Norsk SoppDatabase

Søkeresultat - Etiketter


FORKLARING
Søkekriterier:
- Takson: MYCENA SPEIREA
 • MYCENA SPEIREA (Kvisthette) : AKERSHUS, FROGN, Frogn hd: Like N. for sportsplassen i Dr›bak.. Coord.: 32V NM 913-922,145-154, [lat./long.: 59.6629°'N, 10.6294°'E], P† l›vvedpinner i kvisthaug, 1953.10.27, Jens Stordal 9332 <Note: Langt mellom skivene. 10 stk. hos de sm†. (JS).> (O-F-163001 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA SPEIREA (Kvisthette) : AUST-AGDER, ARENDAL, Br†stad gruver. Coord.: 32V MK 825,804, lat./long.: 58.4644°'N, 8.7009°'E, P† seljebark og seljeved, 2003.11.14, Tove H. Dahl 178/03 - Det. Arne Aronsen (O-F-280671 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA SPEIREA (Kvisthette) : BUSKERUD, HURUM, Hurum: Holtnesdalen. Coord.: 32V NM 804-805,015-018, [lat./long.: 59.5459°'N, 10.4238°'E], Ulmo-Tilietum prunetosum padi, 1978.08.16, Jon Markussen 164/78 (O-F-300292 - edit: 2015-12-08)
 • MYCENA SPEIREA (Kvisthette) : BUSKERUD, HURUM, Holtnesdalen.. Coord.: 32V NM 803-809,008-016, [lat./long.: 59.5418°'N, 10.4263°'E], Carici elongatae-Alnetum, 1978.08.21, Svein Kristoffersen 179/78 (O-F-163006 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA SPEIREA (Kvisthette) : BUSKERUD, HURUM, Holtnesdalen.. Coord.: 32V NM 803-809,008-016, [lat./long.: 59.5418°'N, 10.4263°'E], Alno incanae-Fraxinetum sub. ass. matteuccia, 1979.10.01, Svein Kristoffersen 151/79 (O-F-163005 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA SPEIREA (Kvisthette) : FINNMARK, ALTA, Talvik, Storvatn N-siden. Coord.: 34W EC 72-73,70-71, lat./long.: 70.0357°'N, 22.916°'E, p† pinner i olderskog, 1962.09.07, Sigmund Sivertsen 503 (TROM-F-33902 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA SPEIREA (Kvisthette) : FINNMARK, ALTA, n‘r Bossekop kirke. Coord.: 34W EC 83-86,61-63, lat./long.: 69.9559°'N, 23.2225°'E, blant l›v og kvister, 1968.08.05, Sigmund Sivertsen (TROM-F-33901 - edit: 2014-03-27)
 • Cfr. MYCENA SPEIREA (Kvisthette) : FINNMARK, LEBESBY, Oksev†gdalen. Ved hytte 2 litt innafor vestenden av Storvatnet.. Coord.: 35W NU 158,704, lat./long.: 70.9372°'N, 27.4348°'E, [Alt.: 20 m], H›gstaudebj›rkeskog, p† skogburkne Athyrium filix-femina. Vegetasjonstype: C2a Naturtype: T239., 2008.08.29, Alfred Granmo, Geir Mathiassen <Note: Mycena sp. (trolig M. speirea).> (TROM-F-16869 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA SPEIREA (Kvisthette) : HORDALAND, ULVIK, Ulvik: Finse, S-side of Nordnut, plot no GG 10. Coord.: 32V MN 168,193, lat./long.: 60.6°'N, 7.4817°'E, [Alt.: ca. 1300 m], Geranietum silvatici alpicolum facies Salicetosum, 1981.08.19, Gro Gulden 461/81 (O-F-302462 - edit: 2015-11-23)
 • MYCENA SPEIREA (Kvisthette) : HORDALAND, ULVIK, Ulvik: Finse, Nordnut, plot GG 10. Coord.: 32V MN 168,193, lat./long.: 60.6°'N, 7.4817°'E, [Alt.: 1300 m], Tall herb meadow w/ Salix scrub, 1981.08.19, Gro Gulden 461/81 (O-F-302560 - edit: 2015-11-18)
 • MYCENA SPEIREA (Kvisthette) : M¯RE OG ROMSDAL, NESSET, Nesset: Stranda. Coord.: 32V MQ 5747,4339, lat./long.: 62.6188°'N, 8.1712°'E, [Alt.: 40 m], Alnus, d›d ved, 2008.09.25, Thomas L‘ss›e (O-F-69187 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA SPEIREA (Kvisthette) : NORD-TR¯NDELAG, STEINKJER, Stod: Brenna, n‘r feltstasjonen . Coord.: 32V PS 34,13, lat./long.: 64.1218°'N, 11.7625°'E, [Alt.: ca. 50 m], Blandskog, 2007.10.17, Thyra Solem, Marthe Gjestland, Sigmund Sivertsen (TRH-F-24669 - edit: 2015-12-08)
 • MYCENA SPEIREA (Kvisthette) : NORDLAND, TR’NA, -, [lat./long.: 66.5255°'N, 12.0319°'E], P† Sorbus aucuparia, 1986.06.28, Sigurd Olsen <Note: BAS> (BG-F-6699 - edit: 2014-04-23)
 • MYCENA SPEIREA (Kvisthette) : OPPLAND, GJ¯VIK, Svennesvollen naturreservat. Coord.: 32V NN 87,60, lat./long.: 60.9683°'N, 10.6162°'E, 1985.08.24, Jens Stordal 24311 (O-F-826 - edit: 2013-09-26)
 • MYCENA SPEIREA (Kvisthette) : OPPLAND, GJ¯VIK, Svennesvollene naturreservat.. Coord.: 32V NN 87,60, lat./long.: 60.8720°'N, 10.4544°'E, 1985.08.24, Tor Erik Brandrud, Jens Stordal 24311 - Det. Arne Aronsen 2007 (O-F-163003 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA SPEIREA (Kvisthette) : OPPLAND, V¸G¸, River S of Bessa., [lat./long.: 61.7025°'N, 8.94506°'E], [Alt.: ca. 1120 m], H›ystaudebjerkeskog, 1969.07.26, Morten Lange, Gro Gulden 397/69 (O-F-163002 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA SPEIREA (Kvisthette) : OSLO, OSLO, Bygd›y, Dronningberget.. Coord.: 32V NM 941-943,433-436, lat./long.: 59.9168°'N, 10.6856°'E, P† vedbiter i kalkrik linde-hassel-skog, 1979.08.13, Klaus H›iland - Det. Arne Aronsen 2007 (O-F-163000 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA SPEIREA (Kvisthette) : S¯R-TR¯NDELAG, TRONDHEIM, Singsaker studenthjem . Coord.: 32V NR 70,33, lat./long.: 63.4215°'N, 10.4122°'E, [Alt.: 50 m], Barken av Fraxinus, metervis over bakken, 1986.10.04, Sigmund Sivertsen 86-171 (TRH-F-21764 - edit: 2015-12-06)
 • MYCENA SPEIREA (Kvisthette) : S¯R-TR¯NDELAG, TRONDHEIM, H›stad. Coord.: 32V NR 5695,3196, lat./long.: 63.4117°'N, 10.1406°'E, P† kvist i l›vskog, 2016.09.22, Thyra Solem, Marthe Gjestland (TRH-F-24930 - edit: 2016-12-13)
 • MYCENA SPEIREA (Kvisthette) : TROMS, HARSTAD, Gryt›y, Bessebostad. Coord.: 33W WS 64,42, lat./long.: 68.8843°'N, 16.6044°'E, 1995.09.03, Kursdeltaker Sopptreff (TROM-F-6234 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA SPEIREA (Kvisthette) : TROMS, LYNGEN, Oksvik,li utenfor Henrikelva. Coord.: 34W DC 67-69,13-15, lat./long.: 69.5374°'N, 20.1926°'E, p† olderpinner ved bekk, 1962.07.27, Sigmund Sivertsen 363 (TROM-F-33903 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA SPEIREA (Kvisthette) : TROMS, TROMS¯, T›nsvikdalen, [lat./long.: 69.6975°'N, 18.7736°'E], p† pinner av Alnus, fuktig, 1965.09.12, Sigmund Sivertsen 65-149 (TROM-F-33905 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA SPEIREA (Kvisthette) : TROMS, TROMS¯, T›nsvikdalen,nederst ved elva. Coord.: 34W DC 28-30,35-37, lat./long.: 69.7272°'N, 19.1766°'E, p† Salix i olderskog, 1965.10.03, Sigmund Sivertsen SS 65-226 (TROM-F-33904 - edit: 2014-03-27)
 • Cfr. MYCENA SPEIREA (Kvisthette) : VESTFOLD, HOF, Tjenna, Hof, [lat./long.: 59.5541°'N, 10.0375°'E], On specimen on a fallen twig, 2003.07.27, Arne Aronsen A25/03 (O-F-189026 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA SPEIREA (Kvisthette) : VESTFOLD, RE, Re: Hengsrud. Coord.: 32V NL 74,83, lat./long.: 59.3836°'N, 10.3114°'E, P† nedfalt, mosedekket stamme av l›vtre, 2005.06.19, Arne Aronsen A08/05 (O-F-286560 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA SPEIREA (Kvisthette) : VESTFOLD, TJ¯ME, Tj›me, Hvasser, S›nsteg†rd, [lat./long.: 59.0350°'N, 10.5068°'E], Mosekledd stubbe av Salix, 2003.11.29, Arne Aronsen A91/03 (O-F-189001 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA SPEIREA (Kvisthette) : VESTFOLD, TJ¯ME, Tj›me: Moutmarka, [lat./long.: 59.0350°'N, 10.5068°'E], P† nedfalt pinne p† bakken under Selje og bj›rk, 2008.11.02, Arne Aronsen A90/08 (O-F-291639 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA SPEIREA (Kvisthette) : VESTFOLD, T¯NSBERG, Gullkrona, T›nsberg. Coord.: 32V NL 781-788,724-730, [lat./long.: 59.2864°'N, 10.3779°'E], P† fuktig sted. Kvister. Kvisthauger. L›vtr‘r, ask, or. Mengder, 1983.06.06, Arne Aronsen M 9/83 (O-F-66619 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA SPEIREA (Kvisthette) : ¯STFOLD, RYGGE, Rygge: ¸refjorden. Coord.: 32V NL 9454,8348, lat./long.: 59.3794°'N, 10.6641°'E, P† seljel†g. Gr†seljekrattskog, 2012.10.02, Even W. Hanssen, Reidun Braathen (O-F-301598 - edit: 2016-07-25)

  Antall treff: 29. Seneste oppdatering av databasen: 2017.01.27.
  Seneste redigeringsdato for viste poster: 2016-12-13.
  Dagens dato: 2020.08.15