Norsk SoppDatabase

Søkeresultat - Etiketter


FORKLARING
Søkekriterier:
- Takson: MYCENA VULGARIS
 • MYCENA VULGARIS (Klisterhette) : AKERSHUS, B’RUM, Isidalen.. Coord.: 32V NM 79,46, lat./long.: 59.9468°'N, 10.423°'E, Vokste p† gamle planterester i tue av Polystichum braunii, 1968.10.20, Hans B›hler 79/68 (O-F-163348 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA VULGARIS (Klisterhette) : AKERSHUS, FROGN, Dr›bak, mellom Sportsplassen og Vannverk. Coord.: 32V NM 918-925,154-164, [lat./long.: 59.6714°'N, 10.6369°'E], Under Picea, 1954.10.03, Jens Stordal (O-F-19142 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA VULGARIS (Klisterhette) : AKERSHUS, NANNESTAD, T›mte,. Coord.: 32V PM 135-144,856-866, [lat./long.: 60.2959°'N, 11.0625°'E], barskog, 1968.09.24, Gro Gulden 931/68 (O-F-163343 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA VULGARIS (Klisterhette) : AKERSHUS, NANNESTAD, T›mte.. Coord.: 32V PM 135-144,856-866, [lat./long.: 60.2959°'N, 11.0625°'E], P† Matteuccia struthiopteris, d›de bladstilker, 1968.09.26, Hans B›hler 33/68 (O-F-163352 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA VULGARIS (Klisterhette) : AKERSHUS, NANNESTAD, Herstua,. Coord.: 32V PM 140-149,810-819, [lat./long.: 60.2541°'N, 11.0689°'E], i engmose, 1971.10.09, Gro Gulden 1065/71 (O-F-163351 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA VULGARIS (Klisterhette) : AKERSHUS, NITTEDAL, Str›mmen, [lat./long.: 60.0796°'N, 10.8352°'E], 1963.10.12, Gro Gulden (O-F-163347 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA VULGARIS (Klisterhette) : AKERSHUS, SKI, Mellom Kontra og Furumo. Coord.: 32V PM 04,22, lat./long.: 59.7259°'N, 10.8582°'E, 1952.10.26, Jens Stordal 8389 (O-F-19139 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA VULGARIS (Klisterhette) : AKERSHUS, SKI, I skogen mellom Klokkerud og Midtsj›vann. Coord.: 32V PM 05,22, lat./long.: 59.7256°'N, 10.876°'E, 1955.11.06, Jens Stordal 10405 (O-F-19140 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA VULGARIS (Klisterhette) : AKERSHUS, ¸S, Prestg†rdsskogen.. Coord.: 32V NM 989,192, lat./long.: 59.6981°'N, 10.7581°'E, Eu-Piceetum typicum, 1976.10.13, Knut H. ¯stmoe 139/76 (O-F-163350 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA VULGARIS (Klisterhette) : AKERSHUS, ¸S, B›lstadbekken,. Coord.: 32V NM-PM 999-008,176-185, [lat./long.: 59.6888°'N, 10.7834°'E], i grus i veikant, 1980.09.27, Gro Gulden, Howard E. Bigelow 778/80 (O-F-163353 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA VULGARIS (Klisterhette) : AUST-AGDER, GRIMSTAD, Grimstad: Lindheia Gitdalen. Coord.: 32V MK 8157,7216, lat./long.: 58.3899°'N, 8.6849°'E, I granskog, 2009.10.27, Inger-Lise Fonneland I-LF09-152 - Det. Tor Erik Brandrud, Inger-Lise Fonneland (O-F-290945 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA VULGARIS (Klisterhette) : AUST-AGDER, ¸MLI, ¸mli. Coord.: 32V ML 70,14, lat./long.: 58.7682°'N, 8.49°'E, Pinus/Picea-skog, 1958.08.08, Jens Stordal 11309 (O-F-19141 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA VULGARIS (Klisterhette) : BUSKERUD, DRAMMEN, Drammen: Hyll†sen. Coord.: 32V NM 654-659,196-198, lat./long.: 59.7105°'N, 10.1677°'E, Among moss in burnt pine forest on calcareous ground, 2010.10.10, Gro Gulden 95/10 (O-F-294215 - edit: 2016-09-06)
 • MYCENA VULGARIS (Klisterhette) : BUSKERUD, HOLE, Vik,. Coord.: 32V NM 70-71,60-61, lat./long.: 60.0785°'N, 10.2759°'E, granskog, i Sphagnum, 1967.09.20, Gro Gulden 419/67 (O-F-163356 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA VULGARIS (Klisterhette) : BUSKERUD, NES, Nesbyen, H›va-bakkene, [lat./long.: 60.5384°'N, 9.05943°'E], P† grann†ler under gran, 1951.09.28, Jens Stordal 6986 <Note: BAS> (BG-F-6709 - edit: 2014-04-23)
 • MYCENA VULGARIS (Klisterhette) : BUSKERUD, NES, Eidal i Rukkedal. Coord.: 32V NN 001-021,140-148, [lat./long.: 60.566°'N, 9.021°'E], 1965.10.02, Jens Stordal (O-F-163359 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA VULGARIS (Klisterhette) : BUSKERUD, RINGERIKE, N f. H›nefoss,, [lat./long.: 60.3252°'N, 10.1321°'E], i fuktig granskog, 1965.08.31, Gro Gulden (O-F-163364 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA VULGARIS (Klisterhette) : BUSKERUD, RINGERIKE, Vik in Hole, I, [lat./long.: 60.3252°'N, 10.1321°'E], 1969.10.05, Gro Gulden 882/69 <Note: Skivegg ogelatin›s, fot sterkt klebrig, hatt mindre klebr. Men meget seig † fl† av (GG).> (O-F-163357 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. MYCENA VULGARIS (Klisterhette) : BUSKERUD, R¯YKEN, ¸ros., [lat./long.: 59.7345°'N, 10.4174°'E], Granskog + l›vtr‘r, 1956.10.02, Jens Stordal 10776 (O-F-163358 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA VULGARIS (Klisterhette) : FINNMARK, KARASJOK, Anarjokka v. Portfossen. Coord.: 35W MS 4,4, lat./long.: 68.9087°'N, 25.6305°'E, 1974.08.10, S. Sivertsen (TRH-F-3398 - edit: 2010-12-14)
 • MYCENA VULGARIS (Klisterhette) : FINNMARK, KARASJOK, Karasjok., [lat./long.: 69.4193°'N, 25.0468°'E], 1978.08.20, Ola Skifte (TROM-F-20193 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA VULGARIS (Klisterhette) : FINNMARK, PORSANGER, Kistrand,Lakselv,mell.Sm›rstad og h›ydedraget NW for Holmevatna.. Coord.: 35W MT 2,7, lat./long.: 70.071°'N, 25.0282°'E, i blandingsskog, 1965.08.24, Ola Skifte, B. Lange, Morten Lange (TROM-F-33927 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA VULGARIS (Klisterhette) : HEDMARK, RINGSAKER, Gjestvang. Coord.: 32V NN 99,39, lat./long.: 60.7771°'N, 10.8269°'E, Picea/Corylus-skog, 1974.10.10, Jens Stordal 16139 (O-F-12977 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA VULGARIS (Klisterhette) : HEDMARK, RINGSAKER, Mengshol/Bj›rnstad-omr†det. Coord.: 32V NN 93-95,44-46, lat./long.: 60.8321°'N, 10.7381°'E, 1977.10.28, Jens Stordal 18970 (O-F-15912 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA VULGARIS (Klisterhette) : HEDMARK, STANGE, Ekeberg. Universitetskurset p† Hamar. Coord.: 32V PN 19,26, lat./long.: 60.6549°'N, 11.1859°'E, Picea-skog, 1975.10.05, Jens Stordal 17378 (O-F-13821 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA VULGARIS (Klisterhette) : HORDALAND, ETNE, Melandskogen. Coord.: 32V LM 25,15, lat./long.: 59.6396°'N, 5.9045°'E, Blandt mose i furuskog, 1952.08.05, Jens Stordal 7469 <Note: BAS (REG. 19137)> (BG-F-14898 - edit: 2016-01-19)
 • Cfr. MYCENA VULGARIS (Klisterhette) : HORDALAND, GRANVIN, Kollanes. Coord.: 32V LN 75,13, lat./long.: 60.5368°'N, 6.7309°'E, Mosegrodd, kort grasmatte, 1951.10.12, Jens Stordal 7208 <Note: BAS (REG. 19136)> (BG-F-14899 - edit: 2016-01-19)
 • MYCENA VULGARIS (Klisterhette) : HORDALAND, OS, Lys›en, [lat./long.: 60.2129°'N, 5.44478°'E], 1974.09.12, D.O. ¯vstedal <Note: BAS> (BG-F-6707 - edit: 2014-04-23)
 • MYCENA VULGARIS (Klisterhette) : HORDALAND, VOSS, Palmafossen p† beite ved garden Auro., [lat./long.: 60.7069°'N, 6.41003°'E], P† beite ved garden Auro, p† kum›kk, 1948.10.17, Jens Stordal 2091 <Note: Ant. tilfeldig voksested (JS).> (O-F-163365 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA VULGARIS (Klisterhette) : HORDALAND, VOSS, Ullestad, i plantet granskog SV for g†rden. Coord.: 32V LN 57,24, lat./long.: 60.6295°'N, 6.3952°'E, P† ban†lteppet under gran, 1950.10.22, Jens Stordal 5817 <Note: BAS (REG. 19135)> (BG-F-14900 - edit: 2016-01-19)
 • MYCENA VULGARIS (Klisterhette) : M¯RE OG ROMSDAL, AURE, Aure: Sk†lvassdalen i Aure. Coord.: 32V MR 881,278, lat./long.: 63.3791°'N, 8.763°'E, [Alt.: 150 m], P† mose/ tyng bevekst, grov, gml., fallen furugadd i ostvend dalside med gammel skog, 2003.08.23, Finn Oldervik 394.03 (O-F-223777 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA VULGARIS (Klisterhette) : M¯RE OG ROMSDAL, MOLDE, I parken ved hotellet, [lat./long.: 62.7416°'N, 7.3964°'E], P† grann†ler under hekk, 1953.09.26, Jens Stordal 9246 <Note: BAS> (BG-F-6708 - edit: 2014-04-23)
 • MYCENA VULGARIS (Klisterhette) : M¯RE OG ROMSDAL, MOLDE, Molde,W-side av byen under Moldeheia. Coord.: 32V MQ 0,5-6, lat./long.: 62.7565°'N, 7.1399°'E, under gran og lerk, 1953.09.26, Ola Skifte, Jens Stordal OS 188 (TROM-F-33935 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA VULGARIS (Klisterhette) : M¯RE OG ROMSDAL, MOLDE, Molde by. 1 rikelig lokalitet.. Coord.: 32V MQ 05,58, lat./long.: 62.7432°'N, 7.1505°'E, P† Picea-n†ler under hekk, 1953.09.27, Jens Stordal 9246 (O-F-18207 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA VULGARIS (Klisterhette) : M¯RE OG ROMSDAL, SUNNDAL, Jordalen: Liasetra . Coord.: 32V MQ 65,55, lat./long.: 62.7283°'N, 8.3251°'E, [Alt.: ca. 400 m], Beitemark m/Juniperus, 1992.09.22, John Bjarne Jordal MR 92-69 - Det. Sigmund Sivertsen (TRH-F-20326 - edit: 2015-11-15)
 • Cfr. MYCENA VULGARIS (Klisterhette) : M¯RE OG ROMSDAL, SUNNDAL, Jordalsgrend. Jordalsv›ttu. . Coord.: 32V MQ 64,58, lat./long.: 62.7536°'N, 8.305°'E, [Alt.: ca. 190 m], Beitemark., 1992.09.26, J.B. Jordal - Det. S. Sivertsen scr. (TRH-F-3396 - edit: 2015-11-19)
 • MYCENA VULGARIS (Klisterhette) : NORD-TR¯NDELAG, H¯YLANDET, H›ylandet: Storgr›nningen, Tyllurda, NW-slope. Coord.: 33W UM 64,72, lat./long.: 64.6486°'N, 12.1632°'E, [Alt.: 170 m], Fern-rich Vacc. myrt. spruce forest (submesic), 1988.08.31, Katriina Bendiksen, Egil Bendiksen KB-EB 591/88 (O-F-169323 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA VULGARIS (Klisterhette) : NORD-TR¯NDELAG, LEKA, Svartvann i Gutvik. Coord.: 32W PT 36,21, lat./long.: 65.0873°'N, 11.9047°'E, Bl.skog med mye Betula + Picea o.a., 1969.09.27, Jens Stordal 13028 (O-F-10470 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA VULGARIS (Klisterhette) : NORD-TR¯NDELAG, LEKA, Mellom Kvernvika og Fr›vik. Coord.: 32W PT 24,19, lat./long.: 65.0741°'N, 11.6479°'E, Plantet Picea-skog, ca. 20 †r gammel, 1969.09.27, Jens Stordal 13077 (O-F-10513 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. MYCENA VULGARIS (Klisterhette) : NORD-TR¯NDELAG, LEVANGER, Leirfallvollen . Coord.: 32V PR 3,5, lat./long.: 63.5956°'N, 11.7213°'E, Grann†ler, 1971.09.16, S. Sivertsen (TRH-F-3395 - edit: 2015-09-17)
 • MYCENA VULGARIS (Klisterhette) : NORD-TR¯NDELAG, NAMDALSEID, ¯st for Gr›tmo . Coord.: 32V PS 093,186, lat./long.: 64.1768°'N, 11.2502°'E, [Alt.: ca. 80 m], Blant moser i fuktig blandingsskog, 2003.09.09, H†kon Holien 16/03 (TRH-F-7155 - edit: 2015-12-27)
 • Cfr. MYCENA VULGARIS (Klisterhette) : NORD-TR¯NDELAG, N’R¯Y, Sandvann. Coord.: 33W UM 68,96, lat./long.: 64.8652°'N, 12.2248°'E, Picea-skog, gammel, noe Betula, mye mose, 1971.09.25, Jens Stordal 14217 (O-F-11349 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA VULGARIS (Klisterhette) : NORDLAND, BOD¯, R›nvikfjell, [lat./long.: 67.3289°'N, 14.2955°'E], 1968.08.05, Harald Anderssen 699 - Det. Hans B›hler (O-F-163367 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA VULGARIS (Klisterhette) : NORDLAND, FAUSKE, R›vika. Coord.: 33W WQ 1,6, lat./long.: 67.2995°'N, 15.3483°'E, p† mosemark i gammel granplanteskog, 1971.09.04, Ola Skifte OS 175/71 (TROM-F-33931 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA VULGARIS (Klisterhette) : NORDLAND, HADSEL, Melbu, SW-helling av Husbykollen. Coord.: 33W VR 999,948, lat./long.: 68.4645°'N, 14.9988°'E, [Alt.: 200 m], granplantefelt, p† grann†ler, 1982.09.05, Ola Skifte 157/82 (TROM-F-9963 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA VULGARIS (Klisterhette) : NORDLAND, NARVIK, Skjomen, eidet mell. Lille og Store Gautelis. Coord.: 33W XR 18,47-48, lat./long.: 68.0216°'N, 17.8381°'E, p† Sphagnum, 1972.08.10, Ola Skifte nr. 18/72 (TROM-F-33932 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA VULGARIS (Klisterhette) : NORDLAND, RANA, Ramn†ga . Coord.: 33W VP 5,6, lat./long.: 66.3996°'N, 13.9927°'E, Piceetum, 1976.09.09, Anon. <Note: Nord.Mykol.Kongress> (TRH-F-3397 - edit: 2015-12-03)
 • MYCENA VULGARIS (Klisterhette) : NORDLAND, RANA, St. Alteren . Coord.: 33W VP 5,5, lat./long.: 66.3099°'N, 13.9963°'E, In piceeto, 1976.09.10, S. Sivertsen, Nordisk Mykol. Kongress <Note: Nord.Mykol.Kongress> (TRH-F-3399 - edit: 2015-12-07)
 • MYCENA VULGARIS (Klisterhette) : NORDLAND, SALTDAL, H›jarfallmo. Coord.: 33W WQ 15,40, lat./long.: 67.0814°'N, 15.3567°'E, 1980.09.03, Alfred Granmo, Sigbj›rn Dunfjeld (TROM-F-33933 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA VULGARIS (Klisterhette) : NORDLAND, TR’NA, Hus›y. Coord.: 33W UP 69-70,77-80, lat./long.: 66.5011°'N, 12.0776°'E, among Ericaceae and mosses, 1988.11.13, Sigurd Olsen (TROM-F-33934 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA VULGARIS (Klisterhette) : OPPLAND, LUNNER, S. Oppdalen S of Storhaugen (study area of forest succession),. Coord.: 32V NM 934,857, lat./long.: 60.2962°'N, 10.6906°'E, [Alt.: 535 m], low herb spruce forest (submesic-rich), forest clearing, 1979.08.20, Egil Bendiksen 212/79 (O-F-163360 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA VULGARIS (Klisterhette) : OPPLAND, S¯NDRE LAND, Nymoen,. Coord.: 32V NN 751,237, lat./long.: 60.641°'N, 10.374°'E, storbregnegranskog, 1982.10.21, Gro Gulden 198/82 (O-F-163361 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA VULGARIS (Klisterhette) : OPPLAND, S¯R-FRON, Harpefoss. Coord.: 32V NP 45,27, lat./long.: 61.5768°'N, 9.8568°'E, [Alt.: 200 m], Barskog, 1975.10.03, Jens Stordal 17353 (O-F-13814 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA VULGARIS (Klisterhette) : OPPLAND, VANG, Ellingb›, skogen ovenfor Grindaheim htl.. Coord.: 32V MN 77,76, lat./long.: 61.121°'N, 8.5824°'E, [Alt.: 550 m], 1974.09.28, Jens Stordal 16019 (O-F-13042 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA VULGARIS (Klisterhette) : OPPLAND, VESTRE TOTEN, Breiskallen. Coord.: 32V NN 88,36, lat./long.: 60.7527°'N, 10.6237°'E, Tett teppe av grann†ler, 1965.10.09, Jens Stordal 12062 (O-F-8562 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA VULGARIS (Klisterhette) : OPPLAND, ¯STRE TOTEN, Andersgard ved Mj›sa. Coord.: 32V NN 95,36, lat./long.: 60.7511°'N, 10.7521°'E, 1965.10.10, Jens Stordal 12095 (O-F-8644 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA VULGARIS (Klisterhette) : OSLO, OSLO, Ladegaards›en. Coord.: 32V NM 928-937,416-425, [lat./long.: 59.9058°'N, 10.6681°'E], 1886.10.22, K. Bj›rlykke (O-F-163344 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA VULGARIS (Klisterhette) : OSLO, OSLO, Vestre Gravlund.. Coord.: 32V NM 943-952,444-453, [lat./long.: 59.9306°'N, 10.6962°'E], P† grann†ler under Picea abies, 1980.09.18, Sissel Traavik 1004 (O-F-163345 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA VULGARIS (Klisterhette) : OSLO, OSLO, Lillomarka, R›verkollen, western side,. Coord.: 32V PM 05,50, lat./long.: 59.9769°'N, 10.8902°'E, South boreal zone, Vaccinium myrtillus-spruce forest (submesic-poor), 1984.08.09, Egil Bendiksen 191b/84 (O-F-163346 - edit: 2016-02-10)
 • MYCENA VULGARIS (Klisterhette) : ROGALAND, STRAND, Fjellsbakkane - Hamrane. Coord.: 32V LL 291,478, lat./long.: 59.0345°'N, 6.0228°'E, [Alt.: 250 m], Gran - lerkeskog, p† n†lestr› av gran, 2005.10.01, Leiv Krumsvik LK82 - Det. Even W. Hanssen 2006 (O-F-280787 - edit: 2016-09-06)
 • MYCENA VULGARIS (Klisterhette) : ROGALAND, VINDAFJORD, Skjold, Isvik. Coord.: 32V LM 05,01, lat./long.: 59.5053°'N, 5.5633°'E, P† sm†kvist under furu, 1952.08.06, Jens Stordal 7490 <Note: BAS (REG. 19138)> (BG-F-14897 - edit: 2016-01-19)
 • MYCENA VULGARIS (Klisterhette) : S¯R-TR¯NDELAG, TRONDHEIM, Bratsberg. Coord.: 32W NR 7463,2563, lat./long.: 63.3516°'N, 10.4915°'E, [Alt.: ca. 220 m], Einerkratt i beitemark, 2015.09.30, Thyra Solem, Marthe Gjestland (TRH-F-16354 - edit: 2015-10-14)
 • MYCENA VULGARIS (Klisterhette) : S¯R-TR¯NDELAG, TRONDHEIM, Lykstad†sen. Coord.: 32V NR 7823,2644, lat./long.: 63.3581°'N, 10.5638°'E, Granskog, 2016.09.02, Thyra Solem (TRH-F-24908 - edit: 2016-12-13)
 • MYCENA VULGARIS (Klisterhette) : TELEMARK, NOTODDEN, Finlien. Coord.: 32V NM 21,07, lat./long.: 59.6038°'N, 9.3809°'E, Picea-skog, 1959.09.27, Jens Stordal (O-F-19143 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA VULGARIS (Klisterhette) : TROMS, LYNGEN, ¯vre Karnes,Bakkela. Coord.: 34W DC 68-69,15-16, lat./long.: 69.551°'N, 20.2049°'E, i eldre granplantning p† n†ledekket i mengder, 1963.09.23, Sigmund Sivertsen 764 (TROM-F-33928 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA VULGARIS (Klisterhette) : TROMS, LYNGEN, ¯vre Karnes,ovf.Geitnes,ovf. veien. Coord.: 34W DC 69,16, lat./long.: 69.5555°'N, 20.2176°'E, i granplantning,i store mengder, 1964.09.27, Sigmund Sivertsen, Ola Skifte (TROM-F-33929 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA VULGARIS (Klisterhette) : TROMS, TROMS¯, Troms›ya,Prestvatnet. Coord.: 34W DC 19-20,28-29, lat./long.: 69.6572°'N, 18.9377°'E, i innplanta barskog, mose, 1964.09.11, Ola Skifte (TROM-F-33930 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA VULGARIS (Klisterhette) : TROMS, TROMS¯, Troms›ya: Nordlysobservatoriet - Gjennomgangsbygget. Granplantefelt.. Coord.: 34W DC 20,32, lat./long.: 69.6888°'N, 18.9475°'E, 1977.09.05, Brynhild Vorren, Ola Skifte OS 76/77 - Det. Ola Skifte, Brynhild Vorren (TROM-F-18367 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA VULGARIS (Klisterhette) : TROMS, TROMS¯, Troms›ya: Nordlysobservatoriet - Gjennomgangsbygget. Granplantefelt.. Coord.: 34W DC 20,32, lat./long.: 69.6888°'N, 18.9475°'E, 1977.09.05, Brynhild Vorren, Ola Skifte OS 77/77 - Det. Ola Skifte, Brynhild Vorren (TROM-F-18366 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA VULGARIS (Klisterhette) : VESTFOLD, N¯TTER¯Y, H†rkollen., [lat./long.: 59.2018°'N, 10.4861°'E], Blant grann†ler og mose i granskog, 1984.09.25, Steinar Aase (O-F-163371 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA VULGARIS (Klisterhette) : VESTFOLD, N¯TTER¯Y, Tor›d, [lat./long.: 59.2018°'N, 10.4861°'E], Among needles under Pinus, 1996.10.05, Arne Aronsen A 14/96 (O-F-65064 - edit: 2016-07-19)
 • MYCENA VULGARIS (Klisterhette) : VESTFOLD, N¯TTER¯Y, N›tter›y: Tor›d. Coord.: 32V NL 823,607, lat./long.: 59.1779°'N, 10.4409°'E, On the central nerves of fallen, decayed leaves of Populus tremula and among litter under Pinus, 2003.10.05, Arne Aronsen A46/03 (O-F-286545 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA VULGARIS (Klisterhette) : VESTFOLD, T¯NSBERG, Essoskogen,, [lat./long.: 59.2956°'N, 10.4385°'E], p† grann†ler i granskog, 1982.10.24, Steinar Aase (O-F-163372 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA VULGARIS (Klisterhette) : VESTFOLD, T¯NSBERG, Loftseik, T›nsberg, [lat./long.: 59.2956°'N, 10.4385°'E], Gregarious among needles under Picea abies, 2003.12.03, Arne Aronsen A101/03 (O-F-189057 - edit: 2013-09-30)

  Antall treff: 74. Seneste oppdatering av databasen: 2017.01.27.
  Seneste redigeringsdato for viste poster: 2016-12-13.
  Dagens dato: 2020.08.15