Norsk SoppDatabase

Søkeresultat - Etiketter


FORKLARING
Søkekriterier:
- Takson: MYCENA CLAVICULARIS
 • MYCENA CLAVICULARIS (Furuhette) : AKERSHUS, ASKER, S. f. Heggedal. Coord.: 32V NM 768-777,300-309, [lat./long.: 59.805°'N, 10.3778°'E], 1966.09.28, Gro Gulden (O-F-162289 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA CLAVICULARIS (Furuhette) : AKERSHUS, ¸S, Nordby, Varde†sen.. Coord.: 32V NM 999,227, lat./long.: 59.7292°'N, 10.7775°'E, Cladonio-Pinetum, 1976.10.11, Knut H. ¯stmoe 116/76 (O-F-163342 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA CLAVICULARIS (Furuhette) : AKERSHUS, ¸S, Nordby, Varde†sen.. Coord.: 32V NM 998,224, lat./long.: 59.7266°'N, 10.7756°'E, Cladonio-Pinetum, 1977.09.05, Knut H. ¯stmoe 196/77 (O-F-163349 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA CLAVICULARIS (Furuhette) : AKERSHUS, ¸S, Nordby, Varde†sen.. Coord.: 32V NM 999,227, lat./long.: 59.7292°'N, 10.7775°'E, Cladonio-Pinetum, 1977.10.10, Knut H. ¯stmoe 300/77 (O-F-162290 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. MYCENA CLAVICULARIS (Furuhette) : AUST-AGDER, GJERSTAD, Svarttjern forest reserve. Study area for effects of acidification on vegetation.. Coord.: 32V ML 91,35, lat./long.: 58.9577°'N, 8.8522°'E, Oligotrophic Picea abies forest (Eu-Picetum myrtilletosum, humus pH ca 4.0), 1989.10.17, Gro Gulden 280/89 (O-F-162291 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA CLAVICULARIS (Furuhette) : BUSKERUD, HOLE, Vik,. Coord.: 32V NM 70-71,60-61, lat./long.: 60.0785°'N, 10.2759°'E, mose i granskog, 1966.07.31, Gro Gulden 203/66 (O-F-163370 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA CLAVICULARIS (Furuhette) : BUSKERUD, NORE OG UVDAL, Nedenfor H›k, Uvdal, [lat./long.: 60.2683°'N, 8.32541°'E], p† str› under furu, enkeltvis eller i grupper. For det meste p† n†ledekket., 1986.08.30, Arne Aronsen M 5/86 (O-F-189454 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA CLAVICULARIS (Furuhette) : BUSKERUD, RINGERIKE, Vik i Hole,, [lat./long.: 60.3252°'N, 10.1321°'E], p† granbarmatte, 1968.09.29, Gro Gulden 991/68 (O-F-162292 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. MYCENA CLAVICULARIS (Furuhette) : HORDALAND, SUND, Ler›ya, nordre del, [lat./long.: 60.2222°'N, 5.01543°'E], 1950.06.23, Finn-Egil Eckblad 46 - Det. Gro Gulden 1968 (O-F-163373 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA CLAVICULARIS (Furuhette) : NORD-TR¯NDELAG, SN¸SA, Gr›n›ra . Coord.: 33V UM 63,20, lat./long.: 64.1821°'N, 12.1904°'E, [Alt.: 30 m], B‘rlyng furuskog, barstr›, 1988.07.16, Sigurd M. S†stad 8-88 (TRH-F-20514 - edit: 2015-11-10)
 • MYCENA CLAVICULARIS (Furuhette) : NORD-TR¯NDELAG, SN¸SA, Sn†sa: Bergs†sen Nature Reserve. Coord.: 33W UM 735,277, lat./long.: 64.2525°'N, 12.3906°'E, Calcareous spruce-pine forest. On Pinus needles in moss, 2009.09.02, Thyra Solem Bel. 18 - Det. Steen Andrew Elborne 2009 (O-F-289244 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA CLAVICULARIS (Furuhette) : NORDLAND, HADSEL, Melbu, soppkurs. Coord.: 33W VR 94,99, lat./long.: 68.5079°'N, 14.8655°'E, plantefelt v.lysl›ype, i barlaget, 1985.09.08, Ola Skifte 221/85 (TROM-F-8739 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA CLAVICULARIS (Furuhette) : OPPLAND, LESJA, Lesja: Lesjaskogsvatnet ¯, ved Lesjaverk. Coord.: 32V MP 7598,9527, lat./long.: 62.1886°'N, 8.5386°'E, lavdominert, t›rr sandfuruskog, 2013.07.27, Tor Erik Brandrud TEB 163-13 (O-F-249090 - edit: 2017-01-04)
 • MYCENA CLAVICULARIS (Furuhette) : OPPLAND, LESJA, Lesja: L†gen ved Breibekken/Geteryggen (Leirmo NV). Coord.: 32V MP 8065,9326, lat./long.: 62.1708°'N, 8.6286°'E, †pen beiteskog; rik sandfuruskog p† brekvabb (bresj›sedimenter); frisk l†gurttype, kortvokst, sauebeitet, 2013.07.28, Tor Erik Brandrud TEB 165-13 (O-F-249092 - edit: 2017-01-04)
 • MYCENA CLAVICULARIS (Furuhette) : OPPLAND, LILLEHAMMER, J›rstadmoen, ved Lillehammer, [lat./long.: 61.1341°'N, 10.3917°'E], Gregarious on the ground among moss and needles from Pinus sylvestris under Pinus in mixed woods, 1983.09.18, Arne Aronsen M 17/83 <Note: "Many specimens were fixed to the needles (AA)".> (O-F-66614 - edit: 2016-09-06)
 • MYCENA CLAVICULARIS (Furuhette) : OSLO, OSLO, Oslo: ¸rvoll†sen-Kol†s. Coord.: 32V PM 02516,47374, lat./long.: 59.951°'N, 10.8354°'E, Under furu, 2015.10.27, Tove Jacobsen (O-F-303865 - edit: 2016-06-21)
 • MYCENA CLAVICULARIS (Furuhette) : S¯R-TR¯NDELAG, BJUGN, Val: Dynvika-Leirvika . Coord.: 32V NR 33,77, lat./long.: 63.8217°'N, 9.6805°'E, [Alt.: ca. 25 m], N†ledekke av bergfuru, 1991.06.15, S. Sivertsen <Note: Bot.For.eksk.> (TRH-F-3308 - edit: 2015-12-18)
 • MYCENA CLAVICULARIS (Furuhette) : TELEMARK, HJARTDAL, Hjartdal: ¯rvella. Coord.: 32V NM 0062,0857, lat./long.: 59.6154°'N, 9.0111°'E, P† bakken under furu i blandingsskog., 2009.07.25, Arne Aronsen A05/09 (O-F-291540 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA CLAVICULARIS (Furuhette) : TROMS, STORFJORD, Skibotn, feltstasjons-omr†det. Coord.: 34W DB 74,93, lat./long.: 69.3498°'N, 20.3521°'E, barskog, i mose, 1991.08.18, Ola Skifte 83/91 (TROM-F-9023 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA CLAVICULARIS (Furuhette) : VESTFOLD, , Lokalitet ikke angitt, P† barn†ler (og furukongle) under furu, gruppevis, 1988.08.27, Arne Aronsen M 21/88 (O-F-65120 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA CLAVICULARIS (Furuhette) : VESTFOLD, N¯TTER¯Y, N›tter›y: Vestskogen. Coord.: 32V NL 791,670, lat./long.: 59.2351°'N, 10.3872°'E, Among fallen needles under Pinus sylvestris, 2006.08.25, Arne Aronsen (O-F-286552 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA CLAVICULARIS (Furuhette) : VESTFOLD, N¯TTER¯Y, N›tter›y: Tor›d. Coord.: 32V NL 816,612, lat./long.: 59.1825°'N, 10.4288°'E, P† n†ler under Pinus, 2007.07.09, Arne Aronsen (O-F-286537 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA CLAVICULARIS (Furuhette) : VESTFOLD, N¯TTER¯Y, N›tter›y: Tor›d. Coord.: 32V NL 8247,6034, lat./long.: 59.1742°'N, 10.4429°'E, Gregarious on needles among Calluna vulgaris under Pinus sylvestris, 2008.08.08, Arne Aronsen A12/08 (O-F-291547 - edit: 2016-09-06)
 • MYCENA CLAVICULARIS (Furuhette) : VESTFOLD, N¯TTER¯Y, N›tter›y: Tor›d†sen, [lat./long.: 59.2018°'N, 10.4861°'E], Among pine needles under Pinus., 2009.09.05, Arne Aronsen A23/09 (O-F-291568 - edit: 2013-09-30)

  Antall treff: 24. Seneste oppdatering av databasen: 2017.01.27.
  Seneste redigeringsdato for viste poster: 2017-01-04.
  Dagens dato: 2020.08.15