Norsk SoppDatabase

Søkeresultat - Etiketter


FORKLARING
Søkekriterier:
- Takson: MYCENA MEGASPORA
 • MYCENA MEGASPORA (Myrhette) : AKERSHUS, NANNESTAD, Nannestad: Hornsj›en. Coord.: 32V PM 09-10,87, lat./long.: 60.3091°'N, 10.9909°'E, [Alt.: ca. 460 m], Middle boreal mire in spruce forest, 1981.08.20, Egil Bendiksen EB 687/81 (O-F-169568 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA MEGASPORA (Myrhette) : AKERSHUS, ¸S, Nordby, Varde†sen.. Coord.: 32V NM 998,224, lat./long.: 59.6772°'N, 10.7732°'E, Cladonio-Pinetum, p† funn rot., 1977.10.19, Knut H. ¯stmoe 322/77 (O-F-162660 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA MEGASPORA (Myrhette) : AUST-AGDER, BIRKENES, Birkenes: Oggevatn. Coord.: 32V MK 4822,7906, lat./long.: 58.4492°'N, 8.1129°'E, P† svartbrent mark (skogbrann 7 uker tidligere), skrint med einaer, sm†vokst furu og bjerk p† steinrabber, 2010.08.17, Inger-Lise Fonneland I-LF2010-2 - Det. Gro Gulden 2010 (O-F-294224 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA MEGASPORA (Myrhette) : AUST-AGDER, BIRKENES, Birkenes: Oggevatn. Coord.: 32V MK 4822,7906, lat./long.: 58.4492°'N, 8.1129°'E, P† svartbrent mark, skogbrann 29.06.2010, i skrinn furuskog med einer og bjerk, sm†vokst, 2010.08.17, Inger-Lise Fonneland I-LF10-022 - Det. Gro Gulden <Note: Rotforlenget> (O-F-295738 - edit: 2016-09-14)
 • MYCENA MEGASPORA (Myrhette) : BUSKERUD, KONGSBERG, Kongsbergskogen, S for majorplassen,, [lat./long.: 59.6019°'N, 9.69407°'E], i Sphagnum ved gr›ft, 1991.09.07, Gro Gulden 46/91 (O-F-162662 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA MEGASPORA (Myrhette) : BUSKERUD, NORE OG UVDAL, Vasstulan, [lat./long.: 60.2683°'N, 8.32541°'E], Deep in moss in mountain area, above the tree boarder, 1986.08.31, Arne Aronsen M 6/86 (O-F-66708 - edit: 2016-09-06)
 • MYCENA MEGASPORA (Myrhette) : FINNMARK, ALTA, Mattisdal, Storeng. Coord.: 34W EC 7,5, lat./long.: 69.8917°'N, 22.955°'E, bj›rkeskog, lyng, 1968.01.24, Ola Skifte 205/68 (TROM-F-5696 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA MEGASPORA (Myrhette) : FINNMARK, KAUTOKEINO, Homastajavrre, S-enden. Coord.: 34W FB 18-19,40, lat./long.: 68.85°'N, 23.9563°'E, p† daumold i t›rrere Ledum-myr m.Betula nana etc.Lang pseudorrhiza. Sp.12-14 x (6-)7-9 my, amyl., bas. 2-sp., 1966.08.03, Sigmund Sivertsen (TROM-F-5693 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA MEGASPORA (Myrhette) : FINNMARK, NESSEBY, ca. 1 km W for Varangerbotn. Coord.: 35W NT 57-58,84-86, lat./long.: 70.1695°'N, 28.5321°'E, palsmyr, 1970.09.07, T. Ulvinen OS 231/70 (TROM-F-5695 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA MEGASPORA (Myrhette) : FINNMARK, NESSEBY, Nesseby: Varangerbotn, [lat./long.: 70.1091°'N, 28.8498°'E], Palsmyr, 1970.09.07, Gro Gulden 285/70 - Det. V. Hintikka (O-F-296940 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA MEGASPORA (Myrhette) : FINNMARK, PORSANGER, Kistrand, Lakselv, Sm›rstad, Holmevatna. Coord.: 35W MT 2,7, lat./long.: 70.071°'N, 25.0282°'E, 1965.08.24, B. Lange, Morten Lange, Ola Skifte - Det. Morten Lange (TROM-F-5694 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA MEGASPORA (Myrhette) : FINNMARK, S¯R-VARANGER, S›r-Varanger: Solberg. Coord.: 35W PT 16022,08054, lat./long.: 69.4563°'N, 29.9635°'E, Myr, 2011.08.20, Per Marstad, Turid Nakling Kristiansen, Geir Flatab›, Arne Aronsen, Tanaquil Enzensberger - Det. Arne Aronsen (O-F-243373 - edit: 2016-09-06)
 • MYCENA MEGASPORA (Myrhette) : HEDMARK, KONGSVINGER, Kongsvinger: Lierfl›yta. Coord.: 33V UG 3627,6994, lat./long.: 60.1336°'N, 12.0521°'E, Fuktig, ved svartor ved Lierfl›ytas kant, 2005.08.27, Sigmund Sivertsen, Anne Molia, Berit Kr›mer, Synn›ve Aasrum, Kari Blikra - Det. Sigmund Sivertsen (O-F-67713 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA MEGASPORA (Myrhette) : HORDALAND, ULVIK, Finse., [lat./long.: 60.6272°'N, 7.19296°'E], Near the biol. station, with Vaccinum myrtillus, V. uliginosum, Cladonia, Salix, 1977.09.03, Gro Gulden 77/77 (O-F-162661 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA MEGASPORA (Myrhette) : HORDALAND, ULVIK, Ulvik: Finse, along path south from the dam. Coord.: 32V MN 17-18,17-18, [lat./long.: 60.5895°'N, 7.5031°'E], [Alt.: ca. 1250 m], on dead moss in Polytrichetum-Carex bigelowii, much Empetrum [?], 1980.07.26, Gro Gulden 57/80 (O-F-302584 - edit: 2015-11-19)
 • MYCENA MEGASPORA (Myrhette) : HORDALAND, ULVIK, Ulvik: Finse, near the biol. station, plot GG 5. Coord.: 32V MN 193,186, lat./long.: 60.5942°'N, 7.5276°'E, [Alt.: 1210 m], Ombrotrophic bog, Oxycocco-Empetrum hermaphroditum, 1980.09.02, Gro Gulden 302/80 (O-F-302583 - edit: 2015-11-19)
 • MYCENA MEGASPORA (Myrhette) : HORDALAND, ULVIK, Ulvik: Finse, Biological station. Coord.: 32V 041913,671831, lat./long.: 6.0622°'N, 4.8638°'E, [Alt.: 1210 m], Stivstarr-bj›rnemosehei, 1981.08.22, Gro Gulden 579/81 (O-F-302582 - edit: 2015-11-19)
 • MYCENA MEGASPORA (Myrhette) : HORDALAND, ULVIK, Ulvik: Finse, near the Biological station. Coord.: 32V 041913,671831, lat./long.: 60.6272°'N, 7.19296°'E, [Alt.: 1210 m], 1981.08.22, Gro Gulden 583/81 (O-F-302585 - edit: 2015-11-19)
 • MYCENA MEGASPORA (Myrhette) : HORDALAND, ULVIK, Ulvik: Finse, Jomfrunut. Coord.: 32V MN 183-193,195-199, [lat./long.: 60.604°'N, 7.518°'E], 1985.08.14, Annemarie Runge GG 32/85 - Det. Gro Gulden 1985 (O-F-302586 - edit: 2015-11-19)
 • Cfr. MYCENA MEGASPORA (Myrhette) : HORDALAND, ULVIK, Ulvik, H†heim. Coord.: 32V LN 879,156, [lat./long.: 60.5597°'N, 6.9564°'E], [Alt.: 170 m], Fuktig moserik granskog, 2004.10.23, Geir Flatab› (O-F-187931 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA MEGASPORA (Myrhette) : M¯RE OG ROMSDAL, SM¯LA, Sm›la: Leirvika: Vikjels›ya (Fugl›ya). Coord.: 32V MR 568,233, lat./long.: 63.3363°'N, 8.1382°'E, [Alt.: 1-18 m], Naturbeitemark, 1997.09.29, Geir Gaarder, John Bjarne Jordal (O-F-241909 - edit: 2016-09-06)
 • MYCENA MEGASPORA (Myrhette) : M¯RE OG ROMSDAL, SM¯LA, Sm›la: Skoms›ya. Coord.: 32V MR 404,297, lat./long.: 63.3914°'N, 7.8083°'E, [Alt.: 1-15 m], Naturbeitemark, 1997.09.30, Geir Gaarder, John Bjarne Jordal (O-F-241908 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA MEGASPORA (Myrhette) : M¯RE OG ROMSDAL, SM¯LA, Sm›la: Innerremmingen. Coord.: 32V MR 629,246, lat./long.: 63.3487°'N, 8.2597°'E, [Alt.: 1-19 m], Naturbeitemark, 1997.10.01, Geir Gaarder, John Bjarne Jordal (O-F-241910 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA MEGASPORA (Myrhette) : NORD-TR¯NDELAG, NAMDALSEID, Fl†bekk†sen skogreservat . Coord.: 32V PS 20,27, lat./long.: 64.2524°'N, 11.4865°'E, [Alt.: 180-240 m], Gammel granskog, myret, 2001.10.03, H†kon Holien, Sigmund Sivertsen B 01-7 (TRH-F-23722 - edit: 2015-10-07)
 • MYCENA MEGASPORA (Myrhette) : NORD-TR¯NDELAG, NAMDALSEID, Namdalseid: Eldbrenna. Coord.: 32W PS 0715,1475, lat./long.: 64.1426°'N, 11.2023°'E, [Alt.: 190 m], Glissen furuskog i torvmose, 2006.09.16, Geir Flatab› - Det. Sigmund Sivertsen (O-F-68180 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA MEGASPORA (Myrhette) : NORD-TR¯NDELAG, R¯YRVIK, Vierma, i utk. av parken. Coord.: 33W VN 4,1, lat./long.: 65.0525°'N, 13.8314°'E, 1969.09.04, S. Sivertsen - Det. E. Bendiksen 1984 (TRH-F-3340 - edit: 2010-12-14)
 • MYCENA MEGASPORA (Myrhette) : NORD-TR¯NDELAG, SN¸SA, Gr›n›ra . Coord.: 33V UM 63,20, lat./long.: 64.1821°'N, 12.1904°'E, [Alt.: 30 m], B‘rlyng furuskog, 1988.09.12, Sigurd M. S†stad 39-88 (TRH-F-20495 - edit: 2015-11-10)
 • MYCENA MEGASPORA (Myrhette) : NORD-TR¯NDELAG, STEINKJER, Mokk, ved stien ca. 460 m, [lat./long.: 64.0983°'N, 11.7697°'E], [Alt.: ca. 460 m], Med Geoglossum glabrum., 2008.09.15, Sigmund Sivertsen (TRH-F-11586 - edit: 2015-12-01)
 • MYCENA MEGASPORA (Myrhette) : NORDLAND, BINDAL, ¯vre Kalvvatn. Coord.: 33W VN 0,2, lat./long.: 65.1332°'N, 12.9752°'E, 1972.08.22, ¸. Erlandsen - Det. S. Sivertsen, E. Bendiksen (TRH-F-3339 - edit: 2010-12-14)
 • MYCENA MEGASPORA (Myrhette) : NORDLAND, HATTFJELLDAL, Giukare N , [lat./long.: 65.4969°'N, 14.1317°'E], Sp. fusc. [=Sphagnum fuscum] v. tj›nnkant, 1969.08.28, Sigmund Sivertsen scr. (TRH-F-9389 - edit: 2015-10-10)
 • MYCENA MEGASPORA (Myrhette) : OPPLAND, LUNNER, Lunner: ¯st†sen, Bredehaugen W-side. Coord.: 32V NM 948,858, lat./long.: 60.2981°'N, 10.7161°'E, [Alt.: ca. 530 m], Middle boreal, oligotr. mire margin/poor spruce swamp woodland, 1979.08.03, Egil Bendiksen EB 116/79 (O-F-370103 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA MEGASPORA (Myrhette) : OPPLAND, LUNNER, Lunner: Bredehaugen, [lat./long.: 60.2355°'N, 10.6731°'E], Oligotrophic spruce forest, 1981.09.03, Gro Gulden 768/81 (O-F-296907 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA MEGASPORA (Myrhette) : OPPLAND, LUNNER, Lunner: ¯st†sen, Morstadhaugen (study plot 22). Coord.: 32V NM 9567,8537, lat./long.: 60.2937°'N, 10.7308°'E, [Alt.: 525 m], Middle boreal, oligotr. (Vaccinium) pine(-spruce) forest, 1984.09.22, Egil Bendiksen EB 358/84 (O-F-169413 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA MEGASPORA (Myrhette) : OPPLAND, LUNNER, Lunner: ¯st†sen, Storhaugen E. L›vmyra (Naturtypelok. 0533090).. Coord.: 32V NM 943,860, lat./long.: 60.3001°'N, 10.7071°'E, [Alt.: 510 m], Middle boreal, 2001.08.11, Egil Bendiksen EB 15/01 (O-F-168363 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA MEGASPORA (Myrhette) : OPPLAND, RINGEBU, Ringebu: Venabygd, Kyrkjegardsfjellet. Coord.: 32V NP 59,32, lat./long.: 61.6198°'N, 10.122°'E, [Alt.: 950 m], Margin of northern boreal, oligotrophic mire, 1983.08.15, Egil Bendiksen EB 214/83 <Note: Not microscoped (EB)> (O-F-169084 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA MEGASPORA (Myrhette) : ROGALAND, RENNES¯Y, Rennes›y: Askje, Vaula. Coord.: 32V LL 0970,5311, lat./long.: 59.0748°'N, 5.6797°'E, [Alt.: 2 m], Beita lynghei ved stranda, 2006.10.03, John Inge Johnsen, John Bjarne Jordal (O-F-361281 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA MEGASPORA (Myrhette) : TROMS, LYNGEN, Elvebakken, Oksvik. Coord.: 34W DC 67-69,11-13, lat./long.: 69.5195°'N, 20.1933°'E, i lyngmark p† mosemark, 1966.08.17, Ola Skifte OS 267/6 (TROM-F-5698 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA MEGASPORA (Myrhette) : TROMS, TROMS¯, Breivikeidet, Russevankskaret. Coord.: 34W DC 3,2, lat./long.: 69.6255°'N, 19.327°'E, torvjord, n‘r kreklingmark p† stein, 1965.09.20, Ola Skifte OS 317/65 (TROM-F-5697 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA MEGASPORA (Myrhette) : VESTFOLD, ANDEBU, Veggermyr, [lat./long.: 59.2852°'N, 10.1057°'E], I torvmose i myr, 1 eks, 1988.09.10, Arne Aronsen M 29/88 (O-F-65122 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA MEGASPORA (Myrhette) : ¯STFOLD, FREDRIKSTAD, R›dsmyra . Coord.: 32V PL 08,63, lat./long.: 59.1953°'N, 10.8994°'E, Ved foten av gammel furu, p† r†humus, 1980.07.11, Roy Kristiansen - Det. Egil Bendiksen 1984 (TRH-F-3338 - edit: 2015-12-06)

  Antall treff: 40. Seneste oppdatering av databasen: 2017.01.27.
  Seneste redigeringsdato for viste poster: 2016-09-14.
  Dagens dato: 2020.09.29