Norsk SoppDatabase

Søkeresultat - Etiketter


FORKLARING
Søkekriterier:
- Takson: MYCENA OREGONENSIS
 • MYCENA OREGONENSIS (Kromgul bregnehette) (NT): AKERSHUS, ¸S, ¸s: Nordbyveien ved Sl›rstad, [lat./long.: 59.6772°'N, 10.7732°'E], P† liten d›d kvist av Picea abies, 1978.07.02, Knut H. ¯stmoe (O-F-296887 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA OREGONENSIS (Kromgul bregnehette) (NT): AUST-AGDER, VEG¸RSHEI, Ubergsmoen, Rambergstea. Coord.: 32V ML 889,045, lat./long.: 58.681°'N, 8.8094°'E, [Alt.: 120 m], Stikant, 1997.09.13, Tove H. Dahl - Det. Tove H. Dahl, Jan Vesterholt (O-F-60289 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA OREGONENSIS (Kromgul bregnehette) (NT): BUSKERUD, MODUM, Dypningen. Coord.: 32V NM 486,586, lat./long.: 60.0621°'N, 9.8739°'E, [Alt.: 210 m], i mose i gammel granskog, 1998.08.02, Marthe Seem - Det. Gro Gulden 1998 (O-F-60563 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA OREGONENSIS (Kromgul bregnehette) (NT): HEDMARK, ¸MOT, Bergslien, ›vre. Coord.: 32V PN 294,754, lat./long.: 61.0924°'N, 11.4008°'E, [Alt.: 370 m], Kalkrik l†gurtgranskog. P† naken jord, 2002.08.30, Geir Flatab› - Det. Per Marstad (O-F-65360 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA OREGONENSIS (Kromgul bregnehette) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, RINDAL, Rindal: Litjdalen. Coord.: 63.05058°N 9.2342°E, lat./long.: 63.0506°'N, 9.2342°'E, Baserik granskogli, noe fuktig - ¯vrig d›d ved: Tynn kvist p† bakken - gran, 2014.09.21, Gunnar Bureid GB 82/14 - Det. Arne Aronsen (O-F-249619 - edit: 2017-01-20)
 • MYCENA OREGONENSIS (Kromgul bregnehette) (NT): M¯RE OG ROMSDAL, ¸LESUND, ¸lesund: Borgundgavlen. Coord.: 32V LQ 570-575,290-294, [lat./long.: 62.4669°'N, 6.2325°'E], i barstr›, 1987.09.12, Anna-Elise Torkelsen 306/87 (O-F-295584 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA OREGONENSIS (Kromgul bregnehette) (NT): NORD-TR¯NDELAG, GRONG, Ovf. Grong st.. Coord.: 33V UM 7,5, lat./long.: 64.4958°'N, 12.3978°'E, Picea/Alnus, p† n†ler og knoppskjell av Picea, samt stilker av Matteuccia., 1969.09.15, Kjell Ivar Flatberg, Sigmund Sivertsen - Det. Sigmund Sivertsen 1969 (TRH-F-10536 - edit: 2013-09-26)
 • MYCENA OREGONENSIS (Kromgul bregnehette) (NT): NORD-TR¯NDELAG, LEVANGER, Mellom Ekne og Falstaffskogen. Coord.: 32V PR 00,63, lat./long.: 63.6849°'N, 11.0321°'E, 2000.09.15, Bodil Pedersen - Det. Sigmund Sivertsen (TRH-F-22442 - edit: 2013-09-26)
 • MYCENA OREGONENSIS (Kromgul bregnehette) (NT): NORD-TR¯NDELAG, STEINKJER, Stod: Brenna . Coord.: 32V PS 34,14, lat./long.: 64.1291°'N, 11.7631°'E, [Alt.: ca. 50 m], Kalkgranskog, p† str›, 1980.09.08, Bodil Pedersen Sveum (TRH-F-22254 - edit: 2015-12-08)
 • MYCENA OREGONENSIS (Kromgul bregnehette) (NT): NORD-TR¯NDELAG, STEINKJER, Kvam: Vallems†sen . Coord.: 32V PS 36,17, lat./long.: 64.1552°'N, 11.8069°'E, [Alt.: ca. 120 m], Maurtue, kalkterreng, 1980.09.11, Bodil Pedersen Sveum (TRH-F-22248 - edit: 2015-11-21)
 • MYCENA OREGONENSIS (Kromgul bregnehette) (NT): NORD-TR¯NDELAG, STEINKJER, Steinkjer: T›rring. Coord.: 32W PS 1335,1681, lat./long.: 64.1591°'N, 11.3312°'E, [Alt.: ca. 250 m], Granskog i kant av drensgr›ft, p† kvist, mose og n†ler., 2006.09.16, Geir Flatab› - Det. Sigmund Sivertsen (O-F-68191 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA OREGONENSIS (Kromgul bregnehette) (NT): NORD-TR¯NDELAG, STEINKJER, Steinkjer: Byhalla. Coord.: 32W PS 240-244,039-044, [lat./long.: 64.0422°'N, 11.5446°'E], [Alt.: 40-200 m], On needles of Picea, 2009.09.05, Herbert Kaufmann Bel. 259 (O-F-289485 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA OREGONENSIS (Kromgul bregnehette) (NT): NORD-TR¯NDELAG, STEINKJER, Steinkjer: Skratt†sen. Coord.: 32W PS 271,071, lat./long.: 64.0676°'N, 11.6064°'E, Moserik granskog. Rikt, 2009.09.05, Ulla-Britt B›e, Anne Molia, Siri Rui Bel. 354 - Det. Tor Erik Brandrud 2009 (O-F-289580 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA OREGONENSIS (Kromgul bregnehette) (NT): NORD-TR¯NDELAG, STEINKJER, Steinkjer: Stod, Persgardshalla. Coord.: 32W PS 3347,1154, lat./long.: 64.1046°'N, 11.7398°'E, [Alt.: ca. 180 m], I eldre l†gurtpreget granskog, 2010.09.05, H†kon Holien, Tor Erik Brandrud HH 123/10 - Det. Tor Erik Brandrud (O-F-293402 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA OREGONENSIS (Kromgul bregnehette) (NT): NORDLAND, GRANE, Svebakken s›r. Coord.: 33W VN 26085,66628, lat./long.: 65.5135°'N, 13.4017°'E, H›gstaudeeng i kalkrik granskog i optimalfase, 2011.08.27, Geir Gaarder 6246 (O-F-242622 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA OREGONENSIS (Kromgul bregnehette) (NT): NORDLAND, RANA, Dunderlandsdalen: Lian . Coord.: 33W VP 90,66, lat./long.: 66.4161°'N, 14.7872°'E, [Alt.: ca. 250 m], Kalkgranskog, bregnerester, 1992.08.22, Sigmund Sivertsen L 92-10 (TRH-F-20799 - edit: 2015-10-04)
 • MYCENA OREGONENSIS (Kromgul bregnehette) (NT): NORDLAND, VEFSN, Vefsn: Omund†sen SV. Coord.: 33W VP 1830,1452, lat./long.: 65.9412°'N, 13.204°'E, Kalkrik h›gstaudegranskog. Uthogd, 2010.09.09, Ulrike Hanssen, Kristin Maria Flynn, m. fl. - Det. Geir Gaarder 6096 (O-F-296206 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA OREGONENSIS (Kromgul bregnehette) (NT): S¯R-TR¯NDELAG, MALVIK, Hommelvik: Gammel†sdalen . Coord.: 32V NR 91,33, lat./long.: 63.4167°'N, 10.8327°'E, [Alt.: ca. 100 m], Granf›rna under bergrot, 1982.08.28, Marit S‘b› - Det. Sigmund Sivertsen (TRH-F-22249 - edit: 2015-11-12)
 • MYCENA OREGONENSIS (Kromgul bregnehette) (NT): S¯R-TR¯NDELAG, SELBU, T›mmervollen . Coord.: 32V PR 0,2, lat./long.: 63.3368°'N, 11.0973°'E, P† Athyriumrester i fuktig granskg, 1979.09.02, Bodil Pedersen Sveum (TRH-F-22247 - edit: 2015-12-10)
 • MYCENA OREGONENSIS (Kromgul bregnehette) (NT): S¯R-TR¯NDELAG, ¸FJORD, Straumen: Selset-tangen friluftsomr†de.. Coord.: 32V NR 543,937, lat./long.: 63.9665°'N, 10.1099°'E, [Alt.: ca. 4 m], Fuktskog p† kalk. Bregnestilker., 2006.09.28, Marthe Gjestland, Sigmund Sivertsen (TRH-F-24342 - edit: 2015-09-13)
 • MYCENA OREGONENSIS (Kromgul bregnehette) (NT): VESTFOLD, ANDEBU, Andebus "urskog". Coord.: 32V NL 59,71, lat./long.: 59.2852°'N, 10.1057°'E, Blandingsskog, b›k, eik, gran etc., 2002.07.23, Per Marstad 90-02 (O-F-165233 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA OREGONENSIS (Kromgul bregnehette) (NT): VESTFOLD, HOF, Tjerna. Coord.: 32V NM 574-581,089-096, lat./long.: 59.6179°'N, 10.0245°'E, At the base of a tuft of fern (also attached to senescent fern fragment) in wet habitat in dominantly Picea wood with ferns, 1993.08.07, Arne Aronsen A 30/93 (O-F-65022 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA OREGONENSIS (Kromgul bregnehette) (NT): VESTFOLD, T¯NSBERG, Grette / Panne, Sem, [lat./long.: 59.2956°'N, 10.4385°'E], On leaf and needles under Picea and Alnus, 1985.07.20, Arne Aronsen M 3/85 - Det. ¯yvind Weholt (O-F-66658 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA OREGONENSIS (Kromgul bregnehette) (NT): VESTFOLD, T¯NSBERG, T›nsberg: Grette/Panne. Coord.: 32V NL 749,742, lat./long.: 59.3005°'N, 10.3161°'E, Gregarious on litter in a fairly humid place in Picea forest, 2006.09.10, Arne Aronsen A04a/06 (O-F-286555 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA OREGONENSIS (Kromgul bregnehette) (NT): VESTFOLD, T¯NSBERG, T›nsberg: Grette/Panne. Coord.: 32V NL 7492,7422, lat./long.: 59.3002°'N, 10.3157°'E, Blant bregner og granbar i fuktig blandingsskog, 2008.08.11, Arne Aronsen A21/08 (O-F-291562 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA OREGONENSIS (Kromgul bregnehette) (NT): VESTFOLD, T¯NSBERG, T›nsberg: Panne. Coord.: 32V NL 7492,7422, lat./long.: 59.3002°'N, 10.3157°'E, I barstr›, mose, p† furukongle, barkbiter osv., delvis skjult av falne, t›rre grantr‘r med mye t›rr kvist og bar i fuktig blandingsskog med gran og store bregner., 2009.07.29, Arne Aronsen A06/09 (O-F-291541 - edit: 2013-09-30)

  Antall treff: 26. Seneste oppdatering av databasen: 2017.01.27.
  Seneste redigeringsdato for viste poster: 2017-01-20.
  Dagens dato: 2020.09.29