Norsk SoppDatabase

Søkeresultat - Etiketter


FORKLARING
Søkekriterier:
- Takson: MYCENA FILOPES
 • MYCENA FILOPES (Stripehette) : AKERSHUS, SKI, Skogen Asgjerud - Gaupestein, [lat./long.: 59.7259°'N, 10.8987°'E], 1958.07.19, Jens Stordal 11150 (O-F-162382 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA FILOPES (Stripehette) : AUST-AGDER, BIRKENES, Herefoss, [lat./long.: 58.4473°'N, 8.20955°'E], 1958.08.07, Jens Stordal 11247 <Note: hvit melkesaft (JS).> (O-F-162378 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA FILOPES (Stripehette) : AUST-AGDER, BIRKENES, Risl†, [lat./long.: 58.4473°'N, 8.20955°'E], 1958.08.08, Jens Stordal 11281 (O-F-162381 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA FILOPES (Stripehette) : AUST-AGDER, BIRKENES, Risl†, [lat./long.: 58.4473°'N, 8.20955°'E], 1958.08.08, Jens Stordal 11279 (O-F-162387 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA FILOPES (Stripehette) : AUST-AGDER, GJERSTAD, Svarttjern forest reserve. Study area for effects of acidification on vegetation.. Coord.: 32V ML 91,35, lat./long.: 58.9577°'N, 8.8522°'E, Oligotrophic Picea abies forest (Eu-Picetum myrtilletosum, humus pH ca 4.0), 1989.10.17, Gro Gulden 285/89 (O-F-162385 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA FILOPES (Stripehette) : AUST-AGDER, GRIMSTAD, H†landsbru., [lat./long.: 58.3351°'N, 8.59866°'E], Barskog med noe bj›rk, 1958.08.07, Jens Stordal 11256 (O-F-162379 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA FILOPES (Stripehette) : AUST-AGDER, GRIMSTAD, Skiftenes, [lat./long.: 58.3351°'N, 8.59866°'E], 1958.08.07, Jens Stordal 11261 (O-F-162380 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA FILOPES (Stripehette) : AUST-AGDER, ¸MLI, ¸mli., [lat./long.: 58.7991°'N, 8.35656°'E], Furumo og gran-furuskog. Bl. mose., 1958.08.08, Jens Stordal 11300 (O-F-162377 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA FILOPES (Stripehette) : AUST-AGDER, ¸MLI, ¸mli., [lat./long.: 58.7991°'N, 8.35656°'E], P† grener av gran i mose, 1958.08.08, Jens Stordal 11301 (O-F-162386 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA FILOPES (Stripehette) : BUSKERUD, HOL, Hol: Ved Prestholtseter. Coord.: 32V MN 50029,13029, lat./long.: 60.5502°'N, 8.0889°'E, Vierkratt, 2011.08.06, Arne Aronsen (O-F-243366 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA FILOPES (Stripehette) : BUSKERUD, HOL, Hol: Ustaoset. Coord.: 32V MN 48550,06749, lat./long.: 60.4936°'N, 8.0636°'E, Vierkratt, 2012.09.08, Arne Aronsen A 18/12 (O-F-303423 - edit: 2016-07-21)
 • MYCENA FILOPES (Stripehette) : BUSKERUD, HOLE, Ringerike: Vik i Hole, [lat./long.: 60.0396°'N, 10.2966°'E], Fuktig granskog, 1969.08.18, Gro Gulden 755/69 (O-F-296920 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA FILOPES (Stripehette) : BUSKERUD, HURUM, Hurum: Holtnesdalen. Coord.: 32V NM 804-805,015-018, [lat./long.: 59.5459°'N, 10.4238°'E], Ulmo-Tilietum lathyretosum verni, 1979.08.06, Jon Markussen 185/79 (O-F-300288 - edit: 2015-12-07)
 • MYCENA FILOPES (Stripehette) : BUSKERUD, HURUM, Holtnesdalen.. Coord.: 32V NM 803-809,008-016, [lat./long.: 59.5418°'N, 10.4263°'E], Carici elongatae-Alnetum, 1979.08.15, Svein Kristoffersen 87/79 (O-F-162390 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA FILOPES (Stripehette) : BUSKERUD, HURUM, Hurum: Holtnesdalen. Coord.: 32V NM 804-805,015-018, [lat./long.: 59.5459°'N, 10.4238°'E], Ulmo-Tilietum lathyretosum verni, 1980.08.28, Jon Markussen 43/80 (O-F-300282 - edit: 2015-12-07)
 • Cfr. MYCENA FILOPES (Stripehette) : BUSKERUD, NES, Nyst›len - Mortentjernvollen, [lat./long.: 60.5384°'N, 9.05943°'E], 1955.09.16, Jens Stordal 10044 (O-F-162383 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. MYCENA FILOPES (Stripehette) : BUSKERUD, NES, Vestsiden av Vardefjell., [lat./long.: 60.5384°'N, 9.05943°'E], Bratt, noe overrislet Sphagnummatte p† fjell, 1955.09.17, Jens Stordal 10080 (O-F-162384 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA FILOPES (Stripehette) : FINNMARK, ALTA, Vassbotndalen, langs elva. Coord.: 34W EC 7,6, lat./long.: 69.9813°'N, 22.9634°'E, i mose ca 4 km oppfor enden av Storevatn, 1968.08.02, Ola Skifte, Gro Gulden GG 137/68 (TROM-F-33630 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA FILOPES (Stripehette) : FINNMARK, ALTA, n‘r Bossekop kirke. Coord.: 34W EC 83-86,61-63, lat./long.: 69.9559°'N, 23.2225°'E, blandingskog bl. l›v og kvist, 1968.08.05, Sigmund Sivertsen (TROM-F-2794 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA FILOPES (Stripehette) : FINNMARK, HAMMERFEST, Kval›ya, Jansvatn-Birkelund. Coord.: 34W ED 98-99,40, lat./long.: 70.6496°'N, 23.6778°'E, lyngmark i lauvskog, 1968.08.15, Ola Skifte 166/68 (TROM-F-33632 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA FILOPES (Stripehette) : FINNMARK, LOPPA, ¯ksfjord v/Vassdalsvatn. Coord.: 34W EC 51-52,90-91, lat./long.: 70.22°'N, 22.3769°'E, 1968.08.07, Ola Skifte, Gro Gulden GG 229/68 (TROM-F-33631 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA FILOPES (Stripehette) : FINNMARK, S¯R-VARANGER, S›r-Varanger: Strand. Coord.: 36W UC 81981,15103, lat./long.: 69.5186°'N, 29.9767°'E, L›vskog/veikant, 2011.08.20, Per Marstad, Turid Nakling Kristiansen, Geir Flatab›, Arne Aronsen, Tanaquil Enzensberger - Det. Arne Aronsen (O-F-243367 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA FILOPES (Stripehette) : HEDMARK, STOR-ELVDAL, Stor-Elvdal: S›rnesset, [lat./long.: 61.5800°'N, 10.7070°'E], Under spruce, with Micromphale perforans, Mycena flavoalba, 1973.07.14, Gro Gulden 660/73 (O-F-296894 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA FILOPES (Stripehette) : HEDMARK, TRYSIL, Trysil: ¯stsiden av Ulvsj›en, [lat./long.: 61.3629°'N, 12.2961°'E], Blant mose i glissen granskog, 1947.07.18, Jens Stordal 489 (O-F-296896 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA FILOPES (Stripehette) : HEDMARK, TRYSIL, Trysil: Odden, ved Ossj›en, [lat./long.: 61.3629°'N, 12.2961°'E], Blant mose, 1947.07.20, Jens Stordal 505 (O-F-296895 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA FILOPES (Stripehette) : HORDALAND, AUSTRHEIM, Rebnor, [lat./long.: 60.8011°'N, 4.8739°'E], 1976.10.15, D.O. ¯vstedal <Note: BAS> (BG-F-6607 - edit: 2014-04-23)
 • MYCENA FILOPES (Stripehette) : HORDALAND, FUSA, Tegland. Coord.: 60°14.1'N 5°54.6'E, lat./long.: 60.235°'N, 5.91°'E, I sl†ttemark, 2011.10.08, Olav Aas (BG-F-16366 - edit: 2014-04-23)
 • MYCENA FILOPES (Stripehette) : HORDALAND, GRANVIN, Granvin: Kvanndal E. Coord.: 32V LN 693,068, lat./long.: 60.4766°'N, 6.623°'E, [Alt.: ca. 100 m], Boreonemoral, rich broad leaved deciduous forest on scree, 2005.09.25, Egil Bendiksen EB 296/05 (O-F-167565 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA FILOPES (Stripehette) : HORDALAND, KVAM, Berge. Freda eik. Naturbase-ID: VV 00002178. Coord.: 60°18'46''N 6°9'54''E, lat./long.: 60.3128°'N, 6.165°'E, P† levande stamme av eik (Quercus robur). Omkrins 1060 cm, hol, 2014.09.09, Olav Aas 86-14 (BG-F-16493 - edit: 2016-08-25)
 • MYCENA FILOPES (Stripehette) : HORDALAND, OS, Lys›en, [lat./long.: 60.2129°'N, 5.44478°'E], 1974.09.12, D.O. ¯vstedal <Note: BAS> (BG-F-6608 - edit: 2014-04-23)
 • MYCENA FILOPES (Stripehette) : HORDALAND, RAD¯Y, Halland. Coord.: 60°38.5'N 5°4.3'E, lat./long.: 60.6417°'N, 5.0717°'E, I gamal sl†ttemark, 2010.10.11, Olav Aas <Note: BAS-AGA> (BG-F-16273 - edit: 2014-04-23)
 • MYCENA FILOPES (Stripehette) : HORDALAND, ULVIK, Ulvik: Finse, between the station and Lille Finsenut, [lat./long.: 60.6272°'N, 7.19296°'E], Salix herbacea field, 1977.09.05, Gro Gulden 141/77 (O-F-296935 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA FILOPES (Stripehette) : HORDALAND, ULVIK, Ulvik: Finse, between the station and the biol. st., [lat./long.: 60.6272°'N, 7.19296°'E], Salix scrub at the road with: M. psammicola, M.epipterygia, s. lat. Marasmius, 1977.09.08, Gro Gulden 163/77 (O-F-296934 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA FILOPES (Stripehette) : HORDALAND, ULVIK, Ulvik: Finse, S-side of Nordnut, [lat./long.: 60.6272°'N, 7.19296°'E], [Alt.: ca. 1400 m], Geranietum silvatici alpicolum facies Salicetosum, 1978.09.07, Gro Gulden 325/78 (O-F-296931 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA FILOPES (Stripehette) : HORDALAND, ULVIK, Ulvik: Finse, u/Nordnut, [lat./long.: 60.6272°'N, 7.19296°'E], Rumiceto-salicetum, lapponum, u/ Salix lapp. together with M. chlorinella, 1979.08.09, Gro Gulden 56b/79 (O-F-296933 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA FILOPES (Stripehette) : HORDALAND, ULVIK, Ulvik: Finse, Nordnut, [lat./long.: 60.6272°'N, 7.19296°'E], [Alt.: 1390 m], Rich Salix scrub, on small twig, 1979.08.11, Gro Gulden 101/79 (O-F-296932 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA FILOPES (Stripehette) : HORDALAND, ULVIK, Ulvik: Finse, L. Finsenut, [lat./long.: 60.6272°'N, 7.19296°'E], [Alt.: 1350 m], Engsn›leie, 1979.08.13, Gro Gulden 148/79 (O-F-296930 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA FILOPES (Stripehette) : HORDALAND, ULVIK, Ulvik: Finse, Lille Finsenut, plot GG 11. Coord.: 32V MN 169,198, lat./long.: 60.6045°'N, 7.4833°'E, [Alt.: 1350 m], Snowbed meadow, Ranunculeto-Oxyrion, 1980.09.04, Gro Gulden 392/80 (O-F-302561 - edit: 2015-11-18)
 • MYCENA FILOPES (Stripehette) : HORDALAND, ULVIK, Ulvik: Finse, Lille Finsenut, E-slope, plot GG 11. Coord.: 32V MN 169,198, lat./long.: 60.6045°'N, 7.4833°'E, [Alt.: 1350 m], Snow bed meadow, 1980.09.04, Gro Gulden 394/80 (O-F-302566 - edit: 2015-11-18)
 • MYCENA FILOPES (Stripehette) : HORDALAND, ULVIK, Ulvik: Finse, Jomfrunut, plot GG 16. Coord.: 32V MN 186,197, lat./long.: 60.6272°'N, 7.19296°'E, [Alt.: 1300 m], Calcicolous mire, 1980.09.09, Gro Gulden 591/80 (O-F-302563 - edit: 2015-11-18)
 • MYCENA FILOPES (Stripehette) : HORDALAND, ULVIK, Ulvik: Finse, Jomfrunut, plot GG 16. Coord.: 32V MN 186,197, lat./long.: 60.6039°'N, 7.5144°'E, [Alt.: 1300 m], Calcicolous mire, Caricion bicoloris atrofuscae, 1980.09.09, Gro Gulden 578/80 (O-F-302564 - edit: 2015-11-18)
 • Cfr. MYCENA FILOPES (Stripehette) : HORDALAND, ULVIK, Ulvik: Finse, Nordnut, plot GG 10. Coord.: 32V MN 168,193, lat./long.: 60.6°'N, 7.4817°'E, [Alt.: 1300 m], Geranietum sivatici alpicolum facies salicetosum = tall herb willow scrub, 1981.08.19, Gro Gulden 463a/81 - Det. Kolbj›rn Mohn Jenssen (O-F-302567 - edit: 2015-11-18)
 • MYCENA FILOPES (Stripehette) : HORDALAND, ULVIK, Ulvik: Finse, Nordnut, plot GG 10. Coord.: 32V MN 168,193, lat./long.: 60.6°'N, 7.4817°'E, [Alt.: 1300 m], Tall herb willow scrub, Geranietum silvatici alpicolum, facies salicetosum, 1981.08.19, Gro Gulden 463/81 (O-F-302562 - edit: 2015-11-18)
 • MYCENA FILOPES (Stripehette) : HORDALAND, ULVIK, Ulvik: Finse, Lille Finsenut. Coord.: 32V MN 170-172,195-205, [lat./long.: 60.6063°'N, 7.4869°'E], Salix herbacea snow bed, 1983.09.01, Gro Gulden 309/83 (O-F-302565 - edit: 2015-11-18)
 • MYCENA FILOPES (Stripehette) : M¯RE OG ROMSDAL, AUKRA, Aukra: Vedaholmen i Lj›vika. Coord.: 32V LQ 914,702, lat./long.: 62.8462°'N, 6.8679°'E, [Alt.: 1-12 m], Naturbeitemark, 1996.10.15, Geir Gaarder, John Bjarne Jordal 96-279 (O-F-241874 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA FILOPES (Stripehette) : M¯RE OG ROMSDAL, SANDE, Sande: Hidsnes. Coord.: 32V LQ 212,106, lat./long.: 62.2846°'N, 5.5539°'E, [Alt.: 30 m], Naturbeitemark, 1996.10.11, John Bjarne Jordal 96-227 (O-F-241873 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA FILOPES (Stripehette) : M¯RE OG ROMSDAL, SM¯LA, Sm›la: Jo›ya. Coord.: 32V MR 432,173, lat./long.: 63.279°'N, 7.8688°'E, [Alt.: 5 m], Naturbeitemark, 1993.10.06, Geir Gaarder, John Bjarne Jordal 293/93 (O-F-241871 - edit: 2016-01-28)
 • MYCENA FILOPES (Stripehette) : M¯RE OG ROMSDAL, SM¯LA, Sm›la: Innerremmingen. Coord.: 32V MR 629,246, lat./long.: 63.3487°'N, 8.2597°'E, [Alt.: 1-19 m], Naturbeitemark, 1997.10.01, Geir Gaarder, John Bjarne Jordal (O-F-241875 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA FILOPES (Stripehette) : M¯RE OG ROMSDAL, SUNNDAL, Jordalsgrenda . Coord.: 32V MQ 64,58, lat./long.: 62.7536°'N, 8.305°'E, [Alt.: ca. 200 m], Pinus, 1991.09.28, Sigmund Sivertsen 91-180 (TRH-F-20683 - edit: 2016-01-14)
 • MYCENA FILOPES (Stripehette) : M¯RE OG ROMSDAL, VOLDA, Volda: Homborset. Coord.: 32V LP 507,893, lat./long.: 62.1051°'N, 6.1401°'E, [Alt.: 40 m], I geitebeite, 1993.10.12, John Bjarne Jordal 384/93 <Note: Jodoformlukt, ikke mikr. (JBJ)> (O-F-241872 - edit: 2016-01-28)
 • MYCENA FILOPES (Stripehette) : NORD-TR¯NDELAG, FROSTA, Tautra, reservatet: n‘r Ku›ra . Coord.: 32V NR 80,50, lat./long.: 63.5734°'N, 10.6213°'E, [Alt.: 2-3 m], N‘r gran, 2004.11.03, Marthe Gjestland, Sigmund Sivertsen, Thyra Solem (TRH-F-23980 - edit: 2015-12-09)
 • MYCENA FILOPES (Stripehette) : NORD-TR¯NDELAG, FROSTA, Tautra: Kviningen . Coord.: 32V NR 80,51, lat./long.: 63.5824°'N, 10.6218°'E, Grasmark i skog, 2008.09.23, Thyra Solem, Marthe Gjestland - Det. Sigmund Sivertsen (TRH-F-24697 - edit: 2015-12-10)
 • MYCENA FILOPES (Stripehette) : NORD-TR¯NDELAG, LEVANGER, H†rskallen, ¯vre Forra Nat. Res.. Coord.: 32V PR 24,60, lat./long.: 63.6503°'N, 11.5145°'E, [Alt.: 725 m], i grankratt, 1998.08.21, Gro Gulden, Terje S. Nilsen, Inger-Lise Fonneland, Synn›ve Aasrum, Marlena M. Hamre - Det. Gro Gulden (O-F-60620 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA FILOPES (Stripehette) : NORD-TR¯NDELAG, NAMSOS, Vemundvik, Landfallvika. Coord.: 32W PS 21,60, lat./long.: 64.5463°'N, 11.534°'E, Barskog, i mose, 1968.09.21, Jens Stordal 12803 <Note: Hvit melkesaft (JS).> (O-F-10161 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA FILOPES (Stripehette) : NORD-TR¯NDELAG, SN¸SA, J›rstadmoen, s›r for riksveien . Coord.: 33V UM 64,22, lat./long.: 64.2005°'N, 12.2092°'E, [Alt.: 30 m], Fukt-furuskog, 1988.07.16, Sigurd M. S†stad 13-88 (TRH-F-20531 - edit: 2015-11-19)
 • MYCENA FILOPES (Stripehette) : NORD-TR¯NDELAG, SN¸SA, Gr›n›ra . Coord.: 33V UM 63,20, lat./long.: 64.1821°'N, 12.1904°'E, [Alt.: 30 m], B‘rlyng furuskog, 1988.07.17, Sigurd M. S†stad 11-88 (TRH-F-20463 - edit: 2015-11-10)
 • MYCENA FILOPES (Stripehette) : NORD-TR¯NDELAG, SN¸SA, Gr›n›ra . Coord.: 33V UM 63,20, lat./long.: 64.1821°'N, 12.1904°'E, [Alt.: 30 m], B‘rlyng furuskog, 1988.09.26, Sigurd M. S†stad 84-88 (TRH-F-20490 - edit: 2015-11-10)
 • Cfr. MYCENA FILOPES (Stripehette) : NORDLAND, HADSEL, Hadsel›ya, Bj›rkeli, ovenf.garden p† ¸nstad, [Ongstad]. Coord.: 33W VS 89,00, lat./long.: 68.5167°'N, 14.7431°'E, [Alt.: 25 m], mose, bj›rnemose, 1985.09.11, Ola Skifte 277/85 (TROM-F-8796 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA FILOPES (Stripehette) : NORDLAND, HADSEL, Hadsel›ya, S for Vardhei, rute 6. Coord.: 33W VS 903,002, lat./long.: 68.5145°'N, 14.7639°'E, [Alt.: 250 m], 1987.09.08, Ola Skifte 125/87 (TROM-F-13172 - edit: 2014-03-27)
 • Cfr. MYCENA FILOPES (Stripehette) : NORDLAND, HADSEL, Hadsel›ya, Melby-omr†det, VB, rute 7. Coord.: 33W VS 903,002, lat./long.: 68.5145°'N, 14.7639°'E, [Alt.: 250 m], 1988.09.22, Ola Skifte 144/88 (TROM-F-13241 - edit: 2014-03-27)
 • Cfr. MYCENA FILOPES (Stripehette) : NORDLAND, NARVIK, Skjomen, steinveg ved huset til Skjalg Slettjord. Coord.: 33W WR 95,76, lat./long.: 68.2856°'N, 17.3134°'E, i furu/bj›rkeskog, lyng, mosemark, 1985.09.14, Ola Skifte OS 325/85 (TROM-F-8844 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA FILOPES (Stripehette) : NORDLAND, NARVIK, Skjomen, rute 20,84. Coord.: 33W WR 954,763, lat./long.: 68.2825°'N, 17.3118°'E, 1987.09.03, Ola Skifte OS 69/87 (TROM-F-13158 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA FILOPES (Stripehette) : NORDLAND, NARVIK, Skjomen, rute 16. Coord.: 33W WR 954,763, lat./long.: 68.2843°'N, 17.3121°'E, 1987.09.03, Ola Skifte OS 74/87 (TROM-F-13159 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA FILOPES (Stripehette) : NORDLAND, NARVIK, Skjomen, rute 17. Coord.: 33W WR 954,763, lat./long.: 68.2825°'N, 17.3118°'E, analyse A, 1987.09.03, Ola Skifte OS 77/87 (TROM-F-13160 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA FILOPES (Stripehette) : NORDLAND, NARVIK, Skjomen, Slettjord. Coord.: 33W WR 954,763, lat./long.: 68.2843°'N, 17.3121°'E, 1987.09.03, Ola Skifte OS 64/87 (TROM-F-13156 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA FILOPES (Stripehette) : NORDLAND, NARVIK, Skjomen, SK B rute 18. Coord.: 33W WR 942,769, lat./long.: 68.2901°'N, 17.2836°'E, 1988.09.13, Ola Skifte OS 49/88 (TROM-F-13205 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA FILOPES (Stripehette) : NORDLAND, NARVIK, Skjomen, SK D rute 10. Coord.: 33W WR 954,763, lat./long.: 68.2843°'N, 17.3121°'E, i etasjemose og gammelt l›v, 1988.09.15, Ola Skifte OS 55/88 (TROM-F-13209 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA FILOPES (Stripehette) : NORDLAND, NARVIK, Skjomen, SK D, rute 18. Coord.: 33W WR 954,763, lat./long.: 68.2843°'N, 17.3121°'E, i etasjemose, 1988.09.15, Ola Skifte OS 60/88 (TROM-F-13214 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA FILOPES (Stripehette) : OPPLAND, V¸G¸, Bessheim Rundh›, [lat./long.: 61.7025°'N, 8.94506°'E], [Alt.: 1470-1480 m], 1969.07.30, Morten Lange, Gro Gulden 595/69 (O-F-162394 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. MYCENA FILOPES (Stripehette) : ROGALAND, SANDNES, H›le. Ien kvisthaug p† egen eiendom, [lat./long.: 58.8822°'N, 5.85054°'E], 1967.07.28, Per Magnus J›rgensen 233 - Det. Gro Gulden 1967 (O-F-162391 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA FILOPES (Stripehette) : SOGN OG FJORDANE, FLORA, Flora: Gr›nbakken S. Coord.: 32V LP 18064,44446, lat./long.: 61.6899°'N, 5.5602°'E, [Alt.: 176 m], P† bark av styva alm i hagemark, 2011.09.11, Harald Bratli, John Bjarne Jordal - Det. Arne Aronsen 2012 (O-F-252246 - edit: 2016-02-17)
 • MYCENA FILOPES (Stripehette) : SOGN OG FJORDANE, LEIKANGER, Kvinnefossen and Vestreim/Eitorn E of Hella. Coord.: 32V LN 73,88, lat./long.: 61.2104°'N, 6.6452°'E, Patches of oak forest, lime forest and pastured woodland with old oaks and ashes, among mosses, 2000.09.09, Edvin Johannesen - Det. Ernest Emmett (O-F-146141 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA FILOPES (Stripehette) : SOGN OG FJORDANE, SOLUND, Hersvik - Leknessundet, [lat./long.: 61.0766°'N, 4.7639°'E], Myr i skogl›st heiterreng, i Sphagnumteppe, 1959.10.25, Sigmund Sivertsen <Note: forma sphagnicola> (BG-F-16089 - edit: 2014-04-23)
 • MYCENA FILOPES (Stripehette) : S¯R-TR¯NDELAG, RISSA, Varggangslia . Coord.: 32V NR 463,431, lat./long.: 63.5136°'N, 9.9315°'E, [Alt.: ca. 100 m], Corylus-pinne p† bakken, 2006.10.26, Thyra Solem, Marthe Gjestland, Sigmund Sivertsen (TRH-F-24355 - edit: 2015-12-18)
 • MYCENA FILOPES (Stripehette) : S¯R-TR¯NDELAG, TRONDHEIM, Bymarka nat. res.: L›ftan n‘r Faua. Coord.: 32V NR 64,36, lat./long.: 63.4511°'N, 10.2934°'E, [Alt.: ca. 100 m], 2003.10.06, Sigmund Sivertsen (TRH-F-23891 - edit: 2010-12-14)
 • MYCENA FILOPES (Stripehette) : TELEMARK, BAMBLE, Bamble: Lang›ya, ¯ for s›ndre brygge. Coord.: 32V NL 43467,39559, lat./long.: 58.9934°'N, 9.7564°'E, ¸pen, grunnlendt kalkmark., 2013.10.15, Anne Molia, Thomas L‘ss›e AM-264k-2013 <Note: Rute 12. Polygon 1.> (O-F-22044 - edit: 2016-08-22)
 • Cfr. MYCENA FILOPES (Stripehette) : TELEMARK, B¯, Lifjell, J›nnebu, [lat./long.: 59.4410°'N, 8.99827°'E], 1957.07.09, Halvor B. Gj‘rum - Det. Jens Stordal (O-F-162388 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA FILOPES (Stripehette) : TROMS, LYNGEN, Oksvik,li utenfor Henrikelva. Coord.: 34W DC 67-69,13-15, lat./long.: 69.5374°'N, 20.1926°'E, i olderskog p† morken vedrester bl.Marium, 1962.07.27, Sigmund Sivertsen nr.359 (TROM-F-33634 - edit: 2014-03-27)
 • Cfr. MYCENA FILOPES (Stripehette) : TROMS, LYNGEN, Leine, [lat./long.: 69.7222°'N, 20.0930°'E], 1976.09.14, Sigmund Sivertsen scr. (TRH-F-7978 - edit: 2013-09-26)
 • MYCENA FILOPES (Stripehette) : TROMS, TROMS¯, T›nsvikdalen, nederst. Coord.: 34W DC 28-30,35-37, lat./long.: 69.7272°'N, 19.1766°'E, i olderskog, p† pinner etc., 1965.09.26, Sigmund Sivertsen SS 65-183 (TROM-F-33633 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA FILOPES (Stripehette) : VESTFOLD, HORTEN, Borre National Park, Solitarily on the ground and on buried twigs under Corylus, 1993.08.21, Arne Aronsen A 48/93 (O-F-65188 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA FILOPES (Stripehette) : VESTFOLD, LARVIK, Ukjent,, [lat./long.: 59.0879°'N, 10.0161°'E], B›keskogen, i mose p† levende b›kestamme, 1967.12.03, Gro Gulden 773/67 (O-F-162393 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA FILOPES (Stripehette) : VESTFOLD, N¯TTER¯Y, Teie, N›tter›y, [lat./long.: 59.2018°'N, 10.4861°'E], In grass and leaves on the ground under Populus tremula. Gregarious, 1985.10.06, Arne Aronsen M 18/85 - Det. ¯yvind Weholt (O-F-66657 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA FILOPES (Stripehette) : VESTFOLD, N¯TTER¯Y, Tor›d, [lat./long.: 59.2018°'N, 10.4861°'E], Among moss and grass, on lawn under cherry tree, 1991.10.05, Arne Aronsen A 9/91 (O-F-64953 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA FILOPES (Stripehette) : VESTFOLD, N¯TTER¯Y, Tor›d, [lat./long.: 59.2018°'N, 10.4861°'E], On a lawn under cherry tree, 1993.07.23, Arne Aronsen A 13/93 (O-F-65169 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA FILOPES (Stripehette) : VESTFOLD, N¯TTER¯Y, Tor›d, [lat./long.: 59.2018°'N, 10.4861°'E], Scattered among needles under Abies sp., 1993.10.07, Arne Aronsen A 63/93 (O-F-65193 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA FILOPES (Stripehette) : VESTFOLD, N¯TTER¯Y, Tor›d, N›tter›y, [lat./long.: 59.2018°'N, 10.4861°'E], One single specimen in the soil (buried wood?) under a shrub, 2002.07.09, Arne Aronsen A1/02 (O-F-189012 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA FILOPES (Stripehette) : VESTFOLD, N¯TTER¯Y, Tor›d, N›tter›y, [lat./long.: 59.2018°'N, 10.4861°'E], On a lawn under a cherry tree, 2003.09.30, Arne Aronsen A41/03 (O-F-189034 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA FILOPES (Stripehette) : VESTFOLD, N¯TTER¯Y, N›tter›y, Tor›d, [lat./long.: 59.2018°'N, 10.4861°'E], Among plants and litter under Fraxinus, 2003.10.05, Arne Aronsen A44/03 (O-F-189003 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA FILOPES (Stripehette) : VESTFOLD, SANDE, Bj›rk›ya, Sande ?, [lat./long.: 59.5853°'N, 10.2136°'E], 1986.08.24, Arne Aronsen M 4/86 (O-F-66707 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA FILOPES (Stripehette) : VESTFOLD, STOKKE, Bokmoa., [lat./long.: 59.2385°'N, 10.2597°'E], Mose p† b›k, 1989.11.05, Per Marstad 129-89 - Det. Arne Aronsen (O-F-162376 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. MYCENA FILOPES (Stripehette) : VESTFOLD, T¯NSBERG, Essoskogen,, [lat./long.: 59.2956°'N, 10.4385°'E], i barn†ler i granplantefelt, sto like ved siden av Mycena cf. leptocephala, 1984.07.01, Steinar Aase (O-F-162389 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA FILOPES (Stripehette) : VESTFOLD, T¯NSBERG, T›nsberg, [lat./long.: 59.2956°'N, 10.4385°'E], On a lawn, 1991.10.12, Arne Aronsen A 10/91 (O-F-64949 - edit: 2013-09-30)

  Antall treff: 93. Seneste oppdatering av databasen: 2017.01.27.
  Seneste redigeringsdato for viste poster: 2016-08-25.
  Dagens dato: 2020.08.15