Norsk SoppDatabase

Søkeresultat - Etiketter


FORKLARING
Søkekriterier:
- Takson: MYCENA GALERICULATA
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : AKERSHUS, B’RUM, L›kk†sen,. Coord.: 32V NM 849-859,403-414, [lat./long.: 59.8968°'N, 10.5273°'E], p† gammel stubbe, 1963.08.07, Gro Gulden (O-F-162483 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : AKERSHUS, FROGN, Źrungen.. Coord.: 32V NM 975-978,181-195, [lat./long.: 59.6961°'N, 10.7358°'E], 1955.10.09, Jens Stordal 10265 (O-F-162436 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : AKERSHUS, FROGN, Sogsti, Quercus robur. R†tten ved i en sprekk i stammen, 1961.05.21, Finn Roll-Hansen - Det. Finn Roll-Hansen 1961 <Note: NFRI-Herbarium> (NFRI-F6424 - edit: 2008.02.05)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : AKERSHUS, NANNESTAD, T›mte. Coord.: 32V PM 135-144,856-866, [lat./long.: 60.2959°'N, 11.0625°'E], 1971.10.08, Gro Gulden 1063/71 (O-F-162484 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : AKERSHUS, NESODDEN, Flaskebekk, syds. av veien.. Coord.: 32V NM 920-929,365-374, [lat./long.: 59.8602°'N, 10.6515°'E], Bl. skog. P† svartor, 1956.06.30, Jens Stordal 10471 (O-F-162481 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : AKERSHUS, NESODDEN, Nesodden: R›er. Coord.: 32V NM 9427,3212, lat./long.: 59.8161°'N, 10.681°'E, [Alt.: ca. 120 m], Rik edellauvskog med mye eik. P† r†tten eikel†g, 2009.06.12, Anne Molia (O-F-69735 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : AKERSHUS, NESODDEN, Nesodden: R›er. Coord.: 32V NM 94237,32181, lat./long.: 59.8166°'N, 10.6803°'E, [Alt.: ca. 100 m], Rik edell›vskog p† marin leire. Dominans av eik, men ogs† hassel, lind mm, 2014.09.18, Anne Molia, Solveig Vatne Gustavsen, Jan Erik Eriksen - Det. Anne Molia 2014 (O-F-22148 - edit: 2016-09-21)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : AKERSHUS, R’LINGEN, Str›mmen. R‘lings†sen. Coord.: 32V PM 134-143,452-461, [lat./long.: 59.933°'N, 11.0381°'E], 1942.10.06, Finn Chr. S›rlye (O-F-162435 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : AKERSHUS, SKI, Kirkeskogen.. Coord.: 32V PM 04,22, [lat./long.: 59.7259°'N, 10.8582°'E], P† morken granstubbe, 1947.06.17, Jens Stordal 312 (O-F-162434 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : AKERSHUS, SKI, Kirkeskogen.. Coord.: 32V PM 04,22, [lat./long.: 59.7259°'N, 10.8582°'E], P† morken granstubbe, 1947.06.17, Jens Stordal 312 (O-F-162487 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : AKERSHUS, SKI, Kirkeskogen. Coord.: 32V PM 04,22, [lat./long.: 59.7259°'N, 10.8582°'E], 1947.06.23, Jens Stordal 345 (O-F-162482 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : AKERSHUS, SKI, Bjerkestranda ved N‘r›vannet. Coord.: 32V PM 06,23, lat./long.: 59.7343°'N, 10.8943°'E, P† stubbe, 1953.10.04, Jens Stordal 9293 (O-F-19078 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : AKERSHUS, SKI, Kirkeskogen.. Coord.: 32V PM 04,22, [lat./long.: 59.7259°'N, 10.8582°'E], Granskog med l›vtrebusker, 1955.10.14, Jens Stordal 10368 (O-F-162486 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : AKERSHUS, SKI, Skogen mellom Klokkerud og Midtsj›vannet. Coord.: 32V PM 05,22, lat./long.: 59.7256°'N, 10.876°'E, 1955.11.06, Jens Stordal 10415 (O-F-19079 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : AKERSHUS, SKI, Kirkeskogen,. Coord.: 32V PM 04,22, [lat./long.: 59.7259°'N, 10.8582°'E], p† morken orestubbe, 1956.06.24, Jens Stordal (O-F-162480 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : AKERSHUS, SKI, Krokhol.. Coord.: 32V PM 076-085,305-314, [lat./long.: 59.8026°'N, 10.9268°'E], 1965.10.10, Finn-Egil Eckblad (O-F-162485 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : AKERSHUS, VESTBY, Mellom Grimsr›d og Husjordet S for veien.. Coord.: 32V NL 97,98, lat./long.: 59.5122°'N, 10.7228°'E, P† stubbe av Alnus incana., 1952.10.29, Jens Stordal 8414 (O-F-19076 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : AKERSHUS, ŹS, Źs hd.: Landbruksh›yskolen i granskogen N for Źs st.. Coord.: 32V NM 990-999,150-159, [lat./long.: 59.6656°'N, 10.7662°'E], P† stubbe av Betula, 1947.06.25, Jens Stordal 353 (O-F-19068 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : AKERSHUS, ŹS, NLH, Źkebakkeskog, Betula (Cfr.). P† l›vtrestubbe, antakelig Betula. I bestand av Abies sibirica, 1949.08.31, C. Platou - Det. Finn Roll-Hansen, C. Platou <Note: NFRI-Herbarium> (NFRI-F6421 - edit: 2008.02.05)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : AKERSHUS, ŹS, NLH, Źkebakkeskog, 1956.09.17, Finn Roll-Hansen - Det. Finn Roll-Hansen 1956 <Note: NFRI-Herbarium> (NFRI-F6425 - edit: 2008.02.05)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : AKERSHUS, ŹS, NLH, Nordskogen, Stump. R†tten stubbe, 1964.09.20, Finn Roll-Hansen - Det. Finn Roll-Hansen 1964 <Note: NFRI-Herbarium> (NFRI-F6423 - edit: 2008.02.05)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : AKERSHUS, ŹS, NLH, H›gskoleveien (Seips hage), 1964.09.29, Finn Roll-Hansen - Det. Finn Roll-Hansen 1964 <Note: NFRI-Herbarium> (NFRI-F6422 - edit: 2008.02.05)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : AKERSHUS, ŹS, Nordby, Vard†sen.. Coord.: 32V NM 998,224, [lat./long.: 59.7266°'N, 10.7756°'E], Lavfuruskog, p† bj›rkekvist, r†tten, 1975.09.08, Knut ťstmoe (O-F-162433 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : AKERSHUS, ŹS, Prestg†rdsskogen.. Coord.: 32V NM 990,190, lat./long.: 59.6962°'N, 10.7597°'E, Eu-Piceetum athyrietosum, 1977.08.02, Knut H. ťstmoe 94/77 (O-F-162437 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : AUST-AGDER, GRIMSTAD, S›m,, [lat./long.: 58.3351°'N, 8.59866°'E], b›keskogen, 1977.09.22, Anna-Elise Torkelsen 581/77 (O-F-162495 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : BUSKERUD, HOL, Vik,, [lat./long.: 60.6107°'N, 8.03354°'E], granskog, 1966.08.09, Gro Gulden 213/66 (O-F-162472 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : BUSKERUD, HOLE, Vik. Coord.: 32V NM 70-71,60-61, lat./long.: 60.0785°'N, 10.2759°'E, 1967.09.28, Gro Gulden 583/67 (O-F-162471 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : BUSKERUD, HOLE, Vik. Coord.: 32V NM 70-71,60-61, lat./long.: 60.0785°'N, 10.2759°'E, 1968.09.06, Gro Gulden 767/68 (O-F-162469 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : BUSKERUD, HURUM, Hurum: Holtnesdalen. Coord.: 32V NM 804-805,015-018, [lat./long.: 59.5459°'N, 10.4238°'E], Ulmo-Tilietum lathyretosum verni, 1978.07.22, Jon Markussen 74/78 (O-F-300283 - edit: 2015-12-07)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : BUSKERUD, HURUM, Holtnesdalen.. Coord.: 32V NM 803-809,008-016, [lat./long.: 59.5418°'N, 10.4263°'E], Alno incanae-Fraxinetum sub. ass. matteuccia, 1978.08.21, Svein Kristoffersen 184/78 (O-F-162470 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : BUSKERUD, HURUM, Holtnesdalen.. Coord.: 32V NM 803-809,008-016, [lat./long.: 59.5418°'N, 10.4263°'E], Carici elongatae-Alnetum, 1978.10.03, Svein Kristoffersen 389/78 (O-F-162468 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : BUSKERUD, MODUM, Pellerudkl›fta., [lat./long.: 60.0139°'N, 9.99°'E], Populus tremula, 1969.10.02, Leif Ryvarden - Det. Gro Gulden (O-F-162474 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : BUSKERUD, NES, Nordend. av Vardefjell., [lat./long.: 60.5384°'N, 9.05943°'E], Bl. dvergbj., bl†b‘r, krekling, mose, lav, 1955.09.17, Jens Stordal 10057 <Note: M”rk form (JS).> (O-F-162476 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : BUSKERUD, NES, Vardefjell., [lat./long.: 60.5384°'N, 9.05943°'E], Dvergbjerk, 1955.09.17, Jens Stordal 10063 (O-F-162475 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : BUSKERUD, RINGERIKE, Sokna, 2 km. mot H”nefoss., [lat./long.: 60.3252°'N, 10.1321°'E], Fuktig bl.skog, bj”rkestubbe, 1955.09.20, Jens Stordal 10200 (O-F-162473 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : BUSKERUD, RINGERIKE, Ved Eikli, [lat./long.: 60.3252°'N, 10.1321°'E], 1955.09.26, Finn-Egil Eckblad - Det. Jens Stordal (O-F-162462 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : FINNMARK, ALTA, Aronnes. Coord.: 34W EC 88-89,63, lat./long.: 69.9635°'N, 23.328°'E, p† bj›rk, 1961.07.13, Ola Skifte, Finn-Egil Eckblad OS 1807 (TROM-F-33660 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : FINNMARK, ALTA, Gargia. Coord.: 34W EC 9,4, lat./long.: 69.7956°'N, 23.4652°'E, lauvvedstubbe, 1962.08.24, Ola Skifte, Sigmund Sivertsen OS 2401 (TROM-F-33664 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : FINNMARK, ALTA, Aronnes. Coord.: 34W EC 88-89,63, lat./long.: 69.9635°'N, 23.328°'E, 1968., Gro Gulden GG 338/68 (TROM-F-33662 - edit: 2014-03-27)
 • Cfr. MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : FINNMARK, ALTA, Vassdalen, ca 2 km ovenf.vassenden. Coord.: 34W EC 7,6, lat./long.: 69.9813°'N, 22.9634°'E, p† bj›rk, frodig og fuktig, 1968.08.02, Ola Skifte 43/68 (TROM-F-12892 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : FINNMARK, ALTA, Gargia Fjellstue. Coord.: 34W EC 95,46, lat./long.: 69.8089°'N, 23.4798°'E, ovenf. fjellstua i bj›rkeskog, 1968.08.05, Ola Skifte 64/68 (TROM-F-12913 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : FINNMARK, ALTA, Aronnes. Coord.: 34W EC 88-89,63, lat./long.: 69.9635°'N, 23.328°'E, p† lauvved, 1968.08.14, Ola Skifte 146/68 (TROM-F-33659 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : FINNMARK, ALTA, K†fjord, ovenfor gruvene p† Haldde. Coord.: 34W EC 7,6, lat./long.: 69.9813°'N, 22.9634°'E, 1968.08.18, Gro Gulden GG 403/68 (TROM-F-33663 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : FINNMARK, ALTA, Leirbotn, Storeng. Coord.: 34W EC 93,80, lat./long.: 70.1142°'N, 23.4636°'E, 1968.08.24, Gro Gulden GG 507/68 (TROM-F-33661 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : FINNMARK, ALTA, Leirbotn. Coord.: 34W EC 9,7, lat./long.: 70.0644°'N, 23.4971°'E, p† bj›rk, 1968.08.24, Ola Skifte 268/68 (TROM-F-33657 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : FINNMARK, HAMMERFEST, Kval›ya,Jansvatn,SW-helling, Birkelund. Coord.: 34W ED 98-99,40, lat./long.: 70.6496°'N, 23.6778°'E, p† bj›rk, 1968.08.15, Ola Skifte 157/68 (TROM-F-33648 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : FINNMARK, KARASJOK, Karasjok, Nederneset. Coord.: 35W MT 40-41,06-07, lat./long.: 69.4655°'N, 25.4927°'E, 1965.08.22, Ola Skifte, B. Lange, Morten Lange (TROM-F-33649 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : FINNMARK, LEBESBY, SV for Lille Porsangen.. Coord.: 35W MU 7,3, lat./long.: 70.6167°'N, 26.3251°'E, Ved basis av bj›rk (d›d ved.), 1975.07.25, Klaus H›iland (O-F-162516 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : FINNMARK, LOPPA, Mev‘r.. Coord.: 34W ED 16-17,03-06, lat./long.: 70.3503°'N, 21.453°'E, Bj›rkestubbe., 1963.09.09, Ola Skifte OS 229/65 (TROM-F-33656 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : FINNMARK, LOPPA, Loppa. Coord.: 34W ED 14-17,02-09, lat./long.: 70.3593°'N, 21.4265°'E, p† bj›rkestamme, 1965.08.31, Ola Skifte 55/65 (TROM-F-33650 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : FINNMARK, LOPPA, Mev‘r. Coord.: 34W ED 16-17,03-06, lat./long.: 70.3503°'N, 21.453°'E, p† bj›rk, 1965.09.06, Ola Skifte 185/65 (TROM-F-33655 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : FINNMARK, NESSEBY, Nesseby, ca 3 km ovf.stranda, E-side Bergebylia. Coord.: 35W NT 7,8, lat./long.: 70.1606°'N, 28.9804°'E, 1964.07.19, N. Foged OS 3483 (TROM-F-33651 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : FINNMARK, NESSEBY, Varangerfjell, Bruvatn-Langvatn. Coord.: 35W NT 53,86, lat./long.: 70.1794°'N, 28.4138°'E, p† bj›rk, 1964.07.21, N. Foged (TROM-F-33654 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : FINNMARK, PORSANGER, Lakselv flere steder p† stubbe.. Coord.: 35W MT 2,7, lat./long.: 70.071°'N, 25.0282°'E, 1981.08.17, Alfred Granmo, Geir Mathiassen AG 284/81 <Note: (datert 17-22/08.81)> (TROM-F-33653 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : FINNMARK, PORSANGER, Lakselv, 3 km N Porsangermoen ved rv. 96. Coord.: 35W MT 23,58, lat./long.: 69.9227°'N, 25.003°'E, I furu-bjerkeskog p† stubbe., 1981.08.19, Alfred Granmo, Geir Mathiassen AG 283/81 (TROM-F-33652 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : FINNMARK, TANA, Basavzi . Coord.: 35W NU 59,13, lat./long.: 70.4182°'N, 28.5908°'E, P† bj›rkeved, delv. nedgravd, 1979.10.02, Kjell M. Hansen (TRH-F-21648 - edit: 2015-09-23)
 • Cfr. MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : HEDMARK, KONGSVINGER, Kongsvinger: Bolneset. Coord.: 33V UG 5917,7983, lat./long.: 60.2309°'N, 12.4571°'E, [Alt.: 350 m], Plantet lerkeskog p† 1800tallet. Underskog fjernet, 2005.08.27, Terje S. Nilsen, Hege Olsen, Eva Weme, Gunvor Bollingmo, Terhi Pousi - Det. Sigmund Sivertsen (O-F-67855 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : HEDMARK, LťTEN, Heimdal., [lat./long.: 60.8663°'N, 11.4256°'E], bl†b‘r og sm†bregnegranskog, 1973.07.16, Gro Gulden 695/73 (O-F-162448 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : HEDMARK, RINGSAKER, Stavsj›, Evenrud., [lat./long.: 60.9813°'N, 10.7895°'E], 1973.09.22, Berit Knatterud - Det. Anna-Elise Torkelsen (O-F-162453 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : HEDMARK, RINGSAKER, Hovinsholm g†rd p† Helg›ya. Coord.: 32V PN 09,33, lat./long.: 60.7206°'N, 11.0071°'E, P† l›vtrestubbe, 1976.09.26, Jens Stordal 18088 (O-F-14541 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : HEDMARK, RINGSAKER, Bergevika p† Helg›ya. Coord.: 32V PN 09,36, lat./long.: 60.7475°'N, 11.0088°'E, P† Alnus-stubbe, 1976.09.26, Jens Stordal 18071 (O-F-14526 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : HEDMARK, STANGE, Petlundhagan., [lat./long.: 60.6264°'N, 11.3455°'E], 1975.09.07, Anna-Elise Torkelsen 351/75 (O-F-162451 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : HEDMARK, STOR-ELVDAL, Imsroa., [lat./long.: 61.5800°'N, 10.7070°'E], storbregnegranskog, 1973.07.16, Gro Gulden 689/73 (O-F-162452 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : HEDMARK, TRYSIL, Ny jord's hytte ved Osensj›en., [lat./long.: 61.3629°'N, 12.2961°'E], P† morken stubbe, 1947.07.10, Jens Stordal 421 (O-F-162449 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : HEDMARK, TRYSIL, Lunde g†rd., [lat./long.: 61.3629°'N, 12.2961°'E], 1947.07.17, Jens Stordal 466 (O-F-162450 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : HEDMARK, ŹMOT, N‘r Źsta. Coord.: 32V PN 26,74, lat./long.: 61.0834°'N, 11.3453°'E, Picea-skog + Alnus, Betula, Sorbus. P† stubbe av, 1976.09.24, Jens Stordal 17995 (O-F-14480 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : HORDALAND, AUSTRHEIM, S. Bakk›y, [lat./long.: 60.8011°'N, 4.8739°'E], Eike- hasselskog, 1972.09.12, I. R›sberg, D.O. ťvstedal - Det. F.-E. Eckblad <Note: BAS det. F.-E. Eckblad> (BG-F-6617 - edit: 2014-04-23)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : HORDALAND, BERGEN, Fj›sangen, Langskogen., [lat./long.: 60.3703°'N, 5.41776°'E], P† r†tne grener, 1952.09.30, Raiti Hvoslef - Det. Jens Stordal (O-F-162504 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : HORDALAND, BERGEN, Gamlehaugen., [lat./long.: 60.3703°'N, 5.41776°'E], P† b›kstubbe, 1952.10.07, Raiti Hvoslef - Det. Jens Stordal (O-F-162503 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : HORDALAND, BERGEN, Fj›sanger. Coord.: 32V KM 97,96, lat./long.: 60.3528°'N, 5.3293°'E, 1958.10.26, R. Hvoslef - Det. Jens Stordal (O-F-19080 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : HORDALAND, BERGEN, Botanisk Hage, [lat./long.: 60.3703°'N, 5.41776°'E], P† d›d del av levende Crataegus, 1972.06.09, Finn-Egil Eckblad <Note: BAS> (BG-F-6612 - edit: 2014-04-23)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : HORDALAND, ETNE, Norheim ved Stordalsvatnet. Coord.: 32V LM 33,21, lat./long.: 59.6967°'N, 6.0415°'E, Morken bj›rkestubbe, 1952.09.25, Jens Stordal 7935 <Note: BAS (REG. 19073)> (BG-F-14871 - edit: 2016-01-19)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : HORDALAND, ETNE, Sk†nevik, Milje. Coord.: 32V LM 27,25, lat./long.: 59.7301°'N, 5.9317°'E, P† morken svartor, 1952.09.28, Jens Stordal 7981 <Note: BAS (REG. 19074)> (BG-F-14869 - edit: 2016-01-19)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : HORDALAND, ETNE, [Sk†nevik hd.], Milje. Coord.: 32V LM 27,25, lat./long.: 59.7301°'N, 5.9317°'E, Morken l›vvedstubbe, antakelig eik, 1952.09.29, Jens Stordal 8116 <Note: BAS (REG. 19075)> (BG-F-14867 - edit: 2016-01-19)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : HORDALAND, FUSA, Skj›rsand, [lat./long.: 60.1920°'N, 5.74177°'E], 1975.10.25, R. Nergaard <Note: BAs> (BG-F-6613 - edit: 2014-04-23)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : HORDALAND, GRANVIN, n‘r Eide st. Coord.: 32V LN 74,12, lat./long.: 60.5275°'N, 6.7133°'E, P† orestubbe, 1951.10.12, J. Stordal 7165 <Note: BAS> (BG-F-14876 - edit: 2016-01-19)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : HORDALAND, GRANVIN, Kvanndal, [lat./long.: 60.5441°'N, 6.66526°'E], P† l›vtr‘stubbe, 1977.08.20, Eirikur Jensson <Note: BAS> (BG-F-6618 - edit: 2014-04-23)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : HORDALAND, KVAM, Norheimsund, mellom Norheim og Solberg. Coord.: 32V LM 42,96, lat./long.: 60.3728°'N, 6.1436°'E, 1950.09.22, Jens Stordal 5497 <Note: BAS (REG. 19069)> (BG-F-14868 - edit: 2016-01-19)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : HORDALAND, KVAM, Fosse, [lat./long.: 60.3260°'N, 6.17715°'E], 1976.09.05, A. Holm Olsen <Note: BAS> (BG-F-6620 - edit: 2014-04-23)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : HORDALAND, KVAM, Norheimsund, [lat./long.: 60.3260°'N, 6.17715°'E], 1976.09.13, R. Hvoslef <Note: BAS> (BG-F-6615 - edit: 2014-04-23)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : HORDALAND, KVAM, Kvam: Under Gr›nhovden. Coord.: 32V LM 40434,95209, lat./long.: 60.3618°'N, 6.107°'E, Morken ved, granskog, 2016.09.08, Kjersti Oterhals, Źge Oterhals (O-F-260501 - edit: 2016-09-26)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : HORDALAND, KVINNHERAD, Rosendal, Sť for Baroniet, [lat./long.: 59.9497°'N, 6.01605°'E], Granskog, [udatert], A. Bertelsen <Note: BAS !G. Gulden> (BG-F-6616 - edit: 2014-04-23)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : HORDALAND, KVINNHERAD, Rosendal, Nes, [lat./long.: 59.9497°'N, 6.01605°'E], P† orestubbe, 1939.09.08, A. Karlsen - Det. J. Stordal <Note: BAS det. J. Stordal> (BG-F-14874 - edit: 2014-04-23)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : HORDALAND, LINDŹS, Seim, [lat./long.: 60.7020°'N, 5.3772°'E], P† stubbe, 1975.10.12, Alfred Granmo <Note: BAS> (BG-F-6619 - edit: 2014-04-23)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : HORDALAND, LINDŹS, Ved Westland hotell, [lat./long.: 60.7020°'N, 5.3772°'E], 1978.09.23, M.K. Stavdal <Note: BAS> (BG-F-6621 - edit: 2014-04-23)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : HORDALAND, OS, Bj†nes, [lat./long.: 60.2129°'N, 5.44478°'E], P† stubbe, 1941.09.14, K. F‘gri - Det. J. Stordal <Note: BAS det. J. Stordal> (BG-F-14873 - edit: 2014-04-23)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : HORDALAND, OS, Hattvik, [lat./long.: 60.2129°'N, 5.44478°'E], 1972.09.01, Finn-Egil Eckblad <Note: BAS> (BG-F-6611 - edit: 2014-04-23)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : HORDALAND, TYSNES, God›y, [lat./long.: 59.9828°'N, 5.53824°'E], P† levande Alnus, 1967.09.17, P.M. J›rgensen <Note: BAS Soppeks.> (BG-F-6614 - edit: 2014-04-23)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : HORDALAND, ULVIK, ovenfor Vambheim g†rd. Coord.: 32V LN 84,15, lat./long.: 60.5574°'N, 6.8936°'E, P† morken, mosegrodd stubbe i furuskog med or, 1950.09.18, Jens Stordal 5359 <Note: BAS> (BG-F-14878 - edit: 2016-01-19)
 • Cfr. MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : HORDALAND, ULVIK, ťvre Vambheim., [lat./long.: 60.6272°'N, 7.19296°'E], P† Juniperus communis, 1950.09.18, Jens Stordal 5315 (O-F-162502 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : HORDALAND, ULVIK, Ulvik: Finse, Nordnut, plot GG 4. Coord.: 32V MN 168,193, lat./long.: 60.6°'N, 7.4817°'E, [Alt.: 1300 m], Tall herb willow scrub, 1980.09.05, Gro Gulden 431/80 (O-F-302576 - edit: 2015-11-18)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : HORDALAND, ULVIK, Ulvik: Finse, S-side of Nordnut, plot no. GG 10. Coord.: 32V MN 168,193, lat./long.: 60.6°'N, 7.4817°'E, [Alt.: ca. 1400 m], Geranietum silvatici alpicolum facies Salicetosum, 1980.09.05, Gro Gulden 428/80 (O-F-302578 - edit: 2015-11-18)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : HORDALAND, ULVIK, Ulvik: Finse, S-side of Nordnut, plot no. GG 10. Coord.: 32V MN 168,193, lat./long.: 60.6°'N, 7.4817°'E, [Alt.: ca. 1400 m], Geranietum silvatici alpicolum facies Salicetosum, 1980.09.05, Gro Gulden 430/80 (O-F-302579 - edit: 2015-11-18)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : HORDALAND, ULVIK, Ulvik: Finse, S-side of Nordnut, plot no. GG 10. Coord.: 32V MN 168,193, lat./long.: 60.6°'N, 7.4817°'E, [Alt.: 1300 m], Geranietum silvatici alpicolum facies Salicetosum, 1980.09.05, Gro Gulden 429a/80 (O-F-302577 - edit: 2015-11-18)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : HORDALAND, ULVIK, Ulvik: Finse, Nordnut, plot GG 10. Coord.: 32V MN 168,193, lat./long.: 60.6°'N, 7.4817°'E, [Alt.: 1300 m], Tall herb willow scrub, Geranietum silvatici alpicolum facies Salicetosum, 1980.09.05, Gro Gulden 427/80 (O-F-302580 - edit: 2015-11-20)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : HORDALAND, VOSS, Ukjent, [lat./long.: 60.7069°'N, 6.41003°'E], 1947., Jens Stordal (O-F-162500 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : HORDALAND, VOSS, Bordalen, [lat./long.: 60.7069°'N, 6.41003°'E], 1947.09.27, Jens Stordal 798 (O-F-162508 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : HORDALAND, VOSS, Granvind: Skulestadmo., [lat./long.: 60.7069°'N, 6.41003°'E], 1947.10.04, Jens Stordal 1010 (O-F-162511 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : HORDALAND, VOSS, Ukjent., [lat./long.: 60.7069°'N, 6.41003°'E], P† hassel, 1947.10.07, Jens Stordal 887 (O-F-162507 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : HORDALAND, VOSS, Ved gymnaset, [lat./long.: 60.7069°'N, 6.41003°'E], 1947.10.10, Jens Stordal 900 (O-F-162505 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : HORDALAND, VOSS, Ringheim G†rd., [lat./long.: 60.7069°'N, 6.41003°'E], P† brisk, 1947.10.20, Jens Stordal 925 (O-F-162506 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : HORDALAND, VOSS, Ringheim G†rd, [lat./long.: 60.7069°'N, 6.41003°'E], 1947.10.20, Jens Stordal 936 (O-F-162510 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : HORDALAND, VOSS, Granvind: Nesheimg†rd., [lat./long.: 60.7069°'N, 6.41003°'E], 1947.10.28, Jens Stordal 972 (O-F-162509 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : HORDALAND, VOSS, Granvind: Bavallen, [lat./long.: 60.7069°'N, 6.41003°'E], 1948.06.25, Jens Stordal 1181 (O-F-162499 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : HORDALAND, VOSS, Vestsiden av Lundervatnet., [lat./long.: 60.7069°'N, 6.41003°'E], P† overgrodd rot eller stubbe, antagelig bj›rk, 1948.09.05, Jens Stordal 1534 (O-F-162512 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : HORDALAND, VOSS, Vossestrand, R›dno, ved sagbruk ved Svartholo. Coord.: 32V LN 63,39, lat./long.: 60.7661°'N, 6.4943°'E, P† stubbe av morken bj›rk, 1950.10.07, Jens Stordal 5678 <Note: BAS (REG. 19070)> (BG-F-14866 - edit: 2016-01-19)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : HORDALAND, VOSS, Vossestrand, M›rkdalen, M›rkve. Coord.: 32V LN 62,47, lat./long.: 60.8375°'N, 6.4703°'E, 1951.07.25, Jens Stordal 6010 <Note: BAS> (BG-F-14877 - edit: 2016-01-19)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : HORDALAND, VOSS, Vossestrand, M›rkdalen, M›rkve. Coord.: 32V LN 62,47, lat./long.: 60.8375°'N, 6.4703°'E, Morken, overgrodd bj›rkestubbe, 1951.07.26, Jens Stordal 6011 <Note: BAS> (BG-F-14875 - edit: 2016-01-19)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : HORDALAND, VOSS, Vossestrand, M›rkdalen, langs st›lsvegen Bygd - Bygdast›l 3 km fra Bygd. Coord.: 32V LN 62,48, lat./long.: 60.8465°'N, 6.4696°'E, P† helt morken l›vvedstubbe, antagelig Alnus, 1951.07.28, Jens Stordal 6027 <Note: BAS (REG. 19071)> (BG-F-14872 - edit: 2016-01-19)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : HORDALAND, VOSS, Mj›lfjell hotell., [lat./long.: 60.7069°'N, 6.41003°'E], P† morken bj›rkepinne, 1951.09.23, Jens Stordal 6928 (O-F-162501 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : MťRE OG ROMSDAL, , S›ndm›re, 1885.06.30, K†re O. Bj›rlykke - Det. Ivar J›rstad (O-F-162520 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : MťRE OG ROMSDAL, AURE, Brattset p† Ertv†gs›ya . Coord.: 32V MR 768,046, lat./long.: 63.1703°'N, 8.5403°'E, [Alt.: ca. 30 m], I rik hassel-oreskog. Leire i grunnen med mange kildefremspring. Brattlendt, s›rvendt terreng - boreonemoralt. (Moen), 2001.09.02, Finn Oldervik, Geir Gaarder 45 - Det. Sigmund Sivertsen 2002 (TRH-F-9968 - edit: 2016-01-07)
 • Cfr. MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : MťRE OG ROMSDAL, MOLDE, Skaret p† Moldeheia, [lat./long.: 62.7416°'N, 7.3964°'E], 1974.08.03, Anna-Elise Torkelsen 721/74 - Det. R. A. Maas Geesteranus 1985 (O-F-162513 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : MťRE OG ROMSDAL, NESSET, Eikesdal,, [lat./long.: 62.5957°'N, 8.18234°'E], i †pen lauvskog (gr†or) ved stubbe, 1981.07.19, John Arne Vangs‘ter - Det. Klaus H›iland (O-F-162518 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : MťRE OG ROMSDAL, NESSET, Eikesdal., [lat./long.: 62.5957°'N, 8.18234°'E], p† gammel stubbe, 1982.09.23, John Arne Vaags‘ter - Det. Kolbj›rn Mohn Jenssen (O-F-162517 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : MťRE OG ROMSDAL, SUNNDAL, ťksendal, 3 km Sf. kirken., [lat./long.: 62.6576°'N, 8.70421°'E], 1974.08.02, Anna-Elise Torkelsen 670/74 (O-F-162519 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : MťRE OG ROMSDAL, SUNNDAL, Nedstigningen fra Giklingdalen til Fale. Coord.: 32V MQ 92,44-45, lat./long.: 62.6341°'N, 8.8538°'E, Betula-skog, ogs† Alnus o.l., 1977.07.29, Jens Stordal 18414 (O-F-14879 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : MťRE OG ROMSDAL, ŹLESUND, Mellom Blindem og Vegsund. Coord.: 32V LQ 64,26, lat./long.: 62.4434°'N, 6.3744°'E, 1953.09.21, O. Skifte, Jens Stordal 9042 - Det. Jens Stordal (O-F-17990 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : MťRE OG ROMSDAL, ŹLESUND, Blindheim-Vegsund., [lat./long.: 62.4625°'N, 6.30454°'E], P† eikestubbe, 1953.09.21, Jens Stordal, O. Skifte 9042 (O-F-162521 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : NORD-TRťNDELAG, GRONG, Sandd›ldalen, litt vest for Finnkrufossen., [lat./long.: 64.5367°'N, 12.5772°'E], Fuktig granskog., 1983.09.17, Robert Daun - Det. Sigmund Sivertsen 1983 (TRH-F-10829 - edit: 2013-01-31)
 • Cfr. MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : NORD-TRťNDELAG, HťYLANDET, Bj›ranes. Coord.: 33W UN 76,01, lat./long.: 64.9131°'N, 12.3891°'E, Skog med Picea og Alnus, 1968.09.28, Jens Stordal 12880 (O-F-10227 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : NORD-TRťNDELAG, HťYLANDET, Storgr›nningen NW-side . Coord.: 33V UM 632,726, lat./long.: 64.6494°'N, 12.1369°'E, [Alt.: 165-175 m], Eu-Piceetum myrtillosum, 1987.09.14, Bente S. Foss <Note: Rute 9> (TRH-F-20722 - edit: 2015-12-08)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : NORD-TRťNDELAG, HťYLANDET, Storgr›nningen NW-side . Coord.: 33V UM 632,726, lat./long.: 64.6494°'N, 12.1369°'E, [Alt.: 165-175 m], Eu-Piceetum myrtillosum, 1987.09.24, Bente S. Foss <Note: Rute 7> (TRH-F-20708 - edit: 2015-12-08)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : NORD-TRťNDELAG, HťYLANDET, H›ylandet: Storgr›nningen, Tyllurda, NW-slope. Coord.: 33W UM 64,72, lat./long.: 64.6486°'N, 12.1632°'E, [Alt.: 170 m], Fern-rich Vacc. myrt. spruce forest (submesic), 1988.09.14, Katriina Bendiksen, Egil Bendiksen KB-EB 795/88 (O-F-169351 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : NORD-TRťNDELAG, LEKA, Mellom Kvernvika og Fr›vik. Coord.: 32W PT 24,19, lat./long.: 65.0741°'N, 11.6479°'E, Plantet Picea-skog, ca. 20 †r gammel, 1969.09.27, Jens Stordal 13135 (O-F-10527 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : NORD-TRťNDELAG, LEVANGER, Forra nedenfor Leirfallvollen. Coord.: 32V PR 3,5, lat./long.: 63.5956°'N, 11.7213°'E, 1973.08.10, Ź. Erlandsen, S. Sivertsen (TRH-F-3325 - edit: 2010-12-14)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : NORD-TRťNDELAG, NAMDALSEID, Furudalshytta ved Lille Bl†vatnet. Coord.: 32W NS 99,25, lat./long.: 64.2396°'N, 11.052°'E, Picea-skog med noe Betula. ť for elva, 1971.08.12, Jens Stordal 13990 (O-F-11192 - edit: 2015-08-12)
 • Cfr. MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : NORD-TRťNDELAG, NAMDALSEID, Almlia . Coord.: 32V PS 052,138, lat./long.: 64.135°'N, 11.1626°'E, [Alt.: ca. 220 m], P† stamme av gr†or, 2000.09.20, H†kon Holien (TRH-F-23114 - edit: 2015-09-22)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : NORD-TRťNDELAG, NAMDALSEID, Hallaberget N. Coord.: 32W PS 09922,21835, lat./long.: 64.2052°'N, 11.2643°'E, [Alt.: ca. 180 m], P† r†tten bj›rkestubbe i granplantefelt, 2015.10.04, H†kon Holien 139/15 (TRH-F-16340 - edit: 2015-10-05)
 • Cfr. MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : NORD-TRťNDELAG, NAMSSKOGAN, Breifossmoen n‘r Brekkvasselv. Coord.: 33W VM 04,91, lat./long.: 64.8326°'N, 12.9873°'E, 1968.09.15, Jens Stordal 12738 (O-F-10140 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : NORD-TRťNDELAG, NAMSSKOGAN, Storbj›rhusdal. Coord.: 64.96719°N 13.01389°E, lat./long.: 64.9672°'N, 13.0139°'E, [Alt.: ca. 230 m], P† gr†orstubbe i rik granskog, 2016.09.06, H†kon Holien 118/16 (TRH-F-16622 - edit: 2016-10-22)
 • Cfr. MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : NORD-TRťNDELAG, STEINKJER, Steinkjer. Byahalla.. Coord.: 32W PS 2,0, lat./long.: 64.0475°'N, 11.5603°'E, In Ulmeto., 1977.09.16, Sigmund Sivertsen (TRH-F-11169 - edit: 2014-08-22)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : NORD-TRťNDELAG, STEINKJER, Bardalshalla, langs stien til Storvarden. Coord.: 32W PS 17146,04773, lat./long.: 64.0498°'N, 11.3997°'E, [Alt.: ca. 150 m], P† stubbe av gr†or i grandominert skog, 2015.06.13, H†kon Holien 27/15 (TRH-F-16233 - edit: 2015-09-16)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : NORD-TRťNDELAG, STJťRDAL, Kvithamar, [lat./long.: 63.4563°'N, 11.2006°'E], 1953.10.24, Eli Roll Hansen (TRH-F-3323 - edit: 2010-12-14)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : NORD-TRťNDELAG, VERDAL, Fjellmannmyra-Vargdalsfloa naturreservat. Coord.: 33V UL 5364, 6590, lat./long.: 63.6904°'N, 12.0397°'E, [Alt.: 460 m], P† h›gstubbe av gr†or ved en liten bekk, 2012.07.04, H†kon Holien 14/12 (TRH-F-15347 - edit: 2016-01-14)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : NORDLAND, BODť, Jevnsvolldalen, [lat./long.: 67.3289°'N, 14.2955°'E], 1968.08.03, H. Anderssen 604? - Det. Hans B›hler 1970 (O-F-162515 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : NORDLAND, BODť, E for Junkerfjell. Coord.: 33W VQ 7,6, lat./long.: 67.2988°'N, 14.4195°'E, 1970.09.16, Harald Anderssen (TROM-F-33707 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : NORDLAND, BODť, E for Junkerfjell. Coord.: 33W VQ 7,6, lat./long.: 67.2988°'N, 14.4195°'E, 1970.10.03, Harald Anderssen (TROM-F-33706 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : NORDLAND, FAUSKE, Tortenli, under L›vgavlen. Coord.: 33W WQ 15-16,63-64, lat./long.: 67.2922°'N, 15.3714°'E, p† lauvved, 1966.08.22, Ola Skifte 30/66 (TROM-F-33708 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : NORDLAND, FAUSKE, Tortenli, under L›vgavlen. Coord.: 33W WQ 15-16,63-64, lat./long.: 67.2922°'N, 15.3714°'E, bj›rkeskog, p† lauvved, kalkgrunn, 1966.08.22, Ola Skifte 29/66 (TROM-F-33709 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : NORDLAND, GRANE, Fjellryggen, Trolltj›nna s›r.. Coord.: 33W 0420881,7244659, lat./long.: 65.3153°'N, 13.302°'E, [Alt.: 315 m], Grunt kalkfjell, lysning, n‘r marisko (15 m)., 2007.09.08, Jostein Lor†s - Det. Geir Mathiassen 2007 (TROM-F-16196 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : NORDLAND, GRANE, Grane: Holmvassdalen. Coord.: 33W VN 1813,3777, lat./long.: 65.2529°'N, 13.2472°'E, Kalk†re i gammel blandingsskog. P† tre-l†g, ubestemt, 2008.09.05, Jostein Lor†s - Det. Even W. Hanssen 2008 (O-F-287214 - edit: 2016-08-24)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : NORDLAND, HADSEL, Melbu. Coord.: 33W VR 948,999, lat./long.: 68.5102°'N, 14.874°'E, like ovenf. beplantningsfelt av gran, 1982.09.05, Ola Skifte 206/82 (TROM-F-9103 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : NORDLAND, HADSEL, Hadsel›ya, Bj›rkeli, ovenf.Angstad, [Ongstad]. Coord.: 33W VS 89,00, lat./long.: 68.5167°'N, 14.7431°'E, [Alt.: ca. 100 m], enkeltst†ende ekspl. p† mark, 1985.09.11, Ola Skifte 272/85 (TROM-F-8791 - edit: 2014-03-27)
 • Cfr. MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : NORDLAND, HADSEL, Hadsel›ya, Bj›rkeli, ovenf.Angstad, [Ongstad]. Coord.: 33W VS 89,00, lat./long.: 68.5167°'N, 14.7431°'E, [Alt.: 80 m], p† d›d ved i bj›rkeskog, 1985.09.11, Ola Skifte 274/85 (TROM-F-8793 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : NORDLAND, HADSEL, Hadsel›ya, Melbu. Coord.: 33W VR 91,99, lat./long.: 68.5078°'N, 14.7921°'E, [Alt.: ca. 150 m], i bj›rkerester, 1986.09.24, Astha Skifte 239/86 (TROM-F-13303 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : NORDLAND, HAMARťY, Strindvatnet, like W for Strindneset. Coord.: 33W WR 38,27, lat./long.: 67.8596°'N, 15.9154°'E, p† barved, 1976.09.14, Ola Skifte (TROM-F-33710 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : NORDLAND, NARVIK, Skjomen, Slettjord - Forsheim. Coord.: 33W WR 95,76, lat./long.: 68.2856°'N, 17.3134°'E, p† lauvved, 1966.09.01, Ola Skifte OS 248/66 (TROM-F-33711 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : NORDLAND, NARVIK, Skjomen, Slettjord, mell.g†rden og plantefelt. Coord.: 33W WR 95,76, lat./long.: 68.2856°'N, 17.3134°'E, [Alt.: ca. 100 m], p† stubber av bj›rk, 1973.10.01, Ola Skifte OS 127/73 (TROM-F-12171 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : NORDLAND, NARVIK, Skjomen, Forsheim - Kjerringnes.. Coord.: 33W WR 95-96,76, lat./long.: 68.2854°'N, 17.3255°'E, 1974.08.12, Alfred Granmo AG 331/74 (TROM-F-30358 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : NORDLAND, NARVIK, Skjomen, Forsheim (Fors† ?). Coord.: 33W WR 9,7, lat./long.: 68.2723°'N, 17.3°'E, [Alt.: ca. 200 m], p† l›vved, 1979.09.10, Ola Skifte OS 126/79 (TROM-F-13280 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : NORDLAND, NARVIK, Skjomen, Slettjord. Coord.: 33W WR 95,76, lat./long.: 68.2856°'N, 17.3134°'E, 1979.09.13, Ola Skifte OS 162/79 (TROM-F-30106 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : NORDLAND, RANA, Hammernes, [lat./long.: 66.4390°'N, 14.3492°'E], 1976.09.08, Gro Gulden 5676 <Note: 4 - sporet (GG).> (O-F-162514 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : NORDLAND, SALTDAL, Rognan, H›jarfallmo. Coord.: 33W WQ 15,40, lat./long.: 67.0814°'N, 15.3567°'E, 1980.09.03, Alfred Granmo, Sigbj›rn Dunfjeld (TROM-F-33712 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : NORDLAND, SALTDAL, tur til Solv†gvannet,ca 75 m ovenf.g†rden. Coord.: 33W WQ 22,12, lat./long.: 66.8298°'N, 15.5125°'E, p† bj›rk i furuskog, 1982.08.15, Ola Skifte, Alfred Granmo, Geir Mathiassen, S. Dunfjeld (TROM-F-8185 - edit: 2014-03-27)
 • Cfr. MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : NORDLAND, SALTDAL, Saltdal: Junkerdalsura. Coord.: 33W WQ 181-219,108-122, lat./long.: 66.8215°'N, 15.4565°'E, [Alt.: ca. 150-200 m], Middle boreal, eutrophic birch forest; on deciduous wood, 1988.08.27, Egil Bendiksen, Katriina Bendiksen EB-KB 474/88 <Note: Spores too small (EB).> (O-F-370476 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : NORDLAND, STEIGEN, S-vendt li ovenfor Lofthus. Coord.: 33W WR 31,22, lat./long.: 67.8156°'N, 15.7476°'E, 1961.08.09, Ola Skifte (TROM-F-33713 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : NORDLAND, TYSFJORD, Kj›psvik. N-helling S f. Hesteneselva. Innplanta NE-helling av hd. 269 moh.. Coord.: 33W WR 56,55, lat./long.: 68.1078°'N, 16.3579°'E, P† lauvtrestubbe, fuktig. Granplantefelt., 1967.09.18, Ola Skifte 624/1967 (TROM-F-20025 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : OPPLAND, DOVRE, Mellom H†g† og Nyhus, langs l†gen. Coord.: 32V NP 08,78, lat./long.: 62.0372°'N, 9.1625°'E, P† stubbe av Alnus, 1978.09.23, Jens Stordal 19617 (O-F-6105 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : OPPLAND, GJťVIK, Hellerud i Biri, like ved Mj›sa. Coord.: 32V NN 80,64, lat./long.: 61.0057°'N, 10.4887°'E, 1974.10.16, Jens Stordal 16209a (O-F-13016 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : OPPLAND, GJťVIK, Hellerud i Biri, like ved mj›sa., [lat./long.: 60.8720°'N, 10.4544°'E], P† morken l›vtrestubbe, 1974.10.16, Jens Stordal 16209a (O-F-162455 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : OPPLAND, GJťVIK, Opp for Hunn kirke. Coord.: 32V NN 90,42, lat./long.: 60.8061°'N, 10.6632°'E, 1977.07.06, Jens Stordal 18315 (O-F-14730 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : OPPLAND, JEVNAKER, Jevnaker: Grasdalskollen nord f. Katnosa, [lat./long.: 60.2864°'N, 10.3865°'E], On dead Picea, 1999.09.30, Leif Ryvarden 42209 - Det. Gro Gulden 2004 (O-F-177811 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : OPPLAND, LILLEHAMMER, B›rkje i F†berg. Coord.: 32V NN 76,76, lat./long.: 61.1142°'N, 10.4195°'E, 1973.09.30, Jens Stordal 15256 (O-F-19568 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : OPPLAND, LILLEHAMMER, B›rkje i F†berg.. Coord.: 32V NN 76,76, lat./long.: 61.1142°'N, 10.4195°'E, P† bj›rkestubbe?, 1973.09.30, Jens Stordal 15244 (O-F-162458 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : OPPLAND, LUNNER, Oppdalen, [lat./long.: 60.2355°'N, 10.6731°'E], 1973.09.23, Anna-Elise Torkelsen 129/73 (O-F-162456 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : OPPLAND, LUNNER, S Oppdalen S of Storhaugen (study area of forest succession),. Coord.: 32V NM 935,855, lat./long.: 60.2943°'N, 10.6923°'E, low herb spruce forest (submesic-rich) old forest, 1978.07.17, Egil Bendiksen (O-F-162454 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : OPPLAND, LUNNER, S Oppdalen S of Storhaugen (study area of forest succession),. Coord.: 32V NM 932,854, lat./long.: 60.2935°'N, 10.6868°'E, low herb spruce forest (submesic-rich) on dead, deciduous wood forest clearing, 1978.08.19, Egil Bendiksen (O-F-162460 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : OPPLAND, LUNNER, Lunner: S. Oppdalen, M›rkomdalen. Coord.: 32V NM 935,850, lat./long.: 60.2913°'N, 10.6922°'E, [Alt.: 460 m], Southern/middle boreal, Alnus incana forest along brook; on wood of deciduous tree, 2005.10.16, Egil Bendiksen EB 410/05 (O-F-167602 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : OPPLAND, RINGEBU, Nybakken, ca. 300 m S for F†vang kirke. Coord.: 32V NP 65,10, lat./long.: 61.4214°'N, 10.2273°'E, Alnus-kratt + Picea og Betula. P† bj›rkestubbe, 1975.09.25, Jens Stordal 17178 (O-F-13656 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : OPPLAND, SKJŹK, Otta: Randsverk., [lat./long.: 61.9407°'N, 7.98071°'E], 1969.09.04, Leif Ryvarden - Det. Gro Gulden (O-F-162457 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : OPPLAND, ťSTRE TOTEN, Steinsli, mellom veien og Mj›sa. Coord.: 32V NN 94,37, lat./long.: 60.7603°'N, 10.7342°'E, P† l›vtrestubbe, 1977.06.30, Jens Stordal 18298 (O-F-19577 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : OPPLAND, ťYER, Langerud p† vestsiden av L†gen. Coord.: 32V NN 73,94, lat./long.: 61.2763°'N, 10.3709°'E, 1975.09.28, Jens Stordal 17300 (O-F-13774 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : OSLO, OSLO, Maridalen.. Coord.: 32V NM 988-997,534-543, [lat./long.: 60.0103°'N, 10.781°'E], 1882.10.01, Axel Blytt (O-F-162442 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : OSLO, OSLO, Ulv›en.. Coord.: 32V NM 986-996,377-387, [lat./long.: 59.8699°'N, 10.7708°'E], 1887.09.10, K†re O. Bj›rlykke (O-F-162441 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : OSLO, OSLO, Bogstad g†rd, i parken,. Coord.: 32V NM 90,49, lat./long.: 59.9715°'N, 10.6211°'E, p† eikestubbe, 1953.06.07, Jens Stordal 8437 (O-F-19077 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : OSLO, OSLO, H›ybr†ten.. Coord.: 32V PM 063-072,463-472, [lat./long.: 59.9447°'N, 10.9117°'E], blandet granskog p† stubbe, 1963.08.08, Inger Egeland, Gro Gulden (O-F-162445 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : OSLO, OSLO, Gaustadskogen. Coord.: 32V NM 952-964,462-480, [lat./long.: 59.9506°'N, 10.716°'E], 1964.09.19, Finn-Egil Eckblad, Gro Gulden (O-F-162446 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : OSLO, OSLO, T›yenhagen.. Coord.: 32V NM 987-991,433-438, [lat./long.: 59.918°'N, 10.7698°'E], 1973.09.25, ťyvind Tveitstul, Reidar Elven, Berit Knatterud, Klaus H›iland, Anna-Elise Torkelsen (O-F-162425 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : OSLO, OSLO, Nordre Gravlund.. Coord.: 32V NM 943-980,444-462, [lat./long.: 59.9343°'N, 10.7214°'E], ved foten av Tilia cordata, 1977., Sissel Traavik 412 (O-F-162443 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : OSLO, OSLO, Nordre Gravlund.. Coord.: 32V NM 943-980,444-462, [lat./long.: 59.9343°'N, 10.7214°'E], i knipper p† Fagus sylvatica, 1977.10.01, Sissel Traavik 259 (O-F-162439 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : OSLO, OSLO, Vestre Gravlund.. Coord.: 32V NM 943-952,444-453, [lat./long.: 59.9306°'N, 10.6962°'E], p† barken av Betula verrucosa, 1980.10.14, Sissel Traavik 1231 (O-F-162444 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : OSLO, OSLO, Nordre Gravlund,. Coord.: 32V NM 943-980,444-462, [lat./long.: 59.9343°'N, 10.7214°'E], oppover stammer til Fagus sylvatica, 1980.10.18, Sissel Traavik 1297 (O-F-162440 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : OSLO, OSLO, Oslo 3: Tuengen allŠ 26., [lat./long.: 59.9725°'N, 10.7223°'E], Vokste p† gammel oppsaget bj›rkestamme ved lindehekk, innunder epletre, 1983.11.01, Per St›rmer (O-F-162438 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : OSLO, OSLO, Oslo: Godlia, D›lerud. Coord.: 59.83558°N 10.88264°E, lat./long.: 59.8356°'N, 10.8826°'E, Beitemark, 2014.09.12, Hans Myhre, Ulla-Britt B›e, Anders K. Wollan, Anne Marie Hareide, Maia Varden‘r - Det. Tor Erik Brandrud 2014 (O-F-75628 - edit: 2014-12-17)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : ROGALAND, RENNESťY, Vikev†g., [lat./long.: 59.1067°'N, 5.67965°'E], P† hassel, 1953.08.14, Jens Stordal 8814 <Note: Vanlig.> (O-F-162494 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : ROGALAND, SANDNES, I H›gsfjord skolen., [lat./long.: 58.8822°'N, 5.85054°'E], Kalvaskogen, 1966.08.15, Per Magnus J›rgensen 108 - Det. Gro Gulden (O-F-162493 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : ROGALAND, TYSV’R, Nedstrand, Leiranger. Coord.: 32V LL 13-14,81, lat./long.: 59.3298°'N, 5.7305°'E, 1972.09.07, S. Bakkevig <Note: BAS> (BG-F-6610 - edit: 2016-01-19)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : ROGALAND, VINDAFJORD, Eido - Klungland. Coord.: 32V LM 20,11, lat./long.: 59.6016°'N, 5.8194°'E, Bj›rkestubbe, 1952.08.13, Jens Stordal 7716 <Note: BAS (REG. 19072)> (BG-F-14870 - edit: 2016-01-19)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : SOGN OG FJORDANE, ASKVOLL, Askvoll, [lat./long.: 61.3826°'N, 4.95311°'E], Under Corylus, 1972.08.30, Finn-Egil Eckblad - Det. E. Bendiksen <Note: BAS det. E. Bendiksen 9.11.1982> (BG-F-6623 - edit: 2014-04-23)
 • Cfr. MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : SOGN OG FJORDANE, AURLAND, Aurlandsdalen. Coord.: 32V MN 20-22,42-44, lat./long.: 60.8177°'N, 7.5569°'E, Betula-skog, 1976.07.28, Jens Stordal 17567 (O-F-14021 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : SOGN OG FJORDANE, AURLAND, Fl†m, [lat./long.: 60.8669°'N, 7.23398°'E], 1977.10.17, R. Hvoslef, K. <Note: BAS> (BG-F-6622 - edit: 2014-04-23)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : SOGN OG FJORDANE, GLOPPEN, Hyen, Dalelia mellom Storevatnet og Dalevatnet, [lat./long.: 61.7397°'N, 6.18986°'E], P† gr†or-stubbe, 1976.09.13, A. Granmo, O. Aas <Note: BAS> (BG-F-6625 - edit: 2014-04-23)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : SOGN OG FJORDANE, HYLLESTAD, Leirvik, Kvernhuslia, [lat./long.: 61.1647°'N, 5.20639°'E], P† d›d gr†orstubbe, 1975.08.24, Olav Aas <Note: BAS> (BG-F-6624 - edit: 2014-04-23)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : SťR-TRťNDELAG, OPPDAL, Opdal h., Opdal st. , [lat./long.: 62.5367°'N, 9.51846°'E], P† bj›rkestubbe, 1951.08.14, J. Stordal 6220 (TRH-F-3324 - edit: 2015-09-09)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : SťR-TRťNDELAG, OPPDAL, Oppdal: Kongsvold. Coord.: 32V NQ 313-318,082-088, lat./long.: 62.3057°'N, 9.6094°'E, On rotten stem of birch, in eutrophic, upper boreal birch forest, 1982.07.26, Gro Gulden 18/82 (O-F-304005 - edit: 2016-08-03)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : SťR-TRťNDELAG, OPPDAL, Oppdal: Trollheimen, N-side of Gjevilvatn. Coord.: 32V NQ 205-219,520-530, lat./long.: 62.7013°'N, 9.4153°'E, On Alnus incana, 1982.07.28, Gro Gulden 74/82 (O-F-304043 - edit: 2016-08-03)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : SťR-TRťNDELAG, TRONDHEIM, Bymarken, nedenfor Baklidammen, [lat./long.: 63.4057°'N, 10.3558°'E], 1933.08.24, H›eg - Det. J. Stordal (TRH-F-3322 - edit: 2015-03-25)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : SťR-TRťNDELAG, TRONDHEIM, Ringv†l s›r for Loglo . Coord.: 32V NR 61,25, [lat./long.: 63.3514°'N, 10.2289°'E], P† morken l›vvedsstubbe, 1951.08.30, B. Eriksson, J. Eriksson, J. Stordal 6575 <Note: Kartlegging av storsopper i Norge. Reg: 17530> (TRH-F-935 - edit: 2015-12-06)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : SťR-TRťNDELAG, TRONDHEIM, I oreskog S. for Kringlemyr . Coord.: 32V NR 59,26, [lat./long.: 63.3607°'N, 10.1894°'E], P† Alnus incana, 1951.08.30, B. Eriksson, J. Eriksson, Stordal 6594 <Note: Kartlegging av storsopper i Norge. Reg: 17531> (TRH-F-937 - edit: 2015-11-14)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : SťR-TRťNDELAG, TRONDHEIM, Byneset, [lat./long.: 63.4057°'N, 10.3558°'E], 1966.09.05, Sigmund Sivertsen scr. (TRH-F-8126 - edit: 2010-12-14)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : SťR-TRťNDELAG, TRONDHEIM, Trolla: nederst i L›kkabakken. Coord.: 32V NR 649,362, lat./long.: 63.4488°'N, 10.3024°'E, [Alt.: 130 m], 2006.11.28, Sigmund Sivertsen (TRH-F-24384 - edit: 2010-12-14)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : TELEMARK, DRANGEDAL, Skultrevanns†sen,. Coord.: 32V NL 144-156,480-493, [lat./long.: 59.0774°'N, 9.2625°'E], 1977.08.30, Anna-Elise Torkelsen 351/77 (O-F-162467 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : TELEMARK, PORSGRUNN, Eidanger kirke,, [lat./long.: 59.1012°'N, 9.74684°'E], on Quercus, 1969.10.05, Leif Ryvarden - Det. Gro Gulden (O-F-162466 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : TROMS, BALSFJORD, mellom Takvatn og Strupfjellet. Coord.: 34W DB 2,7, lat./long.: 69.1747°'N, 19.1095°'E, i bj›rkeskog, 1967.10.15, E. Str›m, O. Stellander (TROM-F-33666 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : TROMS, BALSFJORD, like N for Myrli,like ovf. vegen. Coord.: 34W DC 21,10, lat./long.: 69.4901°'N, 18.9922°'E, gammel olderskog, p† lauvved, 1990.07.20, Ola Skifte (TROM-F-33665 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : TROMS, BARDU, Nordhus. Coord.: 34W CB 99,37, lat./long.: 68.8305°'N, 18.5057°'E, bj›rkestubbe, bregneli, 1977.07.23, Ola Skifte 9/77 (TROM-F-33675 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : TROMS, BARDU, Nordhus. Coord.: 34W CB 99,37, lat./long.: 68.8305°'N, 18.5057°'E, p† bj›rkestubbe, 1977.07.23, Ola Skifte 10/77 (TROM-F-33658 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : TROMS, GRATANGEN, Ytre Skifte. Coord.: 33W XS 00-01,25-26, lat./long.: 68.7273°'N, 17.4951°'E, blandingsskog, [udatert], u.s., (TROM-F-33677 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : TROMS, GRATANGEN, Źrsteinlia, Stor-Reita. Coord.: 33W XS 0,2, lat./long.: 68.7168°'N, 17.5927°'E, p† l›vved, 1966.07.28, Ola Skifte (TROM-F-10018 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : TROMS, KARLSťY, D†fjord. Coord.: 34W DC 3,7, lat./long.: 70.0737°'N, 19.2909°'E, i lagurtbj›rkeskog, 1981.09.18, Harald Mehus (TROM-F-33674 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : TROMS, KŹFJORD, K†fjorddalen, Holmen, [lat./long.: 69.4953°'N, 20.8148°'E], P† olderstubbe n‘r elva, sterkt rotsl†ende, 1961.08.27, Sigmund Sivertsen 211 <Note: BAS> (BG-F-6626 - edit: 2014-04-23)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : TROMS, KŹFJORD, K†fjorddalen, Hanskielva. Coord.: 34W DC 98-99,04-05, lat./long.: 69.4541°'N, 20.9745°'E, i olderskog, p† stubbe, 1962.09.19, Sigmund Sivertsen 596 (TROM-F-33676 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : TROMS, KŹFJORD, Nordmannvik. Coord.: 34W DC 80,29, lat./long.: 69.6731°'N, 20.497°'E, p† l›vved i kratt, 1968.07.30, Ola Skifte, Gro Gulden OS 13/68 (TROM-F-33682 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : TROMS, KŹFJORD, Olderdalen. Coord.: 34W DC 8,2, lat./long.: 69.633°'N, 20.6138°'E, olderskog, 1976.07.21, Ola Skifte, Dag-Olav ťvstedal (TROM-F-33681 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : TROMS, KŹFJORD, Olderdalen. Coord.: 34W DC 8,2, lat./long.: 69.633°'N, 20.6138°'E, olderskog, 1976.07.21, Ola Skifte, Dag-Olav ťvstedal (TROM-F-33680 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : TROMS, KŹFJORD, Olderdalen. Coord.: 34W DC 8,2, lat./long.: 69.633°'N, 20.6138°'E, frodig olderli, 1976.07.21, Ola Skifte, Dag-Olav ťvstedal (TROM-F-33679 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : TROMS, KŹFJORD, K†fjorddalen. Coord.: 34W DC 98-99,01-02, lat./long.: 69.4254°'N, 20.9745°'E, [Alt.: 110-220 m], mixed birch-alder-willow forest, 1992.08.18, Poul Printz (TROM-F-218 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : TROMS, KŹFJORD, K†fjorddalen. Coord.: 34W DC 98,03, lat./long.: 69.4388°'N, 20.9617°'E, [Alt.: 110-220 m], Oterholmen, alnetum, 1992.08.18, Sigmund Sivertsen (TROM-F-212 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : TROMS, LENVIK, Leiknesg†rden. Coord.: 34W CB 81-82,91-92, lat./long.: 69.3117°'N, 18.0061°'E, p† bj›rkestubbe, 1954.09.09, Ola Skifte, Jens Stordal OS 1056 (TROM-F-33668 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : TROMS, LYNGEN, ťvre Karnes , [lat./long.: 69.7222°'N, 20.0930°'E], Plantefelt, 1954.10, Sigmund Sivertsen (TRH-F-8326 - edit: 2015-12-27)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : TROMS, LYNGEN, ťvre Karnes, Bakkela. Coord.: 34W DC 68-69,15-16, lat./long.: 69.551°'N, 20.2049°'E, plantefelt p† gammel bj›rkestubbe, 1958.09.06, Sigmund Sivertsen (TROM-F-33683 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : TROMS, LYNGEN, Kvalvik- ťverg†rd, [lat./long.: 69.7222°'N, 20.0930°'E], Olderskog ved Kvalvikelva, p† stubbe (Alnus), 1962.07.24, Sigmund Sivertsen 354 <Note: BAS> (BG-F-6627 - edit: 2014-04-23)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : TROMS, LYNGEN, Kvalvik-ťverg†rd, ved elva. Coord.: 34W DC 65-67,11-13, lat./long.: 69.5193°'N, 20.1421°'E, olderskog, p† stubbe, 1962.07.24, Sigmund Sivertsen 353 (TROM-F-33686 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : TROMS, LYNGEN, Kvalvik-ťverg†rd, ved elva. Coord.: 34W DC 65-67,11-13, lat./long.: 69.5193°'N, 20.1421°'E, olderskog, p† stubbe, 1962.07.24, Sigmund Sivertsen 347 (TROM-F-33685 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : TROMS, LYNGEN, Kvalvikdalen, N-siden. Coord.: 34W DC 65-67,11-13, lat./long.: 69.5193°'N, 20.1421°'E, [Alt.: 100-200 m], olderskog, p† grener, 1962.08.05, Sigmund Sivertsen 412 (TROM-F-33687 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : TROMS, LYNGEN, under Pollfjellet, p† riksvegen. Coord.: 34W DC 6,0, lat./long.: 69.4518°'N, 20.1065°'E, p† olderstubbe, 1962.09.15, Sigmund Sivertsen 576 (TROM-F-33684 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : TROMS, LYNGEN, Lyngseidet, Gi‘verbukta. Coord.: 34W DC 68-70,18-19, lat./long.: 69.5779°'N, 20.2168°'E, p† olderstubbe,i knipper, 1963.10.05, Sigmund Sivertsen 840 (TROM-F-33876 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : TROMS, LYNGEN, Lyngseidet, Gi‘verbukta. Coord.: 34W DC 68-70,18-19, lat./long.: 69.5779°'N, 20.2168°'E, p† olderstubbe,frembrytende i knipper, 1963.10.05, Sigmund Sivertsen 838 (TROM-F-33875 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : TROMS, LYNGEN, Lyngseidet, Gi‘verbukta. Coord.: 34W DC 68-70,18-19, lat./long.: 69.5779°'N, 20.2168°'E, p† olderstubbe, 1963.10.05, Sigmund Sivertsen 831 (TROM-F-33770 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : TROMS, MŹLSELV, Bardufoss, Fossh›gda. Coord.: 34W DB 03,60, lat./long.: 69.038°'N, 18.5824°'E, i skog, 1954.08.25, Ola Skifte OS 446 (TROM-F-33669 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : TROMS, MŹLSELV, Bardufoss, Andselv. Coord.: 34W DB 0,6, lat./long.: 69.0788°'N, 18.6156°'E, plantefelt ved vegen, 1954.08.25, Ola Skifte (TROM-F-33670 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : TROMS, MŹLSELV, Fossh›gda-Malangsfossen. Coord.: 34W DB 03-06,60-61, lat./long.: 69.043°'N, 18.6195°'E, ved elva, 1954.08.26, Ola Skifte OS 482 (TROM-F-33671 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : TROMS, MŹLSELV, Dividalen, Frihetsli. Coord.: 34W DB 47,30, lat./long.: 68.781°'N, 19.7001°'E, [Alt.: 300 m], bj›rkeskog, p† bj›rk,noe formuldet, 1965.09.14, Ola Skifte OS 265/65 (TROM-F-33672 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : TROMS, MŹLSELV, Dividalen, Frihetsli. Coord.: 34W DB 47,30, lat./long.: 68.781°'N, 19.7001°'E, oldeskog, nedfalt stamme, 1966.09.24, Ola Skifte OS 283/66 (TROM-F-33667 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : TROMS, MŹLSELV, Kirkesdalen: Holmestrand, Lundamo. P† W-sida av vegen ved ungdomshuset like NW for Sandstad.. Coord.: 34W DB 19,46, lat./long.: 68.9177°'N, 18.9944°'E, P† l›vtrestubbe., 1979.08.26, Astha Skifte, Ola Skifte 8/79 - Det. Ola Skifte, Astha Skifte (TROM-F-18263 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : TROMS, NORDREISA, Storslett-S›rkjosen, Leirbukt. Coord.: 34W DC 97-98,40-41, lat./long.: 69.7769°'N, 20.9482°'E, p† bj›rkestubbe ovafor gardane, 1954.09.01, Ola Skifte, Jens Stordal OS 834 (TROM-F-33688 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : TROMS, NORDREISA, Reisadalen, Sappen. Coord.: 34W EC 1,1, lat./long.: 69.5434°'N, 21.3846°'E, p† bj›rk, 1954.09.04, Ola Skifte, Jens Stordal OS 974 (TROM-F-33690 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : TROMS, NORDREISA, Storslett, [lat./long.: 69.5305°'N, 21.4785°'E], p† bj›rk i olderskog, 1954.09.05, Ola Skifte, Jens Stordal OS 1015 (TROM-F-33691 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : TROMS, NORDREISA, Nordkjosen, Flatvoll, n‘r strand.. Coord.: 34W EC 01-02,42-43, lat./long.: 69.7949°'N, 21.0519°'E, Ved stubbe., 1955.09.07, Ola Skifte OS 1250 (TROM-F-12317 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : TROMS, NORDREISA, Flatvoll-Nordkjosnes.. Coord.: 34W EC 00-01,42-44, lat./long.: 69.7994°'N, 21.0259°'E, P† stubbe av lauvved., 1955.09.07, Ola Skifte OS 1282 (TROM-F-33694 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : TROMS, NORDREISA, Kjelleren. Coord.: 34W EC 08,32, lat./long.: 69.7006°'N, 21.2195°'E, 1961.09, Hartvig S‘tra (TROM-F-33692 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : TROMS, NORDREISA, Storslett, omr. omkring Svingen. Coord.: 34W DC-EC 99-00,38-39, lat./long.: 69.759°'N, 21°'E, p† bj›rk, 1963.08.22, Ola Skifte 2828 (TROM-F-33693 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : TROMS, NORDREISA, Jav´reoaive, n‘r Gapperuselva. Coord.: 34W EC 1,1, lat./long.: 69.5434°'N, 21.3846°'E, lauvskog, 1967.08.17, Ola Skifte, Hartvig S‘tra, Vangen, OS 511/67 (TROM-F-33689 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : TROMS, STORFJORD, Helligskogen.. Coord.: 34W DB 86,80, lat./long.: 69.2323°'N, 20.6589°'E, [Alt.: 320-330 m], Mixed birch-willow forest., 1992.08.17, Maarit Kaukonen (TROM-F-27 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : TROMS, STORFJORD, Helligskogen.. Coord.: 34W DB 86,80, lat./long.: 69.2323°'N, 20.6589°'E, [Alt.: 320-330 m], Mixed birch-willow forest., 1992.08.17, Marit Andreassen, Kato Johansen, Kjersti M›lmen, Edith Ramberg, Hermann Ramberg (TROM-F-81 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : TROMS, STORFJORD, Signaldalen, Paras/Rognli. Coord.: 34W DB 64,67, lat./long.: 69.1137°'N, 20.1078°'E, [Alt.: 110-160 m], 1992.08.20, Egil Bendiksen (TROM-F-605 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : TROMS, TRANťY, Senja, Torsken, SW-helling av Skoglifjell. Coord.: 33W WS 93,80, lat./long.: 69.2182°'N, 17.3618°'E, p† bj›rkestubbe, 1967.06.29, Ola Skifte, Karl-Dag Vorren OS 19/67 (TROM-F-33673 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : TROMS, TROMSť, Breivik, [lat./long.: 69.6975°'N, 18.7736°'E], i lauvskog ovanf. gardane, 1954.08.29, Ola Skifte (TROM-F-33678 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : TROMS, TROMSť, Tromsdalen, ovenfor Aksla.. Coord.: 34W DC 21-22,25-26, lat./long.: 69.6309°'N, 18.9917°'E, P† stubbe p† bj›rk., 1954.09.26, Ola Skifte OS 1189 (TROM-F-33702 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : TROMS, TROMSť, Troms›ya, Gr›n†sen.. Coord.: 34W DC 20-21,31-32, lat./long.: 69.6844°'N, 18.9609°'E, Plantefelt., 1955.09.22, Ola Skifte OS 1477 (TROM-F-33696 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : TROMS, TROMSť, Troms›ya, Gr›n†sen. Coord.: 34W DC 20-22,31-33, lat./long.: 69.6891°'N, 18.9733°'E, p† jord, 1955.09.22, Ola Skifte OS 1478 (TROM-F-33700 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : TROMS, TROMSť, Troms›ya.. Coord.: 34W DC 18-23,25-35, lat./long.: 69.671°'N, 18.9621°'E, P† gammel gjerdestubbe, plantefelt., 1955.09.22, Ola Skifte OS 1475 (TROM-F-33701 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : TROMS, TROMSť, Tromsdalen. Coord.: 34W DC 2,2, lat./long.: 69.6229°'N, 19.0697°'E, 1960.09.15, Ola Skifte OS 1616 (TROM-F-33697 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : TROMS, TROMSť, Troms›ya, Prestvatn. Coord.: 34W DC 19-20,28-29, lat./long.: 69.6572°'N, 18.9377°'E, p† sttubbe, 1960.10.02, Ola Skifte OS 1680 (TROM-F-33699 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : TROMS, TROMSť, Troms›ya, like W for Prestvannet. Coord.: 34W DC 19,28-29, lat./long.: 69.6571°'N, 18.9248°'E, p† trestubbe i blandingsskog, 1963.10.13, Ola Skifte 3261 (TROM-F-33703 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : TROMS, TROMSť, Kaldslett. Coord.: 34W DC 19-20,23, lat./long.: 69.6079°'N, 18.9424°'E, [Alt.: 75 m], p† og ved olderstubbe, 1965.10.01, Ola Skifte 426/65 (TROM-F-33698 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : TROMS, TROMSť, T›nsvikdalen, nederst. Coord.: 34W DC 28-30,35-37, lat./long.: 69.7272°'N, 19.1766°'E, p† Alnus-greiner, 1967.09.17, Sigmund Sivertsen (TROM-F-33705 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : TROMS, TROMSť, Troms›ya, Gr›nn†sen skole,skihytta. Coord.: 34W DC 20-21,31-32, lat./long.: 69.6844°'N, 18.9609°'E, blandingsskog, 1973.09.16, Ola Skifte (TROM-F-33695 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : TROMS, TROMSť, Kattfjord mellom Bogen og Sandneshamn. Coord.: 34W CC 90-91,25-26, lat./long.: 69.62°'N, 18.1946°'E, p† levende bj›rk i bl†b‘rbj›rkeskog, 1981.08.06, Harald Mehus (TROM-F-33704 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : TROMS, TROMSť, Movik, Strand.. Coord.: 34W DC 267,365, lat./long.: 69.7269°'N, 19.1055°'E, [Alt.: 50 m], I granplantefelt m. spredtst†ende lerketr‘r (Larix decidua). P† ved., 2007.10.21, Liv M›lster, A. Granmo AG 10/07 - Det. A. Granmo (TROM-F-20252 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : VEST-AGDER, FARSUND, J›rstad p† Lista., [lat./long.: 58.0763°'N, 6.70776°'E], P† pinne i fuktig Alnus glutinosakratt ved Elledalsbekken, 1972.09.25, Einar Gr›dem - Det. Klaus H›iland (O-F-162498 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : VEST-AGDER, FARSUND, Tomstad p† Lista., [lat./long.: 58.0763°'N, 6.70776°'E], P† mosegrod lauvved i edellauvskog ťst for g†rden p† Tomstad, 1973.09.30, Klaus H›iland (O-F-162497 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : VEST-AGDER, KRISTIANSAND, Kolingskaret., [lat./long.: 58.1286°'N, 8.05735°'E], P† d›dt almetre, 1953.11.08, Johs. Johannessen - Det. Jens Stordal (O-F-162478 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : VEST-AGDER, KRISTIANSAND, Egst›,, [lat./long.: 58.1286°'N, 8.05735°'E], bj›rk - furu blandingsskog, 1967.10.07, Anders Bj›rnstad (O-F-162479 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : VEST-AGDER, KRISTIANSAND, 2 km of Źlefj‘r, [lat./long.: 58.1286°'N, 8.05735°'E], 1977.09.23, Anna-Elise Torkelsen 632/77 (O-F-162496 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : VEST-AGDER, LYNGDAL, Skolandsvann,, [lat./long.: 58.1167°'N, 7.07792°'E], blandet l›vskog, 1969.09.26, L. Rannkj‘r - Det. Gro Gulden (O-F-162477 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : VEST-AGDER, SIRDAL, Sirdal: Virak. Coord.: 32V LK 65752,95451, lat./long.: 58.5787°'N, 6.6912°'E, [Alt.: 159 m], P† styva eik, 2011.09.29, Harald Bratli, John Bjarne Jordal - Det. Arne Aronsen 2012 (O-F-252185 - edit: 2016-02-17)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : VESTFOLD, LARVIK, Nalum. Coord.: 32V NL 56,39, lat./long.: 58.99°'N, 9.9831°'E, 1955.10.13, Halvor B. Gj‘rum - Det. Jens Stordal (O-F-19542 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : VESTFOLD, LARVIK, Larvik: Jordst›yp i Kvelde. Coord.: 32V NL 54,61, lat./long.: 59.1891°'N, 9.9539°'E, [Alt.: 300 m], on Populus tremula, 1995.10.18, Heidi Andersen - Det. Klaus H›iland (O-F-90766 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : VESTFOLD, NťTTERťY, Veierland., [lat./long.: 59.2018°'N, 10.4861°'E], p† l›vved, 1982.10.15, Steinar Aase (O-F-162463 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : VESTFOLD, NťTTERťY, Hella., [lat./long.: 59.2018°'N, 10.4861°'E], p† b›kestubbe, 1983.10.27, Steinar Aase <Note: Typiske ex., men ekstremt rotaktig forlenget stilk. Cheilocyst, med fingerlignende utvekster. Sporem†l vedlagt (SA).> (O-F-162461 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : VESTFOLD, NťTTERťY, N›tter›y: Oser›dveien. Coord.: 32V NL 8176,6230, lat./long.: 59.192°'N, 10.4312°'E, P† stubbe i edlell›vskog, 2010.09.26, Arne Aronsen A32/10 (O-F-295806 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : VESTFOLD, RE, Skog g†rd., [lat./long.: 59.4286°'N, 10.3248°'E], P† alnus incana, 1950.07.29, Jens Stordal 4376 (O-F-162465 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : VESTFOLD, RE, Kloppe†sen., [lat./long.: 59.4286°'N, 10.3248°'E], p† bark av gammel Betula, 1968.11.23, Tore Gjels†s (O-F-162464 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : VESTFOLD, TJťME, Moutmarka. Coord.: 32V NL 80,48, [lat./long.: 59.0683°'N, 10.404°'E], On a moss-covered trunk of Juniperus, 1996.10.30, Arne Aronsen A 35/96 (O-F-65091 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : VESTFOLD, TťNSBERG, Tor›d, [lat./long.: 59.2956°'N, 10.4385°'E], P† bj›rkestubbe, 1993.05.21, Arne Aronsen A 06/93 (O-F-65019 - edit: 2016-08-24)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : ťSTFOLD, HALDEN, Berby herreg†rd.. Coord.: 32V PL 427-434,383-389, [lat./long.: 58.9635°'N, 11.4885°'E], 1975.09.21, Anna-Elise Torkelsen 432/75 (O-F-162489 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : ťSTFOLD, MOSS, Jel›ya.. Coord.: 32V NL 914-917,892-894, [lat./long.: 59.4327°'N, 10.6148°'E], Kubber g†rd, 1956.07.01, Jens Stordal 10487 (O-F-162490 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : ťSTFOLD, MOSS, Jel›y, Alby.. Coord.: 32V NL 910-919,875-884, [lat./long.: 59.4206°'N, 10.6124°'E], 1975.09.28, Anna-Elise Torkelsen 484/75 (O-F-162488 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : ťSTFOLD, SARPSBORG, D›le st. Coord.: 32V PL 278-281,597-601, [lat./long.: 59.1594°'N, 11.2386°'E], Pyrus communus (cult), 1953.11.25, Halvor B. Gj‘rum - Det. Jens Stordal (O-F-162491 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA GALERICULATA (Rynkehette) : ťSTFOLD, SARPSBORG, Stenr›d.. Coord.: 32V PL 183-185,755-758, [lat./long.: 59.3035°'N, 11.0803°'E], Pyrus communus (cult), 1953.12.02, T. Purshagen - Det. Jens Stordal (O-F-162492 - edit: 2013-09-30)

  Antall treff: 282. Seneste oppdatering av databasen: 2017.01.27.
  Seneste redigeringsdato for viste poster: 2016-10-22.
  Dagens dato: 2020.09.29