Norwegian Mycology Database

Search result - Labels


LEGEND
Search criteria:
- Taxon: XEROCOMUS PRUINATUS
 • XEROCOMUS PRUINATUS (Gulkjøttrørsopp) : AKERSHUS, ASKER, Solli. Coord.: 32V NM 746-755,349-358, [lat./long.: 59.8494°'N, 10.3404°'E], 1974.09.29, L. I. Aaberge - Det. Henning Knudsen 1975 (O-F-93692 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. XEROCOMUS PRUINATUS (Gulkjøttrørsopp) : AKERSHUS, R’LINGEN, Marikollen. Coord.: 32V PM 141-150,437-446, [lat./long.: 59.9193°'N, 11.0498°'E], 1993.09.23, Inger Egeland - Det. Gro Gulden (O-F-93691 - edit: 2013-09-30)
 • XEROCOMUS PRUINATUS (Gulkjøttrørsopp) : AUST-AGDER, GRIMSTAD, Fevik, [lat./long.: 58.3351°'N, 8.59866°'E], 1992.08.27, Tove Dahl, Inger-Lise Fonneland (O-F-93701 - edit: 2013-09-30)
 • XEROCOMUS PRUINATUS (Gulkjøttrørsopp) : AUST-AGDER, GRIMSTAD, Grimstad: Lillenes. Coord.: 32V MK 82950,72549, lat./long.: 58.3934°'N, 8.7083°'E, B›keskog med innslag av eik og furu, 2010.10.09, Inger-Lise Fonneland I-LF 2010-138 (O-F-245019 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. XEROCOMUS PRUINATUS (Gulkjøttrørsopp) : AUST-AGDER, LILLESAND, S†vika, Indre Ulv›ya. Coord.: 32V MK 534,424, lat./long.: 58.121°'N, 8.2098°'E, [Alt.: 1 m], 2001.10.14, Tove H. Dahl, Inger Johanne Kittilsen 163B/2001 <Note: Dette er definitivt ikke Boletus pascuus (ruter›rsopp) (THD)> (O-F-175235 - edit: 2013-09-30)
 • XEROCOMUS PRUINATUS (Gulkjøttrørsopp) : BUSKERUD, RINGERIKE, . f. Sollih›gda, [lat./long.: 60.3252°'N, 10.1321°'E], barskog, 1966.09.17, Anders Bj›rnstad - Det. Henning Knudsen 1975 (O-F-93700 - edit: 2013-09-30)
 • XEROCOMUS PRUINATUS (Gulkjøttrørsopp) : HORDALAND, GRANVIN, Granvin: Joberget. Coord.: 32V LN 75214,17174, lat./long.: 60.5711°'N, 6.7231°'E, Kalkrik l›vskog, 2009.08.05, Perry G. Larsen, Dag Holtan (O-F-243339 - edit: 2013-09-30)
 • XEROCOMUS PRUINATUS (Gulkjøttrørsopp) : HORDALAND, GRANVIN, Granvin: Joberget. Coord.: 32V LN 75230,17158, lat./long.: 60.5709°'N, 6.7234°'E, [Alt.: 160 m], Edellauvskog, under hassel, 2009.08.06, Geir Flatab› (O-F-291896 - edit: 2013-09-30)
 • XEROCOMUS PRUINATUS (Gulkjøttrørsopp) : OSLO, OSLO, T›yenhagen: i den nye fjellhagen, S. herbacea. Coord.: 32V NM 987-991,433-438, [lat./long.: 59.918°'N, 10.7698°'E], 1975.09.01, Anna-Elise Torkelsen 343/75 (O-F-93695 - edit: 2013-09-30)
 • XEROCOMUS PRUINATUS (Gulkjøttrørsopp) : ROGALAND, RENNESY, Moster›y, just outside Utstein kloster. Coord.: 32V LL 047,565, lat./long.: 59.1034°'N, 5.5904°'E, [Alt.: 5 m], 2004.09.04, Reidun Myking (BG-F-16003 - edit: 2016-01-19)
 • XEROCOMUS PRUINATUS (Gulkjøttrørsopp) : VESTFOLD, ANDEBU, Dala†sen. Coord.: 32V NL 58,74, lat./long.: 59.2852°'N, 10.1057°'E, Eik, b›k etc., 2002.09.22, Per Marstad 204-02 (O-F-165191 - edit: 2013-09-30)
 • XEROCOMUS PRUINATUS (Gulkjøttrørsopp) : VESTFOLD, HORTEN, Nord for Horten, 1965.09.19, Knut Fredriksen - Det. Henning Knudsen 1975 (O-F-93693 - edit: 2013-09-30)
 • XEROCOMUS PRUINATUS (Gulkjøttrørsopp) : VESTFOLD, HORTEN, Adeltjern,. Coord.: 32V NL 81,82, lat./long.: 59.3733°'N, 10.4342°'E, b›k, eik og gran., 2001.09.15, Gunvor Bollingmo, Tore Ruud, Lisbeth Braathe - Det. Per Marstad (O-F-175033 - edit: 2013-09-30)
 • XEROCOMUS PRUINATUS (Gulkjøttrørsopp) : VESTFOLD, LARVIK, B›keskogen. Coord.: 32V NL 58,47, [lat./long.: 59.0615°'N, 10.02°'E], 1955.10.16, Jens Stordal 10316 - Det. Henning Knudsen 1975 (O-F-93697 - edit: 2013-09-30)
 • XEROCOMUS PRUINATUS (Gulkjøttrørsopp) : VESTFOLD, RE, Hol†sen, [lat./long.: 59.4286°'N, 10.3248°'E], b›keskog, 1968.10.06, Tore Gjels†s - Det. Henning Knudsen 1975 (O-F-93698 - edit: 2013-09-30)
 • XEROCOMUS PRUINATUS (Gulkjøttrørsopp) : VESTFOLD, RE, Hole†sen, [lat./long.: 59.4286°'N, 10.3248°'E], b›keskog, innblanding av gran, 1968.10.06, Tore Gjels†s - Det. Henning Knudsen 1975 (O-F-93696 - edit: 2013-09-30)
 • XEROCOMUS PRUINATUS (Gulkjøttrørsopp) : VESTFOLD, RE, Rustan. Coord.: 32V NL 74,83, lat./long.: 59.4286°'N, 10.3248°'E, B›k, eik etc., 2002.10.10, Per Marstad 248-02 (O-F-165137 - edit: 2013-09-30)
 • XEROCOMUS PRUINATUS (Gulkjøttrørsopp) : STFOLD, MOSS, Jel›y, Albyskogen. Coord.: 32V NL 904-914,876-884, [lat./long.: 59.4212°'N, 10.6028°'E], 1974.09.29, Ida K. Hegna - Det. Henning Knudsen 1975 (O-F-93690 - edit: 2013-09-30)
 • XEROCOMUS PRUINATUS (Gulkjøttrørsopp) : STFOLD, MOSS, Jel›y, Alby. Coord.: 32V NL 910-919,875-884, [lat./long.: 59.4206°'N, 10.6124°'E], 1975.09.28, Anna-Elise Torkelsen 489/75 (O-F-93694 - edit: 2013-09-30)

  Number of hits: 19. Latest update of the database: 2017.01.27.
  Most recent editing date for the shown records: 2016-01-19.
  Current date: 2019.04.19