Norsk SoppDatabase

Søkeresultat - Etiketter


FORKLARING
Søkekriterier:
- Takson: MYCENA PSEUDOCORTICOLA
 • MYCENA PSEUDOCORTICOLA (Blå barkhette) : AKERSHUS, B’RUM, Lysaker. Coord.: 32V NM 907-928,420-435, [lat./long.: 59.9125°'N, 10.6416°'E], 1887.09.17, Bj›rlykke - Det. Gro Gulden 1967 (O-F-163202 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA PSEUDOCORTICOLA (Blå barkhette) : AKERSHUS, NANNESTAD, Nannestad: T›mte farm. Coord.: 32V PM 140,861, lat./long.: 60.2959°'N, 11.0634°'E, [Alt.: 280 m], Southern boreal zone, country courtyard; on trunk of Quercus, 1983.09.16, Egil Bendiksen EB 243/83 (O-F-169088 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA PSEUDOCORTICOLA (Blå barkhette) : BUSKERUD, RINGERIKE, Sundvollen hotell,, [lat./long.: 60.3252°'N, 10.1321°'E], i mose p† stammen av levende Acer pseudoplatanus, 1968.10.27, H†vard sthagen - Det. Gro Gulden 1969 (O-F-162666 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA PSEUDOCORTICOLA (Blå barkhette) : HEDMARK, RINGSAKER, Ringsaker: Helg›ya, Bergevika S naturreservat. Coord.: 32V PN 099,361, lat./long.: 60.7457°'N, 11.017°'E, [Alt.: ca. 130 m], Rik strandskog; p† grove asketr‘r, 2004.10.28, Tor Erik Brandrud TEB 838-04 (O-F-167162 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. MYCENA PSEUDOCORTICOLA (Blå barkhette) : HORDALAND, FITJAR, Sandvikv†g.. Coord.: 32V KM 95,53, lat./long.: 59.9665°'N, 5.3363°'E, On Populus tremula, 1978.08.17, Haavard sthagen - Det. Knut H. stmoe (O-F-163206 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA PSEUDOCORTICOLA (Blå barkhette) : HORDALAND, KVAM, Eide, [lat./long.: 60.3260°'N, 6.17715°'E], P† Acer platanoides, 1980.09.28, Olav Aas <Note: BAS> (BG-F-6665 - edit: 2014-04-23)
 • MYCENA PSEUDOCORTICOLA (Blå barkhette) : HORDALAND, KVINNHERAD, Hatlestrand, Tveitnes,, [lat./long.: 59.9497°'N, 6.01605°'E], p† gammel Quercus, 1-2 m over bakken, nordsida, [udatert], D. O. vstedal - Det. Gro Gulden 1971 (O-F-163210 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA PSEUDOCORTICOLA (Blå barkhette) : HORDALAND, KVINNHERAD, lve, R›yrane, [lat./long.: 59.9497°'N, 6.01605°'E], 1975.09.04, Gro Gulden 267/75 (O-F-163209 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA PSEUDOCORTICOLA (Blå barkhette) : HORDALAND, KVINNHERAD, Lio W of Sandvik, [lat./long.: 59.9497°'N, 6.01605°'E], 1975.09.05, Gro Gulden 283/75 (O-F-163204 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA PSEUDOCORTICOLA (Blå barkhette) : HORDALAND, KVINNHERAD, Rosendal, Baronihagen, [lat./long.: 59.9497°'N, 6.01605°'E], P† Acer, 1975.09.05, Finn-Egil Eckblad <Note: BAS !G. Gulden> (BG-F-6667 - edit: 2014-04-23)
 • MYCENA PSEUDOCORTICOLA (Blå barkhette) : HORDALAND, OS, Lysekloster, [lat./long.: 60.2129°'N, 5.44478°'E], P† mose p† tre, 1983.08.21, Bj›rn Frode Moen <Note: BAS> (BG-F-6664 - edit: 2014-04-23)
 • Cfr. MYCENA PSEUDOCORTICOLA (Blå barkhette) : HORDALAND, STORD, Rommetveit l‘rerskole.. Coord.: 32V LM 05,35, lat./long.: 59.81°'N, 5.5319°'E, On Hippocastanea, 1978.08.18, Haavard sthagen - Det. Knut H. stmoe (O-F-163211 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA PSEUDOCORTICOLA (Blå barkhette) : MRE OG ROMSDAL, NESSET, Nesset: Eikesdalen, Torfinnestugu, 25-30 meter oppi lia;. Coord.: 32V MQ 573,295, lat./long.: 62.4946°'N, 8.1723°'E, [Alt.: 30 m], P† barken av antatt alm, 2005.09.18, Terhi Pousi JBJ-3223 - Det. John Bjarne Jordal, Tor Erik Brandrud (O-F-158403 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA PSEUDOCORTICOLA (Blå barkhette) : MRE OG ROMSDAL, NESSET, Nesset: Mard›la. Coord.: 32V MQ 55002,28072, lat./long.: 62.481°'N, 8.1271°'E, [Alt.: 154 m], Gammel, fuktig, rik gr†or-heggeskog og blandingsskog (gr†or, selje, rogn, noe furu og alm). P† gr†orgadd., 2008.09.25, Tom H. Hofton 08730 (O-F-293049 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA PSEUDOCORTICOLA (Blå barkhette) : MRE OG ROMSDAL, SMLA, Kuli. Coord.: 32V MR 54,19, lat./long.: 63.2999°'N, 8.0924°'E, [Alt.: 40 m], 1983.10.12, S. Sivertsen 83-172 (TRH-F-3360 - edit: 2010-12-14)
 • MYCENA PSEUDOCORTICOLA (Blå barkhette) : MRE OG ROMSDAL, SUNNDAL, Sunndal: Hoelsbrekka. Coord.: 32V MQ 826,475, lat./long.: 62.6582°'N, 8.6614°'E, [Alt.: 60 m], edellauvskog, p† alm, 2001.08.05, John Bjarne Jordal (O-F-242241 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA PSEUDOCORTICOLA (Blå barkhette) : NORD-TRNDELAG, HYLANDET, Kvernelva. Coord.: 33W 0379168,7196803, lat./long.: 64.8736°'N, 12.4492°'E, [Alt.: 26 m], P† seljegadd (med bark) i fuktig, eldre grankulturskog., 2009.09.07, Tom H. Hofton THH 09443 (O-F-246438 - edit: 2014-12-17)
 • MYCENA PSEUDOCORTICOLA (Blå barkhette) : NORD-TRNDELAG, STEINKJER, Byahalla. Coord.: 32V PS 24,04, lat./long.: 64.0448°'N, 11.55°'E, [Alt.: ca. 150 m], 1994.09.24, Per Marstad, Sigmund Sivertsen AAF-94-105 (TRH-F-20884 - edit: 2010-12-14)
 • MYCENA PSEUDOCORTICOLA (Blå barkhette) : NORD-TRNDELAG, STEINKJER, Steinkjer: Byhalla. Coord.: 32W PS 240-244,039-044, [lat./long.: 64.0422°'N, 11.5446°'E], [Alt.: 40-200 m], P† mosegrodd d›d lauved, 2009.09.05, Anders K. Wollan Bel. 256 - Det. Anders K. Wollan, Klaus H›iland 2009 (O-F-289482 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA PSEUDOCORTICOLA (Blå barkhette) : NORDLAND, RANA, St. Alteren. Coord.: 33W VP 5,5, lat./long.: 66.3099°'N, 13.9963°'E, 1971.08.26, S. Sivertsen <Note: (Et par eks. sett ogs† p† Ulmus) > (TRH-F-3356 - edit: 2010-12-14)
 • MYCENA PSEUDOCORTICOLA (Blå barkhette) : NORDLAND, RANA, Utskarpen. Coord.: 33W VP 3,5, lat./long.: 66.3064°'N, 13.5504°'E, 1976.09.12, se Erlandsen - Det. Sigmund Sivertsen (TRH-F-3358 - edit: 2010-12-14)
 • MYCENA PSEUDOCORTICOLA (Blå barkhette) : OSLO, OSLO, Bygd›y. Folkemuseet.. Coord.: 32V NM 928-937,416-425, [lat./long.: 59.9058°'N, 10.6681°'E], P† bark av Ulmus glabra, 1982.09.27, S. Schumacher, Trond Schumacher - Det. Knut H. stmoe (O-F-163215 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA PSEUDOCORTICOLA (Blå barkhette) : OSLO, OSLO, Oslo: Grorud railway station. Coord.: 32V PM 054,472, lat./long.: 59.9491°'N, 10.8878°'E, [Alt.: 125 m], Boreonemoral sone; on trunk of large Quercus in park, 2002.11.28, Egil Bendiksen EB 209/02 (O-F-168154 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA PSEUDOCORTICOLA (Blå barkhette) : OSLO, OSLO, Oslo: Sk›yen, Den engelske park (Naturtypelok. Oslo 735).. Coord.: 32V NM 944-946,445-447, lat./long.: 59.9284°'N, 10.6916°'E, [Alt.: ca. 35-40 m], Boreonemoral zone, in park; on trunk of large, living Ulmus glabra, 2003.11.21, Egil Bendiksen EB 333-03 (O-F-168483 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA PSEUDOCORTICOLA (Blå barkhette) : OSLO, OSLO, Oslo: Bygd›y, Fredensborg E (Naturtypelok. 030111981). Coord.: 32V NM 937-938,412-414, lat./long.: 59.899°'N, 10.6767°'E, In the margin of boreonemoral, broad leaved deciduous forest; on living trunk of large Acer platanoides, 2003.12.01, Egil Bendiksen EB 336-03 (O-F-168485 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA PSEUDOCORTICOLA (Blå barkhette) : OSLO, OSLO, Oslo: Bygd›y, Dronningberget (Naturtypelok. 030110512).. Coord.: 32V NM 940-941,430-432, lat./long.: 59.9151°'N, 10.6829°'E, [Alt.: ca. 15-25 m], Boreonemoral, broad leaved deciduous forest with especially Tilia, Corylus, Fraxinus; on trunk of large Acer platanoides, 2004.10.06, Egil Bendiksen, Katriina Bendiksen EB 314/04 (O-F-165814 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA PSEUDOCORTICOLA (Blå barkhette) : OSLO, OSLO, Oslo: Malm›ya (Naturtypelok. Oslo 538). Coord.: 32V NM 984,378, lat./long.: 59.8665°'N, 10.7581°'E, [Alt.: ca. 30 m], Boreonemoral, broad leaved deciduous forest with Tilia and Corylus (calcareous soil); on trunk of Tilia, 2004.10.26, Egil Bendiksen, Tor Erik Brandrud EB 434/04 (O-F-166616 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA PSEUDOCORTICOLA (Blå barkhette) : OSLO, OSLO, Oslo: Nedre Grorud g†rd/Alna/turvei D9. Coord.: 32V PM 04829,47968, lat./long.: 59.9557°'N, 10.8771°'E, On living tree of Ulmus glabra; old boreonemoral deciduous forest by brook, in old agricultural landscape, 2014.11.03, Egil Bendiksen <Note: Photo MY4_0122> (O-F-248330 - edit: 2016-12-01)
 • MYCENA PSEUDOCORTICOLA (Blå barkhette) : ROGALAND, HJELMELAND, rdal,, [lat./long.: 59.2114°'N, 6.42862°'E], p† l›vtre, 1970.08.20, Haavard sthagen (O-F-163208 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA PSEUDOCORTICOLA (Blå barkhette) : ROGALAND, RENNESY, Rennes›y: Dalestemmen, sw av. Coord.: 32V LL 121,541, lat./long.: 59.0852°'N, 5.7214°'E, [Alt.: 100 m], P† ask i hassel-eikeskog, 2006.11.18, John Inge Johnsen (O-F-284549 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA PSEUDOCORTICOLA (Blå barkhette) : ROGALAND, RENNESY, Rennes›y: Dale. Coord.: 32V LL 12205,53765, lat./long.: 59.0818°'N, 5.7227°'E, Hagemark; [Substrat:] p† bark, 2011.09.10, Ulla-Britt B›e, Hanne Edvardsen, Else Landsem - Det. Even W. Hanssen (O-F-243997 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA PSEUDOCORTICOLA (Blå barkhette) : ROGALAND, SOKNDAL, Sokndal: S›r for Rekeland. Coord.: 32V LK 40300,71764, lat./long.: 58.3576°'N, 6.2705°'E, [Alt.: ca. 80 m], Blant mose p† bark av eik, 2010.09.24, John Inge Johnsen, John Bjarne Jordal (O-F-294528 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA PSEUDOCORTICOLA (Blå barkhette) : ROGALAND, SULDAL, Ca 1 km S for Ersdal oven for veien,, [lat./long.: 59.5331°'N, 6.54486°'E], p† Ulmus, 1970.08.19, Haavard sthagen - Det. Gro Gulden (O-F-163203 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA PSEUDOCORTICOLA (Blå barkhette) : ROGALAND, SULDAL, Suldal: Prest†sen N, NV for Suldalsosen. Coord.: 32V LL 574,981, lat./long.: 59.4975°'N, 6.482°'E, [Alt.: ca. 200 m], Gjengroende hagemark; p† grov sprekkebark p† styvet alm, 2000.09.01, Tor Erik Brandrud TEB 178-00 (O-F-168885 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA PSEUDOCORTICOLA (Blå barkhette) : SOGN OG FJORDANE, BALESTRAND, Balestrand: Kvist. Coord.: 32V LN 5166,8661, lat./long.: 61.1858°'N, 6.2407°'E, [Alt.: ca. 60 m], P† bark av styva ask, 2011.09.10, Harald Bratli, John Bjarne Jordal (O-F-252238 - edit: 2016-02-17)
 • MYCENA PSEUDOCORTICOLA (Blå barkhette) : SOGN OG FJORDANE, FLORA, Flora: Gr›nbakken s›r. Coord.: 32V LP 18071,44417, lat./long.: 61.6896°'N, 5.5604°'E, P† bark av styva alm i hagemark, 2011.09.11, Harald Bratli, John Bjarne Jordal (O-F-252243 - edit: 2016-02-17)
 • MYCENA PSEUDOCORTICOLA (Blå barkhette) : SOGN OG FJORDANE, HYANGER, Lavik, [lat./long.: 61.1184°'N, 5.90272°'E], 1975.09.16, O. Aas, F.-E. Eckblad <Note: BAS> (BG-F-6666 - edit: 2014-04-23)
 • MYCENA PSEUDOCORTICOLA (Blå barkhette) : SOGN OG FJORDANE, LEIKANGER, Leikanger: Grinde. Coord.: 32V LN 78525,86022, lat./long.: 61.1897°'N, 6.7402°'E, [Alt.: 180 m], P† bark av styva ask, 2011.09.10, Harald Bratli, John Bjarne Jordal (O-F-252259 - edit: 2016-02-17)
 • MYCENA PSEUDOCORTICOLA (Blå barkhette) : SOGN OG FJORDANE, LUSTER, Solvorn. Coord.: 32V MN 065,981, lat./long.: 61.3063°'N, 7.2552°'E, South-faced, rich deciduous forests with Corylus, Tilia and Betula; bark of living Ulmus glabra, 2000.09.09, Egil Bendiksen, Katriina Bendiksen <Note: Sp. subglobose amyloid cheilocystidia (tegnet) (EB).> (O-F-146112 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. MYCENA PSEUDOCORTICOLA (Blå barkhette) : SOGN OG FJORDANE, SOLUND, Hersvikbygda, [lat./long.: 61.0766°'N, 4.7639°'E], P† mosegrodd bark av Ulmus, 1959.11.05, Sigmund Sivertsen - Det. G. Gulden 1969 (BG-F-16083 - edit: 2014-04-23)
 • Cfr. MYCENA PSEUDOCORTICOLA (Blå barkhette) : SR-TRNDELAG, TRONDHEIM, Byneset kirke . Coord.: 32V NR 5,2, lat./long.: 63.3479°'N, 10.0989°'E, Rikbark, 1972.10.08, P.M. J›rgensen (TRH-F-3359 - edit: 2015-10-03)
 • MYCENA PSEUDOCORTICOLA (Blå barkhette) : TELEMARK, DRANGEDAL, Drangedal: Trollknatten S. Coord.: 32V NL 106,477, lat./long.: 59.069°'N, 9.1857°'E, [Alt.: ca. 160 m], Rik edellauvskog (hassel, ask, l›nn) m/mye bl†veis; p† gammel l›nn, 2003.09.10, Tor Erik Brandrud TEB 59-03 (O-F-167291 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA PSEUDOCORTICOLA (Blå barkhette) : TELEMARK, NOME, Nome: Fl†vatn S, Furuvassjuvet. Coord.: 32V ML 911,714, lat./long.: 59.2819°'N, 8.8447°'E, [Alt.: ca. 500 m], Rik l†gurtblandingskog, mose- og lavkledd almestamme, p† grov almebark, 2005.11.02, Tor Erik Brandrud TEB 509-05 (O-F-166073 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA PSEUDOCORTICOLA (Blå barkhette) : VEST-AGDER, LYNGDAL, Lene, ved Lenefjorden,, [lat./long.: 58.1167°'N, 7.07792°'E], blandet l›vskog, blant mose p† Tilia,, 1969.09.27, Hans B›hler (O-F-163205 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA PSEUDOCORTICOLA (Blå barkhette) : VESTFOLD, LARVIK, Larvik: Jordst›yp i Kvelde. Coord.: 32V NL 54,61, lat./long.: 59.1891°'N, 9.9539°'E, [Alt.: 300 m], on Populus tremula, 1995.09.16, Heidi Andersen (O-F-90770 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA PSEUDOCORTICOLA (Blå barkhette) : VESTFOLD, NTTERY, Teie hovedg†rd. Coord.: 32V NL 80,69, [lat./long.: 59.2568°'N, 10.4118°'E], Grupper p† mosekledde stammer av lind, 1987.09.25, Arne Aronsen M 21/87 (O-F-65212 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA PSEUDOCORTICOLA (Blå barkhette) : VESTFOLD, STOKKE, Stokke: Melsomskogen. Coord.: 32V NL 75,65, lat./long.: 59.2385°'N, 10.2597°'E, P† b›k - bark med mose levende, 2003.12.03, Per Marstad, Turid N. Kristiansen 326-03 (O-F-224501 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA PSEUDOCORTICOLA (Blå barkhette) : VESTFOLD, TNSBERG, Eik, Femtedammen,, [lat./long.: 59.2956°'N, 10.4385°'E], p† Fagus, 1982.09.28, Arne Aronsen - Det. Steinar Aase (O-F-163207 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA PSEUDOCORTICOLA (Blå barkhette) : VESTFOLD, TNSBERG, T›nsberg, [lat./long.: 59.2956°'N, 10.4385°'E], P† mosedekt stamme av lind, 1987.10.24, Arne Aronsen M 31/87 (O-F-65215 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA PSEUDOCORTICOLA (Blå barkhette) : VESTFOLD, TNSBERG, T›nsberg, gamle gym, [lat./long.: 59.2956°'N, 10.4385°'E], P† mosekledd l›vtrestamme, 1987.11.03, Arne Aronsen M 39/87 (O-F-65218 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA PSEUDOCORTICOLA (Blå barkhette) : VESTFOLD, TNSBERG, V/ gamle gymnas., [lat./long.: 59.2956°'N, 10.4385°'E], Mose p† alm, 1989., Per Marstad 127-89 (O-F-163212 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA PSEUDOCORTICOLA (Blå barkhette) : VESTFOLD, TNSBERG, Gullkrona. Coord.: 32V NL 781-788,724-730, [lat./long.: 59.2864°'N, 10.3779°'E], P† mosekledd b›k, 1993.08.13, Arne Aronsen A 40/93 (O-F-65024 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA PSEUDOCORTICOLA (Blå barkhette) : VESTFOLD, TNSBERG, T›nsberg: Teie hovedg†rd. Coord.: 32V NL 8053,6993, lat./long.: 59.2607°'N, 10.4125°'E, On moss covered bark of decidious tree, 2008.11.11, Arne Aronsen A91/08 (O-F-291640 - edit: 2016-09-14)
 • MYCENA PSEUDOCORTICOLA (Blå barkhette) : STFOLD, MOSS, Jel›ya: Refsnes naturreservat. Coord.: 32V NL 9172,9177, lat./long.: 59.4545°'N, 10.618°'E, [Alt.: 3 m], P† stamme av ask med bark, 2006.08.26, Eddi Johannesen (O-F-281790 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA PSEUDOCORTICOLA (Blå barkhette) : STFOLD, RAKKESTAD, Buer, Nedre. Coord.: 32V PL 293,908, lat./long.: 59.4349°'N, 11.2804°'E, [Alt.: 80 m], 1994.11.12, Bj›rn Petter L›fall - Det. Gro Gulden 1996 (O-F-81330 - edit: 2013-09-30)

  Antall treff: 55. Seneste oppdatering av databasen: 2017.01.27.
  Seneste redigeringsdato for viste poster: 2016-12-01.
  Dagens dato: 2020.08.15