Norsk SoppDatabase

Søkeresultat - Etiketter


FORKLARING
Søkekriterier:
- Takson: MYCENA SILVAE-NIGRAE
 • MYCENA SILVAE-NIGRAE (Vårluthette) : AUST-AGDER, ARENDAL, Arendal, Seldalskogen/S›rsvann S. Coord.: 32V MK 826-827,790-793, lat./long.: 58.4688°'N, 8.83427°'E, P† morken granstubbe, 2003.05.20, Tove Hafnor Dahl 40/03 - Det. Arne Aronsen 2003 (O-F-189010 - edit: 2016-09-06)
 • MYCENA SILVAE-NIGRAE (Vårluthette) : AUST-AGDER, ARENDAL, His›y, Gimle. Coord.: 32V MK 867,786, lat./long.: 58.4483°'N, 8.773°'E, Morken granstubbe i gjengrodd park, 2003.05.25, Tove H. Dahl 47/03 (O-F-280648 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA SILVAE-NIGRAE (Vårluthette) : AUST-AGDER, ARENDAL, Br†stad, Arendal kom.. Coord.: 32V MK 819,809, lat./long.: 58.4688°'N, 8.6906°'E, Morken granstubbe, fuktig, 2003.05.26, Tove H. Dahl 48/03 (O-F-66560 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA SILVAE-NIGRAE (Vårluthette) : AUST-AGDER, ARENDAL, Landb›hei V, Landb›, Arendal kom.. Coord.: 32V MK 903,924, lat./long.: 58.5724°'N, 8.8341°'E, Mosebevokste granstubber, fuktig omr†de/drenert myr, 2003.05.28, Tove H. Dahl 53/03 <Note: "Tydelig lutlukt (THD)"> (O-F-66548 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA SILVAE-NIGRAE (Vårluthette) : AUST-AGDER, ARENDAL, Seldalskogen/ S›rsvann S. Coord.: 32V MK 827,792, lat./long.: 58.4536°'N, 8.7044°'E, I Sphagnum (Skjult granl†g?), 2003.06.04, Tove H. Dahl 55/03 <Note: Tydelig lut-lukt. 2-sporede basidier.> (O-F-202544 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA SILVAE-NIGRAE (Vårluthette) : AUST-AGDER, ARENDAL, Strengerud. Coord.: 32V MK 9423,8814, lat./long.: 58.5338°'N, 8.901°'E, Granstubbe, 2006.06.10, Helge B›yesen, Anita Mechlenborg, Tove Dahl 58/06 - Det. Tove H. Dahl (O-F-281975 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA SILVAE-NIGRAE (Vårluthette) : AUST-AGDER, FROLAND, Ribb†sen/Haugsj†knipen, Froland kom.. Coord.: 32V MK 847,962, lat./long.: 58.6063°'N, 8.7376°'E, Morken, sv‘rt fuktig, mosebevokst granl†g, myromr†de, 2003.05.31, Tove H. Dahl 54/03 <Note: Tydelig lutlukt. 2-sporede basidier (THD)> (O-F-67519 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA SILVAE-NIGRAE (Vårluthette) : BUSKERUD, HOLE, Vik. Coord.: 32V NM 70-71,60-61, lat./long.: 60.0785°'N, 10.2759°'E, Solitarily amongst mosses and Vaccinium in coniferous forest., 1967.06.01, Gro Gulden 19/67 - Det. A. Aronsen (O-F-210137 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA SILVAE-NIGRAE (Vårluthette) : HORDALAND, ULVIK, Ulvik: Torbl†lie. Coord.: 32V LN 88502,17066, lat./long.: 60.574°'N, 6.9655°'E, [Alt.: 193 m], I grasmark i hogsstfelt for gran, 2009.05.08, Geir Flatab› (O-F-294677 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA SILVAE-NIGRAE (Vårluthette) : MRE OG ROMSDAL, RINDAL, L›setskogsveien v/Litjdalsstien. Coord.: 33W 210075,7004835, lat./long.: 63.0564°'N, 9.2595°'E, Blandingsskog. Moselyngmark, nordvendt., 2011.06.20, Gunnar Bureid GB 88/11 - Det. Arne Aronsen 2011 (TRH-F-10381 - edit: 2016-01-07)
 • MYCENA SILVAE-NIGRAE (Vårluthette) : MRE OG ROMSDAL, SURNADAL, Svinvik arboret . Coord.: 32V MQ 81,69, lat./long.: 62.8536°'N, 8.6366°'E, [Alt.: ca. 20 m], P† bakken (begravde vedrester), 1994.05.29, S. Sivertsen (TRH-F-3382 - edit: 2015-12-09)
 • MYCENA SILVAE-NIGRAE (Vårluthette) : NORD-TRNDELAG, STEINKJER, Furuskogen. Coord.: 32V PS 2262,0049, lat./long.: 64.0096°'N, 11.5084°'E, [Alt.: ca. 40 m], P† morken ved i furuskog, 2011.05.19, Ulla-Britt B›e, Harald Sletten - Det. Arne Aronsen 2011 (TRH-F-15020 - edit: 2012-01-05)
 • MYCENA SILVAE-NIGRAE (Vårluthette) : NORD-TRNDELAG, STEINKJER, Byahalla naturreservat. Coord.: 32W PS 25526,05235, lat./long.: 64.051°'N, 11.5716°'E, [Alt.: ca. 180 m], P† d›d ved i gr†or-almeskog, 2014.05.09, H†kon Holien 13/14 (TRH-F-15853 - edit: 2016-01-13)
 • MYCENA SILVAE-NIGRAE (Vårluthette) : OPPLAND, RINGEBU, Ringebu.. Coord.: 32V NP 55,23-24, lat./long.: 61.5441°'N, 10.044°'E, alluvial forest along Frya near L†gen, 1989.05.14, Anna-Elise Torkelsen - Det. Gro Gulden 9589 (O-F-162986 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA SILVAE-NIGRAE (Vårluthette) : OSLO, OSLO, Bygd›y. Coord.: 32V NM 928-937,416-425, [lat./long.: 59.9058°'N, 10.6681°'E], P† stubbe av Pinus, 1983.05.15, Klaus H›iland - Det. Arne Aronsen (O-F-210074 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA SILVAE-NIGRAE (Vårluthette) : TELEMARK, SILJAN, Austad, [lat./long.: 59.3104°'N, 9.72151°'E], Delvis myr, 1971.05.31, Kjell Kvavik - Det. Arne Aronsen (O-F-210087 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA SILVAE-NIGRAE (Vårluthette) : VEST-AGDER, VENNESLA, Kile, [lat./long.: 58.3411°'N, 7.85253°'E], 1979.06.02, Anna-Elise Torkelsen 179/79 - Det. Arne Aronsen (O-F-210086 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA SILVAE-NIGRAE (Vårluthette) : VESTFOLD, NTTERY, Tor›d, N›tter›y, [lat./long.: 59.2018°'N, 10.4861°'E], Cespitose to solitary on a stump of conifer, 1995.06.03, Arne Aronsen A 3/95 (O-F-66755 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA SILVAE-NIGRAE (Vårluthette) : VESTFOLD, NTTERY, Tor›d, N›tter›y, [lat./long.: 59.2018°'N, 10.4861°'E], Solitary (to subcespitose) on a stump of Picea, 1995.06.04, Arne Aronsen A 5,6,7/95 (O-F-66757 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA SILVAE-NIGRAE (Vårluthette) : VESTFOLD, NTTERY, Tor›d, N›tter›y, [lat./long.: 59.2018°'N, 10.4861°'E], Solitary on a stump of conifer (Picea), 1995.06.04, Arne Aronsen A 4/95 (O-F-66756 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA SILVAE-NIGRAE (Vårluthette) : VESTFOLD, NTTERY, N›tter›y, Tor›d, [lat./long.: 59.2018°'N, 10.4861°'E], On a rotten stump of Picea abies, 2003.05.20, Arne Aronsen A2/03 (O-F-188984 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA SILVAE-NIGRAE (Vårluthette) : VESTFOLD, NTTERY, Tor›d, N›tter›y, [lat./long.: 59.2018°'N, 10.4861°'E], One specimen deep rooting in a rotten stump under Picea, 2003.06.08, Arne Aronsen A11/03 (O-F-189016 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA SILVAE-NIGRAE (Vårluthette) : VESTFOLD, NTTERY, N›tter›y: Buerteigen. Coord.: 32V NL 813,613, [lat./long.: 59.1835°'N, 10.4236°'E], P† morken granstubbe i fattig granskog, 2015.05.09, Arne Aronsen A1/15 (O-F-303395 - edit: 2016-07-20)
 • MYCENA SILVAE-NIGRAE (Vårluthette) : VESTFOLD, NTTERY, N›tter›y: Buerteigen. Coord.: 32V NL 813,613, [lat./long.: 59.1835°'N, 10.4236°'E], [Alt.: ca. 25 m], P† morken granstubbe i fattig granskog, 2015.05.09, Arne Aronsen A2/15 (O-F-303388 - edit: 2016-07-20)
 • MYCENA SILVAE-NIGRAE (Vårluthette) : VESTFOLD, NTTERY, N›tter›y: Buerteigen. Coord.: 32V NL 813,613, [lat./long.: 59.1835°'N, 10.4236°'E], P† morken granstubbe i fattig granskog, 2015.05.09, Arne Aronsen A3/15 (O-F-303394 - edit: 2016-07-20)
 • MYCENA SILVAE-NIGRAE (Vårluthette) : VESTFOLD, RE, Re, Langevann, [lat./long.: 59.4286°'N, 10.3248°'E], Ett eksemplar p† morken granstubbe i granskog, 2003.05.24, Arne Aronsen A4/03 (O-F-188994 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA SILVAE-NIGRAE (Vårluthette) : VESTFOLD, RE, Re, Langevann, [lat./long.: 59.4286°'N, 10.3248°'E], P† morken granrot, 2003.05.24, Arne Aronsen A5/03 (O-F-188993 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA SILVAE-NIGRAE (Vårluthette) : VESTFOLD, SANDEFJORD, Sandefjord: ster›ya, Tallaksand, [lat./long.: 59.0539°'N, 10.3001°'E], Solitary or in small groups in moss on the ground near a very rotten stump op Picea, 2008.04.26, Arne Aronsen A04/08 (O-F-286563 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA SILVAE-NIGRAE (Vårluthette) : VESTFOLD, TNSBERG, Tor›d, [lat./long.: 59.2956°'N, 10.4385°'E], On a rotten stump of Picea abies (?) among Picea and Betula, 1993.05.07, Arne Aronsen A 02/93 (O-F-65018 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA SILVAE-NIGRAE (Vårluthette) : STFOLD, HALDEN, Halden: Unneberg†sen. Coord.: 32V PL 3083,5483, lat./long.: 59.1126°'N, 11.285°'E, [Alt.: 70 m], Barskog, p† morken rot. (Mest gran), 2006.05.20, Eva Weme (O-F-361475 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA SILVAE-NIGRAE (Vårluthette) : STFOLD, MOSS, Moss: Jel›ya: R›ds†sen. Coord.: 32V NL 9030,8822, lat./long.: 59.4229°'N, 10.5915°'E, P† grov, morken, granl†g dekket m. mose og gaukesyre, 2007.04.29, Ole K. Kost›l, Even W. Hanssen EWH13-07 - Det. Even W. Hanssen (O-F-284608 - edit: 2013-09-30)

  Antall treff: 31. Seneste oppdatering av databasen: 2017.01.27.
  Seneste redigeringsdato for viste poster: 2016-09-06.
  Dagens dato: 2020.08.15