Norsk SoppDatabase

Søkeresultat - Etiketter


FORKLARING
Søkekriterier:
- Takson: MYCENA SEPTENTRIONALIS
 • MYCENA SEPTENTRIONALIS (Blåbærhette) : AKERSHUS, S, Myrvold,. Coord.: 32V PM 023-032,093-102, [lat./long.: 59.6137°'N, 10.822°'E], i barn†ldekke under gran, 1976.11.09, Gro Gulden 154/76 (O-F-162971 - edit: 2015-09-24)
 • MYCENA SEPTENTRIONALIS (Blåbærhette) : AKERSHUS, S, s: Prestg†rdsskogen. Coord.: 32V NM 989,192, lat./long.: 59.6981°'N, 10.7581°'E, Eu-Piceetum typicum, 1977.09.08, Knut H. stmoe 206/77 (O-F-296884 - edit: 2015-09-24)
 • MYCENA SEPTENTRIONALIS (Blåbærhette) : AUST-AGDER, GJERSTAD, Svarttjern forest reserve. (Study area of effects of acidification on vegetation)., [lat./long.: 58.8785°'N, 8.97361°'E], Oligotrophic picea abies forest (Eu-Piceetum myrtilletosum, humus pH ca 4.0), 1987.10.03, Tor Erik Brandrud 343-87 (O-F-162973 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA SEPTENTRIONALIS (Blåbærhette) : BUSKERUD, HOLE, Ringerike: Vik i Hole, [lat./long.: 60.0396°'N, 10.2966°'E], 1968.09.29, Gro Gulden 1006/68 (O-F-296919 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA SEPTENTRIONALIS (Blåbærhette) : FINNMARK, ALTA, Myreng,NW for Lille Raipas. Coord.: 34W EC 89,62, lat./long.: 69.9544°'N, 23.3401°'E, fuktig,or-Salix-bj›rkekratt, 1968.08.04, Ola Skifte, Gro Gulden GG 171/68 (TROM-F-33923 - edit: 2015-09-24)
 • MYCENA SEPTENTRIONALIS (Blåbærhette) : FINNMARK, ALTA, K†fjord,ved kobbergruvene. Coord.: 34W EC 77,60, lat./long.: 69.9403°'N, 23.0249°'E, 1968.08.18, Gro Gulden GG 411/68 (TROM-F-33924 - edit: 2015-09-24)
 • MYCENA SEPTENTRIONALIS (Blåbærhette) : FINNMARK, LOPPA, Loppakalven. Coord.: 34W EC-ED 13-14,99-01, lat./long.: 70.3101°'N, 21.3723°'E, 1965.09.04, Ola Skifte OS 134/65 (TROM-F-33925 - edit: 2015-09-24)
 • MYCENA SEPTENTRIONALIS (Blåbærhette) : HEDMARK, ELVERUM, Elverum: Vesleflisa E (Gravberget N). Coord.: 33V UH 4370,6409, lat./long.: 60.9808°'N, 12.1113°'E, [Alt.: ca. 405 m], Middle boreal, old, oligotr., submesic (Vacc. myrt.) spruce forest, 1998.08.27, Egil Bendiksen EB 147/98 (O-F-169141 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. MYCENA SEPTENTRIONALIS (Blåbærhette) : HORDALAND, LINDS, Ring†s, [lat./long.: 60.7020°'N, 5.3772°'E], On Polytrichum juniperum in pine swamp, 1981.10.08, D.O. vstedal <Note: BAS> (BG-F-6698 - edit: 2014-04-23)
 • Cfr. MYCENA SEPTENTRIONALIS (Blåbærhette) : NORD-TRNDELAG, HYLANDET, Storgr›nningen SE-side . Coord.: 33V UM 643,725, lat./long.: 64.649°'N, 12.16°'E, [Alt.: 165-175 m], Eu-Piceetum myrtillosum, 1987.09.14, Bente S. Foss - Det. Gro Gulden 1989 <Note: Rute 12> (TRH-F-20738 - edit: 2015-12-08)
 • MYCENA SEPTENTRIONALIS (Blåbærhette) : NORD-TRNDELAG, HYLANDET, Storgr›nningen NW-side . Coord.: 33V UM 632,726, lat./long.: 64.6494°'N, 12.1369°'E, [Alt.: 165-175 m], Eu-Piceetum myrtillosum, 1987.09.14, Bente S. Foss <Note: Rute 6> (TRH-F-20704 - edit: 2015-12-08)
 • MYCENA SEPTENTRIONALIS (Blåbærhette) : NORD-TRNDELAG, HYLANDET, H›ylandet: Storgr›nningen, Yttereng†sen, S of Langdalen, SE-slope. Coord.: 33W UM 63,73, lat./long.: 64.6571°'N, 12.1414°'E, [Alt.: 180 m], Fern-rich Vacc. myrt. spruce forest (submesic) with some Betula, 1988.10.04, Katriina Bendiksen, Egil Bendiksen KB-EB 1001/88 (O-F-169367 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA SEPTENTRIONALIS (Blåbærhette) : NORD-TRNDELAG, LEVANGER, Leirfallvollen . Coord.: 32V PR 3,5, lat./long.: 63.5956°'N, 11.7213°'E, N†ledekke, 1971.09.16, S. Sivertsen - Det. E. Bendiksen scr. (TRH-F-3383 - edit: 2015-11-24)
 • MYCENA SEPTENTRIONALIS (Blåbærhette) : NORD-TRNDELAG, NAMSSKOGAN, Storbj›rhusdal. Coord.: 64.96709°N 13.01310°E, lat./long.: 64.9671°'N, 13.0131°'E, [Alt.: ca. 230 m], P† str›fall i rik granskog, 2016.09.06, H†kon Holien 119/16 (TRH-F-16623 - edit: 2016-10-22)
 • MYCENA SEPTENTRIONALIS (Blåbærhette) : NORD-TRNDELAG, STEINKJER, Stod, n‘r feltstasjonen.. Coord.: 32W PS 34,13, [lat./long.: 64.1218°'N, 11.7625°'E], Mellom moser og str›., 2008.11.11, Sigmund Sivertsen (TRH-F-11593 - edit: 2014-09-12)
 • MYCENA SEPTENTRIONALIS (Blåbærhette) : NORDLAND, FAUSKE, Veten, NE-siden. Coord.: 33W WQ 13,58, lat./long.: 67.243°'N, 15.3127°'E, plantefelt,gran-edelgran,furu, 1966.08.18, Torstein Engelskj›n OS 42/66 (TROM-F-33926 - edit: 2015-09-24)
 • MYCENA SEPTENTRIONALIS (Blåbærhette) : OPPLAND, LUNNER, S. Oppdalen. S of Storhaugen. Coord.: 32V NM 93,85, lat./long.: 60.2939°'N, 10.6914°'E, Picea forest, 1978.10.01, Egil Bendiksen (O-F-162975 - edit: 2016-09-06)
 • MYCENA SEPTENTRIONALIS (Blåbærhette) : OSLO, OSLO, Mellom sognsvann og Maridalen,, [lat./long.: 59.9725°'N, 10.7223°'E], i granskog, 1914.09.27, John Egeland (O-F-162970 - edit: 2015-09-24)
 • Cfr. MYCENA SEPTENTRIONALIS (Blåbærhette) : ROGALAND, SANDNES, H›le,, [lat./long.: 58.8822°'N, 5.85054°'E], p† r†tten kvist i egen hage, 1967.07.28, Per Magnus J›rgensen 230 (O-F-162969 - edit: 2015-09-24)
 • Cfr. MYCENA SEPTENTRIONALIS (Blåbærhette) : ROGALAND, SANDNES, H›le., [lat./long.: 58.8822°'N, 5.85054°'E], I kvisthaug p† jorden, egen eiendom, 1967.07.28, Per Magnus J›rgensen 229 (O-F-162968 - edit: 2015-09-24)
 • MYCENA SEPTENTRIONALIS (Blåbærhette) : VESTFOLD, HOF, Tjerna, [lat./long.: 59.5541°'N, 10.0375°'E], One specimen among needles under Picea, 1993.08.07, Arne Aronsen A 29/93 (O-F-65021 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA SEPTENTRIONALIS (Blåbærhette) : VESTFOLD, NTTERY, Hella,, [lat./long.: 59.2018°'N, 10.4861°'E], i grann†lsteppet i granskog, 1983.10.11, Steinar Aase (O-F-162967 - edit: 2015-09-24)
 • MYCENA SEPTENTRIONALIS (Blåbærhette) : VESTFOLD, NTTERY, Tor›d, N›tter›y, [lat./long.: 59.2018°'N, 10.4861°'E], Gregarious in grass, Picea near by, 1995.10.06, Arne Aronsen A 23/95 (O-F-66765 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA SEPTENTRIONALIS (Blåbærhette) : VESTFOLD, NTTERY, Tor›d, N›tter›y, [lat./long.: 59.2018°'N, 10.4861°'E], Gregarious among needles under Picea, 1995.10.06, Arne Aronsen A 24/95 (O-F-66766 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA SEPTENTRIONALIS (Blåbærhette) : VESTFOLD, RE, Langevann, [lat./long.: 59.4286°'N, 10.3248°'E], Among needles under Picea abies, 1989.10.22, Arne Aronsen A 47/89 (O-F-64994 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA SEPTENTRIONALIS (Blåbærhette) : VESTFOLD, RE, Langevann, [lat./long.: 59.4286°'N, 10.3248°'E], Among needles under Picea abies, 1989.10.22, Arne Aronsen A 46/89 (O-F-64993 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA SEPTENTRIONALIS (Blåbærhette) : VESTFOLD, TNSBERG, Eikskogen, [lat./long.: 59.2956°'N, 10.4385°'E], Gregarious among fallen needles under Picea abies, 1992.09.02, Arne Aronsen A 19/92 (O-F-64954 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA SEPTENTRIONALIS (Blåbærhette) : VESTFOLD, TNSBERG, Loftseik, T›nsberg, [lat./long.: 59.2956°'N, 10.4385°'E], Under Picea abies, together with M. cinerella and M. metata, 2003.11.19, Arne Aronsen A77/03 (O-F-189049 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA SEPTENTRIONALIS (Blåbærhette) : VESTFOLD, TNSBERG, T›nsberg: Syrbekk. Coord.: 32V NL 80467,73927, lat./long.: 59.2966°'N, 10.4128°'E, Bl†b‘rgranskog, 2010.10.07, Arne Aronsen (O-F-244390 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA SEPTENTRIONALIS (Blåbærhette) : STFOLD, RDE, Gillingsr›d,. Coord.: 32V PL 089-106,827-847, [lat./long.: 59.3781°'N, 10.9326°'E], barskog, 1977.10.09, Gro Gulden 373/77 (O-F-162972 - edit: 2015-09-24)

  Antall treff: 30. Seneste oppdatering av databasen: 2017.01.27.
  Seneste redigeringsdato for viste poster: 2016-10-22.
  Dagens dato: 2020.08.15