Norsk SoppDatabase

Søkeresultat - Etiketter


FORKLARING
Søkekriterier:
- Takson: MYCENA OLIVACEOMARGINATA
 • MYCENA OLIVACEOMARGINATA (Brunkanthette) : AUST-AGDER, BIRKENES, Risl†., [lat./long.: 58.4473°'N, 8.20955°'E], p† pinner og bar., 1958.08.08, Jens Stordal 11280 <Note: M›rker›d kant (JS).> (O-F-163096 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. MYCENA OLIVACEOMARGINATA (Brunkanthette) : AUST-AGDER, GJERSTAD, Mellom R›a og Vevstad. Coord.: 32V ML 99,28, lat./long.: 58.8949°'N, 8.9913°'E, 1962.08.06, Jens Stordal 12002 <Note: R›dlig skivekant (JS).> (O-F-19108 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA OLIVACEOMARGINATA (Brunkanthette) : AUST-AGDER, GRIMSTAD, H†landsbru., [lat./long.: 58.3351°'N, 8.59866°'E], Bl. grann†ler og grankvister p† marken, 1958.08.07, Jens Stordal 11255 (O-F-163095 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA OLIVACEOMARGINATA (Brunkanthette) : AUST-AGDER, VALLE, Valle: Rygnestad. Coord.: 32V ML 1413,7018, lat./long.: 59.2619°'N, 7.4939°'E, [Alt.: 450 m], I naturbeitemark, 2010.08.25, John Bjarne Jordal (O-F-297038 - edit: 2016-09-06)
 • MYCENA OLIVACEOMARGINATA (Brunkanthette) : AUST-AGDER, ¸MLI, ¸mli., [lat./long.: 58.7991°'N, 8.35656°'E], Furumo med furu-granskog, 1958.08.08, Jens Stordal 11305 (O-F-163097 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA OLIVACEOMARGINATA (Brunkanthette) : BUSKERUD, HOLE, Vik.. Coord.: 32V NM 70-71,60-61, lat./long.: 60.0785°'N, 10.2759°'E, Granskogsbund, 1966.07.31, Gro Gulden 206/66 (O-F-162229 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA OLIVACEOMARGINATA (Brunkanthette) : BUSKERUD, NEDRE EIKER, Ryggsetra. Coord.: 32V NM 589,223, lat./long.: 59.7335°'N, 10.0484°'E, [Alt.: 260 m], gammel ugj›dslet sl†tteng p† kalk, 1995.10.06, Gro Gulden 112/95 (O-F-71156 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA OLIVACEOMARGINATA (Brunkanthette) : BUSKERUD, NEDRE EIKER, Ryggsetra. Coord.: 32V NM 589,223, lat./long.: 59.7335°'N, 10.0484°'E, [Alt.: 260 m], ugj›dslet sl†tteng p† kalk, 1995.10.11, Gro Gulden 125/95 (O-F-70905 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA OLIVACEOMARGINATA (Brunkanthette) : BUSKERUD, NES, Nyst›len, dalen syd for Vardefjell., [lat./long.: 60.5384°'N, 9.05943°'E], P† r†ttent l›v, sm† pinner o.l., 1956.08.07, R.W.G. Dennis, Jens Stordal 10652 - Det. Gro Gulden (O-F-163099 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. MYCENA OLIVACEOMARGINATA (Brunkanthette) : BUSKERUD, RINGERIKE, Ringen ved sydenden av Sperillen., [lat./long.: 60.3252°'N, 10.1321°'E], Barskog, 1958.07.31, Jens Stordal 11167 (O-F-163100 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA OLIVACEOMARGINATA (Brunkanthette) : FINNMARK, ALTA, Aronnes. Coord.: 34W EC 88-89,63, lat./long.: 69.9635°'N, 23.328°'E, bjerk,older,Salix-kratt, 1968., Gro Gulden GG 356/68 (TROM-F-33548 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA OLIVACEOMARGINATA (Brunkanthette) : HORDALAND, AUSTEVOLL, Austevoll: M›kster ved hamna. Coord.: 32V KM 8264,6467, lat./long.: 60.0614°'N, 5.0944°'E, [Alt.: ca. 8 m], I naturbeitemark/rikhei, 2008.10.06, John Bjarne Jordal (O-F-287868 - edit: 2016-09-06)
 • MYCENA OLIVACEOMARGINATA (Brunkanthette) : HORDALAND, KVINNHERAD, Kvinnherad: Varalds›y, Fjellgardane. Coord.: 32V LM 33931,67333, lat./long.: 60.1092°'N, 6.0121°'E, [Alt.: ca. 260 m], P† jorda blant gras i naturbeitemark, 2011.09.14, Harald Bratli, John Bjarne Jordal - Det. John Bjarne Jordal (O-F-252208 - edit: 2016-02-17)
 • MYCENA OLIVACEOMARGINATA (Brunkanthette) : HORDALAND, ULVIK, Finse, S-side of Nordnut,, [lat./long.: 60.6272°'N, 7.19296°'E], [Alt.: ca. 1400 m], Geranietum silvatici alpicolum facies Salicetosum, 1978.09.07, Gro Gulden 359/78 (O-F-163098 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA OLIVACEOMARGINATA (Brunkanthette) : HORDALAND, ULVIK, Ulvik: Finse, Nordnut, plot GG 10. Coord.: 32V MN 168,193, lat./long.: 60.6°'N, 7.4817°'E, [Alt.: 1300 m], On sticks in tall herb-willow scrub, 1983.08.23, Gro Gulden 152/83 (O-F-302518 - edit: 2015-11-18)
 • MYCENA OLIVACEOMARGINATA (Brunkanthette) : M¯RE OG ROMSDAL, HER¯Y, Her›y: Nerlands›y: Mulevika. Coord.: 32V LQ 203,185, lat./long.: 62.355°'N, 5.5284°'E, [Alt.: 20 m], Naturbeitemark, 1994.09.27, Geir Gaarder, John Bjarne Jordal - Det. John Bjarne Jordal 1994 (O-F-241913 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA OLIVACEOMARGINATA (Brunkanthette) : M¯RE OG ROMSDAL, NORDDAL, Norddal: Eidsdal: Kilstisetra. Coord.: 32V MQ 024,048, lat./long.: 62.2626°'N, 7.1212°'E, [Alt.: 540-580 m], Naturbeitemark, 1997.09.12, John Bjarne Jordal (O-F-241917 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA OLIVACEOMARGINATA (Brunkanthette) : M¯RE OG ROMSDAL, NORDDAL, Norddal: Norddalsfjorden: Verpesdalssetra. Coord.: 32V MQ 004,056, lat./long.: 62.2692°'N, 7.0822°'E, [Alt.: 620-650 m], Naturbeitemark, 1997.09.12, John Bjarne Jordal (O-F-241915 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA OLIVACEOMARGINATA (Brunkanthette) : M¯RE OG ROMSDAL, RAUMA, Rauma: Remmem. Coord.: 32V MQ 413,229, lat./long.: 62.4331°'N, 7.864°'E, [Alt.: 70 m], Naturbeitemark, 1994.09.16, Geir Gaarder, John Bjarne Jordal 94-493 - Det. John Bjarne Jordal (O-F-241911 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA OLIVACEOMARGINATA (Brunkanthette) : M¯RE OG ROMSDAL, SUNNDAL, ¯ksendalen: Lj›s†a . Coord.: 32V MQ 68,49, lat./long.: 62.6732°'N, 8.385°'E, [Alt.: ca. 90 m], Beitemark, 1992.09.27, J.B. Jordal, S. Sivertsen 92-62 (TRH-F-3350 - edit: 2015-12-26)
 • MYCENA OLIVACEOMARGINATA (Brunkanthette) : M¯RE OG ROMSDAL, TINGVOLL, Tingvoll: Tingvollv†gen: Tingvoll-lia. Coord.: 32V MQ 587,775, lat./long.: 62.9255°'N, 8.1877°'E, [Alt.: 180 m], Naturbeitemark, 1994.09.20, John Bjarne Jordal 94-525 (O-F-241912 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA OLIVACEOMARGINATA (Brunkanthette) : M¯RE OG ROMSDAL, VESTNES, Vestnes: Fe›ya. Coord.: 32V MQ 027,461, lat./long.: 62.6332°'N, 7.1036°'E, [Alt.: 10 m], Naturbeitemark, 1997.09.25, Geir Gaarder, John Bjarne Jordal (O-F-241916 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA OLIVACEOMARGINATA (Brunkanthette) : M¯RE OG ROMSDAL, ¸LESUND, ¸lesund: Borgund kyrkje. Coord.: 32V LQ 573,292, lat./long.: 62.4669°'N, 6.2335°'E, [Alt.: 20 m], Naturbeitemark, 1999.09.30, Dag Holtan - Det. John Bjarne Jordal 1999 (O-F-241914 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA OLIVACEOMARGINATA (Brunkanthette) : NORD-TR¯NDELAG, LEKA, Skeisneset, Vottvika. Coord.: 32V 0629482,7222240, lat./long.: 65.0983°'N, 11.7566°'E, [Alt.: 3 m], grasflekker i kalkrik lynghei, p† marka, 2013.09.14, John Bjarne Jordal (O-F-247521 - edit: 2016-09-06)
 • MYCENA OLIVACEOMARGINATA (Brunkanthette) : OPPLAND, NORD-FRON, Nord-Fron: Tokse, ›vre del. Coord.: 32V NP 4109,2996, lat./long.: 61.6009°'N, 9.7745°'E, [Alt.: 490 m], Kalkt›rreng, 2005.09.05, Tor Erik Brandrud, John Bjarne Jordal JBJ-3221 (O-F-158401 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA OLIVACEOMARGINATA (Brunkanthette) : OPPLAND, NORD-FRON, Nord-Fron: Bakken (Kvam). Coord.: 32V NP 3817,3771, lat./long.: 61.6708°'N, 9.7211°'E, [Alt.: 420 m], 2005.09.08, John Bjarne Jordal JBJ-3222 <Note: Typisk utseende, r›dbrun skiveegg> (O-F-158402 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA OLIVACEOMARGINATA (Brunkanthette) : ROGALAND, RENNES¯Y, Rennes›y: Brimse: Kovaholmen. Coord.: 32V LL 1641,5416, lat./long.: 59.0872°'N, 5.7957°'E, [Alt.: 20 m], I naturbeitemark, 2006.10.02, John Inge Johnsen, John Bjarne Jordal - Det. John Bjarne Jordal (O-F-361222 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA OLIVACEOMARGINATA (Brunkanthette) : ROGALAND, RENNES¯Y, Brims›, nv-siden. Coord.: 32V LL 166,542, lat./long.: 59.088°'N, 5.7997°'E, I naturbeitemark, 2006.10.02, John Inge Johnsen (O-F-282201 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA OLIVACEOMARGINATA (Brunkanthette) : ROGALAND, RENNES¯Y, Rennes›y: Nipen. Coord.: 32V LL 0684,5777, lat./long.: 59.1153°'N, 5.6258°'E, [Alt.: 93 m], Naturbeitemark/rikhei, 2008.09.30, John Inge Johnsen, John Bjarne Jordal (O-F-287885 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA OLIVACEOMARGINATA (Brunkanthette) : ROGALAND, SOKNDAL, Sokndal: Rekefjord: Lauvland. Coord.: 32V LK 40399,68538, lat./long.: 58.3287°'N, 6.2744°'E, [Alt.: 10 m], Mellom mose og gras i knauset naturbeitemark, 2010.09.25, John Inge Johnsen, John Bjarne Jordal (O-F-294542 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA OLIVACEOMARGINATA (Brunkanthette) : ROGALAND, UTSIRA, Utsira: Vestermarka. Coord.: 32V KL 6437,8165, lat./long.: 59.3078°'N, 4.86°'E, [Alt.: 15 m], Naturbeitemark, 2006.10.10, John Bjarne Jordal, Asbj›rn Knutsen - Det. John Bjarne Jordal (O-F-361289 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. MYCENA OLIVACEOMARGINATA (Brunkanthette) : ROGALAND, VINDAFJORD, Roa g†rd.. Coord.: 32V LM 20,13, lat./long.: 59.6196°'N, 5.8177°'E, P† foten av stort mosegrodd Alnus glutinosa-tre, 1952.08.04, Jens Stordal 7437 (O-F-19109 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA OLIVACEOMARGINATA (Brunkanthette) : SOGN OG FJORDANE, H¯YANGER, Lavik, [lat./long.: 61.1184°'N, 5.90272°'E], P† stubbe med Ganoderma lucidum, 1975.09.16, O. Aas, F.-E. Eckblad <Note: BAS> (BG-F-6569 - edit: 2014-04-23)
 • MYCENA OLIVACEOMARGINATA (Brunkanthette) : S¯R-TR¯NDELAG, OPPDAL, Oppdal: Kleivgardene, Emangen. Coord.: 32V NQ 1110,3899, lat./long.: 62.5816°'N, 9.2162°'E, [Alt.: 420 m], Kalkrik naturbeitemark, 2005.09.09, John Bjarne Jordal JBJ-3220 (O-F-158400 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA OLIVACEOMARGINATA (Brunkanthette) : S¯R-TR¯NDELAG, OPPDAL, Oppdal: Kleivagardene, beite ved Svorunda ved. Coord.: 32V NQ 1013,3883, lat./long.: 62.5802°'N, 9.1973°'E, [Alt.: 420 m], Kalkt›rreng, 2005.09.09, John Bjarne Jordal JBJ-3219 (O-F-158399 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA OLIVACEOMARGINATA (Brunkanthette) : S¯R-TR¯NDELAG, TRONDHEIM, Bratsberg. Coord.: 32V NR 7465,2562, lat./long.: 63.3515°'N, 10.4919°'E, [Alt.: ca. 220 m], Beitemark, 2015.10.07, Thyra Solem, Marthe Gjestland (TRH-F-16353 - edit: 2015-10-14)
 • MYCENA OLIVACEOMARGINATA (Brunkanthette) : S¯R-TR¯NDELAG, TRONDHEIM, Bratsberg. Coord.: 32V NR 7462,2564, lat./long.: 63.3517°'N, 10.4913°'E, Beitemark ved einer, 2015.10.21, Thyra Solem, Marthe Gjestland (TRH-F-16428 - edit: 2015-12-15)
 • MYCENA OLIVACEOMARGINATA (Brunkanthette) : S¯R-TR¯NDELAG, TRONDHEIM, H›stad. Coord.: 32V NR 5699,3180, lat./long.: 63.4102°'N, 10.1413°'E, Beitemark, 2016.09.24, Thyra Solem, Marthe Gjestland (TRH-F-24925 - edit: 2016-12-13)
 • MYCENA OLIVACEOMARGINATA (Brunkanthette) : TELEMARK, BAMBLE, Bamble: Krogshavn. Coord.: 32V NL 42506,40077, lat./long.: 58.9981°'N, 9.7398°'E, ¸pen, grunnlendt kalkmark., 2013.10.16, Anne Molia, Thomas L‘ss›e AM-267c-2013 <Note: Rute 20. Polygon 2.> (O-F-22058 - edit: 2016-08-22)
 • MYCENA OLIVACEOMARGINATA (Brunkanthette) : TELEMARK, PORSGRUNN, Porsgrunn: ¯rvika, v/naustet. Coord.: 32V NL 39725,48025, lat./long.: 59.0698°'N, 9.6929°'E, ¸pen, grunnlendt kalkmark, 2012.09.05, Thomas L‘ss›e, Anne Molia AM-231p-2012 <Note: Rute 30. Polygon 1> (O-F-245672 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA OLIVACEOMARGINATA f. THYMICOLA (Brunkanthette) : TELEMARK, PORSGRUNN, Porsgrunn: ¯rvika, v/naustet. Coord.: 32V NL 39722,48028, lat./long.: 59.0698°'N, 9.6928°'E, ¸pen, grunnlendt kalkmark, 2012.10.12, Thomas L‘ss›e, Anne Molia AM-335f-2012 <Note: Foto felt AM. Rute 30. Polygon 1> (O-F-245679 - edit: 2016-08-23)
 • MYCENA OLIVACEOMARGINATA f. THYMICOLA (Brunkanthette) : VESTFOLD, LARVIK, Larvik: Fugl›ya. Coord.: 32V NL 46249,37986, lat./long.: 58.9789°'N, 9.8045°'E, ¸pen, grunnlendt kalkmark, 2012.10.11, Thomas L‘ss›e, Anne Molia AM-334s-2012 <Note: Rute 49. Polygon 1> (O-F-245739 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA OLIVACEOMARGINATA (Brunkanthette) : VESTFOLD, N¯TTER¯Y, Teie, N›tter›y, [lat./long.: 59.2018°'N, 10.4861°'E], On a green lawn beside the road, 1984.10.08, Arne Aronsen M 39/84 (O-F-66642 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA OLIVACEOMARGINATA (Brunkanthette) : VESTFOLD, N¯TTER¯Y, Tor›d, N›tter›y, [lat./long.: 59.2018°'N, 10.4861°'E], On a lawn near a beach, 2003.11.16, Arne Aronsen A69/03 (O-F-189045 - edit: 2016-09-06)
 • MYCENA OLIVACEOMARGINATA (Brunkanthette) : VESTFOLD, N¯TTER¯Y, N›tter›y: Tor›d, [lat./long.: 59.2018°'N, 10.4861°'E], On a lawn near the coast, 2006.10.04, A. Aronsen A08/06 (O-F-361788 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA OLIVACEOMARGINATA (Brunkanthette) : VESTFOLD, N¯TTER¯Y, N›tter›y: Tor›d, [lat./long.: 59.2018°'N, 10.4861°'E], In grass in open field among Pinus, 2006.10.04, A. Aronsen A07/06 (O-F-361789 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA OLIVACEOMARGINATA (Brunkanthette) : VESTFOLD, TJ¯ME, Moutmarka. Coord.: 32V NL 80,48, [lat./long.: 59.0683°'N, 10.404°'E], Gregarious in an open field, 1996.10.27, Arne Aronsen A 32/96 (O-F-65089 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA OLIVACEOMARGINATA (Brunkanthette) : VESTFOLD, TJ¯ME, Tj›me: Hvasser, S›nsteg†rd. Coord.: 32V NL 826,482, lat./long.: 59.0656°'N, 10.4414°'E, In grass among Juniperus communis, 2008.10.11, Arne Aronsen A85/08 (O-F-291636 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA OLIVACEOMARGINATA (Brunkanthette) : VESTFOLD, T¯NSBERG, Kaldnes, T›nsberg, [lat./long.: 59.2956°'N, 10.4385°'E], Blant n†ler og l›v i blandingsskog, 1985.08.19, Arne Aronsen M 12/85 - Det. ¯yvind Weholt <Note: "Ett eksemplar (AA)".> (O-F-66662 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA OLIVACEOMARGINATA (Brunkanthette) : VESTFOLD, T¯NSBERG, T›nsberg, [lat./long.: 59.2956°'N, 10.4385°'E], 2 specimens on a lawn in a garden, 1989.08.12, Arne Aronsen A 16/89 (O-F-64986 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA OLIVACEOMARGINATA (Brunkanthette) : ¯STFOLD, EIDSBERG, Ved riksveg 6 mellom Mysen og Askim. Coord.: 32V PM 26-28,06-08, [lat./long.: 59.5849°'N, 11.2578°'E], 1959.10.11, Jens Stordal (O-F-163093 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA OLIVACEOMARGINATA (Brunkanthette) : ¯STFOLD, FREDRIKSTAD, Str†lsund,, [lat./long.: 59.1985°'N, 10.8735°'E], blant gress og mose ved einer, 1955.11.13, Wilhelm Ramm (O-F-163094 - edit: 2013-09-30)

  Antall treff: 52. Seneste oppdatering av databasen: 2017.01.27.
  Seneste redigeringsdato for viste poster: 2016-12-13.
  Dagens dato: 2020.08.15