Norsk SoppDatabase

Søkeresultat - Etiketter


FORKLARING
Søkekriterier:
- Takson: MYCENA AURANTIOMARGINATA
 • MYCENA AURANTIOMARGINATA (Gullkanthette) : AKERSHUS, EIDSVOLL, Eidsvoll: Langset, Dokknesvangen E. Coord.: 32V PM 182,987, lat./long.: 60.4063°'N, 11.1465°'E, [Alt.: 400 m], Middle boreal, mesotrophic spruce forest, 1980.09.23, Egil Bendiksen, Rune Halvorsen EB-RH 746/80 (O-F-169536 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA AURANTIOMARGINATA (Gullkanthette) : AKERSHUS, NANNESTAD, Ved Horna, [lat./long.: 60.2254°'N, 10.9505°'E], 1974.08.13, Gro Gulden, Maren Dalsgaard Paulsen (O-F-162221 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA AURANTIOMARGINATA (Gullkanthette) : AKERSHUS, OPPEG¸RD, Oppeg†rd: Svartskog, Vestre Oppeg†rd farm, N-end. Coord.: 32V NM 9813,2875, lat./long.: 59.7849°'N, 10.7482°'E, [Alt.: 110-120 m], Boreonemoral, mixed mesotr. forest/margin zone of earlier cultivated land; conifers, Quercus etc.; in litter, 2005.11.05, Egil Bendiksen, Harald Bratli EB 473/05 - Det. Egil Bendiksen (O-F-167660 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA AURANTIOMARGINATA (Gullkanthette) : AKERSHUS, ¸S, NLH, ¸kebakkeskog, I bestand av Picea pungens, 1949.09.22, C. Platou - Det. Finn Roll-Hansen, C. Platou <Note: NFRI-Herbarium> (NFRI-F6415 - edit: 2008.02.05)
 • MYCENA AURANTIOMARGINATA (Gullkanthette) : AKERSHUS, ¸S, ¯-siden av ¸rungen, V f. Sundby›deg†rden,. Coord.: 32V NM 986-995,193-202, [lat./long.: 59.7043°'N, 10.7611°'E], l†gurtgranskog, 1975.09.21, Gro Gulden 386/75 (O-F-162224 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA AURANTIOMARGINATA (Gullkanthette) : AKERSHUS, ¸S, Nordbyveien v/ Dylterud.. Coord.: 32V PM 000,183, lat./long.: 59.6897°'N, 10.7772°'E, Eu-Piceetum athyrietosum, 1976.10.08, Knut H. ¯stmoe 107/76 (O-F-162220 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA AURANTIOMARGINATA (Gullkanthette) : AKERSHUS, ¸S, Prestg†rdsskogen.. Coord.: 32V NM 989,192, lat./long.: 59.6981°'N, 10.7581°'E, Eu-Piceetum typicum, 1976.10.13, Knut H. ¯stmoe 142/72 (O-F-162222 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA AURANTIOMARGINATA (Gullkanthette) : AKERSHUS, ¸S, Kinn.. Coord.: 32V NM 991,174, lat./long.: 59.6819°'N, 10.7608°'E, Melico-Piceetum typicum, 1976.10.26, Knut H. ¯stmoe 153/76 (O-F-162219 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA AURANTIOMARGINATA (Gullkanthette) : AKERSHUS, ¸S, Wassum.. Coord.: 32V NM 982,195, [lat./long.: 59.7023°'N, 10.7459°'E], Picea-Corylus forest, 1980.09.23, Gro Gulden, Howard E. Bigelow 754/80 (O-F-162218 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA AURANTIOMARGINATA (Gullkanthette) : AUST-AGDER, ARENDAL, S›rsvann S, (Seldalskogen). Coord.: 32V MK 828,792, lat./long.: 58.4536°'N, 8.7061°'E, 2002.11.08, Tove H. Dahl 246/02 - Det. Arne Aronsen (O-F-65610 - edit: 2016-09-06)
 • MYCENA AURANTIOMARGINATA (Gullkanthette) : AUST-AGDER, GRIMSTAD, Grimstad: Gitdalen. Coord.: 32V MK 8168,7290, lat./long.: 58.3966°'N, 8.6867°'E, P† barmatten under gamle graner, 2009.11.21, Inger-Lise Fonneland I-LF09-182 <Note: Orange skiveegg og orange h†r nederst p† stilken.> (O-F-290975 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA AURANTIOMARGINATA (Gullkanthette) : BUSKERUD, GOL, Andsj›st›len., [lat./long.: 60.7555°'N, 9.02012°'E], I bj›rkeskog med gran og brisk, 1953.07.16, Jens Stordal 8533 <Note: Gulhvit, s‘rlig gul i midten av hatten, gul skivekant (JS).> (O-F-162228 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA AURANTIOMARGINATA (Gullkanthette) : BUSKERUD, HOLE, Vik,. Coord.: 32V NM 70-71,60-61, lat./long.: 60.0785°'N, 10.2759°'E, granskog, 1967.09.30, Gro Gulden 581/07 (O-F-162215 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. MYCENA AURANTIOMARGINATA (Gullkanthette) : BUSKERUD, NES, Stien Nyst›l - Valdresli, [lat./long.: 60.5384°'N, 9.05943°'E], [Alt.: 1000 m], 1953.07.18, Jens Stordal 8578 <Note: Gulbrun hele soppen.> (O-F-162227 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA AURANTIOMARGINATA (Gullkanthette) : M¯RE OG ROMSDAL, NORDDAL, Norddal: Stighjelet. Coord.: 32V MQ 04959,07953, lat./long.: 62.2911°'N, 7.1678°'E, L›vskog med hassel, bj›rk og osp, 2009.09.07, Perry G. Larsen (O-F-244364 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA AURANTIOMARGINATA (Gullkanthette) : M¯RE OG ROMSDAL, SUNNDAL, ¯ksendalen: Holten . Coord.: 32V MQ 69,49, lat./long.: 62.6733°'N, 8.4045°'E, [Alt.: ca. 60 m], Beitemark, 1992.09.23, J.B. Jordal MR92-82 - Det. S. Sivertsen 1992 (TRH-F-3304 - edit: 2015-12-26)
 • MYCENA AURANTIOMARGINATA (Gullkanthette) : NORD-TR¯NDELAG, STEINKJER, Brenna.. Coord.: 32V PS 34,14, [lat./long.: 64.1307°'N, 11.7634°'E], Kalkfuruskog, p† str›., 2008.11.05, Sigmund Sivertsen (TRH-F-10970 - edit: 2013-02-08)
 • MYCENA AURANTIOMARGINATA (Gullkanthette) : NORD-TR¯NDELAG, STJ¯RDAL, Forra n‘r Skravla . Coord.: 32V PR 3,5, lat./long.: 63.5956°'N, 11.7213°'E, H›ystaudegranskog, 1972.09.24, S. Sivertsen (TRH-F-3303 - edit: 2015-10-07)
 • MYCENA AURANTIOMARGINATA (Gullkanthette) : OPPLAND, GJ¯VIK, Br†stad. Coord.: 32V NN 91,47, lat./long.: 60.8508°'N, 10.6839°'E, I kanten av maurtue i Picea-skog, 1984.10.09, Jens Stordal 23897 (O-F-8292 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA AURANTIOMARGINATA (Gullkanthette) : OPPLAND, LUNNER, S. Oppdalen S of Storhaugen (study area of forest succession).. Coord.: 32V NM 932,854, lat./long.: 60.2935°'N, 10.6868°'E, [Alt.: 450 m], (submesic-rich) forest forest clearing, 1979.08.06, Egil Bendiksen 127/79 (O-F-162225 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA AURANTIOMARGINATA (Gullkanthette) : OSLO, OSLO, N‘r Woxen,. Coord.: 32V NM 911-921,476-486, [lat./long.: 59.9605°'N, 10.6413°'E], i granskog, 1915.10.17, John Egeland (O-F-162223 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA AURANTIOMARGINATA (Gullkanthette) : TELEMARK, BAMBLE, Bamble: R›sskleiva. Coord.: 32V NL 41914,42486, lat./long.: 59.0198°'N, 9.73°'E, Kalkbarskog. TL: Picea - Pinus leaf litter, 2012.10.09, Thomas L‘ss›e AM-326b-2012 (O-F-245516 - edit: 2014-05-05)
 • MYCENA AURANTIOMARGINATA (Gullkanthette) : TELEMARK, PORSGRUNN, V/ Fl†tten gd. p† Eidanger halv›ya. Coord.: 32V NL 379-386,530-537, [lat./long.: 59.1181°'N, 9.6689°'E], 1968.09.17, Wenche Elisabeth Vetleseter, Gro Gulden - Det. Gro Gulden 1968 (O-F-162217 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA AURANTIOMARGINATA (Gullkanthette) : TROMS, GRATANGEN, Ytre Skifte. Coord.: 33W XS 00-01,25-27, lat./long.: 68.7317°'N, 17.4956°'E, [Alt.: 100 m], granplantefelt, 1966.09.15, Ola Skifte OS 165/66 (TROM-F-33549 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA AURANTIOMARGINATA (Gullkanthette) : VESTFOLD, N¯TTER¯Y, H†rkollen,, [lat./long.: 59.2018°'N, 10.4861°'E], blant grann†ler og smyle i granskog, 1984.09.25, Steinar Aase - Det. ¯yvind Weholt (O-F-162226 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA AURANTIOMARGINATA (Gullkanthette) : VESTFOLD, N¯TTER¯Y, Tor›d, [lat./long.: 59.2018°'N, 10.4861°'E], Gregarious among needles under Juniperus and Pinus, 1993.10.13, Arne Aronsen A 72/93 (O-F-65195 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA AURANTIOMARGINATA (Gullkanthette) : VESTFOLD, N¯TTER¯Y, Tor›d, N›tter›y, [lat./long.: 59.2018°'N, 10.4861°'E], Under Quercus among litter, 1995.10.06, Arne Aronsen A 22/95 <Note: "Also seen under Picea (AA)"> (O-F-66764 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA AURANTIOMARGINATA (Gullkanthette) : VESTFOLD, N¯TTER¯Y, Tor›d, [lat./long.: 59.2018°'N, 10.4861°'E], Under furu, 1996.10.10, Arne Aronsen A 25/96 (O-F-65083 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA AURANTIOMARGINATA (Gullkanthette) : VESTFOLD, N¯TTER¯Y, N›tter›y: Tor›d. Coord.: 32V NL 823,607, lat./long.: 59.1779°'N, 10.4409°'E, Among fallen needles on the ground under conifer, 2004.09.21, Arne Aronsen A19/04 (O-F-286535 - edit: 2016-09-06)
 • MYCENA AURANTIOMARGINATA (Gullkanthette) : VESTFOLD, T¯NSBERG, Slagentangen, p† str› i skog, bj›rk, [lat./long.: 59.2956°'N, 10.4385°'E], 1982.09.11, Per Marstad 92/82 (O-F-162216 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA AURANTIOMARGINATA (Gullkanthette) : ¯STFOLD, MOSS, Moss: Nesparken. Coord.: 32V NL 95074,90125, lat./long.: 59.4389°'N, 10.6763°'E, L†gurtskog med gran og eik, i n†lestr›, 2009.11.02, Even W. Hanssen, Reidun Braathen (O-F-244365 - edit: 2013-09-30)

  Antall treff: 31. Seneste oppdatering av databasen: 2017.01.27.
  Seneste redigeringsdato for viste poster: 2016-09-06.
  Dagens dato: 2020.08.15