Fotografier av moser

v/ Helge G. Gundersen

Fotografiene er flyttet til http://www.nhm.uio.no/fakta/botanikk/mose/utstilling/