Norsk SoppDatabase

Søkeresultat - Etiketter


FORKLARING
Søkekriterier:
- Takson: MYCENA INCLINATA
 • MYCENA INCLINATA (Eikehette) : AKERSHUS, FROGN, Smihagan naturreservat. Coord.: 32V NM 971-977,187-190, lat./long.: 59.6967°'N, 10.7314°'E, p† eikestubbe, 1996.11.02, Gro Gulden 85/96 (O-F-71323 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. MYCENA INCLINATA (Eikehette) : AKERSHUS, NESODDEN, Flaskebekk, syds. av veien.. Coord.: 32V NM 920-929,365-374, [lat./long.: 59.8602°'N, 10.6515°'E], Bl.skog. P† helt morken stubbe, 1956.06.30, Jens Stordal 10472 (O-F-162591 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA INCLINATA (Eikehette) : AKERSHUS, NESODDEN, Nesodden: R›er. Coord.: 32V NM 9419,3221, lat./long.: 59.8169°'N, 10.6796°'E, [Alt.: 122 m], Rik edell›vskog med mye eik. Bl†veis. P† eikestubbe., 2006.09.26, Anne Molia (O-F-68034 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA INCLINATA (Eikehette) : AKERSHUS, NESODDEN, Nesodden: S›rbyskogen. Coord.: 32V NM 95030,32013, lat./long.: 59.8149°'N, 10.6944°'E, Moserik granskog med innslag av lauv. Stedvis rikt (marine avsetninger)., 2010.09.11, Anita Stridvall, Stig Jacobsson, Ellen Larsson, Anne Molia, m. fl. 146-2010 (O-F-292259 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA INCLINATA (Eikehette) : AKERSHUS, NESODDEN, Nesodden: R›erskogen. Coord.: 32V NM 9428,3206, lat./long.: 59.8155°'N, 10.6811°'E, Rich deciduous forest on marine deposits, dominated by Quercus; some Corylus, Hepatica; at the base of Quercus, 2014.09.18, Birgit Albrigtsen - Det. Anne Molia 2014 <Note: Photo DSC-927> (O-F-248183 - edit: 2015-06-03)
 • MYCENA INCLINATA (Eikehette) : AKERSHUS, OPPEG¸RD, Bekkensten,. Coord.: 32V NM 967-976,290-299, [lat./long.: 59.7918°'N, 10.7319°'E], p† eikestubbe, 1971.10.03, Gro Gulden (O-F-162588 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA INCLINATA (Eikehette) : AKERSHUS, OPPEG¸RD, Bekkensten. Coord.: 32V NM 967-976,290-299, [lat./long.: 59.7918°'N, 10.7319°'E], 1973.10.07, ¯ivind Tveitstul - Det. Gro Gulden 1973 (O-F-162589 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA INCLINATA (Eikehette) : AKERSHUS, OPPEG¸RD, Solheim, nord for. Coord.: 32V NM 982,284, lat./long.: 59.7822°'N, 10.7501°'E, [Alt.: 110 m], P† eikel‘ger (ved) i gjengroende hagemark, 2006.09.09, Harald Bratli - Det. Gro Gulden (O-F-281577 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA INCLINATA (Eikehette) : AKERSHUS, SKI, Hos G. Soot.. Coord.: 32V PM 025-034,202-213, [lat./long.: 59.7124°'N, 10.8309°'E], P† morken stubbe, 1950.06.19, Finn-Egil Eckblad 37 - Det. Gro Gulden 1969 (O-F-162592 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA INCLINATA (Eikehette) : AKERSHUS, ¸S, Breivold,. Coord.: 32V NM 967-976,229-238, [lat./long.: 59.7371°'N, 10.7291°'E], on old oak stump, 1980.10.12, Gro Gulden 815/80 (O-F-162590 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA INCLINATA (Eikehette) : AUST-AGDER, , Lokalitet ikke angitt, [udatert], H. E. Butensch›n (O-F-162607 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA INCLINATA (Eikehette) : AUST-AGDER, ARENDAL, Arendal: Rams›ya. Coord.: 32V MK 8462,7563, lat./long.: 58.4212°'N, 8.7368°'E, [Alt.: 5 m], P† gammel eikestubbe i edell›vskog, 2005.08.30, Inger-Lise Fonneland ILF-05-71 (O-F-157999 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA INCLINATA (Eikehette) : AUST-AGDER, BYGLAND, F†nefjell. Coord.: 32V ML 3291,1574, lat./long.: 58.7765°'N, 7.8398°'E, [Alt.: 200 m], P† eikestubbe i rik l†gurtskog med eik, lind, hassel, gran, furu, 2006.10.01, Inger-Lise Fonneland I-LF 06-14 (O-F-282993 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA INCLINATA (Eikehette) : AUST-AGDER, FROLAND, Froland: Seljest›l. Coord.: 32V MK 8421,8918, lat./long.: 58.5429°'N, 8.7288°'E, [Alt.: 100 m], P† gammel eikestubbe i rik edell›vskog, 2005.08.27, Inger-Lise Fonneland ILF-05-57 (O-F-157985 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. MYCENA INCLINATA (Eikehette) : AUST-AGDER, GJERSTAD, Mellom R›a og Vevstad. Coord.: 32V ML 99,28, lat./long.: 58.8949°'N, 8.9913°'E, 1962.08.06, Jens Stordal 12004 (O-F-19097 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA INCLINATA (Eikehette) : HORDALAND, BERGEN, Kanadaskogen, [lat./long.: 60.3703°'N, 5.41776°'E], P† gammel eikestubbe, 1985.09.22, Jostein Goks›yr <Note: BAS> (BG-F-6646 - edit: 2014-04-23)
 • MYCENA INCLINATA (Eikehette) : HORDALAND, FUSA, H†landsdal, gnr. 50/7 ved Paradishaugen. Naturbase-ID: BN 00083344. Coord.: 60°14'29''N 5°51'2''E, lat./long.: 60.2414°'N, 5.8506°'E, P† levande stamme av eik. Omkrins 520 cm, hul, 2014.09.04, Olav Aas 72a-14 (BG-F-16494 - edit: 2016-08-25)
 • Cfr. MYCENA INCLINATA (Eikehette) : HORDALAND, KVAM, Omastrand, [lat./long.: 60.3260°'N, 6.17715°'E], inni en eik, 1994.10, Wenche Holm - Det. Gro Gulden 1995 (O-F-70208 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA INCLINATA (Eikehette) : HORDALAND, KVAM, Kvam: Skeianes. Coord.: 32V LM 530,992, lat./long.: 60.4028°'N, 6.3325°'E, P† hyller med grunnlendt, noe sigenvannsp†virket l†gurt eik(-furu)skog med eik, hassel og lind, 2005.09.23, Tor Erik Brandrud, Egil Bendiksen, Ilkka Kyt”vuori, Tuula Niskanen, H†kan Lindstr”m, Thomas S. Jeppesen, m. fl. TEB 384-05 (O-F-159777 - edit: 2016-08-24)
 • MYCENA INCLINATA (Eikehette) : HORDALAND, KVINNHERAD, ¯lve, Tufte, [lat./long.: 59.9497°'N, 6.01605°'E], 1975.09.04, Gro Gulden 278b/75 (O-F-162604 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA INCLINATA (Eikehette) : HORDALAND, OS, Hatvik, [lat./long.: 60.2129°'N, 5.44478°'E], 1977.09.04, Bj›rn Frode Moen <Note: BAS> (BG-F-6645 - edit: 2014-04-23)
 • MYCENA INCLINATA (Eikehette) : HORDALAND, ULVIK, Vambheim. Coord.: 32V LN 84,15, lat./long.: 60.5574°'N, 6.8936°'E, 1950.09.18, Jens Stordal 5401 (O-F-19096 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA INCLINATA (Eikehette) : HORDALAND, VOSS, Hellesneset, [lat./long.: 60.7069°'N, 6.41003°'E], P† morknende l›vvedpinne, 1950.08.27, Jens Stordal 5044 <Note: BAS> (BG-F-14886 - edit: 2014-04-23)
 • MYCENA INCLINATA (Eikehette) : HORDALAND, VOSS, Voss parish, Hellesnes., [lat./long.: 60.7069°'N, 6.41003°'E], On decaying sticks of leaftrees, 1950.08.27, Jens Stordal 5044 (O-F-162605 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA INCLINATA (Eikehette) : M¯RE OG ROMSDAL, MOLDE, NE for byen. Coord.: 32V MQ 0,5, lat./long.: 62.7116°'N, 7.1427°'E, v†t mosegrunn i blandingsskog, 1953.09.25, Ola Skifte, Jens Stordal OS 118 (TROM-F-33761 - edit: 2014-03-27)
 • Cfr. MYCENA INCLINATA (Eikehette) : M¯RE OG ROMSDAL, MOLDE, Molde, veien mot Varden. 1 lokalitet.. Coord.: 32V MQ 06,59, lat./long.: 62.7524°'N, 7.1695°'E, Ved siden av stubbe, 1953.09.25, Jens Stordal 9208 (O-F-18145 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA INCLINATA (Eikehette) : M¯RE OG ROMSDAL, MOLDE, Opp mot Moldeheia., [lat./long.: 62.7416°'N, 7.3964°'E], P† furustubbe, 1953.09.26, Jens Stordal 9243 <Note: Ikke melkesaft.> (O-F-162606 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA INCLINATA (Eikehette) : M¯RE OG ROMSDAL, MOLDE, ved siden av byen, [lat./long.: 62.7416°'N, 7.3964°'E], p† gamal trestubbe ved skogsveg, 1953.09.26, Ola Skifte, Jens Stordal OS 182 (TROM-F-33760 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA INCLINATA (Eikehette) : NORD-TR¯NDELAG, NAMSOS, Ved Namdal sykehus. Coord.: 32W PS 20,52, lat./long.: 64.475°'N, 11.5066°'E, 1972.07.08, Jens Stordal 14717 (O-F-19567 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA INCLINATA (Eikehette) : OSLO, OSLO, Oslo?: Lysaker, ›stsiden, [lat./long.: 59.9725°'N, 10.7223°'E], 1952.10.10, Gunnar Soot, Finn-Egil Eckblad (O-F-162595 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA INCLINATA (Eikehette) : ROGALAND, RENNES¯Y, Rennes›y: Dalestemmen, sw av. Coord.: 32V LL 121,541, lat./long.: 59.0852°'N, 5.7214°'E, [Alt.: 100 m], P† d› ved i hassel-eikeskog, 2006.11.18, John Inge Johnsen (O-F-284550 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA INCLINATA (Eikehette) : ROGALAND, SOKNDAL, Sokndal: ¯rsland ved Bakka†no. Coord.: 32V LK 43294,74111, lat./long.: 58.3797°'N, 6.32°'E, [Alt.: 100 m], P† d›d eikestubbe, 2010.09.28, John Inge Johnsen, John Bjarne Jordal (O-F-294547 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA INCLINATA (Eikehette) : ROGALAND, STRAND, Varhaug - Tau. Coord.: 32V LL 237,504, lat./long.: 59.0556°'N, 5.9267°'E, [Alt.: 85 m], Beitemark med stor eik, p† eikestubbe, 2005.09.15, Leiv Krumsvik LK83 (O-F-280788 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA INCLINATA (Eikehette) : ROGALAND, VINDAFJORD, Vindafjord: Skjold: Smedsvik. Coord.: 32V LM 0793,0089, lat./long.: 59.5024°'N, 5.6065°'E, [Alt.: 10 m], P† eikestubbe og d›de greiner av eik, 2009.09.12, Eydis Dalen, Lars Dalen, John Bjarne Jordal - Det. John Bjarne Jordal <Note: Stilkbasis gul, h†ret. Lukt som stearin (JBJ).> (O-F-291433 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA INCLINATA (Eikehette) : S¯R-TR¯NDELAG, TRONDHEIM, Strinda,ved Jonsvatnet, [lat./long.: 63.4057°'N, 10.3558°'E], n‘r stubbe i grnskog, 1953.09.17, Ola Skifte OS 349 (TROM-F-33762 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA INCLINATA (Eikehette) : S¯R-TR¯NDELAG, TRONDHEIM, Skogly. Coord.: 32V NR 6232,2609, lat./long.: 63.3581°'N, 10.2458°'E, P† morken stubbe i granskog, 2014.08.24, Marthe Gjestland, Thyra Solem (TRH-F-16103 - edit: 2015-09-16)
 • MYCENA INCLINATA (Eikehette) : TELEMARK, DRANGEDAL, Skultrevanns†sen. Coord.: 32V NL 14-15,48-49, lat./long.: 59.0801°'N, 9.2617°'E, 1977.08.30, Anna-Elise Torkelsen 357/77 (O-F-162596 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA INCLINATA (Eikehette) : TELEMARK, DRANGEDAL, Skultrevanns†sen. Coord.: 32V NL 14-15,48-49, lat./long.: 59.0801°'N, 9.2617°'E, 1977.08.30, Anna-Elise Torkelsen 353/77 (O-F-162597 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA INCLINATA (Eikehette) : VEST-AGDER, LYNGDAL, Rosfjord., [lat./long.: 58.1167°'N, 7.07792°'E], 1969.09.26, Gro Gulden (O-F-162602 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA INCLINATA (Eikehette) : VEST-AGDER, LYNGDAL, Skolandsvann., [lat./long.: 58.1167°'N, 7.07792°'E], Blandet l›vskog, p† Quercus, 1969.09.26, Hans B›hler (O-F-162603 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA INCLINATA (Eikehette) : VEST-AGDER, S¯GNE, S›gne: Stokkeland S. Coord.: 32V MK 3123,3847, lat./long.: 58.0824°'N, 7.8339°'E, Eikestubbe, 2005.10.12, Tove H. Dahl 67/05 <Note: Lokaliteten ligger ved sykkelsti/ gangvei opp til byggefelt ved Stokkeland (THD).> (O-F-179217 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA INCLINATA (Eikehette) : VESTFOLD, ANDEBU, P†ledals†sen. Coord.: 32V NL 59,65, lat./long.: 59.2852°'N, 10.1057°'E, Eik, b›k, etc., 2002.09.25, Per Marstad 209-02 (O-F-165192 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA INCLINATA (Eikehette) : VESTFOLD, LARVIK, Mell. Rekkevik og Gon , [lat./long.: 59.0879°'N, 10.0161°'E], Stubbe av ek, 1939.09, S.A. H›eg - Det. F. Roll-Hansen (TRH-F-3333 - edit: 2015-09-13)
 • MYCENA INCLINATA (Eikehette) : VESTFOLD, LARVIK, Dreng, [lat./long.: 59.0879°'N, 10.0161°'E], Quercus, 1943.10.04, Ove Arbo H›eg (O-F-162601 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA INCLINATA (Eikehette) : VESTFOLD, LARVIK, Viker›ya, Tj›lling, Larvik kom.. Coord.: 32V NL 662-665,448-450, lat./long.: 59.0388°'N, 10.1571°'E, Blandingsl›vskog m/ hassel, osp, eik, svartor m.m. P† mosebevokst l†g av eik eller osp, 2004.09.25, Synn›ve Aasrum, Eva Weme, Hermod Karlsen, Anne Molia - Det. Even W. Hanssen, Anne Molia (O-F-67003 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA INCLINATA (Eikehette) : VESTFOLD, LARVIK, Tj›lling: Viker›ya. Coord.: 32V NL 6665,4513, lat./long.: 59.0404°'N, 10.1616°'E, [Alt.: 17 m], Edell›vskog med mye eik. P† eikestubbe (hul), 2006.09.09, Anne Molia - Det. Even W. Hanssen, Klaus H›iland (O-F-281763 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA INCLINATA (Eikehette) : VESTFOLD, N¯TTER¯Y, N›tter›y, Tor›d, [lat./long.: 59.2018°'N, 10.4861°'E], P† r†tten eikestubbe, 2003.11.06, Arne Aronsen A60/03 (O-F-189004 - edit: 2016-09-14)
 • MYCENA INCLINATA (Eikehette) : VESTFOLD, N¯TTER¯Y, N›tter›y: Oser›dveien. Coord.: 32V NL 81849,62140, lat./long.: 59.1905°'N, 10.4326°'E, Edell›vskog, eik, lind, l›nn, hassel, 2010.09.12, Arne Aronsen (O-F-244376 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA INCLINATA (Eikehette) : VESTFOLD, TJ¯ME, Lokalitet ikke angitt, [lat./long.: 59.0350°'N, 10.5068°'E], 1978.10.08, Per Marstad - Det. Knut ¯stmoe (O-F-162598 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA INCLINATA (Eikehette) : VESTFOLD, T¯NSBERG, Gullkronen,. Coord.: 32V NL 78,72, lat./long.: 59.2841°'N, 10.3778°'E, eike-b›keskog, 1970.09.13, Gro Gulden (O-F-162599 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA INCLINATA (Eikehette) : VESTFOLD, T¯NSBERG, Gullkronen Park to Jarlsberg Estate. Coord.: 32V NL 78,72, lat./long.: 59.2841°'N, 10.3778°'E, 1972.09.06, Gro Gulden 517/72 (O-F-162600 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA INCLINATA (Eikehette) : VESTFOLD, T¯NSBERG, Gullkrona. Coord.: 32V NL 781-788,724-730, [lat./long.: 59.2864°'N, 10.3779°'E], Fasciculate on an old oak stump, 1993.10.03, Arne Aronsen A 59/93 (O-F-65032 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA INCLINATA (Eikehette) : ¯STFOLD, FREDRIKSTAD, Kr†ker›y. Coord.: 32V PL 08-10,60-62, lat./long.: 59.1771°'N, 10.9159°'E, 1953.08.26, W. Ramm (O-F-19095 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA INCLINATA (Eikehette) : ¯STFOLD, FREDRIKSTAD, Lunde., [lat./long.: 59.1985°'N, 10.8735°'E], Morken eikestubbe, 1955.10.23, Wilhelm Ramm (O-F-162594 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA INCLINATA (Eikehette) : ¯STFOLD, FREDRIKSTAD, Dale,, [lat./long.: 59.1985°'N, 10.8735°'E], on old stem of Quercus (fallen), caespitose, 1982.10.19, ¯yvind Weholt M53/82 - Det. Gro Gulden (O-F-162593 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA INCLINATA (Eikehette) : ¯STFOLD, FREDRIKSTAD, Fredrikstad: Borge, Ulfeng. Coord.: 32V PL 14,63, lat./long.: 59.1951°'N, 11.0045°'E, [Alt.: ca. 20 m], Hemiboreal oak forest, 1986.09.14, Egil Bendiksen, Katriina Mets„nheimo EB-KM 17/86 (O-F-370432 - edit: 2016-08-24)

  Antall treff: 56. Seneste oppdatering av databasen: 2017.01.27.
  Seneste redigeringsdato for viste poster: 2016-09-14.
  Dagens dato: 2020.07.13