Norsk SoppDatabase

Søkeresultat - Etiketter


FORKLARING
Søkekriterier:
- Takson: MYCENA BULBOSA
 • MYCENA BULBOSA (Sivsokkelhette) : AUST-AGDER, ARENDAL, Trom›y (v/Alvekilen), Arendal kom.. Coord.: 32V MK 920,810, lat./long.: 58.47°'N, 8.8637°'E, P† Juncus og Scirpus, 2003.07.30, Tove H. Dahl 86/03 (O-F-66535 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA BULBOSA (Sivsokkelhette) : AUST-AGDER, ARENDAL, Kvernhuskjerr, Trom›y, Arendal kom.. Coord.: 32V MK 916,812, lat./long.: 58.4718°'N, 8.8568°'E, P† basalblader av Scirpus, 2003.07.30, Tove H. Dahl 88/03 (O-F-66538 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA BULBOSA (Sivsokkelhette) : AUST-AGDER, ARENDAL, S›rsvann N, Arendal kom.. Coord.: 32V MK 828,805, lat./long.: 58.4653°'N, 8.706°'E, Basis av Scirpusblader, 2003.08.18, Tove H. Dahl 97/03 (O-F-66554 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA BULBOSA (Sivsokkelhette) : AUST-AGDER, ARENDAL, Arendal: S›rvann W. Coord.: 32V MK 8277,8031, lat./long.: 58.4632°'N, 8.7048°'E, Basis av lyssiv-stengler, 2005.09.22, Tove H. Dahl 18/05 (O-F-179289 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA BULBOSA (Sivsokkelhette) : HORDALAND, SVEIO, Sveio: Nesheim. Coord.: 32V KM 9068,0975, lat./long.: 59.5735°'N, 5.2937°'E, [Alt.: 10 m], P† blad av Carex, 2007.10.05, Geir Flatab› (O-F-68544 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA BULBOSA (Sivsokkelhette) : TELEMARK, KRAGER¯, Krager›: Stavnes. Coord.: 32V NL 2912,3167, lat./long.: 58.9238°'N, 9.5058°'E, [Alt.: 10 m], P† Juncus effusus visne blad. Utkant gml. jorde, 2005.10.09, Norman Hagen - Det. Gro Gulden 2005 (O-F-178471 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA BULBOSA (Sivsokkelhette) : VESTFOLD, HORTEN, Falkensten, Borre. Coord.: 32V NL 81,89, [lat./long.: 59.4362°'N, 10.4369°'E], P† Carex sp. i v†tmarksomr†de, 1987.07.11, Per Marstad 64-87 - Det. Arne Aronsen 1987 (O-F-66738 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA BULBOSA (Sivsokkelhette) : VESTFOLD, HORTEN, Falkensten. Coord.: 32V NL 81,89, [lat./long.: 59.4362°'N, 10.4369°'E], On the basis of tufts of Carex sp. (acuta) in a wetland area, 1-3 specimens on the same stalk, growing singly. 12 specimens, 1987.09.05, Arne Aronsen M 15/87 (O-F-65105 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA BULBOSA (Sivsokkelhette) : VESTFOLD, HORTEN, Falkensten, Borre. Coord.: 32V NL 81,89, [lat./long.: 59.4362°'N, 10.4369°'E], 1987.09.26, Arne Aronsen M23/87 (O-F-189489 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA BULBOSA (Sivsokkelhette) : VESTFOLD, HORTEN, Falkensten. Coord.: 32V NL 81,89, [lat./long.: 59.4362°'N, 10.4369°'E], Densely-scattered on basal sheats of Carex acuta, 1988.07.05, Arne Aronsen M 1/88 (O-F-65114 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA BULBOSA (Sivsokkelhette) : VESTFOLD, HORTEN, Falkensten, Borre. Coord.: 32V NL 81,89, [lat./long.: 59.4362°'N, 10.4369°'E], 1988.07.23, Arne Aronsen M7/88 <Note: Hatt: - 6mm, gr†brun eller helt hvit (AA).> (O-F-189484 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA BULBOSA (Sivsokkelhette) : VESTFOLD, N¯TTER¯Y, Tor›d, [lat./long.: 59.2018°'N, 10.4861°'E], P† Juncus effusus i noks† t›rt omr†de, 1990.09.23, Arne Aronsen A 16/90 (O-F-65007 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA BULBOSA (Sivsokkelhette) : VESTFOLD, N¯TTER¯Y, Kj›pmannskj‘r, N›tter›y kom.. Coord.: 32V NL 788,597, lat./long.: 59.1696°'N, 10.3793°'E, Basis av lyssiv (Juncus effusus), 2003.08.21, Tove H. Dahl, Inger Johanne Kittilsen H3/03 (O-F-66523 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA BULBOSA (Sivsokkelhette) : VESTFOLD, N¯TTER¯Y, N›tter›y: Tor›d/Strengsdal. Coord.: 32V NL 813,606, lat./long.: 59.1772°'N, 10.4233°'E, P† lyssiv, Juncus effusus, 2007.07.21, Arne Aronsen (O-F-286549 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA BULBOSA (Sivsokkelhette) : VESTFOLD, N¯TTER¯Y, N›tter›y: Strengsdal. Coord.: 32V NL 80986,61282, lat./long.: 59.1829°'N, 10.4172°'E, I tuer av lyssiv, 2010.08.22, Arne Aronsen A12/10 <Note: [Kvant.:] 100 fruktlegemer> (O-F-244366 - edit: 2016-09-14)
 • MYCENA BULBOSA (Sivsokkelhette) : VESTFOLD, STOKKE, Rakkevik, Stokke, [lat./long.: 59.2385°'N, 10.2597°'E], On Juncus effusus, deep in the tufts, not on the fresh plant - more or less decaying, 1983.10.15, Arne Aronsen M 23/83 (O-F-66612 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA BULBOSA (Sivsokkelhette) : VESTFOLD, STOKKE, Stokke: Gjennestadvannet, [lat./long.: 59.2385°'N, 10.2597°'E], On the sheeths deep down in tufts of Juncus effusus, 2008.09.27, Arne Aronsen A64/08 (O-F-291623 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA BULBOSA (Sivsokkelhette) : VESTFOLD, TJ¯ME, Moutmarka. Coord.: 32V NL 80,48, [lat./long.: 59.0683°'N, 10.404°'E], P† Juncus conglomeratus, knappsiv, 1987.09.12, Arne Aronsen M 16/87 (O-F-65210 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA BULBOSA (Sivsokkelhette) : VESTFOLD, T¯NSBERG, i utkanten av Gullkrona, T›nsberg. Coord.: 32V NL 781-788,724-730, [lat./long.: 59.2864°'N, 10.3779°'E], p† visne stengler av Juncus effusus, 1988.08.07, Arne Aronsen M13/88 (O-F-189485 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA BULBOSA (Sivsokkelhette) : VESTFOLD, T¯NSBERG, T›nsberg: Grette/Panne. Coord.: 32V NL 749,742, lat./long.: 59.3005°'N, 10.3161°'E, P† stilk av Juncus effusus, 2004.09.11, Arne Aronsen A17/04 (O-F-286553 - edit: 2013-09-30)

  Antall treff: 20. Seneste oppdatering av databasen: 2017.01.27.
  Seneste redigeringsdato for viste poster: 2016-09-14.
  Dagens dato: 2020.08.15