Norsk SoppDatabase

Søkeresultat - Etiketter


FORKLARING
Søkekriterier:
- Takson: MYCENA MELIIGENA
 • MYCENA MELIIGENA (Barkhette) : AKERSHUS, OPPEG¸RD, Oppeg†rd: Svartskog, Vestre Oppeg†rd farm. Coord.: 32V NM 981,289, lat./long.: 59.7867°'N, 10.7486°'E, [Alt.: 100-120 m], Boreonemoral, mixed mesotr. forest/margin zone of earlier cultivated land; conifers, Quercus etc.; on branch of Quercus, 2005.11.05, Egil Bendiksen, Harald Bratli EB 465/05 - Det. Egil Bendiksen (O-F-167654 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA MELIIGENA (Barkhette) : AUST-AGDER, ARENDAL, Sagmyr/ Lillelv. Coord.: 32V MK 818,786, lat./long.: 58.4482°'N, 8.689°'E, Eikestubber, nylig hogd, 2003.09.12, Tove H. Dahl 112A/03 (O-F-202532 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA MELIIGENA (Barkhette) : AUST-AGDER, ARENDAL, Arendal: Sagmyr/Lillelv. Coord.: 32V MK 819-820,785-787, lat./long.: 58.4482°'N, 8.6916°'E, Levende eik (Querus) p† stammen, 2003.11.18, Tove H. Dahl 181/03 <Note: Funn p† mange tr‘r i omr†de (THD).> (O-F-361346 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA MELIIGENA (Barkhette) : ROGALAND, RENNES¯Y, Rennes›y: Dalestemmen, sw av. Coord.: 32V LL 121,541, lat./long.: 59.0852°'N, 5.7214°'E, [Alt.: 100 m], P† ask i hassel-eikeskog, 2006.11.18, John Inge Johnsen (O-F-284548 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA MELIIGENA (Barkhette) : S¯R-TR¯NDELAG, RISSA, Varggangslia. Coord.: 32V NR 463,431, lat./long.: 63.5136°'N, 9.9315°'E, [Alt.: ca. 100 m], 2006.10.26, Thyra Solem, Marthe Gjestland, Sigmund Sivertsen (TRH-F-24314 - edit: 2010-12-14)
 • MYCENA MELIIGENA (Barkhette) : VESTFOLD, TJ¯ME, Tj›me, R›d, [lat./long.: 59.0350°'N, 10.5068°'E], P† mosekledd eikestamme, 2003.11.29, Arne Aronsen A85/03 (O-F-188992 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA MELIIGENA (Barkhette) : VESTFOLD, T¯NSBERG, T›nsberg, gamle gym, [lat./long.: 59.2956°'N, 10.4385°'E], I grupper p† mosekledd l›vtrestamme, 1987.11.03, Arne Aronsen M 40/87 (O-F-65219 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA MELIIGENA (Barkhette) : VESTFOLD, T¯NSBERG, V/ gamle gymnas., [lat./long.: 59.2956°'N, 10.4385°'E], Mose p† alm, 1989.11.03, Per Marstad 128-89 (O-F-162677 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA MELIIGENA (Barkhette) : VESTFOLD, T¯NSBERG, T›nsberg, Fylkeshuset, [lat./long.: 59.2956°'N, 10.4385°'E], P† mosekledd stamme av lind, 2003.11.16, Arne Aronsen A66/03 <Note: Vokste sammen med M. pseudocorticola og M. alba (AA).> (O-F-188991 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA MELIIGENA (Barkhette) : ¯STFOLD, FREDRIKSTAD, Fredrikstad kommune, Byens Marker, ¯stsiden, 50 m ›st for Oldenborgbekken, 10 m s›r for riksv. 107.. Coord.: 32V PL 127,635, lat./long.: 59.196°'N, 10.9739°'E, [Alt.: 5 m], P† stammen av store Salix fragilis, 1-6 m over bakken, 2004.03.15, Hermod Karlsen - Det. Arne Aronsen <Note: Mange hundre ex. P† 3 tr‘r, like ved hverandre. Gammel hage (?) i †pent landskap. N† gjengrodd. Som en lund med l›vtr‘r. Ble f›rst sett i slutten av januar (HK).> (O-F-189002 - edit: 2016-09-14)
 • MYCENA MELIIGENA (Barkhette) : ¯STFOLD, FREDRIKSTAD, Fredrikstad kommune, nord for Nabbetorp. Coord.: 32V PL 128,660, lat./long.: 59.1985°'N, 10.8735°'E, [Alt.: ca. 10 m], P† stamme/grove grener av skj›rpil. ¸pent landskap/l›v-skogkant, 2004.03.19, Hermod Karlsen - Det. Arne Aronsen (O-F-188983 - edit: 2013-09-30)

  Antall treff: 11. Seneste oppdatering av databasen: 2017.01.27.
  Seneste redigeringsdato for viste poster: 2016-09-14.
  Dagens dato: 2020.08.15