Norsk SoppDatabase

Søkeresultat - Etiketter


FORKLARING
Søkekriterier:
- Takson: MYCENA HAEMATOPUS
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : AKERSHUS, NANNESTAD, T›mte, S for g†rden. Coord.: 32V PM 135-144,850-866, [lat./long.: 60.2932°'N, 11.0623°'E], 1968.09.27, Hans B›hler - Det. Gro Gulden 1968 (O-F-57610 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA HAEMATOPUS var. MARGINATA (Blodhette) : AKERSHUS, NANNESTAD, Ved Horna, [lat./long.: 60.2254°'N, 10.9505°'E], 1974.08.11, Nora Thams, Maren Dalsgaard Paulsen (O-F-162579 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : AKERSHUS, NESODDEN, Nesodden: R›er. Coord.: 32V NM 9420,3213, lat./long.: 59.8162°'N, 10.6797°'E, [Alt.: ca. 110 m], Rik edellauvskog. I parti med mye ask. P† kappa askel†g, 2009.08.03, Anne Molia (O-F-69759 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : AUST-AGDER, GJERSTAD, Svarttjern,. Coord.: 32V ML 91,35, [lat./long.: 58.9577°'N, 8.8522°'E], forest reserve. (Study area of effects of acidification on vegetation.) Eutrophic (fairly moist) Picea abies forest (Melico- Piceetum) On decaying stump of Populus tremula, 1987., Tor Erik Brandrud 142-87 (O-F-57618 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA HAEMATOPUS var. MARGINATA (Blodhette) : AUST-AGDER, LILLESAND, R›yrmyr†sen naturreservat. Coord.: 32V MK 509,487, lat./long.: 58.1773°'N, 8.166°'E, [Alt.: 80 m], I knipper p† d›d furu!, 1996.10.13, Inger-Lise Fonneland - Det. Gro Gulden 1996 (O-F-59798 - edit: 2016-08-24)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : AUST-AGDER, RIS¯R, Ris›r: Sannesfjorden N, Fjebu (lok. K8(40)). Coord.: 32V NL 070,068, lat./long.: 58.7018°'N, 9.1217°'E, [Alt.: ca. 10 m], Rik, fuktig edellauvskog i bekkedal m/lind ask; p† ask?, 2000.07.17, Tor Erik Brandrud TEB 35-00 (O-F-168507 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA HAEMATOPUS var. MARGINATA (Blodhette) : AUST-AGDER, TVEDESTRAND, Ved V†land g†rd. Coord.: 32V MK 855,970, lat./long.: 58.6136°'N, 8.7513°'E, [Alt.: 180 m], Sm† knipper p† d›d l›vved., 1996.10.22, Tove H. Dahl - Det. Gro Gulden 1996 (O-F-59596 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : BUSKERUD, HURUM, Holtnesdalen. Coord.: 32V NM 803-809,008-016, [lat./long.: 59.5418°'N, 10.4263°'E], Carici elongatae-Alnetum, 1978.07.17, Svein Kristoffersen 44/78 (O-F-57613 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : BUSKERUD, HURUM, Holtnesdalen. Coord.: 32V NM 803-809,008-016, [lat./long.: 59.5418°'N, 10.4263°'E], Carici elongatae-Alnetum, 1979.07.03, Svein Kristoffersen 24/79 (O-F-57612 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : BUSKERUD, HURUM, Hurum: Holtnesdalen. Coord.: 32V NM 804-805,015-018, [lat./long.: 59.5459°'N, 10.4238°'E], Melico-Piceetum coryletosum, 1980.08.02, Jon Markussen 17/80 (O-F-300304 - edit: 2015-12-08)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : BUSKERUD, HURUM, Hurum: Holtnesdalen. Coord.: 32V NM 804-805,015-018, [lat./long.: 59.5459°'N, 10.4238°'E], Melico-Piceetum coryletosum, 1980.10.14, Jon Markussen 120/80 (O-F-300305 - edit: 2015-12-08)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : BUSKERUD, RINGERIKE, Stubdal. Coord.: 32V NM 77,66, [lat./long.: 60.1281°'N, 10.3949°'E], 1887.08.26, Cand. real. Bj›rlykke (O-F-57611 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : FINNMARK, ALTA, Vassbotndalen,4 km ovf.vassenden av Storvetn. Coord.: 34W EC 7,6, lat./long.: 69.9813°'N, 22.9634°'E, p† gammel r†tten ved, 1968.08.02, Ola Skifte, Gro Gulden GG 132/68 (TROM-F-33746 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : FINNMARK, ALTA, Leirbotndalen. Coord.: 34W EC 9,7, lat./long.: 70.0644°'N, 23.4971°'E, p† Betula-stamme, liggende, 1968.08.24, Gro Gulden GG 500/68 (TROM-F-33747 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : FINNMARK, ALTA, ved Joatka'jokka,ved uttak avl›pningstunnel. Coord.: 34W FC 07,36, lat./long.: 69.7147°'N, 23.7791°'E, p† lauvved, 1982.08.19, Ola Skifte (TROM-F-9165 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : FINNMARK, ALTA, Joat'kaj†kka S. Coord.: 34W FC 089,367, lat./long.: 69.7145°'N, 23.8165°'E, bj›rk i t›rr skog p† ved, 1982.08.22, Ola Skifte 102/82 (TROM-F-9916 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : FINNMARK, HAMMERFEST, Jansvatn, SW-helling, Birkelund. Coord.: 34W ED 98-99,40, lat./long.: 70.6496°'N, 23.6778°'E, p† ved, bj›rkestubbe, 1968.08.15, Ola Skifte 168/68 (TROM-F-33748 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : FINNMARK, KARASJOK, Karasjok-Nederneset. Coord.: 35W MT 40-41,06-07, lat./long.: 69.4655°'N, 25.4927°'E, bj›rkebestand m/rik urteveg.,p† bj›rk, 1965.08.22, Ola Skifte, B. Lange, Morten Lange (TROM-F-33730 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : FINNMARK, PORSANGER, 3 km N for Porsangmoen v.riksveg 96.. Coord.: 35W MT 23,58, lat./long.: 69.9227°'N, 25.003°'E, P† l›vtrestubbe., 1981.08.18, Geir Mathiassen, Alfred Granmo AG 315/81 (TROM-F-33750 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : FINNMARK, PORSANGER, Lakselv, 2 km E for Lakselv kirke, i en liten elvedal med lysl›ype.. Coord.: 35W MT 23,72, lat./long.: 70.0481°'N, 24.9909°'E, 1981.08.21, Geir Mathiassen, Alfred Granmo AG 233/81 (TROM-F-33749 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : FINNMARK, S¯R-VARANGER, ¯devann i ¯vre Pasvik nasjonalpark. Coord.: 35W NS 78-80,61-66, [lat./long.: 69.0748°'N, 28.9949°'E], 1979.08.10, Leif Ryvarden 13683 (O-F-57631 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : FINNMARK, TANA, Maskevarri . Coord.: 35W NT 37,92, lat./long.: 70.2342°'N, 27.9936°'E, [Alt.: ca. 120 m], I knipper p† nedfalt r†tten bj›rk, NV-vendt, 1979.08.18, Kjell M. Hansen (TRH-F-7793 - edit: 2015-11-30)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : HORDALAND, BERGEN, Fantoft stavkirke. Coord.: 32V KM 98,94, [lat./long.: 60.3354°'N, 5.3494°'E], P† b›kestamme., 1953.09.14, Raiti Hvoslef - Det. Jens Stordal (O-F-57624 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : HORDALAND, BERGEN, Fana, Hamre, [lat./long.: 60.3703°'N, 5.41776°'E], P† hassel (Corylus avellana), 1978.09.24, Bj›rn Frode Moen <Note: BAS-Agar> (BG-F-15404 - edit: 2014-04-23)
 • Cfr. MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : HORDALAND, B¯MLO, Indre H†vik, [lat./long.: 59.7177°'N, 5.13147°'E], I furuskog, 1977.10.27, R. Hvoslef, K. <Note: BAS-Agar> (BG-F-15399 - edit: 2014-04-23)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : HORDALAND, GRANVIN, [Kinsarvik hd.], Kvandal, [lat./long.: 60.5441°'N, 6.66526°'E], L›vvedstubbe, 1951.09.17, Jens Stordal 6872 <Note: BAS-Agar> (BG-F-15403 - edit: 2014-04-23)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : HORDALAND, GRANVIN, Granvin: Granvin. Coord.: 32V LN 749-752,121-124, [lat./long.: 60.5273°'N, 6.7241°'E], 1990.08.22, Anna-Elise Torkelsen (O-F-295693 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : HORDALAND, KVAM, Norheimsund, 300 m N for Norheim g†rd, [lat./long.: 60.3260°'N, 6.17715°'E], P† l›vtrestubbe, 1950.09.22, Jens Stordal 5509 <Note: BAS-Agar M›rker›d melkesaft> (BG-F-15397 - edit: 2014-04-23)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : HORDALAND, KVAM, Norheimsund, 250 m N for Norheim G†rd, [lat./long.: 60.3260°'N, 6.17715°'E], P† l›vvedstubbe (bj›rk?), 1950.09.22, Jens Stordal 5495 <Note: BAS-Agar> (BG-F-15401 - edit: 2014-04-23)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : HORDALAND, KVAM, Norheimsund, 300m N for Norheim.. Coord.: 32V LM 42,96, lat./long.: 60.3728°'N, 6.1436°'E, P† morken stubbe., 1950.09.22, Jens Stordal 5502 (O-F-57625 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : HORDALAND, KVAM, nederst i Tokagjelet, [lat./long.: 60.3260°'N, 6.17715°'E], 1974.08.23, Finn-Egil Eckblad <Note: BAS-Agar> (BG-F-15396 - edit: 2014-04-23)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : HORDALAND, KVINNHERAD, ¯lve, R›yrane. Coord.: 32V LM 20-23,55-59, [lat./long.: 60.0147°'N, 5.8067°'E], 1975.09.04, Gro Gulden 265/75 (O-F-57619 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : HORDALAND, KVINNHERAD, L›fallstrand, [lat./long.: 59.9497°'N, 6.01605°'E], I furuskog, 1975.09.07, G. Gulden <Note: BAS-Agar> (BG-F-15405 - edit: 2014-04-23)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : HORDALAND, LIND¸S, Vollom, [lat./long.: 60.7020°'N, 5.3772°'E], P† grein av Fagus, 1984.09.15, Bj›rn Frode Moen <Note: BAS-Agar Jub. eksk.> (BG-F-15402 - edit: 2014-04-23)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : HORDALAND, TYSNES, Nymark, [lat./long.: 59.9828°'N, 5.53824°'E], On Quercus, 1990.07.13, Sigurd Olsen <Note: BAS-Agar> (BG-F-747 - edit: 2014-04-23)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : HORDALAND, ULLENSVANG, Lofthus, [lat./long.: 60.2384°'N, 6.93058°'E], 1981.09.19, Irene Lofthus <Note: BAS-Agar> (BG-F-15395 - edit: 2014-04-23)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : HORDALAND, ULVIK, 300 m ¯ for Hjeltnes hagebruksskole, [lat./long.: 60.6272°'N, 7.19296°'E], P† nedhugget bj›rketre. Var festet til veden og stakk fram under barken, 1950.08.06, Jens Stordal 4678 <Note: BAS-Agar> (BG-F-15398 - edit: 2014-04-23)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : HORDALAND, ULVIK, 150m N¯ for Barneheim ved Hjeltnes hagebruksskole.. Coord.: 32V LN 85,16, lat./long.: 60.5667°'N, 6.9113°'E, P† morknende pinner av or., 1950.08.07, Jens Stordal 4758 (O-F-57623 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : HORDALAND, VOSS, Nedenfor Ullestad (Vestrheim). Coord.: 32V LN 57,24, lat./long.: 60.6295°'N, 6.3952°'E, 1950.09.15, Jens Stordal 5650 (O-F-19092 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : HORDALAND, VOSS, feltet nedenfor Ullestad (Vestrheim). Coord.: 32V LN 57,24, lat./long.: 60.6295°'N, 6.3952°'E, P† l›vved, 1950.09.15, Jens Stordal 5650 <Note: BAS (REG. 19092)> (BG-F-14884 - edit: 2016-01-19)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : HORDALAND, VOSS, [Vossestrand hd.,] M›rkdalen, langs st›lsvegen Bygd-Bygdast›l ovenfor Myrland, [lat./long.: 60.7069°'N, 6.41003°'E], P† orestokk, 1951.07.28, Jens Stordal 6040 <Note: BAS-Agar> (BG-F-15400 - edit: 2014-04-23)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : HORDALAND, VOSS, Bordalen, Himle, [lat./long.: 60.7069°'N, 6.41003°'E], P† l›vved, 1951.09.10, Jens Stordal 6727 <Note: BAS-Agar> (BG-F-15388 - edit: 2014-04-23)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : M¯RE OG ROMSDAL, RAUMA, Romsdalshornveggen. Coord.: 32V MQ 36,29, lat./long.: 62.4896°'N, 7.7678°'E, 1991.08.20, Anna-Elise Torkelsen 325/91 (O-F-57627 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : M¯RE OG ROMSDAL, RAUMA, Sogge bru. Coord.: 32V MQ 34,34, lat./long.: 62.5341°'N, 7.7271°'E, 1991.08.20, Anna-Elise Torkelsen 275/91 (O-F-57626 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : M¯RE OG ROMSDAL, SUNNDAL, ¯ksendal, 3 km S for kirken. Coord.: 32V MQ 70,51, [lat./long.: 62.6928°'N, 8.4236°'E], 1974.08.02, Anna-Elise Torkelsen 671/74 (O-F-57628 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : NORD-TR¯NDELAG, NAMDALSEID, ¯st for Gr›tmo . Coord.: 32V PS 094,188, lat./long.: 64.1786°'N, 11.2524°'E, [Alt.: ca. 100 m], P† d›d gr†or i blandingsskog, 2003.09.09, H†kon Holien 14/03 (TRH-F-7153 - edit: 2015-12-27)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : NORD-TR¯NDELAG, OVERHALLA, Vestmyr . Coord.: 32V PS 3491,5252, lat./long.: 64.4714°'N, 11.8064°'E, [Alt.: ca. 20 m], P† l†g av Alnus incana i gr†orsumpskog, 2006.09.20, Tommy Prest› (TRH-F-9059 - edit: 2015-12-24)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : NORD-TR¯NDELAG, VERDAL, T›mmersj›en nord. Coord.: 63.73000°N 11.58372°E, lat./long.: 63.73°'N, 11.5837°'E, [Alt.: ca. 240 m], P† bj›rkeved i l†gurtgranskog, 2016.08.18, H†kon Holien 31/16 (TRH-F-16486 - edit: 2016-08-29)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : NORDLAND, BOD¯, Sol›yvatn. Coord.: 33W VQ 8,6, lat./long.: 67.2995°'N, 14.6517°'E, 1970.09.20, Ola Skifte (TROM-F-33741 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : NORDLAND, BOD¯, Sol›yvatn, NE for Mosti. Coord.: 33W VQ 81,67, lat./long.: 67.3234°'N, 14.57°'E, 1975.09.28, Harald Anderssen <Note: VQ 8,6> (TROM-F-2823 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : NORDLAND, HADSEL, Melbu, soppkurs. Coord.: 33W VR 94,99, lat./long.: 68.5079°'N, 14.8655°'E, [Alt.: 175 m], S av SW-helling av Husebykollen p† gammel bj›rk i plantefelt, 1985.09.08, Ola Skifte, Sissel Sterten 195/85 (TROM-F-8711 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : NORDLAND, NARVIK, Skjomen, Slettjord - Forselv , Steinvegen. Coord.: 33W WR 95,76, lat./long.: 68.2856°'N, 17.3134°'E, p† stubbe i l›vskog, 1966.08.31, Ola Skifte OS 209/66 (TROM-F-33744 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : NORDLAND, NARVIK, Skjomen, Klubbvik. Coord.: 33W WR 93,77, lat./long.: 68.2952°'N, 17.2659°'E, p† Alnus, 1975.09.01, Jens Stordal OS 125/75 (TROM-F-33743 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : NORDLAND, NARVIK, Skjomen, Slettjord-Klubbvik. Coord.: 33W WR 95,76, lat./long.: 68.2856°'N, 17.3134°'E, p† tre ved vegen, 1977.09.15, Ola Skifte OS 88/77 (TROM-F-33742 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : NORDLAND, NARVIK, Skjomen, Slettjord-Klubbvikomr†det. Coord.: 33W WR 9,7, lat./long.: 68.2723°'N, 17.3°'E, p† ved, 1981.08.25, Sigbj›rn Dunfjeld (TROM-F-9772 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : NORDLAND, NARVIK, Skjomen. Coord.: 33W WR 95,76, lat./long.: 68.2856°'N, 17.3134°'E, p† l›vved ved siden av Steinvegen, 1988.09.10, Ola Skifte OS 19/88 (TROM-F-13195 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : NORDLAND, SALTDAL, Evenesdalen, 5 km opp fra R›kland. Coord.: 33W WQ 16-18,24-26, lat./long.: 66.945°'N, 15.4004°'E, 1980.09.05, Sigbj›rn Dunfjeld (TROM-F-33745 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : NORDLAND, SALTDAL, Saltdal: Junkerdalsura. Coord.: 33W WQ 20-21,11-12, [lat./long.: 66.8237°'N, 15.4781°'E], 1988.08.27, Anna-Elise Torkelsen 175/88 (O-F-57629 - edit: 2016-08-24)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : NORDLAND, SALTDAL, Evenesdalen. Coord.: 33W WQ 16-19,24-28, [lat./long.: 66.954°'N, 15.412°'E], 1988.08.29, Anna-Elise Torkelsen 303/88 (O-F-57630 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : OSLO, OSLO, Bygd›y. Coord.: 32V NM 928-937,416-425, [lat./long.: 59.9058°'N, 10.6681°'E], 1950.09.20, G. Soot 1232 (O-F-57609 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : ROGALAND, RENNES¯Y, Vikev†g. Coord.: 32V LL 11,56, lat./long.: 59.1046°'N, 5.7083°'E, P† ask., 1953.08.14, Jens Stordal 8827 <Note: Vanlig. B.S.> (O-F-57622 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : ROGALAND, RENNES¯Y, Vikev†g. Coord.: 32V LL 11,56, lat./long.: 59.1046°'N, 5.7083°'E, 1953.08.14, Jens Stordal 8816 <Note: R›d melkesaft, vanlig. B.S.> (O-F-57621 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : ROGALAND, RENNES¯Y, Vikev†g. Coord.: 32V LL 11,56, lat./long.: 59.1046°'N, 5.7083°'E, 1953.08.14, Jens Stordal 8816 <Note: R›d melkesaft, vanlig. B.S.> (O-F-57620 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : ROGALAND, RENNES¯Y, Vikev†g, [lat./long.: 59.1067°'N, 5.67965°'E], P† ask (Fraxinus excelsior). Vanlig, 1953.08.14, Jens Stordal 8827 <Note: BAS-Agar> (BG-F-15406 - edit: 2014-04-23)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : ROGALAND, SANDNES, Kjosavik. Coord.: 32V LL 21-22,28-29, [lat./long.: 58.8639°'N, 5.9133°'E], P† en morken lauvtrestokk., 1997.09.20, Terhi Pousi (O-F-85468 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : ROGALAND, STRAND, Strand: Rongetj›rna. Coord.: 33V -18720,6583896, lat./long.: 59.0765°'N, 5.9332°'E, L›vskog bj›rk og or - p† or, 2014.07.06, Andreas Svensen (O-F-249871 - edit: 2016-12-13)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : ROGALAND, VINDAFJORD, [¯len] Gjerdaviki. Coord.: 32V LM 19,11, lat./long.: 59.6012°'N, 5.8017°'E, P† svartorpinne, 1952.08.07, J. Stordal 7561 <Note: BAS (REG. 19094)> (BG-F-14885 - edit: 2016-01-19)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : SOGN OG FJORDANE, HYLLESTAD, Leirvik i Sogn, Kvernhuslia, [lat./long.: 61.1647°'N, 5.20639°'E], P† rotnande rogn (Sorbus aucuparia), 1975.08.24, Olav Aas <Note: BAS-Agar> (BG-F-15407 - edit: 2014-04-23)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : SOGN OG FJORDANE, H¯YANGER, Lavik, [lat./long.: 61.1184°'N, 5.90272°'E], 1975.09.16, Olav Aas, F.-E. Eckblad <Note: BAS-Agar> (BG-F-15411 - edit: 2014-04-23)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : SOGN OG FJORDANE, LEIKANGER, Leikanger, [lat./long.: 61.2318°'N, 6.76174°'E], P† d›d gr†orstamme (Alnus incana), 1975.09.15, Olav Aas <Note: BAS-Agar> (BG-F-15408 - edit: 2014-04-23)
 • Cfr. MYCENA HAEMATOPUS var. MARGINATA (Blodhette) : SOGN OG FJORDANE, LEIKANGER, Leitet, [lat./long.: 61.2318°'N, 6.76174°'E], I knipper p† grein av cf. Corylus, 1976.06.21, Jon Linde - Det. Olav Aas <Note: BAS-Agar det. Olav Aas> (BG-F-15410 - edit: 2014-04-23)
 • MYCENA HAEMATOPUS var. MARGINATA (Blodhette) : SOGN OG FJORDANE, V¸GS¯Y, V†gs›y, M†l›y, 200 m S for kirken, ovenfor veien, [lat./long.: 62.0079°'N, 5.11731°'E], P† enden av en trestamme (ssvis av b›k), 1975.10.04, Alfred Granmo <Note: BAS-Agar> (BG-F-15409 - edit: 2014-04-23)
 • MYCENA HAEMATOPUS var. MARGINATA (Blodhette) : S¯R-TR¯NDELAG, OPPDAL, Oppdal: Trollheimen, N-side of Gjevilvatn. Coord.: 32V NQ 205-219,520-530, lat./long.: 62.7013°'N, 9.4153°'E, On Alnus incana, 1982.07.28, Gro Gulden 74/82 (O-F-304042 - edit: 2016-08-03)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : S¯R-TR¯NDELAG, SKAUN, Skaun , [lat./long.: 63.2755°'N, 10.0604°'E], P† r†tten bj›rk, 1951.09.15, O. Gj‘revoll - Det. Jens Stordal 1951 (TRH-F-574 - edit: 2015-12-06)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : S¯R-TR¯NDELAG, SKAUN, Buvik , [lat./long.: 63.2755°'N, 10.0604°'E], P† r†tten bj›rk, 1951.09.15, O. Gj‘revoll - Det. J. Stordal 1951 (TRH-F-3330 - edit: 2015-09-09)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : S¯R-TR¯NDELAG, TRONDHEIM, Ringv†l, S for Loglo , [lat./long.: 63.4057°'N, 10.3558°'E], P† morken l›vvedstokk, 1951.08.30, B. Eriksson, J. Eriksson, J. Stordal 6576 (TRH-F-3329 - edit: 2015-12-06)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : S¯R-TR¯NDELAG, TRONDHEIM, Leinstrand hd.: Ringval, S for Loglo. Coord.: 32V NR 61,25, lat./long.: 63.3514°'N, 10.2289°'E, P† morken l›vvedstokk, 1951.08.30, B. Eriksson, Jens Stordal, John Eriksson 6576 (O-F-19093 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : S¯R-TR¯NDELAG, TRONDHEIM, Smistad - Nordmyra . Coord.: 32V NR 6,2, lat./long.: 63.3463°'N, 10.2987°'E, P† l›vved (Alnus), 1971.07.29, A. Rian, S. Sivertsen (TRH-F-3331 - edit: 2015-12-07)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : TELEMARK, DRANGEDAL, Skultrevanns†sen. Coord.: 32V NL 144-156,480-493, [lat./long.: 59.0774°'N, 9.2625°'E], 1977.08.30, Anna-Elise Torkelsen 323/77 (O-F-57617 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : TROMS, BALSFJORD, Knausen, n‘r Myrsli. Coord.: 34W DC 21-22,09-10, lat./long.: 69.4876°'N, 19.0052°'E, p† olderknoller, 1984.07.11, B†rd Skifte (TROM-F-8225 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : TROMS, BALSFJORD, like N for Myrli ovenfor vegen. Coord.: 34W DC 21,10, lat./long.: 69.4901°'N, 18.9922°'E, p† gammel olderstokk, 1990.07.20, Ola Skifte (TROM-F-33751 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : TROMS, BALSFJORD, noe W for Gr›nlikollen. Coord.: 34W DC 216,103, lat./long.: 69.4888°'N, 18.9962°'E, p† gamal older,halvr†ten i stor mengde, 1991.08.26, Ola Skifte (TROM-F-37872 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : TROMS, HARSTAD, Ved Asbj›rnseter. Coord.: 33W WS 55,32, lat./long.: 68.7966°'N, 16.375°'E, I bj›rkeskog, p† bj›rk., 1954.08.21, Jens Stordal 9470 (O-F-57633 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : TROMS, K¸FJORD, K†fjorddalen. Coord.: 34W DC 98-99,01-02, lat./long.: 69.4254°'N, 20.9745°'E, [Alt.: 110-220 m], Betula, 1992.08.18, Edvin Johannesen (TROM-F-214 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : TROMS, LENVIK, Finnsnes-Bjorelvnes,Leiknes,under Nordkollen (Leikneshaugen). Coord.: 34W CB 82-83,91-92, lat./long.: 69.3121°'N, 18.0315°'E, p† gamal nedfallen bj›rk, 1954.09.11, Ola Skifte, u.s., OS 1120 - Det. u.s.,, Ola Skifte (TROM-F-33734 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : TROMS, LENVIK, Gibostad, n‘r skipsverftet. Coord.: 34W CB 84-85,96-97, lat./long.: 69.3577°'N, 18.0761°'E, p† bj›rkestubbe i skogholt, 1979.09.07, Alfred Granmo (TROM-F-33732 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : TROMS, LYNGEN, Lyngseidet, Gi‘verbukta. Coord.: 34W DC 68-70,18-19, lat./long.: 69.5779°'N, 20.2168°'E, p† oldergreiner v. bekk, 1963.10.05, Sigmund Sivertsen 827 (TROM-F-33738 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : TROMS, LYNGEN, Under Oksefjellet. Coord.: 34W DC 6,1, lat./long.: 69.5397°'N, 20.1029°'E, 1977.08.05, Sigmund Sivertsen (TRH-F-8659 - edit: 2010-12-14)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : TROMS, LYNGEN, Under Oksefjellet. Coord.: 34W DC 6,1, lat./long.: 69.5397°'N, 20.1029°'E, 1977.08.09, Sigmund Sivertsen (TRH-F-8646 - edit: 2016-01-29)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : TROMS, M¸LSELV, ¯verbygd, Holt. Coord.: 34W DB 36,57, lat./long.: 69.0208°'N, 19.4106°'E, p† pinner av Alnus i fuktig buskas, 1964.08.30, Sigmund Sivertsen (TROM-F-33737 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : TROMS, M¸LSELV, Dividalen, Frihetsli. Coord.: 34W DB 47,30, lat./long.: 68.781°'N, 19.7001°'E, [Alt.: 240 m], olderskog,gammel r†tten ved, 1965.09.26, Ola Skifte OS 360/65 (TROM-F-33752 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : TROMS, M¸LSELV, Moen. Coord.: 34W DB 04-05,70-71, lat./long.: 69.1326°'N, 18.6097°'E, p† l›vtrestubbe i knippe, 1979.09.03, Alfred Granmo (TROM-F-33731 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : TROMS, NORDREISA, Reisadalen, Sappen. Coord.: 34W EC 1,1, lat./long.: 69.5434°'N, 21.3846°'E, p† gamal lauvved, 1954.09.04, Ola Skifte, Jens Stordal OS 983 (TROM-F-33733 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : TROMS, NORDREISA, Sappen, p† sagbrukstomt i skogkanten.. Coord.: 34W EC 07,13, lat./long.: 69.5284°'N, 21.1921°'E, P† l›vtrestubbe., 1954.09.04, Jens Stordal 9801 (O-F-57634 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : TROMS, NORDREISA, Sappen. Coord.: 34W EC 1,1, lat./long.: 69.5434°'N, 21.3846°'E, p† older ved elva nedenf.internatet, 1963.08.25, Ola Skifte 2875 (TROM-F-33736 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : TROMS, NORDREISA, Sappen. Coord.: 34W EC 1,1, lat./long.: 69.5434°'N, 21.3846°'E, p† olderstubbe ved elva nedenf.internatet, 1963.08.25, Ola Skifte 2876 (TROM-F-33735 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : TROMS, NORDREISA, Jav´reoaive,NE-helling h›yde 687.. Coord.: 34W EC 11,12, lat./long.: 69.5211°'N, 21.2945°'E, lauvskog, bj›rkebeltet, 1967.08.17, Ola Skifte, Vangen,, Hartvig S‘tra OS 528/67 (TROM-F-33753 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : TROMS, NORDREISA, Solheim, Brattfjell. Coord.: 34W EC 11-12,27-28, lat./long.: 69.6601°'N, 21.3093°'E, stubbe i furuskog, 1967.08.20, Hartvig S‘tra (TROM-F-33754 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : TROMS, STORFJORD, Skibotndalen, Lullesletta. Coord.: 34W DB 77,88, lat./long.: 69.3034°'N, 20.4296°'E, [Alt.: 80 m], Alnus, 1992.08.19, Sigmund Sivertsen (TROM-F-364 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : TROMS, TROMS¯, Mellom bygrensa og Holt.. Coord.: 34W DC 19,28, lat./long.: 69.6508°'N, 18.9255°'E, 1954.08.24, Soppkurset - Det. Jens Stordal (O-F-57632 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : TROMS, TROMS¯, T›nsvikdalen, nederst. Coord.: 34W DC 28-30,35-37, lat./long.: 69.7272°'N, 19.1766°'E, p† olderpinne n‘r vegen, 1965.09.10, Sigmund Sivertsen SS 65-126 (TROM-F-33767 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : TROMS, TROMS¯, Kaldslett. Coord.: 34W DC 19-20,23, lat./long.: 69.6079°'N, 18.9424°'E, [Alt.: 80 m], ved sti i olderskog, 1965.10.02, Ola Skifte 428/65 (TROM-F-33739 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : TROMS, TROMS¯, Troms›ya. Coord.: 34W DC 18-23,25-35, lat./long.: 69.671°'N, 18.9621°'E, 1973.09.13, Ola Skifte (TROM-F-33740 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : TROMS, TROMS¯, Ramfjord, Sandvikskaret. Coord.: 34W DC 22,16, lat./long.: 69.5441°'N, 19.0128°'E, [Alt.: 100 m], p† morken bj›rkestubbe, 1982.09.26, Vibeke Moe - Det. Arve Elvebakk (TROM-F-33755 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : TROMS, TROMS¯, Kval›ya, Skavelvdal. Coord.: 34W DC 11,28, lat./long.: 69.6482°'N, 18.7196°'E, 1995.08.15, Kurs- Deltaker (TROM-F-6614 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA HAEMATOPUS var. MARGINATA (Blodhette) : VEST-AGDER, LYNGDAL, Skolandsvann,, [lat./long.: 58.1167°'N, 7.07792°'E], blandet l›vskog, 1969.09.26, Gro Gulden 66 (O-F-162580 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : VESTFOLD, HOLMESTRAND, Botne. Coord.: 32V NL 72,99, [lat./long.: 59.5276°'N, 10.2816°'E], 1888.08.30, K. O. Bj›rlykke (O-F-57616 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : VESTFOLD, LARVIK, Larvik: Jordst›yp i Kvelde. Coord.: 32V NL 54,61, lat./long.: 59.1891°'N, 9.9539°'E, [Alt.: 300 m], on Populus tremula, 1995.09.20, Heidi Andersen (O-F-90767 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : VESTFOLD, N¯TTER¯Y, N›tter›y: Tor›d. Coord.: 32V NL 8247,6037, lat./long.: 59.1745°'N, 10.4429°'E, P† nedfalt grein av l›vtre i blandingsskog., 2009.08.04, Arne Aronsen A10/09 (O-F-291544 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : VESTFOLD, T¯NSBERG, Gullkrona,. Coord.: 32V NL 781-788,724-730, [lat./long.: 59.2864°'N, 10.3779°'E], l›vvedstubbe, [udatert], Per Marstad PM 62/82 (O-F-57615 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : VESTFOLD, T¯NSBERG, Jarlsberg,. Coord.: 32V NL 78,72-73, [lat./long.: 59.2886°'N, 10.378°'E], Morken l›vtrekvist, b›k, 1978.07.11, Kolbj›rn Mohn Jenssen (O-F-57614 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : VESTFOLD, T¯NSBERG, Gullkrona, Sem. Coord.: 32V NL 781-788,724-730, [lat./long.: 59.2864°'N, 10.3779°'E], On wood under Alnus, 1986.08.17, Arne Aronsen M 3/86 (O-F-66706 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : VESTFOLD, T¯NSBERG, Gullkrona, T›nsberg. Coord.: 32V NL 781-788,724-730, [lat./long.: 59.2864°'N, 10.3779°'E], p† mosegrodd, nedfelt l›vtrestamme, 1988.08.07, Arne Aronsen M19/88 (O-F-189488 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : VESTFOLD, T¯NSBERG, T›nsberg: Gullkrona. Coord.: 32V NL 786,725, lat./long.: 59.2845°'N, 10.3804°'E, In small groups or fasciculate on fallen trunk of decidious tree, 2004.07.20, Arne Aronsen A08/04 (O-F-286590 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : ¯STFOLD, MOSS, Jel›ya: Skog N f. Alby,. Coord.: 32V NL 91,88, [lat./long.: 59.4238°'N, 10.6125°'E], eik, l›nn etc. b›k, 1981.10.11, Gro Gulden 775/81 (O-F-57608 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. MYCENA HAEMATOPUS (Blodhette) : ¯STFOLD, MOSS, Jel›y, Albyskogen. Coord.: 32V NL 904-914,876-884, [lat./long.: 59.4212°'N, 10.6028°'E], Overgrodd av hettemygg (Spinellus fusiger)., 1994.09.11, Anna-Elise Torkelsen 18/94 - Det. Katriina Bendiksen 2004 (O-F-59917 - edit: 2013-09-30)

  Antall treff: 116. Seneste oppdatering av databasen: 2017.01.27.
  Seneste redigeringsdato for viste poster: 2016-12-13.
  Dagens dato: 2019.01.23