KARTLEGGING AV STORSOPPER I NORGE


FAGKURS FOR DE REGIONSANSVARLIGE

- 29.8.-1.9.2002, Elverum, Hedmark -


[Generellt]   [Innledning]   [Program]   [Deltakere]   [Bilder]   [rapport2002.doc - download]  
[Lokalitetene]   [Lokalitetsvise artslister]   [Poster i databasen]   [Kommentert artsliste]   [Rødlistede og andre sjeldne arter]  


KOMMENTERT ARTSLISTE:

Søk på alle arter: 341 arter, 872 poster   [Poster i databasen]


AGARICUS SYLVATICUS - Blodsjampinjong.

 • ELVERUM: Røvelbergsætra (PN 518-520 461-463)

  ALBATRELLUS CONFLUENS - Franskbrødsopp.
 • ELVERUM: Moen i Heradsbygd (PN 445-446 457-459);
 • TRYSIL: Søre Osen: Syringa (PN 598-599 839-841);
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, øvre (PN 240-244 835-839);
 • ÅMOT: Kvannbekken, utenfor nasjonalreservatet (PN 237 832)

  ALBATRELLUS OVINUS - Fåresopp.
 • TRYSIL: Skjærberget, øvre (UH 631-633 740-742);
 • TRYSIL: Søre Osen: Nordbergsætra (PN 610-612 857-860);
 • TRYSIL: Søre Osen: Syringa (PN 598-599 839-841);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 240-247 834-836);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, øvre (PN 240-244 835-839);
 • ÅMOT: Kvannbekken, utenfor nasjonalreservatet (PN 237 832);
 • ÅMOT: Vålsåa, V for nedre Smalteigbua (PN 303 711)

  ALBATRELLUS SUBRUBESCENS - Furufåresopp (DC - hensynskrevende). Første funn i Hedmark.
 • ELVERUM: Moen i Heradsbygd (PN 446 458)

  AMANITA FULVA - Brun ringløs fluesopp.
 • TRYSIL: Søre Osen: Syringa (PN 598-599 839-841);
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849);
 • ÅMOT: Bergslien, nedre: Nordre Glomstad, Berger (PN 284-290 743-750);
 • ÅMOT: Bergslien, øvre (PN 294 754);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 240-247 834-836);
 • ÅMOT: Kvannbekken, utenfor nasjonalreservatet (PN 237 832)

  AMANITA MUSCARIA - Rød fluesopp.
 • TRYSIL: Søre Osen: Nordbergsætra (PN 610-612 857-860);
 • TRYSIL: Søre Osen: Syringa (PN 598-599 839-841);
 • ÅMOT: Kvannbekken, utenfor nasjonalreservatet (PN 237 832);
 • ÅMOT: Vålsåa, V for nedre Smalteigbua (PN 303 711)

  AMANITA PACHYVOLVATA. En av de mer sjeldne ringløse fluesoppene. Utbredelse i Norge dårlig kjent.
 • TRYSIL: Skjærberget, nedre (UH 627-629 737-740)

  AMANITA PORPHYRIA - Svartringfluesopp.
 • ELVERUM: Moen i Heradsbygd (PN 445-446 457-459);
 • TRYSIL: Skjærberget, øvre (UH 631-633 740-742);
 • TRYSIL: Søre Osen: Nordbergsætra (PN 610-612 857-860);
 • TRYSIL: Søre Osen: Syringa (PN 598-599 839-841);
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849);
 • ÅMOT: Bergslien, øvre (PN 294 754);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 240-247 834-836);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, øvre (PN 240-244 835-839);
 • ÅMOT: Kvannbekken, utenfor nasjonalreservatet (PN 237 832);
 • ÅMOT: Vålsåa, V for nedre Smalteigbua (PN 303 711)

  AMANITA REGALIS - Brun fluesopp.
 • ELVERUM: Røvelbergsætra (PN 518-520 461-463);
 • TRYSIL: Skjærberget, øvre (UH 631-633 740-742);
 • TRYSIL: Søre Osen: Nordbergsætra (PN 610-612 857-860);
 • TRYSIL: Søre Osen: Syringa (PN 598-599 839-841);
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849);
 • ÅMOT: Bergslien, nedre: Nordre Glomstad, Berger (PN 284-290 743-750);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 240-247 834-836);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, øvre (PN 240-244 835-839)

  AMANITA RUBESCENS - Rødnende fluesopp.
 • ELVERUM: Røvelbergsætra (PN 518-520 461-463);
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849);
 • ÅMOT: Bergslien, nedre: Nordre Glomstad, Berger (PN 284-290 743-750);
 • ÅMOT: Bergslien, øvre (PN 294 754)

  AMANITA SPISSA - Grå fluesopp.
 • ÅMOT: Bergslien, øvre (PN 294 754)

  AMANITA SUBMEMBRANACEA - Olivenbrun ringløs flue.
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 240 833)

  AMANITA VAGINATA - Grå ringløs fluesopp.
 • ELVERUM: Røvelbergsætra (PN 518-520 461-463);
 • TRYSIL: Søre Osen: Nordbergsætra (PN 610-612 857-860);
 • TRYSIL: Søre Osen: Syringa (PN 598-599 839-841);
 • ÅMOT: Bergslien, øvre (PN 294 754);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 240-247 834-836)

  AMANITA VIROSA - Hvit fluesopp.
 • ÅMOT: Bergslien, øvre (PN 294 754)

  ANTRODIA SERIALIS - Rekkekjuke.
 • TRYSIL: Søre Osen: Nordbergsætra (PN 610-612 857-860)

  APIOCREA CHRYSOSPERMA - Rørsoppsnylter.
 • TRYSIL: Søre Osen: Nordbergsætra (PN 610-612 857-860)

  ARMILLARIA BOREALIS - Skoghonningsopp.
 • ÅMOT: Bergslien, nedre: Nordre Glomstad, Berger (PN 284-290 743-750);
 • ÅMOT: Vålsåa, V for nedre Smalteigbua (PN 303 711)

  BANKERA VIOLASCENS - Knippesøtpigg.
 • TRYSIL: Søre Osen: Syringa (PN 599 841)

  BASIDIORADULUM RADULA - Tannsopp.
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 240-247 834-836)

  BISCOGNIAUXIA NUMMULARIA - Heggekullsopp.
 • ÅMOT: Bergslien, nedre: Nordre Glomstad, Berger (PN 284-290 743-750)

  BOLETUS BADIUS - Svartbrun rørsopp.
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849)

  BOLETUS EDULIS - Steinsopp.
 • ELVERUM: Røvelbergsætra (PN 518-520 461-463);
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849);
 • ÅMOT: Bergslien, nedre: Nordre Glomstad, Berger (PN 284-290 743-750);
 • ÅMOT: Kvannbekken, utenfor nasjonalreservatet (PN 237 832)

  BOLETUS PINOPHILUS - Rødbrun steinsopp.
 • ELVERUM: Moen i Heradsbygd (PN 445-446 457-459)

  BOLETUS SUBTOMENTOSUS - Fløyelsrørsopp.
 • TRYSIL: Skjærberget, øvre (UH 631-633 740-742);
 • TRYSIL: Søre Osen: Nordbergsætra (PN 610-612 857-860);
 • TRYSIL: Søre Osen: Syringa (PN 598-599 839-841);
 • ÅMOT: Bergslien, nedre: Nordre Glomstad, Berger (PN 284-290 743-750);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 240-247 834-836)

  BOVISTA NIGRESCENS - Stor eggrøyksopp.
 • ELVERUM: Røvelbergsætra (PN 518-520 461-463)

  BOVISTA PLUMBEA - Liten eggrøyksopp.
 • ÅMOT: Bergslien, nedre: Nordre Glomstad, Berger (PN 284-290 743-750)

  CALOCERA FURCATA - Grandverggaffel.
 • TRYSIL: Søre Osen: Nordbergsætra (PN 610-612 857-860)

  CALOCERA VISCOSA - Gullgaffel.
 • ELVERUM: Moen i Heradsbygd (PN 445-446 457-459);
 • ELVERUM: Røvelbergsætra (PN 518-520 461-463);
 • TRYSIL: Skjærberget, nedre (UH 627-629 737-740);
 • TRYSIL: Skjærberget, øvre (UH 631-633 740-742);
 • TRYSIL: Søre Osen: Nordbergsætra (PN 610-612 857-860);
 • TRYSIL: Søre Osen: Syringa (PN 598-599 839-841);
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849)

  CANTHARELLUS TUBAEFORMIS - Traktkantarell.
 • TRYSIL: Skjærberget, øvre (UH 631-633 740-742);
 • TRYSIL: Søre Osen: Syringa (PN 598-599 839-841);
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, øvre (PN 240-244 835-839)

  CATATHELASMA IMPERIALE - Keisersopp.
 • TRYSIL: Søre Osen: Nordbergsætra (PN 610 859)

  CERRENA UNICOLOR - Labyrintkjuke.
 • TRYSIL: Skjærberget, nedre (UH 627-629 737-740);
 • ÅMOT: Bergslien, nedre: Nordre Glomstad, Berger (PN 284-290 743-750)

  CHALCIPORUS PIPERATUS - Pepperrørsopp.
 • ELVERUM: Røvelbergsætra (PN 518-520 461-463);
 • TRYSIL: Skjærberget, nedre (UH 627-629 737-740);
 • TRYSIL: Skjærberget, øvre (UH 631-633 740-742);
 • TRYSIL: Søre Osen: Nordbergsætra (PN 610-612 857-860);
 • TRYSIL: Søre Osen: Syringa (PN 598-599 839-841);
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 240-247 834-836);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, øvre (PN 240-244 835-839);
 • ÅMOT: Kvannbekken, utenfor nasjonalreservatet (PN 237 832)

  CHLOROCIBORIA AERUGINASCENS - Småsporet grønnbeger.
 • ÅMOT: Bergslien, øvre (PN 294 754)

  CHROOGOMPHUS RUTILUS - Rabarbrasopp.
 • TRYSIL: Søre Osen: Syringa (PN 598-599 839-841);
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849);
 • ÅMOT: Bergslien, øvre (PN 294 754);
 • ÅMOT: Vålsåa, V for nedre Smalteigbua (PN 303 711)

  CLAVULINA CRISTATA - Kamfingersopp.
 • ELVERUM: Røvelbergsætra (PN 518-520 461-463);
 • TRYSIL: Søre Osen: Nordbergsætra (PN 610-612 857-860)

  CLAVULINOPSIS HELVOLA - Gul småkøllesopp.
 • TRYSIL: Skjærberget, nedre (UH 627-629 737-740);
 • TRYSIL: Søre Osen: Nordbergsætra (PN 610 859)

  CLITOCYBE CLAVIPES - Klubbetraktsopp.
 • ELVERUM: Røvelbergsætra (PN 518-520 461-463);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 240-247 834-836);
 • ÅMOT: Kvannbekken, utenfor nasjonalreservatet (PN 237 832)

  CLITOCYBE GIBBA - Sommertraktsopp.
 • ELVERUM: Røvelbergsætra (PN 518-520 461-463)

  CLITOCYBE ODORA - Grønn anistraktsopp.
 • ELVERUM: Røvelbergsætra (PN 518-520 461-463)

  CLITOPILUS HOBSONII - Muslingmelsopp.
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849)

  CLITOPILUS PRUNULUS - Melsopp.
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849)

  COLLYBIA ACERVATA - Knippeflathatt.
 • ELVERUM: Røvelbergsætra (PN 518-520 461-463);
 • TRYSIL: Skjærberget, nedre (UH 627-629 737-740)

  COLLYBIA CIRRHATA - Snylteflathatt.
 • TRYSIL: Skjærberget, nedre (UH 627-629 737-740)

  COLLYBIA COOKEI - Gulknollet flathatt.
 • ÅMOT: Kvannbekken, utenfor nasjonalreservatet (PN 237 832)

  COLLYBIA DRYOPHILA - Blek flathatt.
 • ELVERUM: Røvelbergsætra (PN 518-520 461-463);
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849)

  COLLYBIA TUBEROSA - Spissknollet flathatt.
 • ELVERUM: Moen i Heradsbygd (PN 445-446 457-459);
 • TRYSIL: Skjærberget, nedre (UH 627-629 737-740);
 • TRYSIL: Skjærberget, øvre (UH 631-633 740-742);
 • TRYSIL: Søre Osen: Syringa (PN 598-599 839-841);
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849)

  COLTRICIA PERENNIS - Sandkjuke.
 • ELVERUM: Moen i Heradsbygd (PN 445-446 457-459);
 • TRYSIL: Søre Osen: Nordbergsætra (PN 610-612 857-860);
 • TRYSIL: Søre Osen: Syringa (PN 598-599 839-841);
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849)

  CONIOPHORA OLIVACEA - Oliven tømmersopp.
 • TRYSIL: Søre Osen: Nordbergsætra (PN 610-612 857-860);
 • TRYSIL: Søre Osen: Syringa (PN 598-599 839-841)

  CORDYCEPS CAPITATA - Stor soppklubbe.
 • ÅMOT: Kvannbekken, utenfor nasjonalreservatet (PN 237 832)

  CORTINARIUS AGATHOSMUS - Granringslørsopp.
 • TRYSIL: Søre Osen: Syringa (PN 599 841)

  CORTINARIUS ALBOVIOLACEUS - Lysfiolett slørsopp.
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849)

  CORTINARIUS ARMENIACUS - Aprikosslørsopp.
 • TRYSIL: Søre Osen: Syringa (PN 598-599 839-841)

  CORTINARIUS ARMILLATUS - Rødbelteslørsopp.
 • ELVERUM: Moen i Heradsbygd (PN 446 458);
 • TRYSIL: Skjærberget, nedre (UH 627-629 737-740);
 • TRYSIL: Skjærberget, øvre (UH 631-633 740-742);
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849);
 • ÅMOT: Bergslien, øvre (PN 294 754);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 240-247 834-836);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, øvre (PN 240-244 835-839);
 • ÅMOT: Vålsåa, V for nedre Smalteigbua (PN 303 711)

  CORTINARIUS BALTEATUS - Lærslørsopp.
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849)

  CORTINARIUS BATAILLEI - Oransjefotslørsopp.
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849)

  CORTINARIUS BETULINUS. Sjelden art, 7 kjente lokaliteter i Norge. Vokser fortrinnsvis i gammel granskog. Første funn i Hedmark.
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849)

  CORTINARIUS BRUNNEUS - Mørkbrun slørsopp.
 • ELVERUM: Moen i Heradsbygd (PN 445 458);
 • ELVERUM: Røvelbergsætra (PN 518-520 461-463);
 • TRYSIL: Søre Osen: Syringa (PN 598-599 839-841);
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849);
 • ÅMOT: Kvannbekken, utenfor nasjonalreservatet (PN 237 832)

  CORTINARIUS CAMPHORATUS - Blåkjøttbukkesopp.
 • TRYSIL: Søre Osen: Syringa (PN 598-599 839-841);
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849);
 • ÅMOT: Bergslien, øvre (PN 294 754);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, øvre (PN 240-244 835-839);
 • ÅMOT: Kvannbekken, utenfor nasjonalreservatet (PN 237 832)

  CORTINARIUS CINNAMOMEUS - Kanelslørsopp.
 • ELVERUM: Røvelbergsætra (PN 518-520 461-463);
 • TRYSIL: Søre Osen: Nordbergsætra (PN 610-612 857-860);
 • TRYSIL: Søre Osen: Syringa (PN 598-599 839-841);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 240-247 834-836)

  CORTINARIUS COLLINITUS - Blåbelteslørsopp.
 • ELVERUM: Røvelbergsætra (PN 518-520 461-463);
 • TRYSIL: Skjærberget, øvre (UH 631-633 740-742);
 • TRYSIL: Søre Osen: Nordbergsætra (PN 610-612 857-860);
 • TRYSIL: Søre Osen: Syringa (PN 597 839);
 • ÅMOT: Bergslien, øvre (PN 294 754);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, øvre (PN 240-244 835-839);
 • ÅMOT: Kvannbekken, utenfor nasjonalreservatet (PN 237 832);
 • ÅMOT: Vålsåa, V for nedre Smalteigbua (PN 303 711)

  CORTINARIUS CRASSUS - Brødslørsopp.
 • TRYSIL: Skjærberget, øvre (UH 631-633 740-742);
 • TRYSIL: Søre Osen: Nordbergsætra (PN 612 859);
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, øvre (PN 240-244 835-839)

  CORTINARIUS CROCEUS - Sennepslørsopp.
 • TRYSIL: Søre Osen: Nordbergsætra (PN 610-612 857-860);
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849)

  CORTINARIUS DURACINUS - Spissfotslørsopp.
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, øvre (PN 240-244 835-839)

  CORTINARIUS ELATIOR - Rynkeslørsopp.
 • TRYSIL: Skjærberget, øvre (UH 631-633 740-742)

  CORTINARIUS EVERNIUS - Lillastilket slørsopp.
 • TRYSIL: Skjærberget, øvre (UH 631-633 740-742);
 • TRYSIL: Søre Osen: Syringa (PN 598-599 839-841);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 244 835);
 • ÅMOT: Kvannbekken, utenfor nasjonalreservatet (PN 237 832)

  CORTINARIUS FLEXIPES - Pelargoniumslørsopp.
 • TRYSIL: Søre Osen: Nordbergsætra (PN 610-612 857-860);
 • TRYSIL: Søre Osen: Syringa (PN 599 841);
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849);
 • ÅMOT: Bergslien, øvre (PN 294 754);
 • ÅMOT: Kvannbekken, utenfor nasjonalreservatet (PN 237 832)

  CORTINARIUS FRAUDULOSUS - Barstrøslørsopp (DC - hensynskrevende). Relativt sjelden i Norge med ca 17 lokaliteter. Vokser i rikere granskog. Andre funn i Hedmark.
 • TRYSIL: Søre Osen: Syringa (PN 599 841)

  CORTINARIUS GENTILIS - Gulbelteslørsopp.
 • TRYSIL: Skjærberget, øvre (UH 631-633 740-742);
 • TRYSIL: Søre Osen: Nordbergsætra (PN 610-612 857-860);
 • TRYSIL: Søre Osen: Syringa (PN 598-599 839-841)

  CORTINARIUS LANIGER - Ullringslørsopp.
 • TRYSIL: Søre Osen: Syringa (PN 598-599 839-841);
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849)

  CORTINARIUS LIMONIUS - Oransjeslørsopp.
 • TRYSIL: Skjærberget, øvre (UH 631-633 740-742);
 • TRYSIL: Søre Osen: Nordbergsætra (PN 610-612 856-859);
 • TRYSIL: Søre Osen: Syringa (PN 598-599 839-841);
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 245-248 835-837);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, øvre (PN 240-244 835-839);
 • ÅMOT: Kvannbekken, utenfor nasjonalreservatet (PN 237 832)

  CORTINARIUS MULTIFORMIS - Moltegul slørsopp.
 • TRYSIL: Søre Osen: Syringa (PN 598-599 839-841);
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, øvre (PN 240-244 835-839)

  CORTINARIUS OBTUSUS - Jodslørsopp.
 • TRYSIL: Skjærberget, øvre (UH 631-633 740-742)

  CORTINARIUS OCHROPHYLLUS - Okerbelteslørsopp.
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849)

  CORTINARIUS PERCOMIS - Duftslørsopp.
 • TRYSIL: Søre Osen: Nordbergsætra (PN 610-612 857-860);
 • TRYSIL: Søre Osen: Syringa (PN 599 841)

  CORTINARIUS PHOLIDEUS - Brunskjellet slørsopp.
 • TRYSIL: Skjærberget, nedre (UH 627-629 737-740);
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849)

  CORTINARIUS RUBELLUS - Spiss giftslørsopp.
 • TRYSIL: Søre Osen: Syringa (PN 598-599 839-841);
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849);
 • ÅMOT: Kvannbekken, utenfor nasjonalreservatet (PN 237 832);
 • ÅMOT: Vålsåa, V for nedre Smalteigbua (PN 303 711)

  CORTINARIUS SAGINUS - Grankransslørsopp.
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849);
 • ÅMOT: Bergslien, øvre (PN 294 754)

  CORTINARIUS SANGUINEUS - Blodrød kanelslørsopp.
 • ELVERUM: Røvelbergsætra (PN 518-520 461-463);
 • TRYSIL: Skjærberget, øvre (UH 631-633 740-742);
 • TRYSIL: Søre Osen: Nordbergsætra (PN 610-612 857-860);
 • TRYSIL: Søre Osen: Syringa (PN 598-599 839-841);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 244 835);
 • ÅMOT: Kvannbekken, utenfor nasjonalreservatet (PN 237 832)

  CORTINARIUS SCAURUS - Grønnskiveslørsopp.
 • ELVERUM: Moen i Heradsbygd (PN 445-446 457-459);
 • TRYSIL: Skjærberget, øvre (UH 631-633 740-742);
 • TRYSIL: Søre Osen: Syringa (PN 599 841);
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849);
 • ÅMOT: Kvannbekken, utenfor nasjonalreservatet (PN 237 832)

  CORTINARIUS SEMISANGUINEUS - Rødskivekanelslørsopp.
 • TRYSIL: Søre Osen: Nordbergsætra (PN 610-612 857-860);
 • TRYSIL: Søre Osen: Syringa (PN 598-599 839-841);
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 240-247 834-836)

  CORTINARIUS SERARIUS (V - sårbar). Nordeuropeisk art som tidligere bare er kjent fra 16 lokaliteter i Norge. Vokser hovedsakelig i lågurtgranskog. Første funn i Hedmark.
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849)

  CORTINARIUS SPILOMEUS - Rustskjellet slørsopp.
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 240-247 834-836)

  CORTINARIUS STILLATITIUS - Honningslørsopp.
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849);
 • ÅMOT: Kvannbekken, utenfor nasjonalreservatet (PN 237 832)

  CORTINARIUS SUBTORTUS - Oliven myrslørsopp.
 • ÅMOT: Kvannbekken, utenfor nasjonalreservatet (PN 237 832)

  CORTINARIUS TRAGANUS - Brunkjøttbukkesopp.
 • ELVERUM: Moen i Heradsbygd (PN 445-446 457-459);
 • TRYSIL: Søre Osen: Nordbergsætra (PN 610-612 857-860);
 • TRYSIL: Søre Osen: Syringa (PN 598-599 839-841);
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, øvre (PN 240-244 835-839);
 • ÅMOT: Kvannbekken, utenfor nasjonalreservatet (PN 237 832)

  CORTINARIUS TRIUMPHANS - Kransslørsopp.
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849)

  CORTINARIUS TRIVIALIS - Raspslørsopp.
 • TRYSIL: Skjærberget, nedre (UH 627-629 737-740)

  CRUCIBULUM LAEVE - Vanlig brødkorg.
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 240-247 834-836)

  CUDONIA CIRCINANS - Hjelmmorkel.
 • TRYSIL: Skjærberget, nedre (UH 627-629 737-740);
 • TRYSIL: Søre Osen: Nordbergsætra (PN 610-612 857-860);
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849)

  CUDONIA CONFUSA - Ensfarget hjelmmorkel.
 • ELVERUM: Røvelbergsætra (PN 518-520 461-463)

  CYSTODERMA GRANULOSUM - Rødbrun grynhatt.
 • ELVERUM: Røvelbergsætra (PN 518-520 461-463)

  CYSTOLEPIOTA SEMINUDA - Rosa melparasollsopp (DC - hensynskrevende). Ca 20 lokaliteter i Norge. Vokser vanligvis i muldrik blandingsskog. Første funn i Hedmark.
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 245-248 835-837)

  CYTIDIA SALICINA - Vierblodsopp.
 • TRYSIL: Skjærberget, nedre (UH 627-629 737-740)

  DACRYMYCES STILLATUS - Vanlig tåresopp.
 • ELVERUM: Røvelbergsætra (PN 518-520 461-463)

  ENTOLOMA CETRATUM - Oker rødskivesopp.
 • TRYSIL: Skjærberget, nedre (UH 627-629 737-740);
 • TRYSIL: Skjærberget, øvre (UH 631-633 740-742)

  ENTOLOMA RHODOPOLIUM - Lumsk rødskivesopp.
 • TRYSIL: Skjærberget, øvre (UH 631-633 740-742);
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849)

  ENTOLOMA UNDATUM - Belterødskivesopp.
 • ÅMOT: Bergslien, øvre (PN 294 754)

  EXIDIA GLANDULOSA - Svartbevre.
 • ELVERUM: Røvelbergsætra (PN 518-520 461-463)

  EXIDIA PITHYA - Tjærebevre.
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 245-248 835-837)

  EXIDIA REPANDA - Bjørkebevre.
 • TRYSIL: Skjærberget, nedre (UH 627-629 737-740)

  EXOBASIDIUM VACCINII - Tyttebærklumpblad.
 • TRYSIL: Søre Osen: Nordbergsætra (PN 610-612 857-860);
 • TRYSIL: Søre Osen: Syringa (PN 598-599 839-841);
 • ÅMOT: Bergslien, nedre: Nordre Glomstad, Berger (PN 284-290 743-750);
 • ÅMOT: Bergslien, øvre (PN 294 754);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 240-247 834-836);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, øvre (PN 240-244 835-839)

  FOMES FOMENTARIUS - Knuskkjuke.
 • TRYSIL: Skjærberget, nedre (UH 627-629 737-740);
 • ÅMOT: Bergslien, nedre: Nordre Glomstad, Berger (PN 284-290 743-750);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 240-247 834-836);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, øvre (PN 240-244 835-839);
 • ÅMOT: Kvannbekken, utenfor nasjonalreservatet (PN 237 832);
 • ÅMOT: Vålsåa, V for nedre Smalteigbua (PN 303 711)

  FOMITOPSIS PINICOLA - Rødrandkjuke.
 • ELVERUM: Røvelbergsætra (PN 518-520 461-463);
 • TRYSIL: Skjærberget, øvre (UH 631-633 740-742);
 • TRYSIL: Søre Osen: Nordbergsætra (PN 610-612 857-860);
 • TRYSIL: Søre Osen: Syringa (PN 598-599 839-841);
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849);
 • ÅMOT: Bergslien, nedre: Nordre Glomstad, Berger (PN 284-290 743-750);
 • ÅMOT: Bergslien, øvre (PN 294 754);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 240-247 834-836);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, øvre (PN 240-244 835-839);
 • ÅMOT: Vålsåa, V for nedre Smalteigbua (PN 303 711)

  FOMITOPSIS ROSEA - Rosenkjuke (DC - hensynskrevende).
 • TRYSIL: Søre Osen: Nordbergsætra (PN 610 859)

  FULIGO SEPTICA - Trollsmør.
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 240-247 834-836);
 • ÅMOT: Vålsåa, V for nedre Smalteigbua (PN 303 711)

  GALERINA STAGNINA - Brun myrklokkehatt.
 • TRYSIL: Skjærberget, nedre (UH 627-629 737-740)

  GALERINA TIBIICYSTIS - Melet torvmoseklokkehat.
 • TRYSIL: Skjærberget, nedre (UH 627-629 737-740)

  GANODERMA APPLANATUM - Flatkjuke.
 • ÅMOT: Bergslien, nedre: Nordre Glomstad, Berger (PN 284-290 743-750)

  GEASTRUM PECTINATUM - Skaftjordstjerne (DC - hensynskrevende).
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 239 833)

  GEASTRUM QUADRIFIDUM - Styltejordstjerne (DC - hensynskrevende).
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 240-247 834-836)

  GLOEOPHYLLUM SEPIARIUM - Vedmusling.
 • TRYSIL: Skjærberget, nedre (UH 627-629 737-740);
 • TRYSIL: Skjærberget, øvre (UH 631-633 740-742);
 • TRYSIL: Søre Osen: Nordbergsætra (PN 610-612 857-860);
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849);
 • ÅMOT: Bergslien, nedre: Nordre Glomstad, Berger (PN 284-290 743-750);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 240-247 834-836);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, øvre (PN 240-244 835-839)

  GOMPHIDIUS GLUTINOSUS - Sleipsopp.
 • ELVERUM: Moen i Heradsbygd (PN 445-446 457-459);
 • ELVERUM: Røvelbergsætra (PN 518-520 461-463);
 • TRYSIL: Skjærberget, øvre (UH 631-633 740-742);
 • TRYSIL: Søre Osen: Nordbergsætra (PN 610-612 857-860);
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 240-247 834-836);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, øvre (PN 240-244 835-839);
 • ÅMOT: Kvannbekken, utenfor nasjonalreservatet (PN 237 832);
 • ÅMOT: Vålsåa, V for nedre Smalteigbua (PN 303 711)

  GYMNOPILUS SAPINEUS - Fregnebittersopp.
 • ÅMOT: Bergslien, øvre (PN 294 754)

  GYMNOSPORANGIUM CORNUTUM.
 • TRYSIL: Skjærberget, nedre (UH 627-629 737-740)

  HAPALOPILUS NIDULANS - Kanelkjuke.
 • ÅMOT: Bergslien, nedre: Nordre Glomstad, Berger (PN 284-290 743-750)

  HELVELLA ALBELLA. Meget sjelden sopp i Norge med bare 5 kjente lokaliteter. Angitt som sjelden (R) på rødlista i Sverige og sårbar (V) i Danmark. På kalkrik mark, både i løv- og barskog, også i parker og på beiter. Andre funn i Hedmark.
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 242 833)

  HELVELLA MACROPUS - Lodden begermorkel.
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 245-248 835-837)

  HETEROBASIDION ANNOSUM - Rotkjuke.
 • ELVERUM: Røvelbergsætra (PN 518-520 461-463);
 • ÅMOT: Bergslien, nedre: Nordre Glomstad, Berger (PN 284-290 743-750);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 240-247 834-836)

  HETEROTEXTUS ALPINUS - Vårtåre.
 • TRYSIL: Skjærberget, øvre (UH 631-633 740-742)

  HYDNELLUM CAERULEUM - Blå brunpigg.
 • ELVERUM: Moen i Heradsbygd (PN 445-446 457-459)

  HYDNELLUM FERRUGINEUM - Rustbrunpigg.
 • ELVERUM: Moen i Heradsbygd (PN 446 459)

  HYDNELLUM SUAVEOLENS - Duftbrunpigg.
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 245-248 835-837)

  HYDNUM REPANDUM - Blek piggsopp.
 • TRYSIL: Skjærberget, øvre (UH 631-633 740-742);
 • TRYSIL: Søre Osen: Nordbergsætra (PN 610-612 857-860);
 • TRYSIL: Søre Osen: Syringa (PN 598-599 839-841);
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 240-247 834-836);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, øvre (PN 240-244 835-839);
 • ÅMOT: Kvannbekken, utenfor nasjonalreservatet (PN 237 832);
 • ÅMOT: Vålsåa, V for nedre Smalteigbua (PN 303 711)

  HYDNUM RUFESCENS - Rødgul piggsopp.
 • TRYSIL: Skjærberget, øvre (UH 631-633 740-742);
 • TRYSIL: Søre Osen: Syringa (PN 598-599 839-841);
 • ÅMOT: Bergslien, øvre (PN 294 754);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 240-247 834-836);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, øvre (PN 240-244 835-839);
 • ÅMOT: Vålsåa, V for nedre Smalteigbua (PN 303 711)

  HYGROCYBE LEPIDA - Kantarellvokssopp.
 • TRYSIL: Søre Osen: Nordbergsætra (PN 610-612 857-860)

  HYGROCYBE REIDII - Honningvokssopp.
 • TRYSIL: Søre Osen: Nordbergsætra (PN 612 859)

  HYGROCYBE TURUNDA - Mørkskjellet vokssopp (DC - hensynskrevende).
 • TRYSIL: Søre Osen: Nordbergsætra (PN 610 859)

  HYGROPHORUS AGATHOSMUS - Duftvokssopp.
 • ELVERUM: Røvelbergsætra (PN 518-520 461-463);
 • TRYSIL: Søre Osen: Nordbergsætra (PN 610-612 857-860);
 • TRYSIL: Søre Osen: Syringa (PN 598-599 839-841)

  HYGROPHORUS CAMAROPHYLLUS - Sotvokssopp.
 • TRYSIL: Søre Osen: Nordbergsætra (PN 610-612 857-860);
 • TRYSIL: Søre Osen: Syringa (PN 598-599 839-841);
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, øvre (PN 240-244 835-839)

  HYGROPHORUS ERUBESCENS - Rødflekket vokssopp.
 • TRYSIL: Skjærberget, nedre (UH 627-629 737-740);
 • TRYSIL: Skjærberget, øvre (UH 631-633 740-742);
 • TRYSIL: Søre Osen: Nordbergsætra (PN 610-612 857-860);
 • TRYSIL: Søre Osen: Syringa (PN 598-599 839-841);
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, øvre (PN 240-244 835-839)

  HYGROPHORUS KARSTENII - Gulskivevokssopp (DC - hensynskrevende).
 • TRYSIL: Søre Osen: Nordbergsætra (PN 610-612 857-860);
 • TRYSIL: Søre Osen: Syringa (PN 599 841);
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849)

  HYGROPHORUS OLIVACEOALBUS - Olivenbrun vokssopp.
 • ELVERUM: Røvelbergsætra (PN 518-520 461-463);
 • TRYSIL: Skjærberget, nedre (UH 627-629 737-740);
 • TRYSIL: Skjærberget, øvre (UH 631-633 740-742);
 • TRYSIL: Søre Osen: Nordbergsætra (PN 610-612 857-860);
 • TRYSIL: Søre Osen: Syringa (PN 598-599 839-841);
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849);
 • ÅMOT: Bergslien, øvre (PN 294 754);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, øvre (PN 240-244 835-839);
 • ÅMOT: Kvannbekken, utenfor nasjonalreservatet (PN 237 832)

  HYGROPHORUS PICEAE - Hvit granvokssopp.
 • TRYSIL: Skjærberget, øvre (UH 631-633 740-742);
 • TRYSIL: Søre Osen: Syringa (PN 599 841);
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849)

  HYGROPHORUS SECRETANII - Rødnende vokssopp. Nordlig art, relativt sjelden i hele Europa. Vokser i blåbærgranskog. Ca 20 lokaliteter i Norge. Første funn i Hedmark.
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, øvre (PN 240-244 835-839)

  HYMENOCHAETE TABACINA - Tobakkbroddsopp.
 • ELVERUM: Røvelbergsætra (PN 518-520 461-463);
 • TRYSIL: Skjærberget, nedre (UH 627-629 737-740);
 • ÅMOT: Bergslien, nedre: Nordre Glomstad, Berger (PN 284-290 743-750)

  HYMENOSCYPHUS ALNIELLUS. Ukjent utbredelse i Norge. Vokser på orerakler.
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 242 833)

  HYPOCREA PULVINATA - Kjukeputesopp.
 • ELVERUM: Røvelbergsætra (PN 518-520 461-463)

  HYPOXYLON FUSCUM - Hasselkullsopp.
 • ÅMOT: Bergslien, nedre: Nordre Glomstad, Berger (PN 284-290 743-750)

  HYPOXYLON MULTIFORME - Bjørkekullsopp.
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 245-248 835-837)

  INOCYBE BOLTONII - Vrangtrevlesopp.
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849)

  INOCYBE CERVICOLOR - Hjortetrevlesopp.
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 239 833)

  INOCYBE GEOPHYLLA - Silketrevlesopp.
 • TRYSIL: Søre Osen: Syringa (PN 598-599 839-841);
 • ÅMOT: Bergslien, øvre (PN 294 754);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 245-248 835-837);
 • ÅMOT: Kvannbekken, utenfor nasjonalreservatet (PN 237 832)

  INOCYBE LEIOCEPHALA. 9 registrerte lokaliteter spredt i hele Norge. Antakelig en oversett art som er mer vanlig. Første funn i Hedmark.
 • TRYSIL: Skjærberget, nedre (UH 627-629 737-740)

  INOCYBE MURICELLATA - Hasseltrevlesopp.
 • ÅMOT: Kvannbekken, utenfor nasjonalreservatet (PN 237 832)

  INOCYBE PRAETERVISA - Vanlig knolltrevlesopp.
 • TRYSIL: Skjærberget, nedre (UH 627-629 737-740)

  INOCYBE RIMOSA - Spiss trevlesopp.
 • ELVERUM: Røvelbergsætra (PN 518-520 461-463);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 245-248 835-837)

  INOCYBE TERRIGENA - Ringtrevlesopp (R - sjelden). Sjelden art som indikerer høye naturverdier. Funnet i kalkrik skog. Ca 11 lokaliteter i Norge. Andre funn i Hedmark.
 • ÅMOT: Kvannbekken, utenfor nasjonalreservatet (PN 237 832)

  INONOTUS OBLIQUUS - Kreftkjuke.
 • ÅMOT: Bergslien, nedre: Nordre Glomstad, Berger (PN 284-290 743-750)

  INONOTUS RADIATUS - Orekjuke.
 • ELVERUM: Røvelbergsætra (PN 518-520 461-463);
 • ÅMOT: Bergslien, nedre: Nordre Glomstad, Berger (PN 284-290 743-750);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 245-248 835-837)

  ISCHNODERMA BENZOINUM - Tjærekjuke.
 • ELVERUM: Røvelbergsætra (PN 518-520 461-463);
 • TRYSIL: Skjærberget, øvre (UH 631-633 740-742)

  LACCARIA LACCATA - Vanlig lakssopp.
 • ELVERUM: Røvelbergsætra (PN 518-520 461-463);
 • TRYSIL: Skjærberget, nedre (UH 627-629 737-740);
 • TRYSIL: Søre Osen: Nordbergsætra (PN 610-612 857-860);
 • TRYSIL: Søre Osen: Syringa (PN 598-599 839-841);
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849);
 • ÅMOT: Bergslien, øvre (PN 294 754);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 240-247 834-836)

  LACCARIA PROXIMA - Stor lakssopp.
 • TRYSIL: Skjærberget, nedre (UH 627-629 737-740)

  LACTARIUS ASPIDEUS - Vierriske.
 • TRYSIL: Skjærberget, nedre (UH 627-629 737-740)

  LACTARIUS AURANTIACUS - Branngul riske.
 • TRYSIL: Søre Osen: Nordbergsætra (PN 612 859)

  LACTARIUS BADIOSANGUINEUS - Svartrød riske.
 • ELVERUM: Røvelbergsætra (PN 518-520 461-463);
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849);
 • ÅMOT: Bergslien, øvre (PN 294 754);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, øvre (PN 240-244 835-839)

  LACTARIUS CAMPHORATUS - Duftriske.
 • ÅMOT: Glomstad (PN 280 743)

  LACTARIUS CYATHULIFORMIS.
 • ELVERUM: Røvelbergsætra (PN 518-520 461-463)

  LACTARIUS DETERRIMUS - Granmatriske.
 • ELVERUM: Røvelbergsætra (PN 518-520 461-463);
 • TRYSIL: Skjærberget, øvre (UH 631-633 740-742);
 • TRYSIL: Søre Osen: Nordbergsætra (PN 610-612 857-860);
 • TRYSIL: Søre Osen: Syringa (PN 598-599 839-841);
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849);
 • ÅMOT: Bergslien, øvre (PN 294 754);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 240-247 834-836);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, øvre (PN 240-244 835-839);
 • ÅMOT: Kvannbekken, utenfor nasjonalreservatet (PN 237 832);
 • ÅMOT: Vålsåa, V for nedre Smalteigbua (PN 303 711)

  LACTARIUS FENNOSCANDICUS. Nybeskrevet art (1998) som hører til matriskegruppen. Antakelig ikke sjelden. 4 lokaliteter i Norge så langt (Hedmark og Sogn & Fjordane). Andre funn i Hedmark.
 • ELVERUM: Røvelbergsætra (PN 518-520 461-463)

  LACTARIUS FLEXUOSUS - Bølgeriske.
 • TRYSIL: Skjærberget, øvre (UH 631-633 740-742);
 • ÅMOT: Vålsåa, V for nedre Smalteigbua (PN 303 711)

  LACTARIUS FULIGINOSUS - Røykriske.
 • ELVERUM: Røvelbergsætra (PN 518-520 461-463);
 • TRYSIL: Skjærberget, nedre (UH 627-629 737-740);
 • TRYSIL: Skjærberget, øvre (UH 631-633 740-742);
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849);
 • ÅMOT: Bergslien, nedre: Nordre Glomstad, Berger (PN 284-290 743-750)

  LACTARIUS GLYCIOSMUS - Kokosriske.
 • ELVERUM: Røvelbergsætra (PN 518-520 461-463);
 • TRYSIL: Skjærberget, nedre (UH 627-629 737-740);
 • TRYSIL: Skjærberget, øvre (UH 631-633 740-742);
 • TRYSIL: Søre Osen: Nordbergsætra (PN 610-612 857-860);
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 240-247 834-836);
 • ÅMOT: Vålsåa, V for nedre Smalteigbua (PN 303 711)

  LACTARIUS HELVUS - Lakrisriske.
 • TRYSIL: Skjærberget, øvre (UH 631-633 740-742);
 • TRYSIL: Søre Osen: Syringa (PN 598-599 839-841);
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849);
 • ÅMOT: Bergslien, øvre (PN 294 754);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, øvre (PN 240-244 835-839);
 • ÅMOT: Vålsåa, V for nedre Smalteigbua (PN 303 711)

  LACTARIUS LEONIS.
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 240-247 834-836)

  LACTARIUS LIGNYOTUS - Sotriske.
 • TRYSIL: Søre Osen: Nordbergsætra (PN 610-612 857-860);
 • TRYSIL: Søre Osen: Syringa (PN 598-599 839-841);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 241 833);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, øvre (PN 240-244 835-839)

  LACTARIUS MAMMOSUS - Mørk kokosriske.
 • TRYSIL: Søre Osen: Nordbergsætra (PN 610-612 857-860);
 • TRYSIL: Søre Osen: Syringa (PN 598-599 839-841)

  LACTARIUS MUSTEUS - Fururiske (R - sjelden).
 • ELVERUM: Moen i Heradsbygd (PN 445-446 457-459)

  LACTARIUS NECATOR - Svartriske.
 • ELVERUM: Røvelbergsætra (PN 518-520 461-463);
 • TRYSIL: Skjærberget, nedre (UH 627-629 737-740);
 • TRYSIL: Søre Osen: Nordbergsætra (PN 610-612 857-860);
 • TRYSIL: Søre Osen: Syringa (PN 598-599 839-841);
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849);
 • ÅMOT: Bergslien, øvre (PN 294 754);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, øvre (PN 240-244 835-839);
 • ÅMOT: Kvannbekken, utenfor nasjonalreservatet (PN 237 832)

  LACTARIUS PICINUS - Bekriske.
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849);
 • ÅMOT: Bergslien, øvre (PN 294 754)

  LACTARIUS REPRAESENTANEUS - Fiolett svovelriske.
 • ELVERUM: Røvelbergsætra (PN 518-520 461-463)

  LACTARIUS RUFUS - Rødbrun pepperriske.
 • ELVERUM: Moen i Heradsbygd (PN 445-446 457-459);
 • ELVERUM: Røvelbergsætra (PN 518-520 461-463);
 • TRYSIL: Skjærberget, øvre (UH 631-633 740-742);
 • TRYSIL: Søre Osen: Nordbergsætra (PN 610-612 857-860);
 • TRYSIL: Søre Osen: Syringa (PN 598-599 839-841);
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849);
 • ÅMOT: Bergslien, øvre (PN 294 754);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, øvre (PN 240-244 835-839);
 • ÅMOT: Kvannbekken, utenfor nasjonalreservatet (PN 237 832);
 • ÅMOT: Vålsåa, V for nedre Smalteigbua (PN 303 711)

  LACTARIUS SCROBICULATUS - Svovelriske.
 • TRYSIL: Søre Osen: Nordbergsætra (PN 610-612 857-860);
 • TRYSIL: Søre Osen: Syringa (PN 598-599 839-841);
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 245-248 835-837);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, øvre (PN 240-244 835-839);
 • ÅMOT: Kvannbekken, utenfor nasjonalreservatet (PN 237 832);
 • ÅMOT: Vålsåa, V for nedre Smalteigbua (PN 303 711)

  LACTARIUS THEJOGALUS - Gulmelksøtriske.
 • ELVERUM: Røvelbergsætra (PN 518-520 461-463);
 • TRYSIL: Skjærberget, nedre (UH 627-629 737-740);
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849)

  LACTARIUS TORMINOSUS - Skjeggriske.
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 240-247 834-836)

  LACTARIUS TRIVIALIS - Hulriske.
 • TRYSIL: Skjærberget, nedre (UH 627-629 737-740);
 • TRYSIL: Skjærberget, øvre (UH 631-633 740-742);
 • TRYSIL: Søre Osen: Syringa (PN 598-599 839-841);
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849);
 • ÅMOT: Bergslien, øvre (PN 294 754);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, øvre (PN 240-244 835-839);
 • ÅMOT: Kvannbekken, utenfor nasjonalreservatet (PN 237 832)

  LACTARIUS TUOMIKOSKII - Sumpsvovelriske.
 • TRYSIL: Skjærberget, øvre (UH 631-633 740-742);
 • TRYSIL: Søre Osen: Nordbergsætra (PN 612 859);
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 245-248 835-837);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, øvre (PN 240-244 835-839);
 • ÅMOT: Kvannbekken, utenfor nasjonalreservatet (PN 237 832);
 • ÅMOT: Vålsåa, V for nedre Smalteigbua (PN 303 711)

  LACTARIUS UVIDUS - Gråfiolett riske.
 • ELVERUM: Røvelbergsætra (PN 518-520 461-463);
 • TRYSIL: Skjærberget, nedre (UH 627-629 737-740);
 • TRYSIL: Søre Osen: Nordbergsætra (PN 610-612 857-860);
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, øvre (PN 240-244 835-839);
 • ÅMOT: Kvannbekken, utenfor nasjonalreservatet (PN 237 832);
 • ÅMOT: Vålsåa, V for nedre Smalteigbua (PN 303 711)

  LACTARIUS VIETUS - Gråriske.
 • TRYSIL: Søre Osen: Syringa (PN 598-599 839-841);
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849);
 • ÅMOT: Bergslien, øvre (PN 294 754);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 240-247 834-836);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, øvre (PN 240-244 835-839);
 • ÅMOT: Vålsåa, V for nedre Smalteigbua (PN 303 711)

  LACTARIUS ZONARIOIDES - Granbelteriske.
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 240-247 834-836)

  LAETICORTICIUM ROSEUM - Blekrosa barksopp.
 • ELVERUM: Røvelbergsætra (PN 518-520 461-463);
 • ÅMOT: Vålsåa, V for nedre Smalteigbua (PN 303 711)

  LECCINUM NIVEUM - Myrskrubb.
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849)

  LECCINUM PICEINUM - Granskrubb.
 • TRYSIL: Skjærberget, øvre (UH 631-633 740-742);
 • TRYSIL: Søre Osen: Nordbergsætra (PN 610-612 857-860);
 • TRYSIL: Søre Osen: Syringa (PN 598-599 839-841);
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849);
 • ÅMOT: Vålsåa, V for nedre Smalteigbua (PN 303 711)

  LECCINUM SCABRUM - Brunskrubb.
 • TRYSIL: Skjærberget, nedre (UH 627-629 737-740);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 240-247 834-836);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, øvre (PN 240-244 835-839);
 • ÅMOT: Vålsåa, V for nedre Smalteigbua (PN 303 711)

  LECCINUM VARIICOLOR - Svartskrubb.
 • TRYSIL: Skjærberget, nedre (UH 627-629 737-740);
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849);
 • ÅMOT: Vålsåa, V for nedre Smalteigbua (PN 303 711)

  LECCINUM VERSIPELLE - Rødskrubb.
 • ELVERUM: Røvelbergsætra (PN 518-520 461-463);
 • TRYSIL: Skjærberget, nedre (UH 627-629 737-740);
 • TRYSIL: Søre Osen: Nordbergsætra (PN 610-612 857-860);
 • TRYSIL: Søre Osen: Syringa (PN 598-599 839-841);
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849);
 • ÅMOT: Bergslien, nedre: Nordre Glomstad, Berger (PN 284-290 743-750);
 • ÅMOT: Bergslien, øvre (PN 294 754);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 240-247 834-836);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, øvre (PN 240-244 835-839);
 • ÅMOT: Kvannbekken, utenfor nasjonalreservatet (PN 237 832);
 • ÅMOT: Vålsåa, V for nedre Smalteigbua (PN 303 711)

  LECCINUM VULPINUM - Furuskrubb.
 • TRYSIL: Søre Osen: Syringa (PN 598-599 839-841);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, øvre (PN 240-244 835-839)

  LENTINELLUS VULPINUS - Rynkesagsopp (R - sjelden). 11 lokaliteter spredt i hele landet. Første funn i Hedmark.
 • TRYSIL: Søre Osen: Nordbergsætra (PN 610 860)

  LEOTIA LUBRICA - Slimmorkel.
 • ELVERUM: Røvelbergsætra (PN 518-520 461-463);
 • TRYSIL: Skjærberget, nedre (UH 627-629 737-740);
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849)

  LEPIOTA CASTANEA - Kastanjeparasollsopp.
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 242 833)

  LEPISTA FLACCIDA - Gulbrun ridderhatt.
 • TRYSIL: Skjærberget, nedre (UH 627-629 737-740)

  LEPISTA GILVA - Oker ridderhatt.
 • ELVERUM: Røvelbergsætra (PN 518-520 461-463)

  LEPTOPORUS MOLLIS - Kjøttkjuke.
 • TRYSIL: Skjærberget, øvre (UH 631-633 740-742);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 239 833)

  LEUCOPAXILLUS CEREALIS - Seig traktmusserong (R - sjelden). Barskogsart. Første og andre funn i Hedmark.
 • TRYSIL: Skjærberget, nedre (UH 627-629 737-740);
 • TRYSIL: Skjærberget, øvre (UH 631-633 740-742)

  LYCOGALA EPIDENDRON - Ulvemelk.
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849);
 • ÅMOT: Bergslien, øvre (PN 294 754);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 245-248 835-837)

  LYCOPERDON CAUDATUM - Vrangrøyksopp (R - sjelden). Vokser i rik sumpskog. Tredje kjente funn i Norge. Første funn i Hedmark.
 • ELVERUM: Røvelbergsætra (PN 518-520 461-463)

  LYCOPERDON MOLLE - Brun røyksopp.
 • TRYSIL: Skjærberget, nedre (UH 627-629 737-740)

  LYCOPERDON PERLATUM - Vorterøyksopp.
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 240-247 834-836);
 • ÅMOT: Vålsåa, V for nedre Smalteigbua (PN 303 711)

  LYCOPERDON PYRIFORME - Pærerøyksopp.
 • ELVERUM: Røvelbergsætra (PN 518-520 461-463)

  LYCOPERDON UMBRINUM - Skogrøyksopp.
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 245-248 835-837)

  MARASMIUS ANDROSACEUS - Lyngseigsopp.
 • ELVERUM: Røvelbergsætra (PN 518-520 461-463);
 • TRYSIL: Skjærberget, nedre (UH 627-629 737-740);
 • TRYSIL: Skjærberget, øvre (UH 631-633 740-742);
 • TRYSIL: Søre Osen: Syringa (PN 598-599 839-841)

  MARASMIUS WETTSTEINII - Grannålseigsopp.
 • ELVERUM: Røvelbergsætra (PN 518-520 461-463)

  MEGACOLLYBIA PLATYPHYLLA - Tægesopp.
 • ELVERUM: Røvelbergsætra (PN 518-520 461-463);
 • ÅMOT: Bergslien, nedre: Nordre Glomstad, Berger (PN 284-290 743-750);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 245-248 835-837)

  MELANOLEUCA STRICTIPES - Sommermunkehatt.
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 242 834)

  MICROMPHALE PERFORANS - Barnålsopp.
 • ELVERUM: Røvelbergsætra (PN 518-520 461-463);
 • TRYSIL: Skjærberget, nedre (UH 627-629 737-740);
 • TRYSIL: Skjærberget, øvre (UH 631-633 740-742);
 • TRYSIL: Søre Osen: Nordbergsætra (PN 610-612 857-860);
 • TRYSIL: Søre Osen: Syringa (PN 598-599 839-841);
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 240-247 834-836);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, øvre (PN 240-244 835-839)

  MOLLISIA CINEREA - Gråskål.
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 245-248 835-837)

  MYCENA EPIPTERYGIA - Flåhette.
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849)

  MYCENA GALERICULATA - Rynkehette.
 • ELVERUM: Røvelbergsætra (PN 518-520 461-463);
 • ÅMOT: Bergslien, nedre: Nordre Glomstad, Berger (PN 284-290 743-750);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 245-248 835-837)

  MYCENA GALOPUS - Melkehette.
 • TRYSIL: Skjærberget, øvre (UH 631-633 740-742)

  MYCENA LAEVIGATA - Bruskhette.
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849)

  MYCENA OREGONENSIS - Kromgul bregnehette (R - sjelden). Vokser i rik granskog. 6 lokaliteter i Norge. Første funn i Hedmark.
 • ÅMOT: Bergslien, øvre (PN 294 754)

  MYCENA PURA - Reddikhette.
 • ELVERUM: Røvelbergsætra (PN 518-520 461-463);
 • TRYSIL: Skjærberget, nedre (UH 627-629 737-740);
 • ÅMOT: Bergslien, øvre (PN 294 754);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 245-248 835-837)

  NAUCORIA ESCHARIOIDES - Lys orebrunhatt.
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 245-248 835-837)

  NECTRIA CINNABARINA - Rødvorte.
 • ÅMOT: Bergslien, nedre: Nordre Glomstad, Berger (PN 284-290 743-750)

  OLIGOPORUS CAESIUS - Blåkjuke.
 • TRYSIL: Søre Osen: Nordbergsætra (PN 610-612 857-860);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, øvre (PN 240-244 835-839)

  OLIGOPORUS FRAGILIS - Brunkjuke.
 • TRYSIL: Skjærberget, øvre (UH 631-633 740-742)

  OLIGOPORUS LATERITIUS. Nordlig art i Europa med dårlig kjent utbredelse. Knyttet til furu. 6 kjente lokaliteter i Norge. Andre funn i Hedmark.
 • ELVERUM: Moen i Heradsbygd (PN 445-446 457-459)

  OLIGOPORUS STIPTICUS - Bitterkjuke.
 • TRYSIL: Skjærberget, øvre (UH 631-633 740-742);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, øvre (PN 240-244 835-839)

  OLIGOPORUS TEPHROLEUCUS - Melkekjuke.
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, øvre (PN 240-244 835-839)

  OTIDEA INDIVISA - Begerøre.
 • TRYSIL: Søre Osen: Nordbergsætra (PN 612 858);
 • TRYSIL: Søre Osen: Syringa (PN 599 841);
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849)

  OXYPORUS POPULINUS - Lønnekjuke.
 • ÅMOT: Bergslien, nedre: Nordre Glomstad, Berger (PN 284-290 743-750)

  PANAEOLUS ACUMINATUS - Slank flekkskivesopp.
 • ELVERUM: Røvelbergsætra (PN 518-520 461-463)

  PAXILLUS ATROTOMENTOSUS - Fløyelspluggsopp.
 • ELVERUM: Moen i Heradsbygd (PN 445-446 457-459);
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, øvre (PN 240-244 835-839)

  PAXILLUS FILAMENTOSUS - Orepluggsopp.
 • ELVERUM: Røvelbergsætra (PN 518-520 461-463);
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 240-247 834-836)

  PAXILLUS INVOLUTUS - Pluggsopp.
 • ÅMOT: Bergslien, øvre (PN 294 754);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, øvre (PN 240-244 835-839);
 • ÅMOT: Vålsåa, V for nedre Smalteigbua (PN 303 711)

  PECKIELLA LATERITIA - Blek riskesnylter.
 • TRYSIL: Søre Osen: Nordbergsætra (PN 610-612 857-860);
 • ÅMOT: Bergslien, nedre: Nordre Glomstad, Berger (PN 284-290 743-750)

  PECKIELLA LUTEOVIRENS - Grønn riskesnylter.
 • ELVERUM: Røvelbergsætra (PN 518-520 461-463);
 • ÅMOT: Bergslien, øvre (PN 294 754)

  PEZIZA ALCIDIS - Elgmøkkbegersopp.
 • TRYSIL: Skjærberget, nedre (UH 627-629 737-740)

  PEZIZA BADIA - Brun begersopp.
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849)

  PEZIZA MICHELII - Gulkjøttbegersopp. Ukjent utbredelse i Norge, kun 3 kjente lokaliteter. Første funn i Hedmark.
 • ÅMOT: Bergslien, øvre (PN 294 754)

  PHANEROCHAETE SANGUINEA - Rødvedbarksopp.
 • ÅMOT: Bergslien, nedre: Nordre Glomstad, Berger (PN 284-290 743-750);
 • ÅMOT: Vålsåa, V for nedre Smalteigbua (PN 303 711)

  PHELLINUS CHRYSOLOMA - Granstokkjuke.
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849)

  PHELLINUS CONCHATUS - Seljekjuke.
 • TRYSIL: Skjærberget, nedre (UH 627-629 737-740);
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 240-247 834-836);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, øvre (PN 240-244 835-839)

  PHELLINUS FERRUGINEOFUSCUS - Granrustkjuke (DC - hensynskrevende).
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 239 833)

  PHELLINUS IGNIARIUS - Ildkjuke.
 • TRYSIL: Skjærberget, nedre (UH 627-629 737-740);
 • ÅMOT: Bergslien, nedre: Nordre Glomstad, Berger (PN 284-290 743-750)

  PHELLINUS LUNDELLII - Valkildkjuke.
 • ÅMOT: Bergslien, nedre: Nordre Glomstad, Berger (PN 284-290 743-750)

  PHELLINUS NIGROLIMITATUS - Svartsonekjuke (DC - hensynskrevende).
 • TRYSIL: Søre Osen: Nordbergsætra (PN 610 859)

  PHELLINUS PUNCTATUS - Putekjuke.
 • ÅMOT: Bergslien, nedre: Nordre Glomstad, Berger (PN 284-290 743-750)

  PHELLINUS TREMULAE - Ospeildkjuke.
 • ELVERUM: Røvelbergsætra (PN 518-520 461-463)

  PHELLINUS VITICOLA - Hyllekjuke.
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, øvre (PN 240-244 835-839);
 • ÅMOT: Kvannbekken, utenfor nasjonalreservatet (PN 237 832)

  PHELLODON NIGER - Svartsølvpigg (DC - hensynskrevende). Andre funn i Hedmark.
 • ELVERUM: Moen i Heradsbygd (PN 445 458)

  PHELLODON TOMENTOSUS - Beltesølvpigg.
 • ELVERUM: Moen i Heradsbygd (PN 445-446 457-459);
 • TRYSIL: Søre Osen: Syringa (PN 598-599 839-841);
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 248 837)

  PHOLIOTA ALNICOLA - Oreskjellsopp.
 • ELVERUM: Røvelbergsætra (PN 518-520 461-463)

  PHOLIOTA ASTRAGALINA - Safranskjellsopp.
 • TRYSIL: Søre Osen: Nordbergsætra (PN 612 859)

  PHOLIOTA FLAMMANS - Svovelskjellsopp.
 • TRYSIL: Søre Osen: Nordbergsætra (PN 610-612 857-860);
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849)

  PHOLIOTA HETEROCLITA - Bjørkeskjellsopp.
 • ELVERUM: Røvelbergsætra (PN 518-520 461-463)

  PHOLIOTA MUTABILIS - Stubbeskjellsopp.
 • ÅMOT: Bergslien, nedre: Nordre Glomstad, Berger (PN 284-290 743-750);
 • ÅMOT: Bergslien, øvre (PN 294 754);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 245-248 835-837)

  PHOLIOTA SPUMOSA - Stiskjellsopp.
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, øvre (PN 240-244 835-839)

  PHOLIOTA TUBERCULOSA - Fnokkskjellsopp.
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 240-247 834-836)

  PIPTOPORUS BETULINUS - Knivkjuke.
 • TRYSIL: Skjærberget, nedre (UH 627-629 737-740);
 • ÅMOT: Bergslien, nedre: Nordre Glomstad, Berger (PN 284-290 743-750);
 • ÅMOT: Bergslien, øvre (PN 294 754);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, øvre (PN 240-244 835-839)

  PLEUROTUS PULMONARIUS - Bjørkeøsterssopp.
 • ÅMOT: Bergslien, øvre (PN 294 754)

  PLUTEUS ATRICAPILLUS - Vanlig skjermsopp.
 • ELVERUM: Røvelbergsætra (PN 518-520 461-463);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 240-247 834-836)

  PLUTEUS LEONINUS - Gul skjermsopp. Sjelden art som indikerer høye naturverdier. Vokser helst i muldrik jord. Nordligste funn i Norge. Ca 18 lokaliteter rundt Oslofjorden. Første og andre funn i Hedmark.
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 245-248 835-837);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, øvre (PN 240-244 835-839)

  PLUTEUS TRICUSPIDATUS - Kantskjermsopp.
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 240-247 834-836)

  PODOSTROMA ALUTACEUM - Kjerneklubbe (R - sjelden). Granskogsart med ca 14 lokaliteter i Norge.
 • ELVERUM: Røvelbergsætra (PN 518-520 461-463)

  POLYPORUS MELANOPUS - Svartstilkkjuke.
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 245-248 835-837)

  POLYPORUS VARIUS - Sokkjuke.
 • TRYSIL: Skjærberget, nedre (UH 627-629 737-740);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 240-247 834-836)

  PSATHYRELLA CANDOLLEANA - Hvit sprøsopp.
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 245-248 835-837)

  RAMARIA ABIETINA - Grønntuppkorallsopp.
 • ELVERUM: Røvelbergsætra (PN 518-520 461-463)

  RAMARIA EUMORPHA - Grankorallsopp.
 • ELVERUM: Røvelbergsætra (PN 518-520 461-463)

  RAMARIA FLACCIDA. Ukjent utbredelse i Norge, kjent fra Østlandet og Sogn & Fjordane. Første funn i Hedmark.
 • ELVERUM: Røvelbergsætra (PN 518-520 461-463)

  RAMARIA TESTACEOFLAVA - Mørknende korallsopp.
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, øvre (PN 240-244 835-839)

  RHODOCOLLYBIA BUTYRACEA - Rødbrun flathatt.
 • TRYSIL: Søre Osen: Syringa (PN 598-599 839-841);
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849)

  RHODOCOLLYBIA MACULATA - Flekket flathatt.
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 240-247 834-836)

  RHODOCYBE NITELLINA - Oransjebrun væpnerhatt.
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 245-248 835-837)

  RHYTISMA SALICINUM - Seljetjæreflekk.
 • TRYSIL: Skjærberget, nedre (UH 627-629 737-740)

  ROZITES CAPERATUS - Rimsopp.
 • ELVERUM: Moen i Heradsbygd (PN 445-446 457-459);
 • TRYSIL: Skjærberget, øvre (UH 631-633 740-742);
 • TRYSIL: Søre Osen: Nordbergsætra (PN 610-612 857-860);
 • TRYSIL: Søre Osen: Syringa (PN 598-599 839-841);
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849);
 • ÅMOT: Bergslien, øvre (PN 294 754);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 240-247 834-836);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, øvre (PN 240-244 835-839);
 • ÅMOT: Kvannbekken, utenfor nasjonalreservatet (PN 237 832);
 • ÅMOT: Vålsåa, V for nedre Smalteigbua (PN 303 711)

  RUSSULA ADUSTA - Røykkremle.
 • TRYSIL: Søre Osen: Nordbergsætra (PN 610-612 857-860)

  RUSSULA AERUGINEA - Grønnkremle.
 • ELVERUM: Røvelbergsætra (PN 518-520 461-463);
 • TRYSIL: Skjærberget, nedre (UH 627-629 737-740);
 • TRYSIL: Skjærberget, øvre (UH 631-633 740-742);
 • TRYSIL: Søre Osen: Nordbergsætra (PN 610-612 857-860);
 • TRYSIL: Søre Osen: Syringa (PN 598-599 839-841);
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849);
 • ÅMOT: Bergslien, nedre: Nordre Glomstad, Berger (PN 284-290 743-750);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 240-247 834-836);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, øvre (PN 240-244 835-839);
 • ÅMOT: Vålsåa, V for nedre Smalteigbua (PN 303 711)

  RUSSULA ALNETORUM - Skarp orekremle (R - sjelden). Oreskogsart med ca 15 lokaliteter i Norge. Andre funn i Hedmark.
 • ELVERUM: Røvelbergsætra (PN 518-520 461-463)

  RUSSULA AQUOSA - Sumpkremle.
 • TRYSIL: Skjærberget, øvre (UH 631-633 740-742)

  RUSSULA ATROGLAUCA. Ukjent utbredelse i Norge, kun kjent fra Sogn & Fjordane tidligere. Første funn i Hedmark.
 • ÅMOT: Bergslien, øvre (PN 293 754)

  RUSSULA ATRORUBENS - Svartrød kremle.
 • TRYSIL: Skjærberget, øvre (UH 631-633 740-742)

  RUSSULA BETULARUM - Blek giftkremle.
 • TRYSIL: Skjærberget, nedre (UH 627-629 737-740)

  RUSSULA CINNAMOMICOLOR - Blåfiolett kremle.
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, øvre (PN 240-244 835-839);
 • ÅMOT: Vålsåa, V for nedre Smalteigbua (PN 303 711)

  RUSSULA CLAROFLAVA - Mild gulkremle.
 • ELVERUM: Røvelbergsætra (PN 518-520 461-463);
 • ÅMOT: Bergslien, nedre: Nordre Glomstad, Berger (PN 284-290 743-750);
 • ÅMOT: Bergslien, øvre (PN 294 754)

  RUSSULA CONSOBRINA - Neslekremle.
 • TRYSIL: Skjærberget, øvre (UH 631-633 740-742);
 • TRYSIL: Søre Osen: Nordbergsætra (PN 610-612 857-860);
 • TRYSIL: Søre Osen: Syringa (PN 598-599 839-841);
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849);
 • ÅMOT: Bergslien, øvre (PN 294 754);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, øvre (PN 240-244 835-839);
 • ÅMOT: Kvannbekken, utenfor nasjonalreservatet (PN 237 832)

  RUSSULA CRASSIPES. Ined., artsbeskrivelsen er ikke publisert ennå.
 • TRYSIL: Søre Osen: Nordbergsætra (PN 612 859)

  RUSSULA DECOLORANS - Gulrød kremle.
 • ELVERUM: Moen i Heradsbygd (PN 445-446 457-459);
 • TRYSIL: Skjærberget, nedre (UH 627-629 737-740);
 • TRYSIL: Skjærberget, øvre (UH 631-633 740-742);
 • TRYSIL: Søre Osen: Nordbergsætra (PN 610-612 857-860);
 • TRYSIL: Søre Osen: Syringa (PN 598-599 839-841);
 • ÅMOT: Bergslien, øvre (PN 294 754);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 240-247 834-836);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, øvre (PN 240-244 835-839);
 • ÅMOT: Kvannbekken, utenfor nasjonalreservatet (PN 237 832);
 • ÅMOT: Vålsåa, V for nedre Smalteigbua (PN 303 711)

  RUSSULA DELICA - Traktkremle.
 • ÅMOT: Bergslien, øvre (PN 294 754);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 240-247 834-836)

  RUSSULA EMETICA - Giftkremle.
 • ELVERUM: Røvelbergsætra (PN 518-520 461-463);
 • TRYSIL: Skjærberget, øvre (UH 631-633 740-742);
 • TRYSIL: Søre Osen: Nordbergsætra (PN 610-612 857-860);
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849);
 • ÅMOT: Bergslien, øvre (PN 294 754);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, øvre (PN 240-244 835-839);
 • ÅMOT: Kvannbekken, utenfor nasjonalreservatet (PN 237 832);
 • ÅMOT: Vålsåa, V for nedre Smalteigbua (PN 303 711)

  RUSSULA FAVREI - Brun sildekremle.
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, øvre (PN 240-244 835-839)

  RUSSULA FOETENS - Stankkremle.
 • ELVERUM: Røvelbergsætra (PN 518-520 461-463);
 • ÅMOT: Bergslien, nedre: Nordre Glomstad, Berger (PN 284-290 743-750);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 240-247 834-836);
 • ÅMOT: Vålsåa, V for nedre Smalteigbua (PN 303 711)

  RUSSULA GRACILLIMA - Bjørketårekremle.
 • TRYSIL: Skjærberget, nedre (UH 627-629 737-740)

  RUSSULA INTEGRA - Mandelkremle.
 • ÅMOT: Kvannbekken, utenfor nasjonalreservatet (PN 237 832)

  RUSSULA LUNDELLII - Stor bjørkekremle.
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 240-247 834-836)

  RUSSULA LUTEA - Smørkremle.
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, øvre (PN 240-244 835-839)

  RUSSULA PALUDOSA - Storkremle.
 • ELVERUM: Moen i Heradsbygd (PN 445-446 457-459);
 • TRYSIL: Søre Osen: Syringa (PN 598-599 839-841);
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849);
 • ÅMOT: Bergslien, øvre (PN 294 754);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, øvre (PN 240-244 835-839);
 • ÅMOT: Kvannbekken, utenfor nasjonalreservatet (PN 237 832);
 • ÅMOT: Vålsåa, V for nedre Smalteigbua (PN 303 711)

  RUSSULA POSTIANA - Sprø olivenkremle.
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, øvre (PN 240-244 835-839)

  RUSSULA PUELLARIS - Frøkenkremle.
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, øvre (PN 240-244 835-839);
 • ÅMOT: Kvannbekken, utenfor nasjonalreservatet (PN 237 832)

  RUSSULA QUELETII - Grantårekremle.
 • ÅMOT: Bergslien, øvre (PN 294 754);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 242 834);
 • ÅMOT: Kvannbekken, utenfor nasjonalreservatet (PN 237 832)

  RUSSULA RENIDENS. Nybeskrevet art (1998) med foreløpig ukjent utbredelse i Norge, kun kjent fra Sogn & Fjordane tidligere. Første funn i Hedmark.
 • TRYSIL: Skjærberget, øvre (UH 631-633 740-742)

  RUSSULA RHODOPODA - Lakkremle.
 • TRYSIL: Skjærberget, øvre (UH 631-633 740-742);
 • TRYSIL: Søre Osen: Syringa (PN 598-599 839-841);
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, øvre (PN 240-244 835-839);
 • ÅMOT: Kvannbekken, utenfor nasjonalreservatet (PN 237 832);
 • ÅMOT: Vålsåa, V for nedre Smalteigbua (PN 303 711)

  RUSSULA ROSEA - Fagerkremle.
 • ÅMOT: Bergslien, øvre (PN 294 754)

  RUSSULA SUBFOETENS - Gulnende stankkremle.
 • ÅMOT: Kvannbekken, utenfor nasjonalreservatet (PN 237 832)

  RUSSULA TAIGARUM - Falsk sildekremle. Beskrevet i 1990 med foreløpig ukjent utbredelse i Norge, kun 2 tidligere funn (hvorav 1 i Hedmark). Hele 4 funn ble gjort under fagkurset. Kanskje en vanlig art.
 • TRYSIL: Skjærberget, nedre (UH 627-629 737-740);
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849);
 • ÅMOT: Bergslien, øvre (PN 293 754);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, øvre (PN 240-244 835-839)

  RUSSULA VELENOVSKYI - Stor teglkremle.
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849)

  RUSSULA VESCA - Nøttekremle.
 • TRYSIL: Søre Osen: Syringa (PN 598-599 839-841);
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849);
 • ÅMOT: Bergslien, nedre: Nordre Glomstad, Berger (PN 284-290 743-750);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, øvre (PN 240-244 835-839)

  RUSSULA VINOSA - Vinrød kremle.
 • TRYSIL: Søre Osen: Nordbergsætra (PN 610-612 857-860);
 • TRYSIL: Søre Osen: Syringa (PN 598-599 839-841);
 • ÅMOT: Bergslien, nedre: Nordre Glomstad, Berger (PN 284-290 743-750);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, øvre (PN 240-244 835-839);
 • ÅMOT: Vålsåa, V for nedre Smalteigbua (PN 303 711)

  RUSSULA XERAMPELINA - Rød sildekremle.
 • TRYSIL: Skjærberget, nedre (UH 627-629 737-740);
 • TRYSIL: Skjærberget, øvre (UH 631-633 740-742)

  SARCODON FENNICUS - Gallestorpigg (V - sårbar). Østlig art med europeisk V-grense i Norge. Tidligere kjent fra 13 steder i Norge. I barskog, hovedsakelig furuskog, helst eldre bestand på kalk. Andre funn i Hedmark.
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 239 833)

  SARCODON GLAUCOPUS - Blåfotstorpigg (V - sårbar). Tidligere kjent fra 16 steder spredt i Norge. I barskog, helst eldre bestand på kalk. Andre funn i Hedmark.
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, øvre (PN 240-244 835-839)

  SARCODON IMBRICATUS - Skjellstorpigg.
 • TRYSIL: Skjærberget, øvre (UH 631-633 740-742);
 • TRYSIL: Søre Osen: Syringa (PN 598-599 839-841);
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 245-248 835-837);
 • ÅMOT: Kvannbekken, utenfor nasjonalreservatet (PN 237 832)

  SARCODON MARTIOFLAVUS - Ferskenstorpigg (DC - hensynskrevende). Østlig granskogsart med europeisk V-grense i Norge, sjelden i Europa. Ca 19 lokaliteter på Østlandet og i Trøndelag. Andre og tredje funn i Hedmark.
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 240 833);
 • ÅMOT: Kvannbekken, utenfor nasjonalreservatet (PN 237 832)

  SARCODON SCABROSUS - Besk storpigg (V - sårbar). Kjent fra 9 steder spredt i Sør-Norge. Andre funn i Hedmark.
 • ELVERUM: Moen i Heradsbygd (PN 445-446 457-459)

  SCHIZOPORA PARADOXA - Kløyvporesopp.
 • ÅMOT: Bergslien, nedre: Nordre Glomstad, Berger (PN 284-290 743-750)

  SPATHULARIA RUFA - Oker spademorkel.
 • ELVERUM: Røvelbergsætra (PN 518-520 461-463)

  STEREUM HIRSUTUM - Ragglærsopp.
 • ELVERUM: Røvelbergsætra (PN 518-520 461-463);
 • TRYSIL: Skjærberget, nedre (UH 627-629 737-740);
 • ÅMOT: Bergslien, nedre: Nordre Glomstad, Berger (PN 284-290 743-750);
 • ÅMOT: Bergslien, øvre (PN 294 754);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 240-247 834-836)

  STEREUM RUGOSUM - Skorpelærsopp.
 • ELVERUM: Røvelbergsætra (PN 518-520 461-463);
 • TRYSIL: Skjærberget, nedre (UH 627-629 737-740);
 • TRYSIL: Søre Osen: Nordbergsætra (PN 610-612 857-860);
 • ÅMOT: Bergslien, nedre: Nordre Glomstad, Berger (PN 284-290 743-750);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 245-248 835-837);
 • ÅMOT: Vålsåa, V for nedre Smalteigbua (PN 303 711)

  STEREUM SANGUINOLENTUM - Toppråtesopp.
 • ELVERUM: Røvelbergsætra (PN 518-520 461-463);
 • TRYSIL: Søre Osen: Syringa (PN 598-599 839-841)

  STROPHARIA ALCIS. Nybeskrevet art (1999), antakelig vanlig. Ca 10 lokaliteter i Norge. Andre funn i Hedmark.
 • TRYSIL: Søre Osen: Syringa (PN 599 841)

  STROPHARIA SEMIGLOBATA - Sitronkragesopp.
 • ÅMOT: Bergslien, øvre (PN 294 754)

  SUILLUS BOVINUS - Seig kusopp.
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849)

  SUILLUS GREVILLEI - Lerkesopp.
 • ÅMOT: Bergslien, nedre: Nordre Glomstad, Berger (PN 284-290 743-750)

  SUILLUS LUTEUS - Smørsopp.
 • ÅMOT: Bergslien, øvre (PN 294 754)

  SUILLUS VARIEGATUS - Sandsopp.
 • ELVERUM: Moen i Heradsbygd (PN 445-446 457-459);
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849);
 • ÅMOT: Bergslien, øvre (PN 294 754)

  THELEPHORA PALMATA - Fingerfrynsesopp.
 • ELVERUM: Røvelbergsætra (PN 518-520 461-463);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 245-248 835-837);
 • ÅMOT: Kvannbekken, utenfor nasjonalreservatet (PN 237 832)

  THELEPHORA TERRESTRIS - Frynsesopp.
 • TRYSIL: Søre Osen: Syringa (PN 598-599 839-841);
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 240-247 834-836)

  TRAMETES HIRSUTA - Raggkjuke.
 • TRYSIL: Skjærberget, nedre (UH 627-629 737-740);
 • ÅMOT: Bergslien, nedre: Nordre Glomstad, Berger (PN 284-290 743-750)

  TRAMETES OCHRACEA - Beltekjuke.
 • ÅMOT: Bergslien, øvre (PN 294 754)

  TREMELLA FOLIACEA - Bladgelésopp.
 • ELVERUM: Røvelbergsætra (PN 518-520 461-463)

  TREMISCUS HELVELLOIDES - Traktgelésopp (DC - hensynskrevende).
 • ÅMOT: Bergslien, øvre (PN 294 754);
 • ÅMOT: Kvannbekken, utenfor nasjonalreservatet (PN 237 832)

  TRICHAPTUM ABIETINUM - Fiolkjuke.
 • ELVERUM: Moen i Heradsbygd (PN 445-446 457-459);
 • TRYSIL: Skjærberget, øvre (UH 631-633 740-742);
 • TRYSIL: Søre Osen: Nordbergsætra (PN 610-612 857-860);
 • TRYSIL: Søre Osen: Syringa (PN 598-599 839-841);
 • ÅMOT: Bergslien, nedre: Nordre Glomstad, Berger (PN 284-290 743-750);
 • ÅMOT: Bergslien, øvre (PN 294 754);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 240-247 834-836);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, øvre (PN 240-244 835-839)

  TRICHOLOMA AESTUANS - Bitter riddermusserong.
 • ELVERUM: Moen i Heradsbygd (PN 445-446 457-459);
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, øvre (PN 240-244 835-839)

  TRICHOLOMA ALBUM - Reddikmusserong.
 • ÅMOT: Bergslien, øvre (PN 294 754)

  TRICHOLOMA APIUM - Lakrismusserong (R - sjelden).
 • ELVERUM: Moen i Heradsbygd (PN 445-446 457-459)

  TRICHOLOMA ARVERNENSE - Brungul musserong.
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849)

  TRICHOLOMA EQUESTRE - Riddermusserong.
 • ELVERUM: Moen i Heradsbygd (PN 445-446 457-459)

  TRICHOLOMA FUCATUM - Røykmusserong.
 • ELVERUM: Moen i Heradsbygd (PN 446 458);
 • TRYSIL: Skjærberget, øvre (UH 631-633 740-742);
 • TRYSIL: Skjærberget, øvre (UH 631-633 740-742);
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849)

  TRICHOLOMA FULVUM - Bjørkemusserong.
 • TRYSIL: Skjærberget, nedre (UH 627-629 737-740);
 • TRYSIL: Søre Osen: Syringa (PN 598-599 839-841);
 • ÅMOT: Vålsåa, V for nedre Smalteigbua (PN 303 711)

  TRICHOLOMA GULDENII - Broket musserong.
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849)

  TRICHOLOMA INAMOENUM - Stankmusserong.
 • TRYSIL: Skjærberget, nedre (UH 627-629 737-740);
 • TRYSIL: Søre Osen: Nordbergsætra (PN 610-612 857-860);
 • TRYSIL: Søre Osen: Syringa (PN 598-599 839-841);
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 240-247 834-836)

  TRICHOLOMA NAUSEOSUM - Kransmusserong (R - sjelden).
 • ELVERUM: Moen i Heradsbygd (PN 446 457)

  TRICHOLOMA SAPONACEUM - Såpemusserong.
 • TRYSIL: Søre Osen: Syringa (PN 598-599 839-841);
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 245-248 835-837)

  TRICHOLOMA SEJUNCTUM var. VIRIDILUTESCENS - Gulkantmusserong. Forholdsvis sjelden barskogsart, ca 20 lokaliteter i Norge. Første og andre funn i Hedmark.
 • TRYSIL: Skjærberget, nedre (UH 627-629 737-740);
 • TRYSIL: Søre Osen: Syringa (PN 597 839)

  TRICHOLOMA VIRGATUM - Gallemusserong.
 • TRYSIL: Skjærberget, nedre (UH 627-629 737-740);
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849);
 • ÅMOT: Kvannbekken, utenfor nasjonalreservatet (PN 237 832)

  TRICHOLOMOPSIS DECORA - Brungul stubbmusserong.
 • TRYSIL: Søre Osen: Syringa (PN 598-599 839-841);
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849)

  TRICHOLOMOPSIS RUTILANS - Rød stubbemusserong.
 • ELVERUM: Røvelbergsætra (PN 518-520 461-463);
 • TRYSIL: Søre Osen: Syringa (PN 598-599 839-841);
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849)

  VIBRISSEA TRUNCORUM - Vårbekksopp.
 • TRYSIL: Skjærberget, nedre (UH 627-629 737-740)

  VUILLEMINIA COMEDENS - Barksprengersopp.
 • ÅMOT: Bergslien, nedre: Nordre Glomstad, Berger (PN 284-290 743-750)

  XEROMPHALIA CAMPANELLA - Stubberusthette.
 • TRYSIL: Skjærberget, øvre (UH 631-633 740-742)


  Sist oppdatert: 11.12.2002 (Volkmar Timmermann)