Norsk SoppDatabase

Søkeresultat - Etiketter


FORKLARING
Søkekriterier:
- Takson: MYCENA LAEVIGATA
 • MYCENA LAEVIGATA (Bruskhette) : AKERSHUS, FROGN, N f. Holt,. Coord.: 32V NM 936-945,193-202, [lat./long.: 59.7055°'N, 10.6723°'E], p† meget r†tten stubbe i granskog, 1977.08.21, Finn Roll-Hansen 9320 - Det. Gro Gulden (O-F-162620 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LAEVIGATA (Bruskhette) : AKERSHUS, FROGN, Holt, P† mose p† en meget r†tten stubbe, 1977.09.21, Finn Roll-Hansen - Det. G. Gulden <Note: NFRI-Herbarium> (NFRI-F6716 - edit: 2008.02.08)
 • MYCENA LAEVIGATA (Bruskhette) : AKERSHUS, SKI, Mell. Rosenlund og radiomastene., [lat./long.: 59.7259°'N, 10.8987°'E], Blandingsskog, 1953.06.21, Jens Stordal 845 - Det. Gro Gulden 1993 (O-F-162613 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LAEVIGATA (Bruskhette) : AKERSHUS, SKI, Siggerud.. Coord.: 32V PM 051-070,281-300, [lat./long.: 59.7861°'N, 10.8902°'E], P† morken stubbe, 1954.08.08, Norsk soppforening - Det. Gro Gulden 1993 <Note: Samme art som tidligere med Norsk Soppforening, s›tlig lukt (JS).> (O-F-162618 - edit: 2015-09-24)
 • MYCENA LAEVIGATA (Bruskhette) : AKERSHUS, SKI, Skogen Asgjerud-Gaupestein., [lat./long.: 59.7259°'N, 10.8987°'E], P† morken ved (stubbe)., 1958.07.19, Jens Stordal 11156 - Det. Gro Gulden 1993 (O-F-162614 - edit: 2015-09-24)
 • MYCENA LAEVIGATA (Bruskhette) : AKERSHUS, SKI, Krokhol-¸li. Coord.: 32V PM 070-085,296-314, [lat./long.: 59.7987°'N, 10.9212°'E], 1976.09.25, Gro Gulden (O-F-162626 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LAEVIGATA (Bruskhette) : AKERSHUS, ULLENSAKER, Mogrende,. Coord.: 32V PM 194-203,783-792, [lat./long.: 60.2283°'N, 11.1648°'E], p† bartrestubbe, 1982.09.06, Bj›rn Olsen - Det. Gro Gulden (O-F-162621 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LAEVIGATA (Bruskhette) : AKERSHUS, ¸S, Aschjem, 1969.09.27, Helga Roll-Hansen - Det. G. Gulden <Note: NFRI-Herbarium> (NFRI-F6717 - edit: 2008.02.08)
 • MYCENA LAEVIGATA (Bruskhette) : AKERSHUS, ¸S, N‘r skytebanen,. Coord.: 32V PM 06,09, lat./long.: 59.6087°'N, 10.8872°'E, bartrestamme, 1969.09.28, F. Roll-Hansen - Det. Gro Gulden (O-F-162616 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LAEVIGATA (Bruskhette) : AKERSHUS, ¸S, Prestg†rdsskogen.. Coord.: 32V NM 989,192, lat./long.: 59.6981°'N, 10.7581°'E, Eu-Piceetum typicum, 1976.10.13, Knut H. ¯stmoe 142b/76 (O-F-162624 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LAEVIGATA (Bruskhette) : AKERSHUS, ¸S, Nordbyveien v/Dylterud.. Coord.: 32V PM 002,180, lat./long.: 59.687°'N, 10.7806°'E, Eu-Picetum myrtilletosum, 1977.09.14, Knut H. ¯stmoe 238/77 (O-F-162623 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LAEVIGATA (Bruskhette) : AKERSHUS, ¸S, Nordby, Varde†sen.. Coord.: 32V NM 998,224, lat./long.: 59.7266°'N, 10.7756°'E, Cladonio-Pinetum, 1977.10.28, Knut H. ¯stmoe (O-F-162622 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. MYCENA LAEVIGATA (Bruskhette) : AKERSHUS, ¸S, V/ for Pollevatn. Coord.: 32V NM 984,246, lat./long.: 59.7466°'N, 10.7517°'E, 1978.08.18, Gro Gulden 89f/78 (O-F-162615 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LAEVIGATA (Bruskhette) : AKERSHUS, ¸S, Eldor,, [lat./long.: 59.6772°'N, 10.7732°'E], conifer forest, 1987.06.21, Gro Gulden 32/87 (O-F-162625 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LAEVIGATA (Bruskhette) : AUST-AGDER, GJERSTAD, Svarttjern forest reserve (Study area of effects of acidification on vegetation).. Coord.: 32V ML 91,35, lat./long.: 58.8785°'N, 8.97361°'E, Oligotrophic Picea abies forest (Eu-Piceetum myrtilletosum, humus pH ca 4.0). On decaying log of Pinus sylvestris, 1987.08.18, Tor Erik Brandrud 143-87 (O-F-162649 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. MYCENA LAEVIGATA (Bruskhette) : BUSKERUD, SIGDAL, Eggedal., [lat./long.: 60.1325°'N, 9.49842°'E], On rotten wood of Picea abies, 1980.06.30, Per Marstad, Knut ¯stmoe (O-F-162646 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LAEVIGATA (Bruskhette) : BUSKERUD, SIGDAL, Fjellet over Eggedal, [lat./long.: 60.1325°'N, 9.49842°'E], [Alt.: 700 m], 1982.06.27, Per Marstad, Arne Hov - Det. Gro Gulden 1982 (O-F-162647 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LAEVIGATA (Bruskhette) : BUSKERUD, SIGDAL, Eggedal: mot Tempelseter,, [lat./long.: 60.1325°'N, 9.49842°'E], p† r†tten granstubbe, 1982.06.27, Per Marstad 7/82 - Det. Per Marstad, Gro Gulden (O-F-162645 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LAEVIGATA (Bruskhette) : FINNMARK, ALTA, Eibydalen. Goskamark skogsreservat og tilst›tende l›vskog., [lat./long.: 70.0327°'N, 23.2623°'E], On Pinus sylvestris., 1970.08.23, Leif Ryvarden 6536 - Det. Gro Gulden 1971 (O-F-162639 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LAEVIGATA (Bruskhette) : FINNMARK, S¯R-VARANGER, ¯vre Pasvik, omr†dene fra Gj›kvatn s›rover mot Steinfjellet og Revsaksfjellet.. Coord.: 35W NS 86,87, lat./long.: 69.5194°'N, 29.5125°'E, P† stubbe av Pinus, 1979.07.29, Klaus H›iland, Knut ¯stmoe (O-F-162641 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LAEVIGATA (Bruskhette) : HEDMARK, ELVERUM, J›mna, Fritsknappen., [lat./long.: 60.9743°'N, 11.7380°'E], P† en granstubbe (stubben var innhola, og i holet vokste soppene), 1951.07.07, Olav Furuset, Jens Stordal - Det. Gro Gulden 1993 (O-F-162630 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LAEVIGATA (Bruskhette) : HEDMARK, ELVERUM, Ved Nyenga av l›mo. J›mna., [lat./long.: 60.9743°'N, 11.7380°'E], P† furustubbe, 1951.08.21, Olav Furuset - Det. Gro Gulden 1993 (O-F-162632 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LAEVIGATA (Bruskhette) : HEDMARK, ELVERUM, H†berget., [lat./long.: 60.9743°'N, 11.7380°'E], P† furustubbe, 1951.09.09, Olav Furuset 75 - Det. Gro Gulden 1993 (O-F-162633 - edit: 2015-09-24)
 • Cfr. MYCENA LAEVIGATA (Bruskhette) : HEDMARK, ENGERDAL, Engerdal: Gutulia nasjonalpark.. Coord.: 33V UJ 5,8, lat./long.: 62.0678°'N, 12.225°'E, 1971.08.06, Leif Ryvarden 7816 - Det. Gro Gulden (O-F-162631 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LAEVIGATA (Bruskhette) : HEDMARK, ENGERDAL, Engerdal: Gutulia nasjonalpark, [lat./long.: 61.9771°'N, 11.9277°'E], On Picea abies, 1992.08.23, L. Ryvarden 31965 - Det. Gro Gulden 2014 (O-F-300123 - edit: 2015-12-09)
 • MYCENA LAEVIGATA (Bruskhette) : HORDALAND, KVAM, Mundheim. Coord.: 32V LM 286,737, lat./long.: 60.1646°'N, 5.9119°'E, [Alt.: 30 m], I n†lstr› i granskog, 2001.09.20, Geir Flatab› - Det. Per Marstad (O-F-220318 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LAEVIGATA (Bruskhette) : HORDALAND, VOSS, Dalsleitet.. Coord.: 32V LN 66,20, lat./long.: 60.5967°'N, 6.5623°'E, P† granstubbe, 1950.09.03, Jens Stordal 5156 - Det. Gro Gulden 1993 <Note: Lukter s›taktig (JS).> (O-F-162636 - edit: 2015-09-24)
 • MYCENA LAEVIGATA (Bruskhette) : HORDALAND, VOSS, Dalsleitet.. Coord.: 32V LN 66,20, lat./long.: 60.5967°'N, 6.5623°'E, I blandingsskog. P† stubbe, 1950.09.03, Jens Stordal 5179 - Det. Gro Gulden 1993 <Note: S›tlig lukt (JS).> (O-F-162637 - edit: 2015-09-24)
 • MYCENA LAEVIGATA (Bruskhette) : NORD-TR¯NDELAG, LEVANGER, Leirfallvollen . Coord.: 32V PR 3,5, lat./long.: 63.5956°'N, 11.7213°'E, Gammel granstokk, 1971.09.15, S. Sivertsen (TRH-F-3334 - edit: 2015-09-17)
 • MYCENA LAEVIGATA (Bruskhette) : NORD-TR¯NDELAG, NAMDALSEID, Namdalseid: Fl†bekk†sen, utenfor reservatet. Coord.: 32W PS 205,281, lat./long.: 64.2582°'N, 11.4881°'E, Granskog, 2009.09.04, Per Marstad Bel. 179 (O-F-289405 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LAEVIGATA (Bruskhette) : NORD-TR¯NDELAG, SN¸SA, Gr›n›ra . Coord.: 33V UM 63,20, lat./long.: 64.1821°'N, 12.1904°'E, [Alt.: 30 m], B‘rlyng furuskog, 1987.07.10, Sigurd M. S†stad (TRH-F-20451 - edit: 2015-11-10)
 • MYCENA LAEVIGATA (Bruskhette) : NORD-TR¯NDELAG, SN¸SA, Fins†smarka. Coord.: 64.20578°N 12.19294°E, lat./long.: 64.2058°'N, 12.1929°'E, [Alt.: ca. 80 m], P† d›d ved i granskog, 2016.08.25, H†kon Holien 86/16 (TRH-F-16590 - edit: 2016-10-18)
 • MYCENA LAEVIGATA (Bruskhette) : NORD-TR¯NDELAG, VERDAL, Tromsdal. Coord.: 32V PR 3044, 6858, lat./long.: 63.7207°'N, 11.6412°'E, [Alt.: ca. 240 m], I moserik naturbeitemark, trolig p† nedgravde vedrester, 2012.09.12, H†kon Holien, Thyra Solem, Marthe Gjestland 85/12 - Det. Arne Aronsen 2012 (TRH-F-15408 - edit: 2016-01-14)
 • MYCENA LAEVIGATA (Bruskhette) : NORDLAND, GRANE, Grane: Holmvassdalen. Coord.: 33W VN 21965,46765, lat./long.: 65.3344°'N, 13.3241°'E, Sm†bregnegranskog; [Substrat:] Granstubbe, 2008.08.29, Even W. Hanssen (O-F-244378 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. MYCENA LAEVIGATA (Bruskhette) : NORDLAND, HATTFJELLDAL, Villmoen p† ›st siden av R›ssvatn., [lat./long.: 65.4969°'N, 14.1317°'E], Substr: Picea abies, 1989.07.26, Leif Ryvarden 26677 (O-F-162640 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LAEVIGATA (Bruskhette) : NORDLAND, NARVIK, Skjomen, v. sagbruk like ovenf. Klubbviks‘tra.. Coord.: 33W WR 92,77, lat./long.: 68.2938°'N, 17.2414°'E, 1987.09.05, Brynhild M›rkved, Ola Skifte (TROM-F-8874 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA LAEVIGATA (Bruskhette) : NORDLAND, SALTDAL, Mellom Saltfjell-hotel og L›ndalselv., [lat./long.: 66.8772°'N, 15.6332°'E], P† morken stubbe, 1954.08.15, Finn-Egil Eckblad - Det. Gro Gulden 1993 <Note: S›tluktende (JS).> (O-F-162638 - edit: 2015-09-24)
 • MYCENA LAEVIGATA (Bruskhette) : NORDLAND, S¯RFOLD, Gjerdalen, nord for Dettforsen. Coord.: 33W WR 43723,06407, lat./long.: 67.6697°'N, 16.0312°'E, [Alt.: ca. 140 m], P† marka i tett mosedekke, stilk dypt ned p† nedgravde vedrester, 2014.08.23, H†kon Holien, J.-O. Aarn‘s - Det. ¯yvind Weholt 2014 (TRH-F-15976 - edit: 2015-09-16)
 • MYCENA LAEVIGATA (Bruskhette) : OPPLAND, JEVNAKER, Vangsetra, Jevnaker. Coord.: 32V NM 817,783, lat./long.: 60.2337°'N, 10.4761°'E, [Alt.: 600 m], 2002.09.07, Hilde Fr”lich, Ingrid Abusdal - Det. Even W. Hanssen (O-F-222347 - edit: 2016-08-24)
 • MYCENA LAEVIGATA (Bruskhette) : OPPLAND, LUNNER, Roa,, [lat./long.: 60.2355°'N, 10.6731°'E], ved og p† granstubbe, 1975.09.05, Egil Bendiksen, Tor Erik Brandrud - Det. Gro Gulden (O-F-162627 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LAEVIGATA (Bruskhette) : OPPLAND, LUNNER, Lunner: S. Oppdalen, M›rkomdalen, Hellerud NE. Coord.: 32V NM 932-933,849, lat./long.: 60.2904°'N, 10.6876°'E, [Alt.: 450 m], Southern/middle boreal, oligo(-meso)trophic (Vacc. myrt.) spruce forest (submesic, poor), spruce plantation after clearcutting 1955; on root of Picea stump, 1981.08.15, Egil Bendiksen EB 648/81 (O-F-169711 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LAEVIGATA (Bruskhette) : OPPLAND, S¯R-AURDAL, Prestst›len-mot Fetabrenna, [lat./long.: 60.6690°'N, 9.65721°'E], 1967.08.02, Gro Gulden 169/67 (O-F-162628 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LAEVIGATA (Bruskhette) : OPPLAND, V¸G¸, Rauh›gda,, [lat./long.: 61.7025°'N, 8.94506°'E], under Pinus, 1969.08.01, Morten Lange, Gro Gulden 703/69 (O-F-162629 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LAEVIGATA (Bruskhette) : OPPLAND, V¸G¸, Rauh›gda,, [lat./long.: 61.7025°'N, 8.94506°'E], under Pinus, 1969.08.01, Morten Lange, Gro Gulden 702/69 (O-F-162634 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LAEVIGATA (Bruskhette) : OPPLAND, ¯STRE TOTEN, ¯. Toten. Steinsli, mellom veien og Mj›sa, langs en bekk., [lat./long.: 60.6273°'N, 10.9173°'E], Store knipper i rad langs morken granrot, 1977.06.30, Jens Stordal 18295 (O-F-162635 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LAEVIGATA (Bruskhette) : OSLO, OSLO, ¯. Aker: Ulsrudvannet., [lat./long.: 59.9725°'N, 10.7223°'E], P† stubbe, 1953.08.18, Finn-Egil Eckblad - Det. Gro Gulden 1975 (O-F-162617 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LAEVIGATA (Bruskhette) : SOGN OG FJORDANE, SOGNDAL, Rud E of Hauk†sen airport. Coord.: 32V MN 02,83, lat./long.: 61.1738°'N, 7.1872°'E, Old Pine forest of Vaccinium type, 2000.09.08, Alf Nilsson, Britt Nilsson - Det. Birgitta Wasstorp (O-F-145934 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LAEVIGATA (Bruskhette) : TELEMARK, B¯, Lifjell, J›nnebu,, [lat./long.: 59.4410°'N, 8.99827°'E], Overgang barskog-fjellbj›rkeskog, 1972.06.11, ¯ivind Tveitstul (O-F-162648 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LAEVIGATA (Bruskhette) : TROMS, KV’NANGEN, Burfjord, ved Burfjordelva. Coord.: 34W EC 40-41,55-58, lat./long.: 69.9172°'N, 22.0699°'E, p† gammel furustamme n‘r vegen, 1963.09.21, Sigmund Sivertsen 753 (TROM-F-33763 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA LAEVIGATA (Bruskhette) : TROMS, STORFJORD, Skibotndalen, Lullesletta. Coord.: 34W DB 77,88, lat./long.: 69.3034°'N, 20.4296°'E, [Alt.: 70-140 m], 1992.08.19, Egil Bendiksen (TROM-F-367 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA LAEVIGATA (Bruskhette) : VESTFOLD, , Lokalitet ikke angitt,, trolig granstubbe, 1981.11.08, Per Marstad <Note: Sporem†l vedlagt (PM).> (O-F-162644 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LAEVIGATA (Bruskhette) : VESTFOLD, RE, Re: Merkedammen. Coord.: 32V NL 608,853, lat./long.: 59.4024°'N, 10.0717°'E, Cespitose on a conifer stump, 2005.08.14, Arne Aronsen A20/05 (O-F-286561 - edit: 2016-08-24)
 • MYCENA LAEVIGATA (Bruskhette) : VESTFOLD, SANDEFJORD, Sandefjord: Lang›y. Coord.: 32V NL 75849,59250, lat./long.: 59.1656°'N, 10.3266°'E, Bjerk, eik, osp, hassel, or, gran, furu., 2008.10.16, Turid Nakling Kristiansen, Per Marstad PM 254-08 - Det. Per Marstad (O-F-244379 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LAEVIGATA (Bruskhette) : ¯STFOLD, HALDEN, Brekke sluser,. Coord.: 32V PL 457-463,591-594, [lat./long.: 59.1478°'N, 11.5535°'E], barskog, fattig, 1975.09.14, Gro Gulden 309/75 (O-F-162619 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LAEVIGATA (Bruskhette) : ¯STFOLD, MARKER, K†torp, [lat./long.: 59.4875°'N, 11.6564°'E], 1982.06.30, Sigurd Olsen <Note: BAS> (BG-F-6649 - edit: 2014-04-23)

  Antall treff: 55. Seneste oppdatering av databasen: 2017.01.27.
  Seneste redigeringsdato for viste poster: 2016-10-18.
  Dagens dato: 2020.08.15