Norsk SoppDatabase

Søkeresultat - Etiketter


FORKLARING
Søkekriterier:
- Takson: MYCENA LEPTOCEPHALA
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : AKERSHUS, EIDSVOLL, Tisj›en. Coord.: 32V PM 166-185,982-991, [lat./long.: 60.4075°'N, 11.1349°'E], In Rhytidiadelphus squarrosus., 1971.10.10, Gro Gulden 1139/71 - Det. Arne Aronsen (O-F-210136 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : AKERSHUS, SKI, Mellom Ski st. og Langhus st., 1956.10.07, J. Stordal - Det. J. Stordal 1956 <Note: NFRI-Herbarium> (NFRI-F6429 - edit: 2008.02.05)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : AKERSHUS, ¸S, NLH, ¸kebakkeskog, I bestand av Abies sibirica, 1949.09.14, C. Platou - Det. Finn Roll-Hansen <Note: NFRI-Herbarium> (NFRI-F6428 - edit: 2008.02.05)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : AUST-AGDER, ARENDAL, Br†stad gruver. Coord.: 32V MK 825,804, lat./long.: 58.4644°'N, 8.7009°'E, T›rrbakke med furu p† amfibolitt, 2002.10.26, Tove H. Dahl 227A/02 (O-F-280642 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : AUST-AGDER, ARENDAL, Sagvann/Lillelv. Coord.: 32V MK 821,786, lat./long.: 58.4482°'N, 8.6942°'E, Kvisthaug, 2003.05.14, Tove H. Dahl 30/03 - Det. Arne Aronsen (O-F-67506 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : AUST-AGDER, GJERSTAD, Svarttjern forest reserve (Study area of effects of acidification on vegetation).. Coord.: 32V ML 91,35, lat./long.: 58.9577°'N, 8.8522°'E, Oligotrophic Picea abies forest (Eu-Piceetum myrtilletosum, humus pH ca 4.0). Dicranum + needle bed, 1987.06.24, Tor Erik Brandrud 21-87 (O-F-162235 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : BUSKERUD, DRAMMEN, Drammen: Hyll†sen. Coord.: 32V NM 654,197, lat./long.: 59.7105°'N, 10.1633°'E, Burnt forest, burnt site, 2010.09.27, Gro Gulden 81/10 (O-F-252454 - edit: 2016-02-17)
 • Cfr. MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : BUSKERUD, DRAMMEN, Drammen: Hyll†sen. Coord.: 32V NM 654-659,196-198, lat./long.: 59.7105°'N, 10.1677°'E, On burnt ground (2008), in small troops or solitary, 2010.10.10, Gro Gulden 94/10 (O-F-294214 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : BUSKERUD, HEMSEDAL, Hemsedal: Hemsedalsfjell, ved Storeskardvatnet. Coord.: 32V MN 62838,51457, lat./long.: 60.8965°'N, 8.3151°'E, [Alt.: 900 m], Alpint vierkratt, 2013.09.22, Arne Aronsen (O-F-303377 - edit: 2016-07-20)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : BUSKERUD, HOL, Hol: Ustaoset. Coord.: 32V MN 48550,06749, lat./long.: 60.4936°'N, 8.0636°'E, Vierkratt med tyrihjelm, 2012.08.09, Arne Aronsen A 10/12 (O-F-303428 - edit: 2016-03-01)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : BUSKERUD, HOL, Hol: Under Knippen. Coord.: 32V MN 54176,12455, lat./long.: 60.5455°'N, 8.1646°'E, Vierkratt, 2012.08.10, Arne Aronsen A 12/12 (O-F-303431 - edit: 2016-07-21)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : BUSKERUD, HOL, Hol: Under Knippen. Coord.: 32V MN 54176,12455, lat./long.: 60.5455°'N, 8.1646°'E, Vierkratt, 2012.08.10, Arne Aronsen (O-F-303433 - edit: 2016-03-02)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : BUSKERUD, HOLE, Vik. Coord.: 32V NM 70-71,60-61, lat./long.: 60.0785°'N, 10.2759°'E, In moss on rotten stump(?), 1967.07.21, Gro Gulden 111/67 (O-F-210148 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : BUSKERUD, HOLE, Ringerike: Vik i Hole V1.. Coord.: 32V NM 70-71,60-61, lat./long.: 60.0785°'N, 10.2759°'E, 1969.09.16, Gro Gulden 839/69 (O-F-210122 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : BUSKERUD, HURUM, Hurum: Holtnesdalen. Coord.: 32V NM 804-805,015-018, lat./long.: 59.5459°'N, 10.4238°'E, Equiseto-Fraxineteum piceetosum; p† bregne, 1980.06.11, Jon Markussen 1/80 (O-F-300316 - edit: 2015-12-08)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : BUSKERUD, HURUM, Hurum: M›len. Coord.: 32V NL 84834,95159, lat./long.: 59.4863°'N, 10.4979°'E, Apparantly on humus coniferous duff, 2015.06.06, Gro Gulden 21/15 (O-F-302321 - edit: 2016-05-04)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : BUSKERUD, NEDRE EIKER, Ryggsetra. Coord.: 32V NM 589,223, lat./long.: 59.7335°'N, 10.0484°'E, [Alt.: 260 m], Ugj›dslet sl†tteng p† kalk, 1995.10.11, Gro Gulden 137a/95 (O-F-70910 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : BUSKERUD, NEDRE EIKER, Ryggsetra. Coord.: 32V NM 589,223, lat./long.: 59.7335°'N, 10.0484°'E, [Alt.: 260 m], Ugj›dsla sl†tteng p† kalk, 1996.10.16, Gro Gulden 50/96 (O-F-71267 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : BUSKERUD, NES, Smedsgarden, [lat./long.: 60.5384°'N, 9.05943°'E], 1965.10.04, Gro Gulden - Det. Arne Aronsen (O-F-210133 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : BUSKERUD, RINGERIKE, Sollih›gda, [lat./long.: 60.3252°'N, 10.1321°'E], I bl†b‘r-granskog., 1974.09.01, Kjell Kvavik, Klaus H›iland (O-F-210130 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : FINNMARK, ALTA, Aronnes. Coord.: 34W EC 88-89,63, lat./long.: 69.9635°'N, 23.328°'E, i lauvskog, urtesamfunn, 1968.08.14, Ola Skifte OS 144/68 (TROM-F-33553 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : FINNMARK, LOPPA, ¯ksfjord, Vassdalsvatn. Coord.: 34W EC 51-52,90-91, lat./long.: 70.22°'N, 22.3769°'E, beitemark, 1968.08.07, Ola Skifte, Gro Gulden (TROM-F-33550 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : FINNMARK, LOPPA, ¯ksfjord, Nordelva. Coord.: 34W EC 58-59,78-79, lat./long.: 70.111°'N, 22.5541°'E, 1968.08.07, Ola Skifte, Gro Gulden (TROM-F-33551 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : FINNMARK, NESSEBY, Nesseby. Coord.: 35W NT 6-7,8, lat./long.: 70.162°'N, 28.8484°'E, n‘r Salix-stubbe, mosemark, 1967.07.23, Ola Skifte OS 94/67 (TROM-F-33552 - edit: 2014-03-27)
 • Cfr. MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : HORDALAND, ETNE, Sk†nevik.. Coord.: 32V LM 27,25, lat./long.: 59.7301°'N, 5.9317°'E, P† trepinner av l›vtre, 1952.09.28, Jens Stordal 7997 <Note: Glatt stilk (JS).> (O-F-162237 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : HORDALAND, ETNE, Sk†nevik.. Coord.: 32V LM 27,25, lat./long.: 59.7301°'N, 5.9317°'E, P† morken Betula-pinne p† bakken, 1952.09.28, Jens Stordal 7996 <Note: Pudret stilk (JS).> (O-F-162236 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : HORDALAND, KVINNHERAD, Her›ysund, Slottet, [lat./long.: 59.9497°'N, 6.01605°'E], 1975.09.05, Gro Gulden 287/75 (O-F-210124 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : HORDALAND, ULLENSVANG, Dyranut - Tinnh›len, [lat./long.: 60.2384°'N, 6.93058°'E], Salix scrub, 1971.08.04, Gro Gulden 655/71 - Det. Arne Aronsen (O-F-210110 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : HORDALAND, ULVIK, Finse, towards Bl†isen, [lat./long.: 60.6272°'N, 7.19296°'E], 1971.08.01, Gro Gulden 868/71 (O-F-210114 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : HORDALAND, ULVIK, Finse, Fetene,, [lat./long.: 60.6272°'N, 7.19296°'E], Rumiceto-Salicetum lapponae, 1978.09.06, Gro Gulden 261/78 (O-F-210111 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : HORDALAND, ULVIK, Finse, Ulvik, [lat./long.: 60.6272°'N, 7.19296°'E], [Alt.: ca. 1400 m], Geranietum silvatici alpicolum facies Salicetosum, on small twig., 1978.09.07, Gro Gulden 370/78 - Det. Anon. (O-F-210117 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : HORDALAND, ULVIK, Finse, v/Nordnut, [lat./long.: 60.6272°'N, 7.19296°'E], Under salix lapponum in Rumicelo Salicetum lapponum., 1979.08.09, Gro Gulden 56a/79 (O-F-210106 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : HORDALAND, ULVIK, Finse under Nordnut, [lat./long.: 60.6272°'N, 7.19296°'E], Geranictum silvatici alpicolum, 1979.08.09, Gro Gulden 47/79 (O-F-210126 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : HORDALAND, ULVIK, Finse Nordnut, [lat./long.: 60.6272°'N, 7.19296°'E], [Alt.: 1390 m], Rich Salix scrubs, 1979.08.11, Gro Gulden 92/79 (O-F-210118 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : HORDALAND, ULVIK, Finse, Nordnut, [lat./long.: 60.6272°'N, 7.19296°'E], [Alt.: 1390 m], 1979.08.11, Gro Gulden 93/79 - Det. Arne Aronsen (O-F-210109 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : HORDALAND, ULVIK, Finse, Nordnut,, [lat./long.: 60.6272°'N, 7.19296°'E], On fallen salix twig dia. 1cm., 1979.08.11, Gro Gulden 105/79 - Det. Arne Aronsen (O-F-210105 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : HORDALAND, ULVIK, Finse, Finsefetene, [lat./long.: 60.6272°'N, 7.19296°'E], U/ Salix lappanum, 1979.08.12, Gro Gulden 130/79 (O-F-210107 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : HORDALAND, ULVIK, Ulvik: Finse, Finsefetene, plot GG 4. Coord.: 32V MN 194,179, lat./long.: 60.5879°'N, 7.5297°'E, [Alt.: 1205 m], Oligotrophic willow scrub, Rumiceto-Salicetum lapponae, 1980.09.10, Gro Gulden 607/80 (O-F-302529 - edit: 2015-11-18)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : HORDALAND, ULVIK, Finse, Finsefetene, [lat./long.: 60.6272°'N, 7.19296°'E], Salix-feltet, 1980.09.10, Gro Gulden 607/80 (O-F-210147 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : HORDALAND, ULVIK, Finse Nordnut, [lat./long.: 60.6272°'N, 7.19296°'E], H›gstaudeeng, 1981.08.20, Gro Gulden 499/81 (O-F-210149 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : HORDALAND, ULVIK, Finse, Finsefetene,, [lat./long.: 60.6272°'N, 7.19296°'E], Salix-feltet, 1981.08.23, Gro Gulden 612/81 (O-F-210146 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : HORDALAND, ULVIK, Ulvik: Finse, Nordnut, plot GG 10. Coord.: 32V MN 168,193, lat./long.: 60.6°'N, 7.4817°'E, [Alt.: 1300 m], Tall herb willow scrub, 1983.08.23, Gro Gulden 156/83 (O-F-302571 - edit: 2015-11-18)
 • Cfr. MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : HORDALAND, ULVIK, Ulvik: Finse, Nordnut, plot GG 10. Coord.: 32V MN 168,193, lat./long.: 60.6°'N, 7.4817°'E, [Alt.: 1300 m], Tall herb willow scrub, 1983.08.23, Gro Gulden 151/83 (O-F-302572 - edit: 2015-11-18)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : HORDALAND, ULVIK, Ulvik: Finse, Nordnut s›r. Coord.: 32V MN 166-167,189-192, lat./long.: 60.6272°'N, 7.19296°'E, Under Salix sp., 2005.08.27, A. Aronsen A33/05 (O-F-361777 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : HORDALAND, ULVIK, Ulvik: Finse, Nordnut s›r. Coord.: 32V MN 166-167,189-192, lat./long.: 60.6272°'N, 7.19296°'E, [Alt.: ca. 1200 m], I h›gstaudevegetasjon, 2005.08.27, A. Aronsen, G. Gulden A29/05 (O-F-361778 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : M¯RE OG ROMSDAL, AURE, Ertv†g›ya, s›rvest for Dalen. Coord.: 32V MR 6928,0832, lat./long.: 63.2027°'N, 8.3894°'E, [Alt.: ca. 100 m], P† str›fall i eldre plantefelt med gran, 2014.08.27, H†kon Holien 53/14 (TRH-F-15895 - edit: 2015-09-16)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : M¯RE OG ROMSDAL, HALSA, Halsa: Innergarden. Coord.: 32V MQ 596,946, lat./long.: 63.0791°'N, 8.2012°'E, [Alt.: 20-30 m], Naturbeitemark, 1996.10.21, John Bjarne Jordal 96-408 (O-F-241884 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : M¯RE OG ROMSDAL, MOLDE, Fuglset: Knausen camping . Coord.: 32V MQ 08,58, lat./long.: 62.7455°'N, 7.209°'E, [Alt.: ca. 40 m], Ml. mose i l›vskog, 1982.09.20, Marit S‘b›, Sigmund Sivertsen 82-240 (TRH-F-20407 - edit: 2015-10-07)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : M¯RE OG ROMSDAL, RAUMA, Rauma: Remmem. Coord.: 32V MQ 413,229, lat./long.: 62.4331°'N, 7.864°'E, [Alt.: 70 m], Naturbeitemark, 1994.09.16, Geir Gaarder, John Bjarne Jordal 94-492 (O-F-241883 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : M¯RE OG ROMSDAL, SM¯LA, Valen . Coord.: 32V MR 54,22, lat./long.: 63.3284°'N, 8.0915°'E, [Alt.: 5 m], Beitemark, 1992.09.21, John Bjarne Jordal, Sigmund Sivertsen MR 92-51 (TRH-F-20338 - edit: 2015-12-18)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : M¯RE OG ROMSDAL, SM¯LA, Sm›la: Arn›ya. Coord.: 32V MR 488,167, lat./long.: 63.2745°'N, 7.9806°'E, [Alt.: 10 m], Naturbeitemark, 1993.10.06, Geir Gaarder, John Bjarne Jordal 307/93 <Note: Gr†, lutlukt, ikke mikroskopiert (JBJ)> (O-F-241882 - edit: 2016-01-28)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : M¯RE OG ROMSDAL, SM¯LA, Sm›la: Glass›ya. Coord.: 32V MR 615,245, lat./long.: 63.3476°'N, 8.2317°'E, [Alt.: 1-34 m], Naturbeitemark, 1996.10.23, Geir Gaarder, John Bjarne Jordal 96-530 (O-F-241885 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : M¯RE OG ROMSDAL, SM¯LA, Sm›la: Store F›llingen. Coord.: 32V MR 588,334, lat./long.: 63.4272°'N, 8.1755°'E, [Alt.: 1-5 m], Naturbeitemark, 1997.09.30, Geir Gaarder, John Bjarne Jordal (O-F-241887 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : M¯RE OG ROMSDAL, SM¯LA, Sm›la: Innerremmingen. Coord.: 32V MR 629,246, lat./long.: 63.3487°'N, 8.2597°'E, [Alt.: 1-19 m], Naturbeitemark, 1997.10.01, Geir Gaarder, John Bjarne Jordal (O-F-241886 - edit: 2016-08-24)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : NORD-TR¯NDELAG, LEKSVIK, Gj›r†svik . Coord.: 32V NR 74,54, lat./long.: 63.6106°'N, 10.5024°'E, [Alt.: ca. 50 m], N†ledekke av gran med Mnium undulatum etc., 2001.06.09, Sigmund Sivertsen 01-3 (TRH-F-23459 - edit: 2015-10-11)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : NORD-TR¯NDELAG, SN¸SA, Gr›n›ra . Coord.: 33V UM 63,20, lat./long.: 64.1821°'N, 12.1904°'E, [Alt.: 30 m], B‘rlyng furuskog, 1988.09.26, Sigurd M. S†stad 76-88 (TRH-F-20461 - edit: 2015-11-10)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : NORD-TR¯NDELAG, SN¸SA, Bergs†sen naturreservat, ved Navlus. Coord.: 33W UM 75689,27380, lat./long.: 64.25°'N, 12.435°'E, [Alt.: ca. 130 m], I mosedekke p† barn†ler i l†gurtskog, 2015.06.04, H†kon Holien 15/15 (TRH-F-16220 - edit: 2016-01-14)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : NORD-TR¯NDELAG, STEINKJER, Heggesberga. Coord.: 32V PS 224,032, lat./long.: 64.0343°'N, 11.507°'E, [Alt.: ca. 100 m], P† jord med mye granbarstr› i kanten av turl›ype, 2010.06.21, H†kon Holien HH 13/10 - Det. Arne Aronsen 2010 (TRH-F-10066 - edit: 2010-12-22)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : NORDLAND, V’R¯Y, N-siden, ca 1/2-veis til M†stad, [lat./long.: 67.6729°'N, 12.6570°'E], I grass, 1972.07.21, Gro Gulden 353/72 (O-F-210129 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : OPPLAND, LUNNER, S. Oppdalen, ›vre.. Coord.: 32V NM 92,85, lat./long.: 60.2941°'N, 10.6733°'E, Grasbakke, granskog, 1979.07.19, Tor Erik Brandrud 17-79 (O-F-162214 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : OPPLAND, V¸G¸, SW-end of ¯ Sjodalsvann, [lat./long.: 61.7025°'N, 8.94506°'E], 1969.07.22, M. Lange, Gro Gulden S (O-F-210119 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : OPPLAND, V¸G¸, Besstjernene, [lat./long.: 61.7025°'N, 8.94506°'E], [Alt.: 1360 m], 1969.07.23, M. Lange, Gro Gulden 242/69 (O-F-210127 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : OPPLAND, V¸G¸, Haaskelie. Coord.: 32V MP 927-951,175-192, [lat./long.: 61.4992°'N, 8.8864°'E], [Alt.: 1040-1180 m], 1969.07.25, M. Lange, Gro Gulden 359/69 (O-F-210121 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : OPPLAND, V¸G¸, Bessheim Rundh›, [lat./long.: 61.7025°'N, 8.94506°'E], [Alt.: 1450 m], Snow bed, 1969.07.30, M. Lange, Gro Gulden 553/69 (O-F-210120 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : OSLO, OSLO, Skullerud v. bl†merket sti.. Coord.: 32V PM 021-046,369-383, [lat./long.: 59.8635°'N, 10.8463°'E], P† bakken i skogkan kant(gran og l›vkratt)., 1967.05.28, Sigmund Sivertsen (O-F-210135 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : OSLO, OSLO, Vestre Gravlund. Coord.: 32V NM 943-952,444-453, [lat./long.: 59.9306°'N, 10.6962°'E], I mosegras, 1977.09.20, Sissel Traavik 199 - Det. Arne Aronsen 1994 (O-F-210113 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : OSLO, OSLO, Nordre Gravlund. Coord.: 32V NM 943-980,444-462, [lat./long.: 59.9343°'N, 10.7214°'E], I mosegras, 1980.08.30, Sissel Traavik 711 (O-F-210123 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : OSLO, OSLO, Nordre Gravlund. Coord.: 32V NM 943-980,444-462, [lat./long.: 59.9343°'N, 10.7214°'E], I mosegras., 1980.08.30, Sissel Traavik 730 (O-F-210132 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : OSLO, OSLO, Vestre Aker kirke. Coord.: 32V NM 961-970,451-460, [lat./long.: 59.9365°'N, 10.7287°'E], I gras, 1980.09.15, Sissel Traavik 944 - Det. Arne Aronsen 1994 (O-F-210108 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : OSLO, OSLO, T›yen, Botanisk Hage.. Coord.: 32V NM 987-991,433-438, [lat./long.: 59.918°'N, 10.7698°'E], I mosegras, 1980.09.16, Sissel Traavik 973 (O-F-210125 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : OSLO, OSLO, Oslo: R›dtvet, Hestejordene. Coord.: 32V PM 031,475, lat./long.: 59.9524°'N, 10.8468°'E, Cow/horse pasture, grassland; boreonemoral zone, 2014.10.27, Egil Bendiksen <Note: Photo MY4_0106> (O-F-248315 - edit: 2016-12-01)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : OSLO, OSLO, Oslo: Grorud, Amalienborg borettslag (Trondheimsveien 442). Coord.: 32V PM 0488,4838, lat./long.: 59.9595°'N, 10.8783°'E, [Alt.: 185 m], Lawn, with also moss, bare soil and roots, associated by large Betula pendula (planted 1950), the only tree in the neighbourhood, boreonemoral zone, 2015.09.21, Egil Bendiksen EB 125b/15 (O-F-252929 - edit: 2016-08-17)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : SOGN OG FJORDANE, FLORA, L›kkeb›, [lat./long.: 61.6199°'N, 5.03928°'E], Solitarily in moss in roadside, 1993.07.28, Arne Aronsen A 16/93 (O-F-65172 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : SOGN OG FJORDANE, FLORA, L›kkeb›, [lat./long.: 61.6199°'N, 5.03928°'E], In moss in roadside, 1993.07.28, Arne Aronsen A 17/93 (O-F-65173 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : SOGN OG FJORDANE, L’RDAL, L‘rdal: Hemsedalsfjellet. Coord.: 32V MN 5046,6431, lat./long.: 61.0106°'N, 8.0838°'E, Alpint vierkratt, 2012.09.30, Arne Aronsen, Inger Kristoffersen (O-F-303456 - edit: 2016-03-02)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : SOGN OG FJORDANE, V¸GS¯Y, V†gs›y, M†l›y, [lat./long.: 62.0079°'N, 5.11731°'E], Under lerk ved drikkevannsbassenget, 1975.10.04, Alfred Granmo <Note: BAS> (BG-F-6571 - edit: 2014-04-23)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : SOGN OG FJORDANE, V¸GS¯Y, Almenningen, [lat./long.: 62.0079°'N, 5.11731°'E], Delvis p† d›de gras-str† i Sphagnum, 1976.09.29, Alfred Granmo <Note: BAS> (BG-F-6572 - edit: 2014-04-23)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : S¯R-TR¯NDELAG, OPPDAL, Oppdal: Kongsvold, near station area. Coord.: 32V NQ 313-318,082-088, lat./long.: 62.3057°'N, 9.6094°'E, Upper boreal zone, 1982.07.30, Gro Gulden 93/82 (O-F-304057 - edit: 2016-08-03)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : S¯R-TR¯NDELAG, TRONDHEIM, Berg . Coord.: 32V NR 58,28, lat./long.: 63.3788°'N, 10.1701°'E, Moserik beitemark, 1977.10.23, S. Sivertsen (TRH-F-3305 - edit: 2015-09-25)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : S¯R-TR¯NDELAG, TRONDHEIM, Byneset: Bergskaret, lia p† ¯-sida . Coord.: 32V NR 587,280, lat./long.: 63.3763°'N, 10.1751°'E, [Alt.: ca. 150 m], Str› under Corylus, 2006.10.05, Thyra Solem, Marthe Gjestland, Sigmund Sivertsen (TRH-F-24320 - edit: 2015-10-03)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : S¯R-TR¯NDELAG, TRONDHEIM, H›yem: Asphaug . Coord.: 32V NR 573,253, lat./long.: 63.3523°'N, 10.1461°'E, [Alt.: 105 m], ¸pen grasmark, 2007.05.30, Sigmund Sivertsen (TRH-F-24495 - edit: 2015-11-13)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : S¯R-TR¯NDELAG, TRONDHEIM, Ringve botaniske hage, i tilknytning til arboretet . Coord.: 32V NR 72,36, lat./long.: 63.4495°'N, 10.4538°'E, [Alt.: ca. 40 m], Blandingsskog, 2007.09.12, Thyra Solem, Marthe Gjestland, Bj›rg Ulsaker - Det. Sigmund Sivertsen (TRH-F-24606 - edit: 2015-12-06)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : TELEMARK, DRANGEDAL, Skultrevanns†sen. Coord.: 32V NL 14-15,48-49, lat./long.: 59.0801°'N, 9.2617°'E, 1977.08.30, Anna-Elise Torkelsen 344/77 (O-F-210131 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : TROMS, GRATANGEN, Ytre Skifte, Gratangen.. Coord.: 33W XS 00-01,25-26, lat./long.: 68.7273°'N, 17.4951°'E, [Alt.: 100 m], Barskogfelt, furu, p† mose., 1969.09.15, Ola Skifte OS 168 /69 (TROM-F-33555 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : TROMS, LENVIK, Gibostad. Coord.: 34W CB 84-85,96-97, lat./long.: 69.3577°'N, 18.0761°'E, I skogholt n‘r sj›en., 1979.09.07, Alfred Granmo (TROM-F-33554 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : TROMS, LYNGEN, ¯vre Karnes-Storlia. Coord.: 34W DC 6,0, lat./long.: 69.4518°'N, 20.1065°'E, i olderskog mell.gress og mose p† l›vdekket, 1962.07.22, Sigmund Sivertsen nr.340 (TROM-F-33769 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : TROMS, LYNGEN, Lyngseidet, Karnes. Coord.: 34W DC 6,1, lat./long.: 69.5415°'N, 20.1027°'E, granplantefelt, 1968.07.30, Gro Gulden (TROM-F-33556 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : TROMS, TROMS¯, T›nsvikdalen, nederst. Coord.: 34W DC 28-30,35-37, lat./long.: 69.7272°'N, 19.1766°'E, i olderskog p† marken, 1965.09.26, Sigmund Sivertsen SS 65-187 (TROM-F-33768 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : VEST-AGDER, FARSUND, Husebysanden p† Lista., [lat./long.: 58.0763°'N, 6.70776°'E], Dyne-grashei, 1973.10.06, Klaus H›iland 86-73-6 (O-F-210128 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : VEST-AGDER, FARSUND, Skiphaugsanden p† Lista, [lat./long.: 58.0763°'N, 6.70776°'E], Dyne-grashei, 1973.10.08, Klaus H›iland (O-F-210112 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : VEST-AGDER, FARSUND, Skiphaugsanden p† Lista, [lat./long.: 58.0763°'N, 6.70776°'E], 1973.10.08, Klaus H›iland 101-73-6 - Det. Arne Aronsen (O-F-210115 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : VESTFOLD, N¯TTER¯Y, Teie, N›tter›y, [lat./long.: 59.2018°'N, 10.4861°'E], p† bark og flis i blomsterbed, gruppevis, 1987.07.15, Arne Aronsen M2/88 (O-F-189480 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : VESTFOLD, N¯TTER¯Y, Tor›d, N›tter›y, [lat./long.: 59.2018°'N, 10.4861°'E], 1991.11.04, Arne Aronsen A16a/91 <Note: Mikro ok! (AA).> (O-F-189469 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : VESTFOLD, N¯TTER¯Y, Tor›d, [lat./long.: 59.2018°'N, 10.4861°'E], In moss on a lawn, 1993.08.16, Arne Aronsen A 46/93 (O-F-65186 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : VESTFOLD, N¯TTER¯Y, Tor›d, [lat./long.: 59.2018°'N, 10.4861°'E], Solitarily in grass, 1993.08.16, Arne Aronsen A 45/93 (O-F-65185 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : VESTFOLD, N¯TTER¯Y, Tor›d, [lat./long.: 59.2018°'N, 10.4861°'E], Among needles under Abies sp., 1993.10.07, Arne Aronsen A 64/93 (O-F-65194 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : VESTFOLD, N¯TTER¯Y, Tor›d, N›tter›y, [lat./long.: 59.2018°'N, 10.4861°'E], Gregarious among grass and litter under Picea, 1995.10.06, Arne Aronsen A 25/95 (O-F-66767 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : VESTFOLD, N¯TTER¯Y, Tor›d, N›tter›y, [lat./long.: 59.2018°'N, 10.4861°'E], In moss and grass, 2003.10.05, Arne Aronsen A43/03 (O-F-189035 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : VESTFOLD, N¯TTER¯Y, N›tter›y: Plantasjen Hageland. Coord.: 32V NL 806,645, lat./long.: 59.2123°'N, 10.4125°'E, On bark in flower bed, 2006.10.22, Arne Aronsen A15/06 (O-F-286529 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : VESTFOLD, RE, V†le, Holmestrand, Tangenbekken, [lat./long.: 59.4286°'N, 10.3248°'E], On decaying wood, 2003.05.25, Arne Aronsen A9/03 (O-F-189000 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : VESTFOLD, RE, V†le, Holmestr., Tangenbekken, [lat./long.: 59.4286°'N, 10.3248°'E], On decaying wood, 2003.05.25, Arne Aronsen A8/03 (O-F-189006 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : VESTFOLD, SANDE, Gurul›kka. Coord.: 32V NM 64,09, lat./long.: 59.5853°'N, 10.2136°'E, Between grass, 1972.06.04, Gro Gulden 201/72 - Det. Arne Aronsen (O-F-210116 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : VESTFOLD, TJ¯ME, Hvasser, [lat./long.: 59.0350°'N, 10.5068°'E], I gress i utkant av skog., 1984.10.05, Steinar Aase - Det. Arne Aronsen (O-F-210134 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : VESTFOLD, TJ¯ME, Moutmarka. Coord.: 32V NL 80,48, [lat./long.: 59.0683°'N, 10.404°'E], Gregarious on the ground among grass and moss in an open field, 1989.10.26, Arne Aronsen A 58/89 (O-F-64997 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : VESTFOLD, TJ¯ME, Moutmarka. Coord.: 32V NL 80,48, [lat./long.: 59.0683°'N, 10.404°'E], Gregarious in grass in an open field, 1993.10.09, Arne Aronsen A 67/93 (O-F-65034 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : VESTFOLD, TJ¯ME, S›nstegaard, Hvasser, [lat./long.: 59.0350°'N, 10.5068°'E], Gregarious in grass under Juniperus, 1996.10.06, Arne Aronsen A 23/96 (O-F-65069 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : VESTFOLD, TJ¯ME, Moutmarka. Coord.: 32V NL 80,48, [lat./long.: 59.0683°'N, 10.404°'E], Under Juniper, 1996.10.27, Arne Aronsen A 28/96 (O-F-65085 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : VESTFOLD, TJ¯ME, Moutmarka. Coord.: 32V NL 80,48, [lat./long.: 59.0683°'N, 10.404°'E], Under Juniper, 1996.10.27, Arne Aronsen A 28B/96 (O-F-65086 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : VESTFOLD, TJ¯ME, Moutmarka. Coord.: 32V NL 80,48, [lat./long.: 59.0683°'N, 10.404°'E], Gregarious in grass near Juniperus, 1996.10.30, Arne Aronsen A 36/96 (O-F-65092 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : VESTFOLD, TJ¯ME, Mourmarka, Tj›me, [lat./long.: 59.0350°'N, 10.5068°'E], 1998.09.29, Arne Aronsen A2/98 (O-F-189453 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : VESTFOLD, TJ¯ME, Tj›me, Moutmarka, [lat./long.: 59.0350°'N, 10.5068°'E], on a twig in a wet area, 2003.06.25, Arne Aronsen A 13/03 (O-F-189460 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : VESTFOLD, TJ¯ME, Tj›me: Moutmarka, [lat./long.: 59.0350°'N, 10.5068°'E], I gras i beitemark, 2006.10.15, A. Aronsen (O-F-361785 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : VESTFOLD, TJ¯ME, Tj›me: Moutmarka. Coord.: 32V NL 80445,48034, lat./long.: 59.0641°'N, 10.4029°'E, ¸pen grasmark, beitemark, 2010.09.26, Arne Aronsen (O-F-243372 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : VESTFOLD, T¯NSBERG, Essoskogen, [lat./long.: 59.2956°'N, 10.4385°'E], P† grann†ler i granplantefelt, sto like ved siden av M. cf. filopes, 1984.07.01, Steinar Aase (O-F-210145 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : VESTFOLD, T¯NSBERG, T›nsberg, [lat./long.: 59.2956°'N, 10.4385°'E], At the base of Ascobulus, 1991.10.12, Arne Aronsen A 14/91 (O-F-66607 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : VESTFOLD, T¯NSBERG, T›nsberg, [lat./long.: 59.2956°'N, 10.4385°'E], On the ground near mixed wood, 1993.10.03, Arne Aronsen A 61/93 (O-F-65033 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : VESTFOLD, T¯NSBERG, Slagentangen. Coord.: 32V NL 86,75, lat./long.: 59.3095°'N, 10.5193°'E, granskog, rundt stubbe, 1998.05.01, Per Marstad 5-98 - Det. Steinar Aase, Per Marstad (O-F-63510 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : VESTFOLD, T¯NSBERG, T›nsberg: Grette/Panne. Coord.: 32V NL 749,742, lat./long.: 59.3005°'N, 10.3161°'E, Among ferns in coniferous forest, 2004.09.11, Arne Aronsen A16/04 (O-F-286554 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : VESTFOLD, T¯NSBERG, T›nsberg: Stenmalen. Coord.: 32V NL 8052,7207, lat./long.: 59.2799°'N, 10.4132°'E, Gregarious on a lawn under Pinus, 2009.10.28, Arne Aronsen A332/09 (O-F-291643 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : ¯STFOLD, MOSS, Albyskogen p† Jel›ya. Coord.: 32V NL 904-914,876-884, [lat./long.: 59.4212°'N, 10.6028°'E], 1973.05.31, Gro Gulden 629/73 - Det. Arne Aronsen <Note: Smell of alcali (GG).> (O-F-210070 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA LEPTOCEPHALA (Liten luthette) : ¯STFOLD, MOSS, Jel›y, R›ds†sen.. Coord.: 32V NL 901-906,877-882, [lat./long.: 59.4209°'N, 10.5931°'E], R›ds†sen, l†gurtgranskog, blant mose og str› p† bakken, 1989.04.16, Gro Gulden 1/89 (O-F-162234 - edit: 2013-09-30)

  Antall treff: 121. Seneste oppdatering av databasen: 2017.01.27.
  Seneste redigeringsdato for viste poster: 2016-12-01.
  Dagens dato: 2020.09.29