 65-196 (TROM-F-33509 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA ABRAMSII (Sommerhette) : VEST-AGDER, FARSUND, Bausje p† Lista., [lat./long.: 58.0763°'N, 6.70776°'E], ¸pen vegkant mellom mose, 1971.10.02, Klaus H›iland 6-71-1 (O-F-162162 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ABRAMSII (Sommerhette) : VEST-AGDER, LYNGDAL, Nakkestad, [lat./long.: 58.1167°'N, 7.07792°'E], 1971.09.27, Hans B›hler - Det. A. Aronsen (O-F-210138 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ABRAMSII (Sommerhette) : VESTFOLD, HORTEN, Bast›y., P† l›vtrepinner og tilsynelatende p† jord i komposthaug med svart moldjord, 1983.05.30, Steinar Aase (O-F-162161 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. MYCENA ABRAMSII (Sommerhette) : VESTFOLD, HORTEN, Karljohansvern., P† l›vved, 1983.06.04, Arne Hov, Per Marstad 61/83 - Det. Per Marstad (O-F-162160 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ABRAMSII (Sommerhette) : VESTFOLD, HORTEN, Falkensten. Coord.: 32V NL 81,89, [lat./long.: 59.4362°'N, 10.4369°'E], P† nedfalt pinne p† bakken i l›vskog, 1988.07.23, Arne Aronsen M 9/88 (O-F-65117 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ABRAMSII (Sommerhette) : VESTFOLD, HORTEN, Horten: Karl Johans vern, On buried wood on a lawn under Quercus, 2004.09.04, Arne Aronsen A11/04 (O-F-286521 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ABRAMSII (Sommerhette) : VESTFOLD, N¯TTER¯Y, Tor›d, [lat./long.: 59.2018°'N, 10.4861°'E], P† l›vtrepinne p† bakken, 1993.07.23, Arne Aronsen A 12/93 (O-F-65168 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ABRAMSII (Sommerhette) : VESTFOLD, N¯TTER¯Y, Tor›d, [lat./long.: 59.2018°'N, 10.4861°'E], Solitary on the ground among plant debris, 1993.07.24, Arne Aronsen A 14/93 (O-F-65170 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ABRAMSII (Sommerhette) : VESTFOLD, N¯TTER¯Y, Tor›d, [lat./long.: 59.2018°'N, 10.4861°'E], (Sub-) fasciculate on a conifer twig on the ground, 1993.07.24, Arne Aronsen A 15/93 (O-F-65171 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ABRAMSII (Sommerhette) : VESTFOLD, N¯TTER¯Y, Tor›d, [lat./long.: 59.2018°'N, 10.4861°'E], 1993.08.05, E. Bleken - Det. Arne Aronsen 1993 (O-F-65181 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. MYCENA ABRAMSII (Sommerhette) : VESTFOLD, N¯TTER¯Y, Tor›d, N›tter›y, [lat./long.: 59.2018°'N, 10.4861°'E], In grass in mixed wood, 1993.08.05, Arne Aronsen A 27/93 (O-F-66749 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ABRAMSII (Sommerhette) : VESTFOLD, N¯TTER¯Y, Tor›d, N›tter›y, [lat./long.: 59.2018°'N, 10.4861°'E], Solitary among needles under Juniperus, 1993.08.10, Arne Aronsen A 35/93 - Det. R. A. Maas Geesteranus (O-F-66751 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. MYCENA ABRAMSII (Sommerhette) : VESTFOLD, N¯TTER¯Y, Tor›d, N›tter›y, [lat./long.: 59.2018°'N, 10.4861°'E], Solitary to gregarious in grass under Fraxinus / I veikant under ask, 1995.10.06, Arne Aronsen A 26/95 (O-F-66768 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ABRAMSII (Sommerhette) : VESTFOLD, N¯TTER¯Y, Tor›d, N›tter›y, [lat./long.: 59.2018°'N, 10.4861°'E], Gregarious to cespitose on the ground among leaves of Quercus, 1995.10.09, Arne Aronsen A 35/95 (O-F-66775 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ABRAMSII (Sommerhette) : VESTFOLD, N¯TTER¯Y, Kj›pmannskj‘r, N›tter›y kom.. Coord.: 32V NL 788-789,597, lat./long.: 59.1696°'N, 10.3802°'E, B›keskog, innslag av andre treslag, 2003.08.21, Tove Hafnor Dahl, Inger Johanne Kittilsen H11/03 - Det. Arne Aronsen (O-F-188981 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ABRAMSII (Sommerhette) : VESTFOLD, N¯TTER¯Y, N›tter›y: Tor›d†sen, [lat./long.: 59.2018°'N, 10.4861°'E], P† nedfalt grein av osp (?) i blandingsskog., 2009.08.04, Arne Aronsen A07/09 (O-F-291542 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ABRAMSII (Sommerhette) : VESTFOLD, N¯TTER¯Y, N›tter›y: Tor›d. Coord.: 32V NL 8247,6037, lat./long.: 59.1745°'N, 10.4429°'E, P† nedfalt grein av osp (?) i blandingsskog., 2009.08.04, Arne Aronsen A08/09 (O-F-291543 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ABRAMSII (Sommerhette) : VESTFOLD, RE, Tangenbekken, V†le, [lat./long.: 59.4286°'N, 10.3248°'E], Caespitose on wood, deciduose tree on the ground, 1987.06.14, Arne Aronsen M 9/87 (O-F-66735 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ABRAMSII (Sommerhette) : VESTFOLD, RE, Re: Hengsrud. Coord.: 32V NL 74,83, lat./long.: 59.3836°'N, 10.3114°'E, P† l›vved, 2005.06.18, Arne Aronsen A05/05 (O-F-286557 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ABRAMSII (Sommerhette) : VESTFOLD, T¯NSBERG, Gullkrona. Coord.: 32V NL 781-788,724-730, [lat./long.: 59.2864°'N, 10.3779°'E], P† grein p† bakken i fuktig oreskog, 1988.07.16, Arne Aronsen M 3/88 (O-F-65115 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. MYCENA ABRAMSII (Sommerhette) : VESTFOLD, T¯NSBERG, Essoskogen. Coord.: 32V NL 86,75, [lat./long.: 59.3095°'N, 10.5193°'E], Solitary on a trunk of Picea (?), 1992.09.12, Arne Aronsen A 33/92 (O-F-64971 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. MYCENA ABRAMSII (Sommerhette) : VESTFOLD, T¯NSBERG, Gullkrona. Coord.: 32V NL 781-788,724-730, [lat./long.: 59.2864°'N, 10.3779°'E], 1993.10.03, Arne Aronsen A 57/93 (O-F-65030 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ABRAMSII (Sommerhette) : VESTFOLD, T¯NSBERG, Gullkrona. Coord.: 32V NL 781-788,724-730, [lat./long.: 59.2864°'N, 10.3779°'E], 1993.10.03, Arne Aronsen A 58/93 (O-F-65031 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ABRAMSII (Sommerhette) : VESTFOLD, T¯NSBERG, Eik. Coord.: 32V NL 80,73, lat./long.: 59.2927°'N, 10.4132°'E, p† pinner av rogn, osp og bj›rk, 1999.06.23, Per Marstad 14-99 (O-F-63867 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ABRAMSII (Sommerhette) : VESTFOLD, T¯NSBERG, T›nsberg: Syrrebekk. Coord.: 32V NL 805,738, lat./long.: 59.2958°'N, 10.4143°'E, On (buried wood?) the ground, 2004.09.04, Arne Aronsen A12/04 (O-F-286598 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ABRAMSII (Sommerhette) : VESTFOLD, T¯NSBERG, T›nsberg: Gullkrona. Coord.: 32V NL 786,725, lat./long.: 59.2845°'N, 10.3804°'E, Cespitose on the ground in decidious forest, 2005.06.06, Arne Aronsen A04/05 (O-F-286588 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ABRAMSII (Sommerhette) : VESTFOLD, T¯NSBERG, T›nsberg: Grette/Panne. Coord.: 32V NL 7492,7422, lat./long.: 59.3002°'N, 10.3157°'E, Ved foten av granstubbe. Blandingsskog, 2008.08.11, Arne Aronsen A20/08 (O-F-291560 - edit: 2013-09-30)

  Antall treff: 60. Seneste oppdatering av databasen: 2017.01.27.
  Seneste redigeringsdato for viste poster: 2016-07-21.
  Dagens dato: 2020.08.15