Norsk SoppDatabase

Søkeresultat - Etiketter


FORKLARING
Søkekriterier:
- Takson: MYCENA AMICTA
 • MYCENA AMICTA (Irishette) : AKERSHUS, FROGN, "Boletusskogen", syd for Dr›bak. Coord.: 32V NM 93,12, [lat./long.: 59.6401°'N, 10.6584°'E], 1963.09.26, Gunnar Soot 59 (O-F-162212 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA AMICTA (Irishette) : AKERSHUS, NESODDEN, Nesodden: Lang›yene. Coord.: 32V NM 96329,38578, lat./long.: 59.8735°'N, 10.7206°'E, ¸pent, urte- og grasdominert omr†de. Kalkrikt. Bar, og edellauv i kanten. Ei stor furu inne i grasomr†det, 2010.09.12, Anita Stridvall, Stig Jacobsson, Ellen Larsson, Anne Molia 178-2010 (O-F-292301 - edit: 2016-09-06)
 • MYCENA AMICTA (Irishette) : AKERSHUS, ¸S, Norbyveien v/ Dylterud.. Coord.: 32V PM 000,183, lat./long.: 59.6897°'N, 10.7772°'E, Eu-Piceetum athyrietosum, 1976.09.24, Knut H. ¯stmoe 58/76 (O-F-162207 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA AMICTA (Irishette) : AKERSHUS, ¸S, Prestg†rdsskogen.. Coord.: 32V NM 990,190, lat./long.: 59.6962°'N, 10.7597°'E, EU-Piceetum athyrietosum, 1976.09.24, Knut H. ¯stmoe 67/76 (O-F-162209 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA AMICTA (Irishette) : AKERSHUS, ¸S, Nordbyveien v/ Dylterud.. Coord.: 32V PM 000,183, lat./long.: 59.6897°'N, 10.7772°'E, EU-Piceetum athyrietosum, 1977.08.02, Knut H. ¯stmoe 101/77 (O-F-162210 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA AMICTA (Irishette) : AKERSHUS, ¸S, Prestg†rdsskogen.. Coord.: 32V NM 989,192, lat./long.: 59.6981°'N, 10.7581°'E, Eu-Piceetum typicum, 1977.11.04, Knut H. ¯stmoe 346/77 (O-F-162208 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA AMICTA (Irishette) : BUSKERUD, HOLE, Ringerike: Vik in Hole, IV. Coord.: 32V NM 70-71,60-61, lat./long.: 60.0785°'N, 10.2759°'E, 1969.09.02, Gro Gulden 779/69 (O-F-162203 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA AMICTA (Irishette) : BUSKERUD, HURUM, Hurum: Holtnesdalen, [lat./long.: 59.5724°'N, 10.5063°'E], Alno incanae-Fraxinetum subass. matteuccia, 1978.06.26, Svein Kristoffersen 34/78 (O-F-296925 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA AMICTA (Irishette) : BUSKERUD, HURUM, Hurum: Holtnesdalen, [lat./long.: 59.5724°'N, 10.5063°'E], Carici elongatae-Alnetum, 1979.09.11, Svein Kristoffersen 107/79 (O-F-296924 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA AMICTA (Irishette) : BUSKERUD, HURUM, Hurum: Holtnesdalen. Coord.: 32V NM 804-805,015-018, [lat./long.: 59.5459°'N, 10.4238°'E], Melico-Piceetum coryletosum, 1980.08.28, Jon Markussen 39/80 (O-F-300299 - edit: 2015-12-08)
 • MYCENA AMICTA (Irishette) : BUSKERUD, HURUM, Hurum: Holtnesdalen. Coord.: 32V NM 804-805,015-018, [lat./long.: 59.5459°'N, 10.4238°'E], Ulmo-Tilietum lathyretosum verni, 1980.10.14, Jon Markussen 122/80 (O-F-300276 - edit: 2015-12-07)
 • MYCENA AMICTA (Irishette) : BUSKERUD, NES, Fl†: Tj›rneset. Coord.: 32V NN 084,016, lat./long.: 60.451°'N, 9.1536°'E, [Alt.: 885 m], beitet setervoll, 1998.09.26, Gro Gulden 248/98 (O-F-72147 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA AMICTA (Irishette) : FINNMARK, ALTA, Myreng, NW for Lille Raipas. Coord.: 34W EC 89,62, lat./long.: 69.9544°'N, 23.3401°'E, p† ved i fuktig ore-skog, 1968.08.04, Ola Skifte, Gro Gulden GG 170/68 (TROM-F-33545 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA AMICTA (Irishette) : FINNMARK, ALTA, Tverrelvdal, ¯sterelv. Coord.: 34W EC 98-99,58-59, lat./long.: 69.9196°'N, 23.5843°'E, [Alt.: 200 m], i Dryopteris felix-fem.-tue, 1968.08.21, Gro Gulden GG 463/68 (TROM-F-33546 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA AMICTA (Irishette) : FINNMARK, ALTA, Vassbotndalen: Cir'goj†kka . Coord.: 34W EC 72,66, lat./long.: 69.9955°'N, 22.8992°'E, [Alt.: ca. 60 m], Matteuccia i Alnetum, 1989.08.24, Anna Bujakiewicz, Sigmund Sivertsen 89-205 (TRH-F-21493 - edit: 2015-12-19)
 • MYCENA AMICTA (Irishette) : FINNMARK, KARASJOK, Karasjok, Nederneset. Coord.: 35W MT 40-41,06-07, lat./long.: 69.4655°'N, 25.4927°'E, eng m/sagmugg, 1965.08.23, Ola Skifte, B. Lange, Morten Lange - Det. Morten Lange (TROM-F-33543 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA AMICTA (Irishette) : FINNMARK, KARASJOK, Karasjok, Nederneset. Coord.: 35W MT 40-41,06-07, lat./long.: 69.4655°'N, 25.4927°'E, eng m/sagmugg, 1965.08.23, Ola Skifte, B. Lange, Morten Lange (TROM-F-33544 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA AMICTA (Irishette) : FINNMARK, LOPPA, ¯ksfjordbotn. Coord.: 34W EC 56-59,78-80, lat./long.: 70.1157°'N, 22.5281°'E, ved gamle vedrester etter l›vved, 1968.08.07, Ola Skifte 95/68 (TROM-F-12733 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA AMICTA (Irishette) : HORDALAND, ULVIK, Ved den nye gravplassen 100 m NO for Ulvik kirke., [lat./long.: 60.6272°'N, 7.19296°'E], P† moserik grasmatte p† sandig grund, 1950.09.17, Jens Stordal 5285 (O-F-162211 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA AMICTA (Irishette) : M¯RE OG ROMSDAL, SUNNDAL, Gj›ra bru . Coord.: 32V NQ 05,37, lat./long.: 62.5668°'N, 9.107°'E, [Alt.: 200 m], Alnetum, 1991.08.14, Anna Bujakiewicz, Anna Elise Torkelsen, Sigmund Sivertsen K-91-14 (TRH-F-20788 - edit: 2015-10-10)
 • MYCENA AMICTA (Irishette) : NORD-TR¯NDELAG, H¯YLANDET, H›ylandet: Storgr›nningen, Tyllurda, NW-slope. Coord.: 33W UM 64,72, lat./long.: 64.6486°'N, 12.1632°'E, [Alt.: 170 m], Fern-rich Vacc. myrt. spruce forest (submesic), 1988.07.29, Katriina Bendiksen, Egil Bendiksen KB-EB 112/88 <Note: Without blue on cap margin (KB).> (O-F-169302 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA AMICTA (Irishette) : NORD-TR¯NDELAG, STEINKJER, I n‘rheten av Marstein . Coord.: 32V PS 3,1, lat./long.: 64.1334°'N, 11.7738°'E, Sammen med skogburkne, 1978.09.12, K.M. Hansen (TRH-F-3299 - edit: 2015-11-14)
 • MYCENA AMICTA (Irishette) : NORDLAND, GRANE, G†svatnet V (skoggrensen), [lat./long.: 65.4411°'N, 13.4014°'E], P† litter av Athyrium alpestre, 1968.09.11, Sigmund Sivertsen - Det. Egil Bendiksen 1984 (TRH-F-10563 - edit: 2015-11-10)
 • MYCENA AMICTA (Irishette) : OPPLAND, JEVNAKER, Sven†dalen ovf. bebyggelsen. Coord.: 32V NM 7-8,7, lat./long.: 60.2026°'N, 10.4431°'E, p† kvister og l›v av Alnus, 1968.10.05, Sigmund Sivertsen (TROM-F-33714 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA AMICTA (Irishette) : OPPLAND, LUNNER, Lunner: S. Oppdalen, Bredli NE. Coord.: 32V NM 931-932,852, lat./long.: 60.2931°'N, 10.686°'E, [Alt.: 460 m], Southern/middle boreal, eutrophic (low herb) spruce forest (submesic, rich); among twigs after clearcutting (cut 1975), 1980.06.28, Egil Bendiksen 155/80 (O-F-169672 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA AMICTA (Irishette) : OSLO, OSLO, Gaustadskogen.. Coord.: 32V NM 952-964,462-480, [lat./long.: 59.9506°'N, 10.716°'E], Ved roten av levende gran, 1918.10.20, John Egeland (O-F-162201 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA AMICTA (Irishette) : OSLO, OSLO, T›yenhagen,. Coord.: 32V NM 987-991,433-438, [lat./long.: 59.918°'N, 10.7698°'E], p† bladstengler av Dryopteris felix-mas, 1967.11.13, Sigmund Sivertsen (O-F-162202 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA AMICTA (Irishette) : OSLO, OSLO, Oslo: Kol†s. Coord.: 32V PM 0247,4696, lat./long.: 59.9473°'N, 10.8344°'E, Barskog med mose, 2014.08.27, Berit Nyrud - Det. ¯yvind Weholt (O-F-303833 - edit: 2016-06-21)
 • MYCENA AMICTA (Irishette) : TELEMARK, BAMBLE, Bamble: Lang›ya, ¯ for s›ndre brygge. Coord.: 32V NL 43467,39559, lat./long.: 58.9934°'N, 9.7564°'E, ¸pen, grunnlendt kalkmark., 2013.10.15, Anne Molia, Thomas L‘ss›e AM-264y-2013 <Note: Rute 12. Polygon 1.> (O-F-22048 - edit: 2016-08-23)
 • MYCENA AMICTA (Irishette) : TELEMARK, PORSGRUNN, Porsgrunn: S›r for Saltbuodden. Coord.: 32V NL 37024,49114, lat./long.: 59.0798°'N, 9.6459°'E, ¸pen, grunnlendt kalkmark., 2013.10.13, Anne Molia, Thomas L‘ss›e AM-258‘-2013 <Note: Rute 33. Polygon 1.> (O-F-22000 - edit: 2015-01-15)
 • MYCENA AMICTA (Irishette) : TROMS, TROMS¯, T›nsvikdalen, [lat./long.: 69.6975°'N, 18.7736°'E], i granplantefelt (det f›rste) ovenf. vegen, 1984.08.19, Ola Skifte 134/84 (TROM-F-8233 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA AMICTA (Irishette) : VESTFOLD, N¯TTER¯Y, Tor›d, N›tter›y, [lat./long.: 59.2018°'N, 10.4861°'E], Fasciculate on a stump of Picea, 1995.10.07, Arne Aronsen A 30/95 (O-F-66772 - edit: 2016-09-06)
 • MYCENA AMICTA (Irishette) : VESTFOLD, N¯TTER¯Y, Tor›d, [lat./long.: 59.2018°'N, 10.4861°'E], 3 specimens among moss and needles under Pinus, 1996.10.05, Arne Aronsen A 12/96 (O-F-65062 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA AMICTA (Irishette) : VESTFOLD, RE, Near Merkedammen, Ramnes, [lat./long.: 59.4286°'N, 10.3248°'E], 1994.09.11, Arne Aronsen A39/94 (O-F-189470 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA AMICTA (Irishette) : VESTFOLD, T¯NSBERG, Eik, Femtedammen, [lat./long.: 59.2956°'N, 10.4385°'E], 1982.09.27, Arne Aronsen - Det. Steinar Aase (O-F-162204 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA AMICTA (Irishette) : VESTFOLD, T¯NSBERG, T›nsberg: Grette/Panne. Coord.: 32V NL 7492,7422, lat./long.: 59.3002°'N, 10.3157°'E, P† bakken blant bregner i blandingsskog, 2008.09.27, Arne Aronsen A69/08 (O-F-291625 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA AMICTA (Irishette) : ¯STFOLD, MOSS, Moss: R›ds†sen. Coord.: 32V NL 901,881, lat./long.: 59.4223°'N, 10.5887°'E, P† d›d ved blant mose, l†gurtgranskog, 2007.08.05, Reidun Braathen, Even W. Hanssen EWH40-07 <Note: Bl†gr›nn fotbasis!> (O-F-284635 - edit: 2013-09-30)

  Antall treff: 37. Seneste oppdatering av databasen: 2017.01.27.
  Seneste redigeringsdato for viste poster: 2016-09-06.
  Dagens dato: 2020.08.15