Norsk SoppDatabase

Søkeresultat - Etiketter


FORKLARING
Søkekriterier:
- Takson: MYCENA FLORIDULA
 • MYCENA FLORIDULA (Prakthette) : AKERSHUS, FROGN, V ¸rungen.. Coord.: 32V NM 975-995,160-200, [lat./long.: 59.6888°'N, 10.7506°'E], Eikeskog, p† str›, 1978.10.22, Knut H. ¯stmoe (O-F-162424 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA FLORIDULA (Prakthette) : AUST-AGDER, ARENDAL, Landb›. Coord.: 32V MK 902,924, lat./long.: 58.5724°'N, 8.8324°'E, [Alt.: 90 m], Blant mose og gress p† god mark, 1999.09.01, Tove H. Dahl - Det. Gro Gulden 2000 (O-F-63643 - edit: 2016-08-24)
 • MYCENA FLORIDULA (Prakthette) : BUSKERUD, HOLE, Ringerike: Vik in Hole IV. Coord.: 32V NM 70-71,60-61, lat./long.: 60.0785°'N, 10.2759°'E, 1969.09.09, Gro Gulden 819/69 - Det. Egil Bendiksen 1986 (O-F-162427 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA FLORIDULA (Prakthette) : BUSKERUD, HOLE, Ringerike: Vik in Hole IV. Coord.: 32V NM 70-71,60-61, lat./long.: 60.0785°'N, 10.2759°'E, 1969.09.16, Gro Gulden 844/69 - Det. Egil Bendiksen 1986 (O-F-162428 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA FLORIDULA (Prakthette) : BUSKERUD, HURUM, Hurum: Holtnesdalen. Coord.: 32V NM 804-805,015-018, [lat./long.: 59.5459°'N, 10.4238°'E], Ulmo-Tilietum prunetosum padi, 1979.10.17, Jon Markussen 204/79 (O-F-300281 - edit: 2015-12-07)
 • MYCENA FLORIDULA (Prakthette) : BUSKERUD, NEDRE EIKER, Nedre Eiker: Ryggsetra. Coord.: 32V NM 58795,22185, lat./long.: 59.7334°'N, 10.0457°'E, Beitemark, 2009.09.11, Reidun Braathen, Even W. Hanssen, Turid Nakling Kristiansen, Per Marstad (O-F-244375 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA FLORIDULA (Prakthette) : HORDALAND, B¯MLO, B›mlo: Spyss›yhamn. Coord.: 32V KM 966,267, lat./long.: 59.7177°'N, 5.13147°'E, Natur beitemark - mose, 2007.10.05, Wenche Eli Johansen (O-F-68576 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA FLORIDULA (Prakthette) : HORDALAND, STORD, Stord: Hovaneset. Coord.: 32V LM 0590,3447, lat./long.: 59.8024°'N, 5.5398°'E, Beitemark, 2007.10.05, Reidun Braathen - Det. Even W. Hanssen (O-F-68551 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA FLORIDULA (Prakthette) : HORDALAND, TYSNES, Tur 4. Coord.: 32V LM 1149,4507, lat./long.: 59.9°'N, 5.6296°'E, P† beite v/ einer, 2007.10.05, Sieglinde Hansen - Det. Marthe Gjestland, Sieglinde Hansen, Ellen Ofstad, Thyra Solem (O-F-68607 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA FLORIDULA (Prakthette) : M¯RE OG ROMSDAL, AURE, J›s›ya. Coord.: 32V MR 677,165, lat./long.: 63.2749°'N, 8.3573°'E, [Alt.: 20 m], i naturbeitemark, 1999.11.14, Geir Gaarder, F. Oldervik 1569 (O-F-105562 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA FLORIDULA (Prakthette) : M¯RE OG ROMSDAL, GJEMNES, Gagnatt . Coord.: 32V MQ 54,77, lat./long.: 62.9246°'N, 8.104°'E, [Alt.: 1-20 m], Beitemark, 1992.10.14, John Bjarne Jordal, Sigmund Sivertsen MR 92-127 (TRH-F-21191 - edit: 2015-10-10)
 • MYCENA FLORIDULA (Prakthette) : M¯RE OG ROMSDAL, RINDAL, Ner-L›set. Coord.: 33V 209050,7004050, lat./long.: 63.0486°'N, 9.2407°'E, T›rr naturbeitemark, 2009.09.29, Gunnar Bureid - Det. Egil Bendiksen 2009 (TRH-F-10103 - edit: 2016-01-03)
 • MYCENA FLORIDULA (Prakthette) : M¯RE OG ROMSDAL, SM¯LA, Sm›la: J›a, Steinnesberget. Coord.: 32V MR 432,246, lat./long.: 63.3461°'N, 7.8661°'E, [Alt.: 15 m], Naturbeitemark, 1995.10.13, Geir Gaarder, John Bjarne Jordal 95-376 (O-F-241877 - edit: 2016-08-24)
 • MYCENA FLORIDULA (Prakthette) : NORD-TR¯NDELAG, STEINKJER, Steinkjer: Skratt†sen. Coord.: 32W PS 2642,0770, lat./long.: 64.0729°'N, 11.592°'E, Kalkgranskog, p† str›fall, 2009.09.05, H†kon Holien Bel. 283 - Det. Steen Andrew Elborne 2009 (O-F-289509 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA FLORIDULA (Prakthette) : NORDLAND, RANA, Jordbru, Kalfjellet, ved skoggrensa. . Coord.: 33W VP 88,51, lat./long.: 66.2815°'N, 14.7438°'E, P† og "om" Salix-pinner, 1979.09.23, S. Sivertsen, B.K.P. Sveum 79-199 (TRH-F-3320 - edit: 2015-11-19)
 • MYCENA FLORIDULA (Prakthette) : OPPLAND, LUNNER, S Oppdalen S of Storhaugen (study area of forest succession),. Coord.: 32V NM 937,856, lat./long.: 60.2952°'N, 10.696°'E, low herb spruce forest (submesic-rich), old forest, 1979.08.10, Egil Bendiksen 149/79 (O-F-162426 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA FLORIDULA (Prakthette) : OSLO, OSLO, V. Aker: Gaustadskogen. Coord.: 32V NM 952-964,462-480, [lat./long.: 59.9506°'N, 10.716°'E], 1916.09, John Egeland (O-F-179630 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA FLORIDULA (Prakthette) : OSLO, OSLO, Bygd›y, Dronningberget.. Coord.: 32V NM 941-943,433-436, lat./long.: 59.9168°'N, 10.6856°'E, P† mildjord i kalkrik linde-hasselskog, 1979.08.12, Klaus H›iland (O-F-162431 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA FLORIDULA (Prakthette) : OSLO, OSLO, Oslo: Gressholmen. Coord.: 32V NM 96147,39721, lat./long.: 59.8838°'N, 10.7179°'E, ¸pen, grunnlendt kalkmark. , 2013.08.14, Thomas L‘ss›e, Anne Molia AM-82f-2013 <Note: Storrute 35 - Pol. 12> (O-F-21640 - edit: 2016-09-15)
 • MYCENA FLORIDULA (Prakthette) : OSLO, OSLO, Oslo: Gressholmen. Coord.: 32V NM 96147,39721, lat./long.: 59.8838°'N, 10.7179°'E, ¸pen, grunnlendt kalkmark., 2013.10.07, Thomas L‘ss›e, Anne Molia AM-242x-2013 <Note: Rute 35. Polygon 12.> (O-F-21861 - edit: 2015-01-15)
 • MYCENA FLORIDULA (Prakthette) : TELEMARK, SKIEN, Hoppestad., [lat./long.: 59.2667°'N, 9.48765°'E], 1968.09.15, Wenche Elisabeth Vetleseter, Gro Gulden 834/68 - Det. Egil Bendiksen 1982 (O-F-162429 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA FLORIDULA (Prakthette) : VESTFOLD, N¯TTER¯Y, N›tter›y: Tor›d. Coord.: 32V NL 82497,59994, lat./long.: 59.1711°'N, 10.4432°'E, I mose og gras i †pen skogsbryning p† †s med furu og einer, 2015.11.08, Arne Aronsen A19/15 (O-F-303393 - edit: 2016-02-26)
 • MYCENA FLORIDULA (Prakthette) : VESTFOLD, T¯NSBERG, Solvang, T›nsberg, [lat./long.: 59.2956°'N, 10.4385°'E], Among needles on the ground under Picea abies in mixed woods, 1983.10.26, Arne Aronsen M 30/83 (O-F-66621 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. MYCENA FLORIDULA (Prakthette) : ¯STFOLD, FREDRIKSTAD, Kr†ker›y.. Coord.: 32V PL 076-116,570-656, [lat./long.: 59.1771°'N, 10.9186°'E], 1954.10.31, Wilhelm Ramm - Det. Egil Bendiksen (O-F-162430 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA FLORIDULA (Prakthette) : ¯STFOLD, MOSS, Jel›ya: Refsnes naturreservat. Coord.: 32V NL 9170,9158, lat./long.: 59.4528°'N, 10.6176°'E, I kalkrik grasmark-t›rreng sammen med Mycena flavoalba, 2006.10.22, Even W. Hanssen, Reidun Braathen - Det. Even W. Hanssen (O-F-281700 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA FLORIDULA (Prakthette) : ¯STFOLD, RYGGE, Larkollen: Lille Danmark. Coord.: 32V NL 9630,7484, lat./long.: 59.3015°'N, 10.6912°'E, Kalkt›rreng (skjellsand) m. einer, 2006.10.24, Reidun Braathen (O-F-281714 - edit: 2013-09-30)

  Antall treff: 26. Seneste oppdatering av databasen: 2017.01.27.
  Seneste redigeringsdato for viste poster: 2016-09-15.
  Dagens dato: 2020.08.15