Norsk SoppDatabase

Søkeresultat - Etiketter


FORKLARING
Søkekriterier:
- Takson: MYCENA ACICULA
 • MYCENA ACICULA (Rød gulfothette) : AKERSHUS, NESODDEN, Nesodden: S›rbyskogen. Coord.: 32V NM 94937,32134, lat./long.: 59.816°'N, 10.6928°'E, Moserik granskog med innslag av lauv. Stedvis rikt (marine avsetninger)., 2010.09.11, Anita Stridvall, Stig Jacobsson, Ellen Larsson, Anne Molia, m. fl. 135-2010 (O-F-292245 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ACICULA (Rød gulfothette) : AUST-AGDER, ARENDAL, S›rsvann N, Arendal kom.. Coord.: 32V MK 826,804, lat./long.: 58.4644°'N, 8.7026°'E, Seljebark, 2003.07.09, Tove H. Dahl 72/03 (O-F-66553 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ACICULA (Rød gulfothette) : BUSKERUD, HOL, Hol: Ustaoset. Coord.: 32V MN 48550,06749, lat./long.: 60.4936°'N, 8.0636°'E, [Alt.: ca. 1000 m], Vierkratt med tyrihjelm, 2012.08.09, Arne Aronsen (O-F-303421 - edit: 2016-03-01)
 • MYCENA ACICULA (Rød gulfothette) : BUSKERUD, HURUM, Holtnesdalen. Coord.: 32V NM 803-809,008-016, [lat./long.: 59.5418°'N, 10.4263°'E], 1978.06.19, Svein Kristoffersen 353/78 (O-F-57604 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ACICULA (Rød gulfothette) : FINNMARK, LEBESBY, Oksev†gdalen.Tett i vestenden av Storvatnet.. Coord.: 35W NU 1589,7044, lat./long.: 70.9372°'N, 27.4361°'E, [Alt.: 25 m], H›gstaudebj›rkeskog. Vegetasjonstype: C2a Naturtype: T239., 2008.08.27, Alfred Granmo, Geir Mathiassen, Per Marstad, Turid Kristiansen (TROM-F-16813 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA ACICULA (Rød gulfothette) : HORDALAND, VOSS, Rogn. Coord.: 32V LN 61,11, lat./long.: 60.5143°'N, 6.4774°'E, 1951.08.01, Jens Stordal 6069 (O-F-57606 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ACICULA (Rød gulfothette) : MRE OG ROMSDAL, RAUMA, Rauma: R›dvenfjorden: Lerheim. Coord.: 32V MQ 255,409, lat./long.: 62.5918°'N, 7.5503°'E, [Alt.: 150 m], edellauvskog, p† d›d ved av alm, 2001.06.15, John Bjarne Jordal (O-F-242237 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ACICULA (Rød gulfothette) : MRE OG ROMSDAL, SUNNDAL, Sunndal: Knutsli›yan NR. Coord.: 32V 0487442,6945897, lat./long.: 62.6435°'N, 8.7551°'E, [Alt.: 110 m], Edellauvskog; p† styva almel†g (nr. 3, 270/o), 2014.09.15, Sten Svantesson, John Bjarne Jordal Ad-130 (O-F-251690 - edit: 2015-09-09)
 • MYCENA ACICULA (Rød gulfothette) : NORD-TRNDELAG, STEINKJER, Nord for Egge skistadion langs vegen til Svarttj›nna. Coord.: 32V PS 223, 042, lat./long.: 64.0433°'N, 11.5058°'E, [Alt.: 130 m], P† jord og planterester i vegkanten, 2012.06.20, H†kon Holien 12/12 (TRH-F-15345 - edit: 2012-12-07)
 • MYCENA ACICULA (Rød gulfothette) : NORDLAND, RANA, Storealteren . Coord.: 33W VP 5,5, lat./long.: 66.3099°'N, 13.9963°'E, Almeli, 1974.07.29, S. Sivertsen (TRH-F-3285 - edit: 2015-12-08)
 • MYCENA ACICULA (Rød gulfothette) : NORDLAND, RANA, Hammarnes. Coord.: 33W VP 5,6, lat./long.: 66.3996°'N, 13.9927°'E, 1976.09.08, P. Printz (TRH-F-3286 - edit: 2010-12-14)
 • MYCENA ACICULA (Rød gulfothette) : NORDLAND, SALTDAL, Junkerdalsaura. Coord.: 33W WQ 18,11, lat./long.: 66.8194°'N, 15.4211°'E, 1989.09.02, Sopptreff 1989 25/89 - Det. Klaus H›iland (TROM-F-33511 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA ACICULA (Rød gulfothette) : OPPLAND, SR-AURDAL, Nevlingkollen,, [lat./long.: 60.6690°'N, 9.65721°'E], [Alt.: 750 m], on dead parts of Dryopteris filix-mas + Dryopteris phegopteris ?, 1969.07.29, Anders Bj›rnstad 53D - Det. Hans B›hler <Note: 2 sporer/ bar (AB).> (O-F-162432 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ACICULA (Rød gulfothette) : OSLO, OSLO, Bygd›y. Coord.: 32V NM 928-937,416-425, [lat./long.: 59.9058°'N, 10.6681°'E], 1910.07, John Egeland (O-F-57605 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ACICULA (Rød gulfothette) : OSLO, OSLO, Sognsvann - Maridalen. Coord.: 32V NM 96-98,49-51, [lat./long.: 59.9803°'N, 10.7471°'E], 1914.09.27, John Egeland - Det. Egil Bendiksen 1982 (O-F-57603 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ACICULA (Rød gulfothette) : ROGALAND, RENNESY, Rennes›y: Dale. Coord.: 32V LL 12292,53834, lat./long.: 59.0824°'N, 5.7241°'E, Hasselskog, 2011.09.10, Anja Helgestad - Det. Even W. Hanssen (O-F-243995 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ACICULA (Rød gulfothette) : SOGN OG FJORDANE, LUSTER, Solvorn. Coord.: 32V MN 065,981, lat./long.: 61.3063°'N, 7.2552°'E, South-faced, rich deciduous forests with Corylus, Tilia and Betula, on dead wood, 2000.09.09, Terhi Pousi - Det. Per Marstad (O-F-146108 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ACICULA (Rød gulfothette) : SR-TRNDELAG, TRONDHEIM, By†sveien 26 b. . Coord.: 32V NR 6,3, lat./long.: 63.436°'N, 10.3027°'E, Basis av Prunus padus. , 1971.06.22, S. Sivertsen (TRH-F-3284 - edit: 2015-10-03)
 • MYCENA ACICULA (Rød gulfothette) : SR-TRNDELAG, TRONDHEIM, H›yem: Asphaug . Coord.: 32V NR 57,25, lat./long.: 63.3536°'N, 10.1492°'E, [Alt.: ca. 110 m], Kvisthaug, vesentlig Populus, 2006.06.20, Sigmund Sivertsen (TRH-F-24226 - edit: 2015-11-13)
 • MYCENA ACICULA (Rød gulfothette) : TELEMARK, KRAGER, Krager›: Gr›nn†sliane NR, nnevika NV. Coord.: 32V NL 189,260, lat./long.: 58.8738°'N, 9.3286°'E, [Alt.: ca. 120 m], Meget rik alme-lindeskog; under lind, 2004.07.14, Tor Erik Brandrud TEB 71-04 (O-F-166133 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. MYCENA ACICULA (Rød gulfothette) : VESTFOLD, LARVIK, Larvik: Jordst›yp i Kvelde. Coord.: 32V NL 54,61, lat./long.: 59.1891°'N, 9.9539°'E, [Alt.: 300 m], on Populus tremula, 1995.09.17, Heidi Andersen (O-F-90764 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ACICULA (Rød gulfothette) : VESTFOLD, RE, Re: Hengsrud. Coord.: 32V NL 74,83, lat./long.: 59.3836°'N, 10.3114°'E, P† mosekledd, nefalt trestamme., 2005.06.18, Arne Aronsen A06/05 (O-F-286559 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ACICULA (Rød gulfothette) : VESTFOLD, TNSBERG, Gullkrona, T›nsberg. Coord.: 32V NL 781-788,724-730, [lat./long.: 59.2864°'N, 10.3779°'E], Innimellom kvist og kvas, litt fuktig, ask, or, b›k, 1983.06.06, Arne Aronsen M 8/83 <Note: "Sammen med mengder av M. spirea. (Ogs† M. abramsii) (AA)".> (O-F-66613 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ACICULA (Rød gulfothette) : VESTFOLD, TNSBERG, T›nsberg: Panne. Coord.: 32V NL 74914,74224, lat./long.: 59.3002°'N, 10.3155°'E, Snelle-bregneskog; [Substrat:] P† mosegrodd granstubbe, 2011.07.02, Inger Kristoffersen, Arne Aronsen (O-F-243357 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ACICULA (Rød gulfothette) : STFOLD, FREDRIKSTAD, Lisleby: Block Watne,. Coord.: 32V PL 13,68, [lat./long.: 59.2389°'N, 10.9894°'E], P† gamle linoleumsbiter p† jord delvis dekket av b›keblader, 1980.06.14, R. Kristiansen (O-F-57602 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ACICULA (Rød gulfothette) : STFOLD, FREDRIKSTAD, Smaugsbukta i Engelsviken,. Coord.: 32V NL 987-991,671-675, [lat./long.: 59.2336°'N, 10.7342°'E], p† nedgravd trebit under villepletre i l›vskog, 1981.06.08, R. Kristiansen (O-F-57601 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ACICULA (Rød gulfothette) : STFOLD, MOSS, Moss: Reiertangen. Coord.: 32V NL 92505,87955, lat./long.: 59.42°'N, 10.6301°'E, Hagemarksskog, rikt; [Substrat:] P† str› fra lauvtr‘r, 2009.08.04, Even W. Hanssen (O-F-243465 - edit: 2013-09-30)

  Antall treff: 27. Seneste oppdatering av databasen: 2017.01.27.
  Seneste redigeringsdato for viste poster: 2016-03-01.
  Dagens dato: 2019.01.23