UiO Hovedmeny

Moseherbariet

[English version]

Moseherbariet ved Botanisk museum, Universitetet i Oslo, består av et norsk herbarium (ca. 150.000 innsamlinger, derav ca. 100.000 bladmoser, ca. 15.000 torvmoser og ca. 35.000 levermoser), et utenlandsherbarium (ca. 75.000), et typeherbarium (ca. 100) og en samling eldre eksikkater (ca. 5.000).

Herbariet har viktige innsamlinger fra Norge, Arktis, Makaronesia og bl.a. Tristan da Cunha, og omfatter bl.a. innsamlingene til Matthias Numsen Blytt (1789-1862), Søren Christian Sommerfelt (1794-1838), Christian Kaurin (1831-1898), Frantz Caspar Kiær (1835-1893), Nils Gregers Ingvald Wulfsberg (1847-1888), Elling Ryan (1849-1905), Baard Bastian Larsen Kaalaas (1851-1918), Ingebrigt Severin Hagen (1852-1917, delvis), Nils Bryhn (1854-1916, delvis), Eugen Honoratius Jørgensen (1862-1938, delvis), Johannes Lid (1886-1971) og Per Størmer (1907-1991).

Dataregistrering av etikettene på innsamlinger fra Norge ble påbegynt i 1997, og er fortsatt i startfasen. Pr. november 1998 er ca. 2000 innsamlinger registrert. Som ledd i dette arbeidet vedlikeholdes et register over aksepterte navn på norske moser (1066 arter i 260 slekter; derav 747 bladmoser, 47 torvmoser, 270 levermoser og 2 nålkapselmoser) samt over synonymer benyttet på innsamlinger i herbariet (i alt nærmere 9000 navn). Norske mosenavn med drøyt 1100 navn er nå også inkludert i registeret. Vi deltar i arbeidet med en oppdatert sjekkliste over norske moser (foreløpig siste utgave: Frisvoll, A.A., Elvebakk, A., Flatberg, K.I. & Økland, R.H. 1995. Sjekkliste over norske moser. - Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) Temahefte 4: 1-104).

Mer informasjon fins på moseherbariets nettsider.

Konservator: Professor Rune Halvorsen Økland
Teknikere: Siri Rui, Anne Molia

 


Generelt   Utstillinger   Forskning og undervisning   Samlinger   Publikumstjeneste   Lenker   Søk

Ansvarlig: Rune Halvorsen Økland   Sist oppdatert 01.02.2005 av Siri Rui.