KARTLEGGING AV STORSOPPER I NORGE


FAGKURS FOR DE REGIONSANSVARLIGE

- 29.8.-1.9.2002, Elverum, Hedmark -


[Generellt]   [Innledning]   [Program]   [Deltakere]   [Bilder]   [rapport2002.doc - download]  
[Lokalitetene]   [Lokalitetsvise artslister]   [Poster i databasen]   [Kommentert artsliste]   [Rødlistede og andre sjeldne arter]  


LOKALITETENE:

Under fagkursets tre feltdager i Elverum, Trysil og Åmot ble det gjort totalt 872 funn av sopp fordelt på 341 arter (se den kommenterte artslista), hvorav 28 er oppført på den nasjonale rødlista for sopp (se egen liste). Alle funnene er dataregistrert og tilgjengelige i den søkbare databasen med flere detaljer ("poster i databasen").

Lokalitetsvise artslister: Klikk på lokalitetsnavnet for å få en alfabetisk liste over artene som ble funnet på hver lokalitet under fagkurset.
Poster i databasen: Klikk på "poster i databasen" for å starte et søk i databasen hvis du er interessert i flere data for funnene fra hver enkelt lokalitet.


Dag 1, fredag, 30.8.2002, Åmot kommune:

1 A. Kvannbekken Nasjonalreservat, øvre, kalkrik granskog m. bjørk og selje, en del død ved (PN 240-244 835-839)   [Poster i databasen], 71 arter
1 B. Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre, kalkrik bekkedal, høgstaudevegetasjon, blandingsskog (PN 240-247 834-836)   [Poster i databasen], 96 arter
1 C. Kvannbekken, utenfor nasjonalreservatet, rik granskog, kalkrik, bekkedal (PN 237 832)   [Poster i databasen], 54 arter
2 A. Bergslien, øvre, Kalkrik lågurtgranskog (PN 294 754)   [Poster i databasen], 58 arter
2 B. Bergslien, nedre: Nordre Glomstad, Berger, Frodig V-vendt edelløvskog med mye hassel, samt lågurt- og høgstaudegranskog (PN 284-290 743-750), samt Glomstad, fuktig granskog (PN 280 743)   [Poster i databasen], 47 arter
2 C. Vålsåa, V for nedre Smalteigbua, granskog (PN 303 711)   [Poster i databasen], 42 arter

Dag 2, lørdag, 31.8.2002, Trysil kommune:

3 A. Skjærberget, øvre, fattig blåbærgranskog, lite død ved, noen urterike partier (UH 631-633 740-742)   [Poster i databasen], 62 arter
3 B. Skjærberget, nedre, fuktig løvskog m. gran, bjørk, gråor, osp, selje, tidl. beitemark (UH 627-629 737-740)   [Poster i databasen], 64 arter
4 A. Søre Osen: Sølund, gammel granskog (PN 580-589 844-849)   [Poster i databasen], 110 arter
4 B. Søre Osen: Syringa, blåbærgranskog, småbregnegranskog, NV-vendt li (PN 598-599 839-841)   [Poster i databasen], 83 arter
4 C. Søre Osen: Nordbergsætra, nedlagt setervoll uten beiting, granskog (PN 610-612 857-860)   [Poster i databasen], 74 arter

Dag 3, søndag, 1.9.2002, Elverum kommune:

5.   Røvelbergsætra, granskog (PN 518-520 461-463)   [Poster i databasen], 80 arter
6.   Moen i Heradsbygd, furumo (PN 445-446 457-459)   [Poster i databasen], 31 arter


LOKALITETSVISE ARTSLISTER:


ELVERUM: Moen i Heradsbygd (PN 445-446 457-459)


 • ALBATRELLUS CONFLUENS - Franskbrødsopp.
 • ALBATRELLUS SUBRUBESCENS - Furufåresopp (DC - hensynskrevende). Første funn i Hedmark.
 • AMANITA PORPHYRIA - Svartringfluesopp.
 • BOLETUS PINOPHILUS - Rødbrun steinsopp.
 • CALOCERA VISCOSA - Gullgaffel.
 • COLLYBIA TUBEROSA - Spissknollet flathatt.
 • COLTRICIA PERENNIS - Sandkjuke.
 • CORTINARIUS ARMILLATUS - Rødbelteslørsopp.
 • CORTINARIUS BRUNNEUS - Mørkbrun slørsopp.
 • CORTINARIUS SCAURUS - Grønnskiveslørsopp.
 • CORTINARIUS TRAGANUS - Brunkjøttbukkesopp.
 • GOMPHIDIUS GLUTINOSUS - Sleipsopp.
 • HYDNELLUM CAERULEUM - Blå brunpigg.
 • HYDNELLUM FERRUGINEUM - Rustbrunpigg.
 • LACTARIUS MUSTEUS - Fururiske (R - sjelden).
 • LACTARIUS RUFUS - Rødbrun pepperriske.
 • OLIGOPORUS LATERITIUS. Nordlig art i Europa med dårlig kjent utbredelse. Knyttet til furu. 6 kjente lokaliteter i Norge. Andre funn i Hedmark.
 • PAXILLUS ATROTOMENTOSUS - Fløyelspluggsopp.
 • PHELLODON NIGER - Svartsølvpigg (DC - hensynskrevende). Andre funn i Hedmark.
 • PHELLODON TOMENTOSUS - Beltesølvpigg.
 • ROZITES CAPERATUS - Rimsopp.
 • RUSSULA DECOLORANS - Gulrød kremle.
 • RUSSULA PALUDOSA - Storkremle.
 • SARCODON SCABROSUS - Besk storpigg (V - sårbar). Kjent fra 9 steder spredt i Sør-Norge. Andre funn i Hedmark.
 • SUILLUS VARIEGATUS - Sandsopp.
 • TRICHAPTUM ABIETINUM - Fiolkjuke.
 • TRICHOLOMA AESTUANS - Bitter riddermusserong.
 • TRICHOLOMA APIUM - Lakrismusserong (R - sjelden).
 • TRICHOLOMA EQUESTRE - Riddermusserong.
 • TRICHOLOMA FUCATUM - Røykmusserong.
 • TRICHOLOMA NAUSEOSUM - Kransmusserong (R - sjelden).


  ELVERUM: Røvelbergsætra (PN 518-520 461-463)


 • AGARICUS SYLVATICUS - Blodsjampinjong.
 • AMANITA REGALIS - Brun fluesopp.
 • AMANITA RUBESCENS - Rødnende fluesopp.
 • AMANITA VAGINATA - Grå ringløs fluesopp.
 • BOLETUS EDULIS - Steinsopp.
 • BOVISTA NIGRESCENS - Stor eggrøyksopp.
 • CALOCERA VISCOSA - Gullgaffel.
 • CHALCIPORUS PIPERATUS - Pepperrørsopp.
 • CLAVULINA CRISTATA - Kamfingersopp.
 • CLITOCYBE CLAVIPES - Klubbetraktsopp.
 • CLITOCYBE GIBBA - Sommertraktsopp.
 • CLITOCYBE ODORA - Grønn anistraktsopp.
 • COLLYBIA ACERVATA - Knippeflathatt.
 • COLLYBIA DRYOPHILA - Blek flathatt.
 • CORTINARIUS BRUNNEUS - Mørkbrun slørsopp.
 • CORTINARIUS CINNAMOMEUS - Kanelslørsopp.
 • CORTINARIUS COLLINITUS - Blåbelteslørsopp.
 • CORTINARIUS SANGUINEUS - Blodrød kanelslørsopp.
 • CUDONIA CONFUSA - Ensfarget hjelmmorkel.
 • CYSTODERMA GRANULOSUM - Rødbrun grynhatt.
 • DACRYMYCES STILLATUS - Vanlig tåresopp.
 • EXIDIA GLANDULOSA - Svartbevre.
 • FOMITOPSIS PINICOLA - Rødrandkjuke.
 • GOMPHIDIUS GLUTINOSUS - Sleipsopp.
 • HETEROBASIDION ANNOSUM - Rotkjuke.
 • HYGROPHORUS AGATHOSMUS - Duftvokssopp.
 • HYGROPHORUS OLIVACEOALBUS - Olivenbrun vokssopp.
 • HYMENOCHAETE TABACINA - Tobakkbroddsopp.
 • HYPOCREA PULVINATA - Kjukeputesopp.
 • INOCYBE RIMOSA - Spiss trevlesopp.
 • INONOTUS RADIATUS - Orekjuke.
 • ISCHNODERMA BENZOINUM - Tjærekjuke.
 • LACCARIA LACCATA - Vanlig lakssopp.
 • LACTARIUS BADIOSANGUINEUS - Svartrød riske.
 • LACTARIUS CYATHULIFORMIS.
 • LACTARIUS DETERRIMUS - Granmatriske.
 • LACTARIUS FENNOSCANDICUS. Nybeskrevet art (1998) som hører til matriskegruppen. Antakelig ikke sjelden. 4 lokaliteter i Norge så langt (Hedmark og Sogn & Fjordane). Andre funn i Hedmark.
 • LACTARIUS FULIGINOSUS - Røykriske.
 • LACTARIUS GLYCIOSMUS - Kokosriske.
 • LACTARIUS NECATOR - Svartriske.
 • LACTARIUS REPRAESENTANEUS - Fiolett svovelriske.
 • LACTARIUS RUFUS - Rødbrun pepperriske.
 • LACTARIUS THEJOGALUS - Gulmelksøtriske.
 • LACTARIUS UVIDUS - Gråfiolett riske.
 • LAETICORTICIUM ROSEUM - Blekrosa barksopp.
 • LECCINUM VERSIPELLE - Rødskrubb.
 • LEOTIA LUBRICA - Slimmorkel.
 • LEPISTA GILVA - Oker ridderhatt.
 • LYCOPERDON CAUDATUM - Vrangrøyksopp (R - sjelden). Vokser i rik sumpskog. Tredje kjente funn i Norge. Første funn i Hedmark.
 • LYCOPERDON PYRIFORME - Pærerøyksopp.
 • MARASMIUS ANDROSACEUS - Lyngseigsopp.
 • MARASMIUS WETTSTEINII - Grannålseigsopp.
 • MEGACOLLYBIA PLATYPHYLLA - Tægesopp.
 • MICROMPHALE PERFORANS - Barnålsopp.
 • MYCENA GALERICULATA - Rynkehette.
 • MYCENA PURA - Reddikhette.
 • PANAEOLUS ACUMINATUS - Slank flekkskivesopp.
 • PAXILLUS FILAMENTOSUS - Orepluggsopp.
 • PECKIELLA LUTEOVIRENS - Grønn riskesnylter.
 • PHELLINUS TREMULAE - Ospeildkjuke.
 • PHOLIOTA ALNICOLA - Oreskjellsopp.
 • PHOLIOTA HETEROCLITA - Bjørkeskjellsopp.
 • PLUTEUS ATRICAPILLUS - Vanlig skjermsopp.
 • PODOSTROMA ALUTACEUM - Kjerneklubbe (R - sjelden). Granskogsart med ca 14 lokaliteter i Norge.
 • RAMARIA ABIETINA - Grønntuppkorallsopp.
 • RAMARIA EUMORPHA - Grankorallsopp.
 • RAMARIA FLACCIDA. Ukjent utbredelse i Norge, kjent fra Østlandet og Sogn & Fjordane. Første funn i Hedmark.
 • RUSSULA AERUGINEA - Grønnkremle.
 • RUSSULA ALNETORUM - Skarp orekremle (R - sjelden). Oreskogsart med ca 15 lokaliteter i Norge. Andre funn i Hedmark.
 • RUSSULA CLAROFLAVA - Mild gulkremle.
 • RUSSULA EMETICA - Giftkremle.
 • RUSSULA FOETENS - Stankkremle.
 • SPATHULARIA RUFA - Oker spademorkel.
 • STEREUM HIRSUTUM - Ragglærsopp.
 • STEREUM RUGOSUM - Skorpelærsopp.
 • STEREUM SANGUINOLENTUM - Toppråtesopp.
 • THELEPHORA PALMATA - Fingerfrynsesopp.
 • TREMELLA FOLIACEA - Bladgelésopp.
 • TRICHOLOMOPSIS RUTILANS - Rød stubbemusserong.


  TRYSIL: Skjærberget, nedre (UH 627-629 737-740)


 • AMANITA PACHYVOLVATA. En av de mer sjeldne ringløse fluesoppene. Utbredelse i Norge dårlig kjent.
 • CALOCERA VISCOSA - Gullgaffel.
 • CERRENA UNICOLOR - Labyrintkjuke.
 • CHALCIPORUS PIPERATUS - Pepperrørsopp.
 • CLAVULINOPSIS HELVOLA - Gul småkøllesopp.
 • COLLYBIA ACERVATA - Knippeflathatt.
 • COLLYBIA CIRRHATA - Snylteflathatt.
 • COLLYBIA TUBEROSA - Spissknollet flathatt.
 • CORTINARIUS ARMILLATUS - Rødbelteslørsopp.
 • CORTINARIUS PHOLIDEUS - Brunskjellet slørsopp.
 • CORTINARIUS TRIVIALIS - Raspslørsopp.
 • CUDONIA CIRCINANS - Hjelmmorkel.
 • CYTIDIA SALICINA - Vierblodsopp.
 • ENTOLOMA CETRATUM - Oker rødskivesopp.
 • EXIDIA REPANDA - Bjørkebevre.
 • FOMES FOMENTARIUS - Knuskkjuke.
 • GALERINA STAGNINA - Brun myrklokkehatt.
 • GALERINA TIBIICYSTIS - Melet torvmoseklokkehat.
 • GLOEOPHYLLUM SEPIARIUM - Vedmusling.
 • GYMNOSPORANGIUM CORNUTUM.
 • HYGROPHORUS ERUBESCENS - Rødflekket vokssopp.
 • HYGROPHORUS OLIVACEOALBUS - Olivenbrun vokssopp.
 • HYMENOCHAETE TABACINA - Tobakkbroddsopp.
 • INOCYBE LEIOCEPHALA. 9 registrerte lokaliteter spredt i hele Norge. Antakelig en oversett art som er mer vanlig. Første funn i Hedmark.
 • INOCYBE PRAETERVISA - Vanlig knolltrevlesopp.
 • LACCARIA LACCATA - Vanlig lakssopp.
 • LACCARIA PROXIMA - Stor lakssopp.
 • LACTARIUS ASPIDEUS - Vierriske.
 • LACTARIUS FULIGINOSUS - Røykriske.
 • LACTARIUS GLYCIOSMUS - Kokosriske.
 • LACTARIUS NECATOR - Svartriske.
 • LACTARIUS THEJOGALUS - Gulmelksøtriske.
 • LACTARIUS TRIVIALIS - Hulriske.
 • LACTARIUS UVIDUS - Gråfiolett riske.
 • LECCINUM SCABRUM - Brunskrubb.
 • LECCINUM VARIICOLOR - Svartskrubb.
 • LECCINUM VERSIPELLE - Rødskrubb.
 • LEOTIA LUBRICA - Slimmorkel.
 • LEPISTA FLACCIDA - Gulbrun ridderhatt.
 • LEUCOPAXILLUS CEREALIS - Seig traktmusserong (R - sjelden). Barskogsart. Første og andre funn i Hedmark.
 • LYCOPERDON MOLLE - Brun røyksopp.
 • MARASMIUS ANDROSACEUS - Lyngseigsopp.
 • MICROMPHALE PERFORANS - Barnålsopp.
 • MYCENA PURA - Reddikhette.
 • PEZIZA ALCIDIS - Elgmøkkbegersopp.
 • PHELLINUS CONCHATUS - Seljekjuke.
 • PHELLINUS IGNIARIUS - Ildkjuke.
 • PIPTOPORUS BETULINUS - Knivkjuke.
 • POLYPORUS VARIUS - Sokkjuke.
 • RHYTISMA SALICINUM - Seljetjæreflekk.
 • RUSSULA AERUGINEA - Grønnkremle.
 • RUSSULA BETULARUM - Blek giftkremle.
 • RUSSULA DECOLORANS - Gulrød kremle.
 • RUSSULA GRACILLIMA - Bjørketårekremle.
 • RUSSULA TAIGARUM - Falsk sildekremle. Beskrevet i 1990 med foreløpig ukjent utbredelse i Norge, kun 2 tidligere funn (hvorav 1 i Hedmark). Hele 4 funn ble gjort under fagkurset. Kanskje en vanlig art.
 • RUSSULA XERAMPELINA - Rød sildekremle.
 • STEREUM HIRSUTUM - Ragglærsopp.
 • STEREUM RUGOSUM - Skorpelærsopp.
 • TRAMETES HIRSUTA - Raggkjuke.
 • TRICHOLOMA FULVUM - Bjørkemusserong.
 • TRICHOLOMA INAMOENUM - Stankmusserong.
 • TRICHOLOMA SEJUNCTUM var. VIRIDILUTESCENS - Gulkantmusserong. Forholdsvis sjelden barskogsart, ca 20 lokaliteter i Norge. Første og andre funn i Hedmark.
 • TRICHOLOMA VIRGATUM - Gallemusserong.
 • VIBRISSEA TRUNCORUM - Vårbekksopp.


  TRYSIL: Skjærberget, øvre (UH 631-633 740-742)


 • ALBATRELLUS OVINUS - Fåresopp.
 • AMANITA PORPHYRIA - Svartringfluesopp.
 • AMANITA REGALIS - Brun fluesopp.
 • BOLETUS SUBTOMENTOSUS - Fløyelsrørsopp.
 • CALOCERA VISCOSA - Gullgaffel.
 • CANTHARELLUS TUBAEFORMIS - Traktkantarell.
 • CHALCIPORUS PIPERATUS - Pepperrørsopp.
 • COLLYBIA TUBEROSA - Spissknollet flathatt.
 • CORTINARIUS ARMILLATUS - Rødbelteslørsopp.
 • CORTINARIUS COLLINITUS - Blåbelteslørsopp.
 • CORTINARIUS CRASSUS - Brødslørsopp.
 • CORTINARIUS ELATIOR - Rynkeslørsopp.
 • CORTINARIUS EVERNIUS - Lillastilket slørsopp.
 • CORTINARIUS GENTILIS - Gulbelteslørsopp.
 • CORTINARIUS LIMONIUS - Oransjeslørsopp.
 • CORTINARIUS OBTUSUS - Jodslørsopp.
 • CORTINARIUS SANGUINEUS - Blodrød kanelslørsopp.
 • CORTINARIUS SCAURUS - Grønnskiveslørsopp.
 • ENTOLOMA CETRATUM - Oker rødskivesopp.
 • ENTOLOMA RHODOPOLIUM - Lumsk rødskivesopp.
 • FOMITOPSIS PINICOLA - Rødrandkjuke.
 • GLOEOPHYLLUM SEPIARIUM - Vedmusling.
 • GOMPHIDIUS GLUTINOSUS - Sleipsopp.
 • HETEROTEXTUS ALPINUS - Vårtåre.
 • HYDNUM REPANDUM - Blek piggsopp.
 • HYDNUM RUFESCENS - Rødgul piggsopp.
 • HYGROPHORUS ERUBESCENS - Rødflekket vokssopp.
 • HYGROPHORUS OLIVACEOALBUS - Olivenbrun vokssopp.
 • HYGROPHORUS PICEAE - Hvit granvokssopp.
 • ISCHNODERMA BENZOINUM - Tjærekjuke.
 • LACTARIUS DETERRIMUS - Granmatriske.
 • LACTARIUS FLEXUOSUS - Bølgeriske.
 • LACTARIUS FULIGINOSUS - Røykriske.
 • LACTARIUS GLYCIOSMUS - Kokosriske.
 • LACTARIUS HELVUS - Lakrisriske.
 • LACTARIUS RUFUS - Rødbrun pepperriske.
 • LACTARIUS TRIVIALIS - Hulriske.
 • LACTARIUS TUOMIKOSKII - Sumpsvovelriske.
 • LECCINUM PICEINUM - Granskrubb.
 • LEPTOPORUS MOLLIS - Kjøttkjuke.
 • LEUCOPAXILLUS CEREALIS - Seig traktmusserong (R - sjelden). Barskogsart. Første og andre funn i Hedmark.
 • MARASMIUS ANDROSACEUS - Lyngseigsopp.
 • MICROMPHALE PERFORANS - Barnålsopp.
 • MYCENA GALOPUS - Melkehette.
 • OLIGOPORUS FRAGILIS - Brunkjuke.
 • OLIGOPORUS STIPTICUS - Bitterkjuke.
 • ROZITES CAPERATUS - Rimsopp.
 • RUSSULA AERUGINEA - Grønnkremle.
 • RUSSULA AQUOSA - Sumpkremle.
 • RUSSULA ATRORUBENS - Svartrød kremle.
 • RUSSULA CONSOBRINA - Neslekremle.
 • RUSSULA DECOLORANS - Gulrød kremle.
 • RUSSULA EMETICA - Giftkremle.
 • RUSSULA RENIDENS. Nybeskrevet art (1998) med foreløpig ukjent utbredelse i Norge, kun kjent fra Sogn & Fjordane tidligere. Første funn i Hedmark.
 • RUSSULA RHODOPODA - Lakkremle.
 • RUSSULA XERAMPELINA - Rød sildekremle.
 • SARCODON IMBRICATUS - Skjellstorpigg.
 • TRICHAPTUM ABIETINUM - Fiolkjuke.
 • TRICHOLOMA FUCATUM - Røykmusserong.
 • TRICHOLOMA FUCATUM - Røykmusserong.
 • XEROMPHALIA CAMPANELLA - Stubberusthette.


  TRYSIL: Søre Osen: Nordbergsætra (PN 610-612 857-860)


 • ALBATRELLUS OVINUS - Fåresopp.
 • AMANITA MUSCARIA - Rød fluesopp.
 • AMANITA PORPHYRIA - Svartringfluesopp.
 • AMANITA REGALIS - Brun fluesopp.
 • AMANITA VAGINATA - Grå ringløs fluesopp.
 • ANTRODIA SERIALIS - Rekkekjuke.
 • APIOCREA CHRYSOSPERMA - Rørsoppsnylter.
 • BOLETUS SUBTOMENTOSUS - Fløyelsrørsopp.
 • CALOCERA FURCATA - Grandverggaffel.
 • CALOCERA VISCOSA - Gullgaffel.
 • CATATHELASMA IMPERIALE - Keisersopp.
 • CHALCIPORUS PIPERATUS - Pepperrørsopp.
 • CLAVULINA CRISTATA - Kamfingersopp.
 • CLAVULINOPSIS HELVOLA - Gul småkøllesopp.
 • COLTRICIA PERENNIS - Sandkjuke.
 • CONIOPHORA OLIVACEA - Oliven tømmersopp.
 • CORTINARIUS CINNAMOMEUS - Kanelslørsopp.
 • CORTINARIUS COLLINITUS - Blåbelteslørsopp.
 • CORTINARIUS CRASSUS - Brødslørsopp.
 • CORTINARIUS CROCEUS - Sennepslørsopp.
 • CORTINARIUS FLEXIPES - Pelargoniumslørsopp.
 • CORTINARIUS GENTILIS - Gulbelteslørsopp.
 • CORTINARIUS LIMONIUS - Oransjeslørsopp.
 • CORTINARIUS PERCOMIS - Duftslørsopp.
 • CORTINARIUS SANGUINEUS - Blodrød kanelslørsopp.
 • CORTINARIUS SEMISANGUINEUS - Rødskivekanelslørsopp.
 • CORTINARIUS TRAGANUS - Brunkjøttbukkesopp.
 • CUDONIA CIRCINANS - Hjelmmorkel.
 • EXOBASIDIUM VACCINII - Tyttebærklumpblad.
 • FOMITOPSIS PINICOLA - Rødrandkjuke.
 • FOMITOPSIS ROSEA - Rosenkjuke (DC - hensynskrevende).
 • GLOEOPHYLLUM SEPIARIUM - Vedmusling.
 • GOMPHIDIUS GLUTINOSUS - Sleipsopp.
 • HYDNUM REPANDUM - Blek piggsopp.
 • HYGROCYBE LEPIDA - Kantarellvokssopp.
 • HYGROCYBE REIDII - Honningvokssopp.
 • HYGROCYBE TURUNDA - Mørkskjellet vokssopp (DC - hensynskrevende).
 • HYGROPHORUS AGATHOSMUS - Duftvokssopp.
 • HYGROPHORUS CAMAROPHYLLUS - Sotvokssopp.
 • HYGROPHORUS ERUBESCENS - Rødflekket vokssopp.
 • HYGROPHORUS KARSTENII - Gulskivevokssopp (DC - hensynskrevende).
 • HYGROPHORUS OLIVACEOALBUS - Olivenbrun vokssopp.
 • LACCARIA LACCATA - Vanlig lakssopp.
 • LACTARIUS AURANTIACUS - Branngul riske.
 • LACTARIUS DETERRIMUS - Granmatriske.
 • LACTARIUS GLYCIOSMUS - Kokosriske.
 • LACTARIUS LIGNYOTUS - Sotriske.
 • LACTARIUS MAMMOSUS - Mørk kokosriske.
 • LACTARIUS NECATOR - Svartriske.
 • LACTARIUS RUFUS - Rødbrun pepperriske.
 • LACTARIUS SCROBICULATUS - Svovelriske.
 • LACTARIUS TUOMIKOSKII - Sumpsvovelriske.
 • LACTARIUS UVIDUS - Gråfiolett riske.
 • LECCINUM PICEINUM - Granskrubb.
 • LECCINUM VERSIPELLE - Rødskrubb.
 • LENTINELLUS VULPINUS - Rynkesagsopp (R - sjelden). 11 lokaliteter spredt i hele landet. Første funn i Hedmark.
 • MICROMPHALE PERFORANS - Barnålsopp.
 • OLIGOPORUS CAESIUS - Blåkjuke.
 • OTIDEA INDIVISA - Begerøre.
 • PECKIELLA LATERITIA - Blek riskesnylter.
 • PHELLINUS NIGROLIMITATUS - Svartsonekjuke (DC - hensynskrevende).
 • PHOLIOTA ASTRAGALINA - Safranskjellsopp.
 • PHOLIOTA FLAMMANS - Svovelskjellsopp.
 • ROZITES CAPERATUS - Rimsopp.
 • RUSSULA ADUSTA - Røykkremle.
 • RUSSULA AERUGINEA - Grønnkremle.
 • RUSSULA CONSOBRINA - Neslekremle.
 • RUSSULA CRASSIPES. Ined., artsbeskrivelsen er ikke publisert ennå.
 • RUSSULA DECOLORANS - Gulrød kremle.
 • RUSSULA EMETICA - Giftkremle.
 • RUSSULA VINOSA - Vinrød kremle.
 • STEREUM RUGOSUM - Skorpelærsopp.
 • TRICHAPTUM ABIETINUM - Fiolkjuke.
 • TRICHOLOMA INAMOENUM - Stankmusserong.


  TRYSIL: Søre Osen: Syringa (PN 598-599 839-841)


 • ALBATRELLUS CONFLUENS - Franskbrødsopp.
 • ALBATRELLUS OVINUS - Fåresopp.
 • AMANITA FULVA - Brun ringløs fluesopp.
 • AMANITA MUSCARIA - Rød fluesopp.
 • AMANITA PORPHYRIA - Svartringfluesopp.
 • AMANITA REGALIS - Brun fluesopp.
 • AMANITA VAGINATA - Grå ringløs fluesopp.
 • BANKERA VIOLASCENS - Knippesøtpigg.
 • BOLETUS SUBTOMENTOSUS - Fløyelsrørsopp.
 • CALOCERA VISCOSA - Gullgaffel.
 • CANTHARELLUS TUBAEFORMIS - Traktkantarell.
 • CHALCIPORUS PIPERATUS - Pepperrørsopp.
 • CHROOGOMPHUS RUTILUS - Rabarbrasopp.
 • COLLYBIA TUBEROSA - Spissknollet flathatt.
 • COLTRICIA PERENNIS - Sandkjuke.
 • CONIOPHORA OLIVACEA - Oliven tømmersopp.
 • CORTINARIUS AGATHOSMUS - Granringslørsopp.
 • CORTINARIUS ARMENIACUS - Aprikosslørsopp.
 • CORTINARIUS BRUNNEUS - Mørkbrun slørsopp.
 • CORTINARIUS CAMPHORATUS - Blåkjøttbukkesopp.
 • CORTINARIUS CINNAMOMEUS - Kanelslørsopp.
 • CORTINARIUS COLLINITUS - Blåbelteslørsopp.
 • CORTINARIUS EVERNIUS - Lillastilket slørsopp.
 • CORTINARIUS FLEXIPES - Pelargoniumslørsopp.
 • CORTINARIUS FRAUDULOSUS - Barstrøslørsopp (DC - hensynskrevende). Relativt sjelden i Norge med ca 17 lokaliteter. Vokser i rikere granskog. Andre funn i Hedmark.
 • CORTINARIUS GENTILIS - Gulbelteslørsopp.
 • CORTINARIUS LANIGER - Ullringslørsopp.
 • CORTINARIUS LIMONIUS - Oransjeslørsopp.
 • CORTINARIUS MULTIFORMIS - Moltegul slørsopp.
 • CORTINARIUS PERCOMIS - Duftslørsopp.
 • CORTINARIUS RUBELLUS - Spiss giftslørsopp.
 • CORTINARIUS SANGUINEUS - Blodrød kanelslørsopp.
 • CORTINARIUS SCAURUS - Grønnskiveslørsopp.
 • CORTINARIUS SEMISANGUINEUS - Rødskivekanelslørsopp.
 • CORTINARIUS TRAGANUS - Brunkjøttbukkesopp.
 • EXOBASIDIUM VACCINII - Tyttebærklumpblad.
 • FOMITOPSIS PINICOLA - Rødrandkjuke.
 • HYDNUM REPANDUM - Blek piggsopp.
 • HYDNUM RUFESCENS - Rødgul piggsopp.
 • HYGROPHORUS AGATHOSMUS - Duftvokssopp.
 • HYGROPHORUS CAMAROPHYLLUS - Sotvokssopp.
 • HYGROPHORUS ERUBESCENS - Rødflekket vokssopp.
 • HYGROPHORUS KARSTENII - Gulskivevokssopp (DC - hensynskrevende).
 • HYGROPHORUS OLIVACEOALBUS - Olivenbrun vokssopp.
 • HYGROPHORUS PICEAE - Hvit granvokssopp.
 • INOCYBE GEOPHYLLA - Silketrevlesopp.
 • LACCARIA LACCATA - Vanlig lakssopp.
 • LACTARIUS DETERRIMUS - Granmatriske.
 • LACTARIUS HELVUS - Lakrisriske.
 • LACTARIUS LIGNYOTUS - Sotriske.
 • LACTARIUS MAMMOSUS - Mørk kokosriske.
 • LACTARIUS NECATOR - Svartriske.
 • LACTARIUS RUFUS - Rødbrun pepperriske.
 • LACTARIUS SCROBICULATUS - Svovelriske.
 • LACTARIUS TRIVIALIS - Hulriske.
 • LACTARIUS VIETUS - Gråriske.
 • LECCINUM PICEINUM - Granskrubb.
 • LECCINUM VERSIPELLE - Rødskrubb.
 • LECCINUM VULPINUM - Furuskrubb.
 • MARASMIUS ANDROSACEUS - Lyngseigsopp.
 • MICROMPHALE PERFORANS - Barnålsopp.
 • OTIDEA INDIVISA - Begerøre.
 • PHELLODON TOMENTOSUS - Beltesølvpigg.
 • RHODOCOLLYBIA BUTYRACEA - Rødbrun flathatt.
 • ROZITES CAPERATUS - Rimsopp.
 • RUSSULA AERUGINEA - Grønnkremle.
 • RUSSULA CONSOBRINA - Neslekremle.
 • RUSSULA DECOLORANS - Gulrød kremle.
 • RUSSULA PALUDOSA - Storkremle.
 • RUSSULA RHODOPODA - Lakkremle.
 • RUSSULA VESCA - Nøttekremle.
 • RUSSULA VINOSA - Vinrød kremle.
 • SARCODON IMBRICATUS - Skjellstorpigg.
 • STEREUM SANGUINOLENTUM - Toppråtesopp.
 • STROPHARIA ALCIS. Nybeskrevet art (1999), antakelig vanlig. Ca 10 lokaliteter i Norge. Andre funn i Hedmark.
 • THELEPHORA TERRESTRIS - Frynsesopp.
 • TRICHAPTUM ABIETINUM - Fiolkjuke.
 • TRICHOLOMA FULVUM - Bjørkemusserong.
 • TRICHOLOMA INAMOENUM - Stankmusserong.
 • TRICHOLOMA SAPONACEUM - Såpemusserong.
 • TRICHOLOMA SEJUNCTUM var. VIRIDILUTESCENS - Gulkantmusserong. Forholdsvis sjelden barskogsart, ca 20 lokaliteter i Norge. Første og andre funn i Hedmark.
 • TRICHOLOMOPSIS DECORA - Brungul stubbmusserong.
 • TRICHOLOMOPSIS RUTILANS - Rød stubbemusserong.


  TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849)


 • ALBATRELLUS CONFLUENS - Franskbrødsopp.
 • AMANITA FULVA - Brun ringløs fluesopp.
 • AMANITA PORPHYRIA - Svartringfluesopp.
 • AMANITA REGALIS - Brun fluesopp.
 • AMANITA RUBESCENS - Rødnende fluesopp.
 • BOLETUS BADIUS - Svartbrun rørsopp.
 • BOLETUS EDULIS - Steinsopp.
 • CALOCERA VISCOSA - Gullgaffel.
 • CANTHARELLUS TUBAEFORMIS - Traktkantarell.
 • CHALCIPORUS PIPERATUS - Pepperrørsopp.
 • CHROOGOMPHUS RUTILUS - Rabarbrasopp.
 • CLITOPILUS HOBSONII - Muslingmelsopp.
 • CLITOPILUS PRUNULUS - Melsopp.
 • COLLYBIA DRYOPHILA - Blek flathatt.
 • COLLYBIA TUBEROSA - Spissknollet flathatt.
 • COLTRICIA PERENNIS - Sandkjuke.
 • CORTINARIUS ALBOVIOLACEUS - Lysfiolett slørsopp.
 • CORTINARIUS ARMILLATUS - Rødbelteslørsopp.
 • CORTINARIUS BALTEATUS - Lærslørsopp.
 • CORTINARIUS BATAILLEI - Oransjefotslørsopp.
 • CORTINARIUS BETULINUS. Sjelden art, 7 kjente lokaliteter i Norge. Vokser fortrinnsvis i gammel granskog. Første funn i Hedmark.
 • CORTINARIUS BRUNNEUS - Mørkbrun slørsopp.
 • CORTINARIUS CAMPHORATUS - Blåkjøttbukkesopp.
 • CORTINARIUS CRASSUS - Brødslørsopp.
 • CORTINARIUS CROCEUS - Sennepslørsopp.
 • CORTINARIUS DURACINUS - Spissfotslørsopp.
 • CORTINARIUS FLEXIPES - Pelargoniumslørsopp.
 • CORTINARIUS LANIGER - Ullringslørsopp.
 • CORTINARIUS LIMONIUS - Oransjeslørsopp.
 • CORTINARIUS MULTIFORMIS - Moltegul slørsopp.
 • CORTINARIUS OCHROPHYLLUS - Okerbelteslørsopp.
 • CORTINARIUS PHOLIDEUS - Brunskjellet slørsopp.
 • CORTINARIUS RUBELLUS - Spiss giftslørsopp.
 • CORTINARIUS SAGINUS - Grankransslørsopp.
 • CORTINARIUS SCAURUS - Grønnskiveslørsopp.
 • CORTINARIUS SEMISANGUINEUS - Rødskivekanelslørsopp.
 • CORTINARIUS SERARIUS (V - sårbar). Nordeuropeisk art som tidligere bare er kjent fra 16 lokaliteter i Norge. Vokser hovedsakelig i lågurtgranskog. Første funn i Hedmark.
 • CORTINARIUS STILLATITIUS - Honningslørsopp.
 • CORTINARIUS TRAGANUS - Brunkjøttbukkesopp.
 • CORTINARIUS TRIUMPHANS - Kransslørsopp.
 • CUDONIA CIRCINANS - Hjelmmorkel.
 • ENTOLOMA RHODOPOLIUM - Lumsk rødskivesopp.
 • FOMITOPSIS PINICOLA - Rødrandkjuke.
 • GLOEOPHYLLUM SEPIARIUM - Vedmusling.
 • GOMPHIDIUS GLUTINOSUS - Sleipsopp.
 • HYDNELLUM SUAVEOLENS - Duftbrunpigg.
 • HYDNUM REPANDUM - Blek piggsopp.
 • HYGROPHORUS CAMAROPHYLLUS - Sotvokssopp.
 • HYGROPHORUS ERUBESCENS - Rødflekket vokssopp.
 • HYGROPHORUS KARSTENII - Gulskivevokssopp (DC - hensynskrevende).
 • HYGROPHORUS OLIVACEOALBUS - Olivenbrun vokssopp.
 • HYGROPHORUS PICEAE - Hvit granvokssopp.
 • INOCYBE BOLTONII - Vrangtrevlesopp.
 • LACCARIA LACCATA - Vanlig lakssopp.
 • LACTARIUS BADIOSANGUINEUS - Svartrød riske.
 • LACTARIUS DETERRIMUS - Granmatriske.
 • LACTARIUS FULIGINOSUS - Røykriske.
 • LACTARIUS GLYCIOSMUS - Kokosriske.
 • LACTARIUS HELVUS - Lakrisriske.
 • LACTARIUS NECATOR - Svartriske.
 • LACTARIUS PICINUS - Bekriske.
 • LACTARIUS RUFUS - Rødbrun pepperriske.
 • LACTARIUS SCROBICULATUS - Svovelriske.
 • LACTARIUS THEJOGALUS - Gulmelksøtriske.
 • LACTARIUS TORMINOSUS - Skjeggriske.
 • LACTARIUS TRIVIALIS - Hulriske.
 • LACTARIUS TUOMIKOSKII - Sumpsvovelriske.
 • LACTARIUS UVIDUS - Gråfiolett riske.
 • LACTARIUS VIETUS - Gråriske.
 • LACTARIUS ZONARIOIDES - Granbelteriske.
 • LECCINUM NIVEUM - Myrskrubb.
 • LECCINUM PICEINUM - Granskrubb.
 • LECCINUM VARIICOLOR - Svartskrubb.
 • LECCINUM VERSIPELLE - Rødskrubb.
 • LEOTIA LUBRICA - Slimmorkel.
 • LYCOGALA EPIDENDRON - Ulvemelk.
 • MICROMPHALE PERFORANS - Barnålsopp.
 • MYCENA EPIPTERYGIA - Flåhette.
 • MYCENA LAEVIGATA - Bruskhette.
 • OTIDEA INDIVISA - Begerøre.
 • PAXILLUS ATROTOMENTOSUS - Fløyelspluggsopp.
 • PAXILLUS FILAMENTOSUS - Orepluggsopp.
 • PEZIZA BADIA - Brun begersopp.
 • PHELLINUS CHRYSOLOMA - Granstokkjuke.
 • PHELLINUS CONCHATUS - Seljekjuke.
 • PHELLODON TOMENTOSUS - Beltesølvpigg.
 • PHOLIOTA FLAMMANS - Svovelskjellsopp.
 • RHODOCOLLYBIA BUTYRACEA - Rødbrun flathatt.
 • ROZITES CAPERATUS - Rimsopp.
 • RUSSULA AERUGINEA - Grønnkremle.
 • RUSSULA CONSOBRINA - Neslekremle.
 • RUSSULA EMETICA - Giftkremle.
 • RUSSULA PALUDOSA - Storkremle.
 • RUSSULA RHODOPODA - Lakkremle.
 • RUSSULA TAIGARUM - Falsk sildekremle. Beskrevet i 1990 med foreløpig ukjent utbredelse i Norge, kun 2 tidligere funn (hvorav 1 i Hedmark). Hele 4 funn ble gjort under fagkurset. Kanskje en vanlig art.
 • RUSSULA VELENOVSKYI - Stor teglkremle.
 • RUSSULA VESCA - Nøttekremle.
 • SARCODON IMBRICATUS - Skjellstorpigg.
 • SUILLUS BOVINUS - Seig kusopp.
 • SUILLUS VARIEGATUS - Sandsopp.
 • THELEPHORA TERRESTRIS - Frynsesopp.
 • TRICHOLOMA AESTUANS - Bitter riddermusserong.
 • TRICHOLOMA ARVERNENSE - Brungul musserong.
 • TRICHOLOMA FUCATUM - Røykmusserong.
 • TRICHOLOMA GULDENII - Broket musserong.
 • TRICHOLOMA INAMOENUM - Stankmusserong.
 • TRICHOLOMA SAPONACEUM - Såpemusserong.
 • TRICHOLOMA VIRGATUM - Gallemusserong.
 • TRICHOLOMOPSIS DECORA - Brungul stubbmusserong.
 • TRICHOLOMOPSIS RUTILANS - Rød stubbemusserong.


  ÅMOT: Bergslien, nedre: Nordre Glomstad, Berger (PN 284-290 743-750)


 • AMANITA FULVA - Brun ringløs fluesopp.
 • AMANITA REGALIS - Brun fluesopp.
 • AMANITA RUBESCENS - Rødnende fluesopp.
 • ARMILLARIA BOREALIS - Skoghonningsopp.
 • BISCOGNIAUXIA NUMMULARIA - Heggekullsopp.
 • BOLETUS EDULIS - Steinsopp.
 • BOLETUS SUBTOMENTOSUS - Fløyelsrørsopp.
 • BOVISTA PLUMBEA - Liten eggrøyksopp.
 • CERRENA UNICOLOR - Labyrintkjuke.
 • EXOBASIDIUM VACCINII - Tyttebærklumpblad.
 • FOMES FOMENTARIUS - Knuskkjuke.
 • FOMITOPSIS PINICOLA - Rødrandkjuke.
 • GANODERMA APPLANATUM - Flatkjuke.
 • GLOEOPHYLLUM SEPIARIUM - Vedmusling.
 • HAPALOPILUS NIDULANS - Kanelkjuke.
 • HETEROBASIDION ANNOSUM - Rotkjuke.
 • HYMENOCHAETE TABACINA - Tobakkbroddsopp.
 • HYPOXYLON FUSCUM - Hasselkullsopp.
 • INONOTUS OBLIQUUS - Kreftkjuke.
 • INONOTUS RADIATUS - Orekjuke.
 • LACTARIUS FULIGINOSUS - Røykriske.
 • LECCINUM VERSIPELLE - Rødskrubb.
 • MEGACOLLYBIA PLATYPHYLLA - Tægesopp.
 • MYCENA GALERICULATA - Rynkehette.
 • NECTRIA CINNABARINA - Rødvorte.
 • OXYPORUS POPULINUS - Lønnekjuke.
 • PECKIELLA LATERITIA - Blek riskesnylter.
 • PHANEROCHAETE SANGUINEA - Rødvedbarksopp.
 • PHELLINUS IGNIARIUS - Ildkjuke.
 • PHELLINUS LUNDELLII - Valkildkjuke.
 • PHELLINUS PUNCTATUS - Putekjuke.
 • PHOLIOTA MUTABILIS - Stubbeskjellsopp.
 • PIPTOPORUS BETULINUS - Knivkjuke.
 • RUSSULA AERUGINEA - Grønnkremle.
 • RUSSULA CLAROFLAVA - Mild gulkremle.
 • RUSSULA FOETENS - Stankkremle.
 • RUSSULA VESCA - Nøttekremle.
 • RUSSULA VINOSA - Vinrød kremle.
 • SCHIZOPORA PARADOXA - Kløyvporesopp.
 • STEREUM HIRSUTUM - Ragglærsopp.
 • STEREUM RUGOSUM - Skorpelærsopp.
 • SUILLUS GREVILLEI - Lerkesopp.
 • TRAMETES HIRSUTA - Raggkjuke.
 • TRICHAPTUM ABIETINUM - Fiolkjuke.
 • VUILLEMINIA COMEDENS - Barksprengersopp.


  ÅMOT: Bergslien, øvre (PN 294 754)


 • AMANITA FULVA - Brun ringløs fluesopp.
 • AMANITA PORPHYRIA - Svartringfluesopp.
 • AMANITA RUBESCENS - Rødnende fluesopp.
 • AMANITA SPISSA - Grå fluesopp.
 • AMANITA VAGINATA - Grå ringløs fluesopp.
 • AMANITA VIROSA - Hvit fluesopp.
 • CHLOROCIBORIA AERUGINASCENS - Småsporet grønnbeger.
 • CHROOGOMPHUS RUTILUS - Rabarbrasopp.
 • CORTINARIUS ARMILLATUS - Rødbelteslørsopp.
 • CORTINARIUS CAMPHORATUS - Blåkjøttbukkesopp.
 • CORTINARIUS COLLINITUS - Blåbelteslørsopp.
 • CORTINARIUS FLEXIPES - Pelargoniumslørsopp.
 • CORTINARIUS SAGINUS - Grankransslørsopp.
 • ENTOLOMA UNDATUM - Belterødskivesopp.
 • EXOBASIDIUM VACCINII - Tyttebærklumpblad.
 • FOMITOPSIS PINICOLA - Rødrandkjuke.
 • GYMNOPILUS SAPINEUS - Fregnebittersopp.
 • HYDNUM RUFESCENS - Rødgul piggsopp.
 • HYGROPHORUS OLIVACEOALBUS - Olivenbrun vokssopp.
 • INOCYBE GEOPHYLLA - Silketrevlesopp.
 • LACCARIA LACCATA - Vanlig lakssopp.
 • LACTARIUS BADIOSANGUINEUS - Svartrød riske.
 • LACTARIUS DETERRIMUS - Granmatriske.
 • LACTARIUS HELVUS - Lakrisriske.
 • LACTARIUS NECATOR - Svartriske.
 • LACTARIUS PICINUS - Bekriske.
 • LACTARIUS RUFUS - Rødbrun pepperriske.
 • LACTARIUS TRIVIALIS - Hulriske.
 • LACTARIUS VIETUS - Gråriske.
 • LECCINUM VERSIPELLE - Rødskrubb.
 • LYCOGALA EPIDENDRON - Ulvemelk.
 • MYCENA OREGONENSIS - Kromgul bregnehette (R - sjelden). Vokser i rik granskog. 6 lokaliteter i Norge. Første funn i Hedmark.
 • MYCENA PURA - Reddikhette.
 • PAXILLUS INVOLUTUS - Pluggsopp.
 • PECKIELLA LUTEOVIRENS - Grønn riskesnylter.
 • PEZIZA MICHELII - Gulkjøttbegersopp. Ukjent utbredelse i Norge, kun 3 kjente lokaliteter. Første funn i Hedmark.
 • PHOLIOTA MUTABILIS - Stubbeskjellsopp.
 • PIPTOPORUS BETULINUS - Knivkjuke.
 • PLEUROTUS PULMONARIUS - Bjørkeøsterssopp.
 • ROZITES CAPERATUS - Rimsopp.
 • RUSSULA ATROGLAUCA. Ukjent utbredelse i Norge, kun kjent fra Sogn & Fjordane tidligere. Første funn i Hedmark.
 • RUSSULA CLAROFLAVA - Mild gulkremle.
 • RUSSULA CONSOBRINA - Neslekremle.
 • RUSSULA DECOLORANS - Gulrød kremle.
 • RUSSULA DELICA - Traktkremle.
 • RUSSULA EMETICA - Giftkremle.
 • RUSSULA PALUDOSA - Storkremle.
 • RUSSULA QUELETII - Grantårekremle.
 • RUSSULA ROSEA - Fagerkremle.
 • RUSSULA TAIGARUM - Falsk sildekremle. Beskrevet i 1990 med foreløpig ukjent utbredelse i Norge, kun 2 tidligere funn (hvorav 1 i Hedmark). Hele 4 funn ble gjort under fagkurset. Kanskje en vanlig art.
 • STEREUM HIRSUTUM - Ragglærsopp.
 • STROPHARIA SEMIGLOBATA - Sitronkragesopp.
 • SUILLUS LUTEUS - Smørsopp.
 • SUILLUS VARIEGATUS - Sandsopp.
 • TRAMETES OCHRACEA - Beltekjuke.
 • TREMISCUS HELVELLOIDES - Traktgelésopp (DC - hensynskrevende).
 • TRICHAPTUM ABIETINUM - Fiolkjuke.
 • TRICHOLOMA ALBUM - Reddikmusserong.


  ÅMOT: Glomstad (PN 280 743)


 • LACTARIUS CAMPHORATUS - Duftriske.


  ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 240-247 834-836)


 • ALBATRELLUS OVINUS - Fåresopp.
 • AMANITA FULVA - Brun ringløs fluesopp.
 • AMANITA PORPHYRIA - Svartringfluesopp.
 • AMANITA REGALIS - Brun fluesopp.
 • AMANITA SUBMEMBRANACEA - Olivenbrun ringløs flue.
 • AMANITA VAGINATA - Grå ringløs fluesopp.
 • BASIDIORADULUM RADULA - Tannsopp.
 • BOLETUS SUBTOMENTOSUS - Fløyelsrørsopp.
 • CHALCIPORUS PIPERATUS - Pepperrørsopp.
 • CLITOCYBE CLAVIPES - Klubbetraktsopp.
 • CORTINARIUS ARMILLATUS - Rødbelteslørsopp.
 • CORTINARIUS CINNAMOMEUS - Kanelslørsopp.
 • CORTINARIUS EVERNIUS - Lillastilket slørsopp.
 • CORTINARIUS LIMONIUS - Oransjeslørsopp.
 • CORTINARIUS SANGUINEUS - Blodrød kanelslørsopp.
 • CORTINARIUS SEMISANGUINEUS - Rødskivekanelslørsopp.
 • CORTINARIUS SPILOMEUS - Rustskjellet slørsopp.
 • CRUCIBULUM LAEVE - Vanlig brødkorg.
 • CYSTOLEPIOTA SEMINUDA - Rosa melparasollsopp (DC - hensynskrevende). Ca 20 lokaliteter i Norge. Vokser vanligvis i muldrik blandingsskog. Første funn i Hedmark.
 • EXIDIA PITHYA - Tjærebevre.
 • EXOBASIDIUM VACCINII - Tyttebærklumpblad.
 • FOMES FOMENTARIUS - Knuskkjuke.
 • FOMITOPSIS PINICOLA - Rødrandkjuke.
 • FULIGO SEPTICA - Trollsmør.
 • GEASTRUM PECTINATUM - Skaftjordstjerne (DC - hensynskrevende).
 • GEASTRUM QUADRIFIDUM - Styltejordstjerne (DC - hensynskrevende).
 • GLOEOPHYLLUM SEPIARIUM - Vedmusling.
 • GOMPHIDIUS GLUTINOSUS - Sleipsopp.
 • HELVELLA ALBELLA. Meget sjelden sopp i Norge med bare 5 kjente lokaliteter. Angitt som sjelden (R) på rødlista i Sverige og sårbar (V) i Danmark. På kalkrik mark, både i løv- og barskog, også i parker og på beiter. Andre funn i Hedmark.
 • HELVELLA MACROPUS - Lodden begermorkel.
 • HETEROBASIDION ANNOSUM - Rotkjuke.
 • HYDNELLUM SUAVEOLENS - Duftbrunpigg.
 • HYDNUM REPANDUM - Blek piggsopp.
 • HYDNUM RUFESCENS - Rødgul piggsopp.
 • HYMENOSCYPHUS ALNIELLUS. Ukjent utbredelse i Norge. Vokser på orerakler.
 • HYPOXYLON MULTIFORME - Bjørkekullsopp.
 • INOCYBE CERVICOLOR - Hjortetrevlesopp.
 • INOCYBE GEOPHYLLA - Silketrevlesopp.
 • INOCYBE RIMOSA - Spiss trevlesopp.
 • INONOTUS RADIATUS - Orekjuke.
 • LACCARIA LACCATA - Vanlig lakssopp.
 • LACTARIUS DETERRIMUS - Granmatriske.
 • LACTARIUS GLYCIOSMUS - Kokosriske.
 • LACTARIUS LEONIS.
 • LACTARIUS LIGNYOTUS - Sotriske.
 • LACTARIUS SCROBICULATUS - Svovelriske.
 • LACTARIUS TORMINOSUS - Skjeggriske.
 • LACTARIUS TUOMIKOSKII - Sumpsvovelriske.
 • LACTARIUS VIETUS - Gråriske.
 • LACTARIUS ZONARIOIDES - Granbelteriske.
 • LECCINUM SCABRUM - Brunskrubb.
 • LECCINUM VERSIPELLE - Rødskrubb.
 • LEPIOTA CASTANEA - Kastanjeparasollsopp.
 • LEPTOPORUS MOLLIS - Kjøttkjuke.
 • LYCOGALA EPIDENDRON - Ulvemelk.
 • LYCOPERDON PERLATUM - Vorterøyksopp.
 • LYCOPERDON UMBRINUM - Skogrøyksopp.
 • MEGACOLLYBIA PLATYPHYLLA - Tægesopp.
 • MELANOLEUCA STRICTIPES - Sommermunkehatt.
 • MICROMPHALE PERFORANS - Barnålsopp.
 • MOLLISIA CINEREA - Gråskål.
 • MYCENA GALERICULATA - Rynkehette.
 • MYCENA PURA - Reddikhette.
 • NAUCORIA ESCHARIOIDES - Lys orebrunhatt.
 • PAXILLUS FILAMENTOSUS - Orepluggsopp.
 • PHELLINUS CONCHATUS - Seljekjuke.
 • PHELLINUS FERRUGINEOFUSCUS - Granrustkjuke (DC - hensynskrevende).
 • PHELLODON TOMENTOSUS - Beltesølvpigg.
 • PHOLIOTA MUTABILIS - Stubbeskjellsopp.
 • PHOLIOTA TUBERCULOSA - Fnokkskjellsopp.
 • PLUTEUS ATRICAPILLUS - Vanlig skjermsopp.
 • PLUTEUS LEONINUS - Gul skjermsopp. Sjelden art som indikerer høye naturverdier. Vokser helst i muldrik jord. Nordligste funn i Norge. Ca 18 lokaliteter rundt Oslofjorden. Første og andre funn i Hedmark.
 • PLUTEUS TRICUSPIDATUS - Kantskjermsopp.
 • POLYPORUS MELANOPUS - Svartstilkkjuke.
 • POLYPORUS VARIUS - Sokkjuke.
 • PSATHYRELLA CANDOLLEANA - Hvit sprøsopp.
 • RHODOCOLLYBIA MACULATA - Flekket flathatt.
 • RHODOCYBE NITELLINA - Oransjebrun væpnerhatt.
 • ROZITES CAPERATUS - Rimsopp.
 • RUSSULA AERUGINEA - Grønnkremle.
 • RUSSULA DECOLORANS - Gulrød kremle.
 • RUSSULA DELICA - Traktkremle.
 • RUSSULA FOETENS - Stankkremle.
 • RUSSULA LUNDELLII - Stor bjørkekremle.
 • RUSSULA QUELETII - Grantårekremle.
 • SARCODON FENNICUS - Gallestorpigg (V - sårbar). Østlig art med europeisk V-grense i Norge. Tidligere kjent fra 13 steder i Norge. I barskog, hovedsakelig furuskog, helst eldre bestand på kalk. Andre funn i Hedmark.
 • SARCODON IMBRICATUS - Skjellstorpigg.
 • SARCODON MARTIOFLAVUS - Ferskenstorpigg (DC - hensynskrevende). Østlig granskogsart med europeisk V-grense i Norge, sjelden i Europa. Ca 19 lokaliteter på Østlandet og i Trøndelag. tredje og tredje funn i Hedmark.
 • STEREUM HIRSUTUM - Ragglærsopp.
 • STEREUM RUGOSUM - Skorpelærsopp.
 • THELEPHORA PALMATA - Fingerfrynsesopp.
 • THELEPHORA TERRESTRIS - Frynsesopp.
 • TRICHAPTUM ABIETINUM - Fiolkjuke.
 • TRICHOLOMA INAMOENUM - Stankmusserong.
 • TRICHOLOMA SAPONACEUM - Såpemusserong.


  ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, øvre (PN 240-244 835-839)


 • ALBATRELLUS CONFLUENS - Franskbrødsopp.
 • ALBATRELLUS OVINUS - Fåresopp.
 • AMANITA PORPHYRIA - Svartringfluesopp.
 • AMANITA REGALIS - Brun fluesopp.
 • CANTHARELLUS TUBAEFORMIS - Traktkantarell.
 • CHALCIPORUS PIPERATUS - Pepperrørsopp.
 • CORTINARIUS ARMILLATUS - Rødbelteslørsopp.
 • CORTINARIUS CAMPHORATUS - Blåkjøttbukkesopp.
 • CORTINARIUS COLLINITUS - Blåbelteslørsopp.
 • CORTINARIUS CRASSUS - Brødslørsopp.
 • CORTINARIUS DURACINUS - Spissfotslørsopp.
 • CORTINARIUS LIMONIUS - Oransjeslørsopp.
 • CORTINARIUS MULTIFORMIS - Moltegul slørsopp.
 • CORTINARIUS TRAGANUS - Brunkjøttbukkesopp.
 • EXOBASIDIUM VACCINII - Tyttebærklumpblad.
 • FOMES FOMENTARIUS - Knuskkjuke.
 • FOMITOPSIS PINICOLA - Rødrandkjuke.
 • GLOEOPHYLLUM SEPIARIUM - Vedmusling.
 • GOMPHIDIUS GLUTINOSUS - Sleipsopp.
 • HYDNUM REPANDUM - Blek piggsopp.
 • HYDNUM RUFESCENS - Rødgul piggsopp.
 • HYGROPHORUS CAMAROPHYLLUS - Sotvokssopp.
 • HYGROPHORUS ERUBESCENS - Rødflekket vokssopp.
 • HYGROPHORUS OLIVACEOALBUS - Olivenbrun vokssopp.
 • HYGROPHORUS SECRETANII - Rødnende vokssopp. Nordlig art, relativt sjelden i hele Europa. Vokser i blåbærgranskog. Ca 20 lokaliteter i Norge. Første funn i Hedmark.
 • LACTARIUS BADIOSANGUINEUS - Svartrød riske.
 • LACTARIUS DETERRIMUS - Granmatriske.
 • LACTARIUS HELVUS - Lakrisriske.
 • LACTARIUS LIGNYOTUS - Sotriske.
 • LACTARIUS NECATOR - Svartriske.
 • LACTARIUS RUFUS - Rødbrun pepperriske.
 • LACTARIUS SCROBICULATUS - Svovelriske.
 • LACTARIUS TRIVIALIS - Hulriske.
 • LACTARIUS TUOMIKOSKII - Sumpsvovelriske.
 • LACTARIUS UVIDUS - Gråfiolett riske.
 • LACTARIUS VIETUS - Gråriske.
 • LECCINUM SCABRUM - Brunskrubb.
 • LECCINUM VERSIPELLE - Rødskrubb.
 • LECCINUM VULPINUM - Furuskrubb.
 • MICROMPHALE PERFORANS - Barnålsopp.
 • OLIGOPORUS CAESIUS - Blåkjuke.
 • OLIGOPORUS STIPTICUS - Bitterkjuke.
 • OLIGOPORUS TEPHROLEUCUS - Melkekjuke.
 • PAXILLUS ATROTOMENTOSUS - Fløyelspluggsopp.
 • PAXILLUS INVOLUTUS - Pluggsopp.
 • PHELLINUS CONCHATUS - Seljekjuke.
 • PHELLINUS VITICOLA - Hyllekjuke.
 • PHOLIOTA SPUMOSA - Stiskjellsopp.
 • PIPTOPORUS BETULINUS - Knivkjuke.
 • PLUTEUS LEONINUS - Gul skjermsopp. Sjelden art som indikerer høye naturverdier. Vokser helst i muldrik jord. Nordligste funn i Norge. Ca 18 lokaliteter rundt Oslofjorden. Første og andre funn i Hedmark.
 • RAMARIA TESTACEOFLAVA - Mørknende korallsopp.
 • ROZITES CAPERATUS - Rimsopp.
 • RUSSULA AERUGINEA - Grønnkremle.
 • RUSSULA CINNAMOMICOLOR - Blåfiolett kremle.
 • RUSSULA CONSOBRINA - Neslekremle.
 • RUSSULA DECOLORANS - Gulrød kremle.
 • RUSSULA EMETICA - Giftkremle.
 • RUSSULA FAVREI - Brun sildekremle.
 • RUSSULA LUTEA - Smørkremle.
 • RUSSULA PALUDOSA - Storkremle.
 • RUSSULA POSTIANA - Sprø olivenkremle.
 • RUSSULA PUELLARIS - Frøkenkremle.
 • RUSSULA RHODOPODA - Lakkremle.
 • RUSSULA TAIGARUM - Falsk sildekremle. Beskrevet i 1990 med foreløpig ukjent utbredelse i Norge, kun 2 tidligere funn (hvorav 1 i Hedmark). Hele 4 funn ble gjort under fagkurset. Kanskje en vanlig art.
 • RUSSULA VESCA - Nøttekremle.
 • RUSSULA VINOSA - Vinrød kremle.
 • SARCODON GLAUCOPUS - Blåfotstorpigg (V - sårbar). Tidligere kjent fra 16 steder spredt i Norge. I barskog, helst eldre bestand på kalk. Andre funn i Hedmark.
 • TRICHAPTUM ABIETINUM - Fiolkjuke.
 • TRICHOLOMA AESTUANS - Bitter riddermusserong.


  ÅMOT: Kvannbekken, utenfor nasjonalreservatet (PN 237 832)


 • ALBATRELLUS CONFLUENS - Franskbrødsopp.
 • ALBATRELLUS OVINUS - Fåresopp.
 • AMANITA FULVA - Brun ringløs fluesopp.
 • AMANITA MUSCARIA - Rød fluesopp.
 • AMANITA PORPHYRIA - Svartringfluesopp.
 • BOLETUS EDULIS - Steinsopp.
 • CHALCIPORUS PIPERATUS - Pepperrørsopp.
 • CLITOCYBE CLAVIPES - Klubbetraktsopp.
 • COLLYBIA COOKEI - Gulknollet flathatt.
 • CORDYCEPS CAPITATA - Stor soppklubbe.
 • CORTINARIUS BRUNNEUS - Mørkbrun slørsopp.
 • CORTINARIUS CAMPHORATUS - Blåkjøttbukkesopp.
 • CORTINARIUS COLLINITUS - Blåbelteslørsopp.
 • CORTINARIUS EVERNIUS - Lillastilket slørsopp.
 • CORTINARIUS FLEXIPES - Pelargoniumslørsopp.
 • CORTINARIUS LIMONIUS - Oransjeslørsopp.
 • CORTINARIUS RUBELLUS - Spiss giftslørsopp.
 • CORTINARIUS SANGUINEUS - Blodrød kanelslørsopp.
 • CORTINARIUS SCAURUS - Grønnskiveslørsopp.
 • CORTINARIUS STILLATITIUS - Honningslørsopp.
 • CORTINARIUS SUBTORTUS - Oliven myrslørsopp.
 • CORTINARIUS TRAGANUS - Brunkjøttbukkesopp.
 • FOMES FOMENTARIUS - Knuskkjuke.
 • GOMPHIDIUS GLUTINOSUS - Sleipsopp.
 • HYDNUM REPANDUM - Blek piggsopp.
 • HYGROPHORUS OLIVACEOALBUS - Olivenbrun vokssopp.
 • INOCYBE GEOPHYLLA - Silketrevlesopp.
 • INOCYBE MURICELLATA - Hasseltrevlesopp.
 • INOCYBE TERRIGENA - Ringtrevlesopp (R - sjelden). Sjelden art som indikerer høye naturverdier. Funnet i kalkrik skog. Ca 11 lokaliteter i Norge. Andre funn i Hedmark.
 • LACTARIUS DETERRIMUS - Granmatriske.
 • LACTARIUS NECATOR - Svartriske.
 • LACTARIUS RUFUS - Rødbrun pepperriske.
 • LACTARIUS SCROBICULATUS - Svovelriske.
 • LACTARIUS TRIVIALIS - Hulriske.
 • LACTARIUS TUOMIKOSKII - Sumpsvovelriske.
 • LACTARIUS UVIDUS - Gråfiolett riske.
 • LECCINUM VERSIPELLE - Rødskrubb.
 • PHELLINUS VITICOLA - Hyllekjuke.
 • ROZITES CAPERATUS - Rimsopp.
 • RUSSULA CONSOBRINA - Neslekremle.
 • RUSSULA DECOLORANS - Gulrød kremle.
 • RUSSULA EMETICA - Giftkremle.
 • RUSSULA INTEGRA - Mandelkremle.
 • RUSSULA PALUDOSA - Storkremle.
 • RUSSULA PUELLARIS - Frøkenkremle.
 • RUSSULA QUELETII - Grantårekremle.
 • RUSSULA RHODOPODA - Lakkremle.
 • RUSSULA SUBFOETENS - Gulnende stankkremle.
 • SARCODON IMBRICATUS - Skjellstorpigg.
 • SARCODON MARTIOFLAVUS - Ferskenstorpigg (DC - hensynskrevende). Østlig granskogsart med europeisk V-grense i Norge, sjelden i Europa. Ca 19 lokaliteter på Østlandet og i Trøndelag. Andre og tredje funn i Hedmark.
 • THELEPHORA PALMATA - Fingerfrynsesopp.
 • TREMISCUS HELVELLOIDES - Traktgelésopp (DC - hensynskrevende).
 • TRICHOLOMA VIRGATUM - Gallemusserong.


  ÅMOT: Vålsåa, V for nedre Smalteigbua (PN 303 711)


 • ALBATRELLUS OVINUS - Fåresopp.
 • AMANITA MUSCARIA - Rød fluesopp.
 • AMANITA PORPHYRIA - Svartringfluesopp.
 • ARMILLARIA BOREALIS - Skoghonningsopp.
 • CHROOGOMPHUS RUTILUS - Rabarbrasopp.
 • CORTINARIUS ARMILLATUS - Rødbelteslørsopp.
 • CORTINARIUS COLLINITUS - Blåbelteslørsopp.
 • CORTINARIUS RUBELLUS - Spiss giftslørsopp.
 • FOMES FOMENTARIUS - Knuskkjuke.
 • FOMITOPSIS PINICOLA - Rødrandkjuke.
 • FULIGO SEPTICA - Trollsmør.
 • GOMPHIDIUS GLUTINOSUS - Sleipsopp.
 • HYDNUM REPANDUM - Blek piggsopp.
 • HYDNUM RUFESCENS - Rødgul piggsopp.
 • LACTARIUS DETERRIMUS - Granmatriske.
 • LACTARIUS FLEXUOSUS - Bølgeriske.
 • LACTARIUS GLYCIOSMUS - Kokosriske.
 • LACTARIUS HELVUS - Lakrisriske.
 • LACTARIUS RUFUS - Rødbrun pepperriske.
 • LACTARIUS SCROBICULATUS - Svovelriske.
 • LACTARIUS TUOMIKOSKII - Sumpsvovelriske.
 • LACTARIUS UVIDUS - Gråfiolett riske.
 • LACTARIUS VIETUS - Gråriske.
 • LAETICORTICIUM ROSEUM - Blekrosa barksopp.
 • LECCINUM PICEINUM - Granskrubb.
 • LECCINUM SCABRUM - Brunskrubb.
 • LECCINUM VARIICOLOR - Svartskrubb.
 • LECCINUM VERSIPELLE - Rødskrubb.
 • LYCOPERDON PERLATUM - Vorterøyksopp.
 • PAXILLUS INVOLUTUS - Pluggsopp.
 • PHANEROCHAETE SANGUINEA - Rødvedbarksopp.
 • ROZITES CAPERATUS - Rimsopp.
 • RUSSULA AERUGINEA - Grønnkremle.
 • RUSSULA CINNAMOMICOLOR - Blåfiolett kremle.
 • RUSSULA DECOLORANS - Gulrød kremle.
 • RUSSULA EMETICA - Giftkremle.
 • RUSSULA FOETENS - Stankkremle.
 • RUSSULA PALUDOSA - Storkremle.
 • RUSSULA RHODOPODA - Lakkremle.
 • RUSSULA VINOSA - Vinrød kremle.
 • STEREUM RUGOSUM - Skorpelærsopp.
 • TRICHOLOMA FULVUM - Bjørkemusserong.


  Sist oppdatert: 16.12.2002 (Volkmar Timmermann)