Norsk SoppDatabase

Søkeresultat - Etiketter


FORKLARING
Søkekriterier:
- Takson: MYCENA ROSEA
 • MYCENA ROSEA (Blekrosa reddikhette) : AKERSHUS, NESODDEN, Nesodden: R›er. Coord.: 32V NM 9438,3168, lat./long.: 59.8121°'N, 10.6828°'E, [Alt.: ca. 100 m], Rik edellauvskog med mye eik., 2009.09.09, Anne Molia GPS-141 - Det. Per Marstad 2009 (O-F-289020 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ROSEA (Blekrosa reddikhette) : AKERSHUS, NESODDEN, Nesodden: R›erskogen. Coord.: 32V 0594254,6631996, [lat./long.: 59.8149°'N, 10.6806°'E], Rich deciduous forest on marine deposits, dominated by Quercus; some Corylus, Hepatica, 2014.09.18, Anne Molia - Det. Katriina Bendiksen 2014 <Note: Photo fi-342> (O-F-248216 - edit: 2015-06-03)
 • MYCENA ROSEA (Blekrosa reddikhette) : AUST-AGDER, FROLAND, Syd for Bukkefjell, Sn›l›s. Coord.: 32V MK 678,838, lat./long.: 58.5968°'N, 8.58357°'E, [Alt.: 200 m], Rik edell›vskog m/ kalk, 2001.09.07, Inger-Lise Fonneland 95-01 (O-F-270081 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ROSEA (Blekrosa reddikhette) : HEDMARK, RINGSAKER, Ringsaker: Nes, Bangsberget (Liberget), under det mest markerte, †pne svaberg/stup-omr., nordre del.. Coord.: 32V PN 034,474, lat./long.: 60.8488°'N, 10.9038°'E, [Alt.: ca. 300 m], "Urskogshylle", under lind, 2004.09.16, Tor Erik Brandrud TEB 487-04 (O-F-166467 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ROSEA (Blekrosa reddikhette) : HORDALAND, ULVIK, Ulvik: Brimmedalen. Coord.: 32V LN 895,144, lat./long.: 60.5494°'N, 6.9862°'E, Hasselskog, 2004.09.23, Tor Erik Brandrud (O-F-178109 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ROSEA (Blekrosa reddikhette) : M¯RE OG ROMSDAL, NESSET, Nesset: Eikesdal: Langhaslan. Coord.: 32V MQ 60525,25643, lat./long.: 62.4598°'N, 8.2348°'E, [Alt.: 170 m], Stein, blokker, hassel, myske, 2007.09.22, Marthe Seem, Terje Spol‚n Nilsen (O-F-284448 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ROSEA (Blekrosa reddikhette) : M¯RE OG ROMSDAL, NESSET, Nesset: Eikesdal: Ytre Bj›rk. Coord.: 32V MQ 57364,32514, lat./long.: 62.5212°'N, 8.1718°'E, P† moldjord blant myske, rik hassel-ospeskog, 2007.09.22, Even W. Hanssen, Svein Ove B›ye, Marte Kristoffersen (O-F-284463 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ROSEA (Blekrosa reddikhette) : M¯RE OG ROMSDAL, NORDDAL, Steiggjelet, Norddal. Coord.: 32V MQ 049,079, lat./long.: 62.2911°'N, 7.1676°'E, [Alt.: 150 m], Rike hasselkratt, 2003.09.14, Dag Holtan (O-F-66330 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ROSEA (Blekrosa reddikhette) : OPPLAND, LUNNER, Lunner, S. Oppdalen, M›rkomdalen, Hellerud NE. Coord.: 32V NM 933,849, lat./long.: 60.2904°'N, 10.6886°'E, [Alt.: 450 m], Southern/middle boreal, oligotrophic (Vacc. myrt.) spruce forest (submesic-poor); planted after clearcutting 1956, 1998.10.27, Egil Bendiksen EB 792/98 (O-F-167937 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ROSEA (Blekrosa reddikhette) : OPPLAND, NORD-FRON, Nord-Fron: Vinstra River, Liadalen Nature reserve. Coord.: 32V NP 35-36,26, lat./long.: 61.5703°'N, 9.6778°'E, [Alt.: 300-400 m], Steep, culture influenced, S-faced slope; southern boreal, mixed forest (Picea, Betula, Salix caprea, Alnus, Populus etc.), 1997.09.20, Egil Bendiksen EB 242/97 (O-F-167776 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ROSEA (Blekrosa reddikhette) : S¯R-TR¯NDELAG, TRONDHEIM, Elsterparken, [lat./long.: 63.4057°'N, 10.3558°'E], 1933.08.20, H›eg (TRH-F-23475 - edit: 2010-12-14)
 • MYCENA ROSEA (Blekrosa reddikhette) : TELEMARK, PORSGRUNN, Porsgrunn, Eidanger presteg†rdsskog. Coord.: 32V NL 403,529, lat./long.: 59.1012°'N, 9.74684°'E, Rich deciduous forest dominated by oak, some coniferous in between, 2003.10.12, Tove Hafnor Dahl, Inger Johanne Kittilsen 158/03 - Det. Arne Aronsen 2003 (O-F-189462 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ROSEA (Blekrosa reddikhette) : TROMS, STORFJORD, Signaldal, Rognli. Coord.: 34W DB 64,67, lat./long.: 69.1137°'N, 20.1078°'E, [Alt.: 110-160 m], frodig gras- urte og bregneli,›verste huset.Sett flere steder og mye st›rre, 1992.08.20, Ola Skifte - Det. Egil Bendiksen, Ola Skifte (TROM-F-635 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA ROSEA (Blekrosa reddikhette) : VESTFOLD, LARVIK, Lam›ya i Viksfjord, [lat./long.: 59.0879°'N, 10.0161°'E], i kanten av en l›v-avfallshaug ved siden av eiketr‘r og gran, dessuten l›nn, bjerk og osp i n‘rheten, 1986.09.28, Sieglinde Hansen - Det. Gro Gulden (O-F-63092 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ROSEA (Blekrosa reddikhette) : VESTFOLD, LARVIK, Malm›ya. Coord.: 32V NL 625-635,417-430, lat./long.: 59.0164°'N, 10.098°'E, [Alt.: ca. 20 m], 1999.09.11, Gunvor Bollingmo, Grete Str›ms›e - Det. Gro Gulden (O-F-72951 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ROSEA (Blekrosa reddikhette) : VESTFOLD, LARVIK, Malm›ya. Coord.: 32V NL 625-635,417-430, lat./long.: 59.0164°'N, 10.098°'E, [Alt.: ca. 20 m], 1999.09.11, Gro Gulden 101/99 (O-F-72953 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ROSEA (Blekrosa reddikhette) : VESTFOLD, N¯TTER¯Y, Tor›d, N›tter›y, [lat./long.: 59.2018°'N, 10.4861°'E], Cespitose under Quercus, 1995.10.06, Arne Aronsen A 21/95 (O-F-66763 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ROSEA (Blekrosa reddikhette) : VESTFOLD, RE, V†le: Gr›um. Coord.: 32V NL 761-763,818-820, lat./long.: 59.3694°'N, 10.3416°'E, [Alt.: 100 m], Boreonemoral beech forest (originally a Fagus/Picea forest), 1998.09.21, Egil Bendiksen EB 390/98 (O-F-167890 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ROSEA (Blekrosa reddikhette) : VESTFOLD, SANDEFJORD, Sandefjord: ¯stre Kamfjord. Coord.: 59.128°N 10.25461°E, lat./long.: 59.128°'N, 10.2546°'E, B›keskog, 2014.09.10, Inger Kristoffersen (O-F-75447 - edit: 2014-12-17)
 • MYCENA ROSEA (Blekrosa reddikhette) : VESTFOLD, T¯NSBERG, Gullkrona. Coord.: 32V NL 786,725, lat./long.: 59.2845°'N, 10.3804°'E, On the ground under Acer platanoides and Quercus robur, 2008.06.30, Arne Aronsen A11/08 (O-F-291545 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ROSEA (Blekrosa reddikhette) : ¯STFOLD, RYGGE, Telemarkslunden. Coord.: 32V NL 9490,8447, lat./long.: 59.3882°'N, 10.6709°'E, Ved foten av en gammel eik, sammen med korallkjuke, 2006.09.16, Inger Kristoffersen - Det. Reidun Braathen (O-F-281679 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ROSEA (Blekrosa reddikhette) : ¯STFOLD, RYGGE, Rygge: Fuglevik†sen 12. Coord.: 59.38831°N 10.65889°E, lat./long.: 59.3883°'N, 10.6589°'E, 2014.09.11, Reidun Braathen, Even W. Hanssen - Det. Even W. Hanssen 2014 (O-F-75484 - edit: 2014-12-17)

  Antall treff: 22. Seneste oppdatering av databasen: 2017.01.27.
  Seneste redigeringsdato for viste poster: 2015-06-03.
  Dagens dato: 2020.08.15