Norsk SoppDatabase

Søkeresultat - Etiketter


FORKLARING
Søkekriterier:
- Takson: MYCENA ALEXANDRI
 • MYCENA ALEXANDRI (Okerhette) : BUSKERUD, HOL, Hol: Ved Prestholtseter. Coord.: 32V MN 50029,13029, lat./long.: 60.5502°'N, 8.0889°'E, Vierkratt, 2011.08.06, Arne Aronsen (O-F-243362 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ALEXANDRI (Okerhette) : FINNMARK, VADS¯, Vestre Jakobselv, mellom F›rstefossen og Andrefossen., [lat./long.: 70.1932°'N, 30.0534°'E], H›gstaude-bj›rkeskog, 1979.08.03, Klaus H›iland, Knut H. ¯stmoe 161-79 - Det. Arne Aronsen 2006 (O-F-162197 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ALEXANDRI (Okerhette) : HORDALAND, ULLENSVANG, Maurset., [lat./long.: 60.2384°'N, 6.93058°'E], Oligotrphic birch forest, 1971.08.09, Gro Gulden 853/71 - Det. Arne Aronsen 2006 (O-F-162196 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ALEXANDRI (Okerhette) : HORDALAND, ULVIK, Finse. At the road between the station and tourist hut,, [lat./long.: 60.6272°'N, 7.19296°'E], in Salix scrub, with M. epipterygia, M. filopes, 1977.09.08, Gro Gulden 162/77 - Det. Arne Aronsen 2006 (O-F-162195 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ALEXANDRI (Okerhette) : HORDALAND, ULVIK, Finse, S-side of Nordnut, [lat./long.: 60.6272°'N, 7.19296°'E], Geranietum silvatici alpicolum facies Salicetosum on twigs, 1978.09.07, Gro Gulden 327/78 - Det. Arne Aronsen 2006 (O-F-162198 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ALEXANDRI (Okerhette) : HORDALAND, ULVIK, Finse, u/Nordnut,, [lat./long.: 60.6272°'N, 7.19296°'E], in Rumiceto-salicetum, lapponum, under Salix lapp.bush, 1979.08.09, Gro Gulden 58/79 - Det. Arne Aronsen 2006 (O-F-162199 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ALEXANDRI (Okerhette) : HORDALAND, ULVIK, Finse, Fetene,, [lat./long.: 60.6272°'N, 7.19296°'E], Rumiceto-Salicetum lapponae, 1979.08.12, Gro Gulden 141/79 - Det. Arne Aronsen 2006 (O-F-162200 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ALEXANDRI (Okerhette) : HORDALAND, ULVIK, Ulvik: Finse, Finsefetene, plot GG 4. Coord.: 32V MN 194,179, lat./long.: 60.5879°'N, 7.5297°'E, [Alt.: 1205 m], Oligotrophic willow scrub, 1980.09.10, Gro Gulden 619/80 (O-F-302538 - edit: 2015-11-18)
 • MYCENA ALEXANDRI (Okerhette) : HORDALAND, ULVIK, Ulvik: Finse, Finsefetene, plot GG 4. Coord.: 32V MN 194,179, lat./long.: 60.5879°'N, 7.5297°'E, [Alt.: 1205 m], Oligotrophic willow scrub, Rumiceto-Salicetum lapponae, 1980.09.10, Gro Gulden 618/80 (O-F-302539 - edit: 2015-11-18)
 • MYCENA ALEXANDRI (Okerhette) : HORDALAND, ULVIK, Ulvik: Finse, Finsefetene, plot GG4. Coord.: 32V MN 194,179, lat./long.: 60.6272°'N, 7.19296°'E, [Alt.: 1205 m], Oligotrophic willow scrub, 1980.09.10, Gro Gulden 623/80 (O-F-302537 - edit: 2015-11-18)
 • MYCENA ALEXANDRI (Okerhette) : HORDALAND, ULVIK, Ulvik: Finse, Jomfrunut. Coord.: 32V MN 185,200, lat./long.: 60.6066°'N, 7.5124°'E, Salix herbaceae snow bed, 1981., Kolbj›rn Mohn Jenssen - Det. Gro Gulden (O-F-302536 - edit: 2015-11-18)
 • MYCENA ALEXANDRI (Okerhette) : HORDALAND, ULVIK, Ulvik: Finse, above Torbj›rnsst›len. Coord.: 32V MN 191-193,191, [lat./long.: 60.6001°'N, 7.5254°'E], [Alt.: ca. 1280 m], Lichen heath, 1981.08.16, Gro Gulden 413/81 (O-F-302540 - edit: 2016-01-12)
 • MYCENA ALEXANDRI (Okerhette) : HORDALAND, ULVIK, Ulvik: Finse, Finsefetene. Coord.: 32V MN 194,179, lat./long.: 60.5879°'N, 7.5297°'E, [Alt.: 1205 m], Oligotrophic willow scrub, 1981.08.23, Gro Gulden 609/81 (O-F-302535 - edit: 2015-11-18)
 • MYCENA ALEXANDRI (Okerhette) : HORDALAND, ULVIK, Ulvik: Finse, Finsefetene, plot GG 4. Coord.: 32V MN 194,179, lat./long.: 60.5879°'N, 7.5297°'E, [Alt.: 1205 m], Oligotrophic willow scrub, Rumiceto-Salicetum lapponae, 1981.09.23, Gro Gulden 603/81 (O-F-302533 - edit: 2015-11-18)
 • MYCENA ALEXANDRI (Okerhette) : HORDALAND, ULVIK, Ulvik: Finse, between Finsevatn and Bl†isen. Coord.: 32V MN 17-18,16-17, lat./long.: 60.5805°'N, 7.5035°'E, 1985.08.14, Gro Gulden 24/85 (O-F-302534 - edit: 2015-11-18)
 • MYCENA ALEXANDRI (Okerhette) : HORDALAND, ULVIK, Finse, Finsefetene. Coord.: 32V MN 193-203,176-183, [lat./long.: 60.5899°'N, 7.5368°'E], [Alt.: ca. 1200 m], In Salix lapponum scrubs, in hundreds, 2005.08.13, Gro Gulden 39/05 - Det. Arne Aronsen 2006 (O-F-74366 - edit: 2014-07-16)
 • MYCENA ALEXANDRI (Okerhette) : HORDALAND, ULVIK, Ulvik: Finse, Nordnut. Coord.: 32V MN 1667,1903, lat./long.: 60.5985°'N, 7.4785°'E, [Alt.: 1200 m], On moss carpet on stone, 2005.08.27, Gro Gulden A30/05 - Det. Arne Aronsen (O-F-291577 - edit: 2013-09-30)

  Antall treff: 17. Seneste oppdatering av databasen: 2017.01.27.
  Seneste redigeringsdato for viste poster: 2016-01-12.
  Dagens dato: 2023.01.29