Norsk SoppDatabase

Søkeresultat - Etiketter


FORKLARING
Søkekriterier:
- Takson: MYCENA CONCOLOR
 • MYCENA CONCOLOR (Høstmyrhette) : AKERSHUS, S, s: Nordbyveien v/Dylterud. Coord.: 32V PM 000,183, lat./long.: 59.6897°'N, 10.7772°'E, Eu-Piceetum athyrietosum, 1977.09.07, Knut H. stmoe 215/77 (O-F-296888 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA CONCOLOR (Høstmyrhette) : AKERSHUS, S, s: Nordby, Varde†sen. Coord.: 32V NM 999,227, lat./long.: 59.7292°'N, 10.7775°'E, Cladonio-Pinetum, 1977.10.28, Knut H. stmoe 344/77 (O-F-296885 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA CONCOLOR (Høstmyrhette) : OPPLAND, LUNNER, Lunner: st†sen, Storhaugen SE. Coord.: 32V NM 944,855, lat./long.: 60.2955°'N, 10.7087°'E, [Alt.: 540 m], Middle boreal, oligotr. mire; in Sphagnum, 1982.10.24, Egil Bendiksen EB 613/82 (O-F-169585 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA CONCOLOR (Høstmyrhette) : OPPLAND, LUNNER, Lunner: st†sen, Munkerudtjerna. Coord.: 32V NM 941,826, lat./long.: 60.2696°'N, 10.7019°'E, [Alt.: 604 m], Middle boreal, oligotrophic (minerotrophic) mire, 2004.10.23, Egil Bendiksen EB 428/04 (O-F-166821 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA CONCOLOR (Høstmyrhette) : OSLO, OSLO, Oslo: stmarka, Nordre Puttjern. Coord.: 32V PM 058,439, lat./long.: 59.9194°'N, 10.8933°'E, [Alt.: ca. 280 m], Southern boreal, poor, oligotr. mire, 2001.10.15, Egil Bendiksen EB 241-01 (O-F-169182 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA CONCOLOR (Høstmyrhette) : OSLO, OSLO, Oslo: Lillomarka, Setertjern (S-part). Coord.: 32V PM 046,516, lat./long.: 59.9888°'N, 10.8757°'E, [Alt.: 282 m], Southern boreal, poor, oligotr. mire; hummock - higher lawn, 2001.10.18, Egil Bendiksen EB 244-01 (O-F-169183 - edit: 2016-09-06)
 • MYCENA CONCOLOR (Høstmyrhette) : VESTFOLD, ANDEBU, Veggermyr, [lat./long.: 59.2852°'N, 10.1057°'E], Sticking deep in Sphagnum, 1988.10.22, Arne Aronsen M 50/88 (O-F-65124 - edit: 2016-09-14)

  Antall treff: 7. Seneste oppdatering av databasen: 2017.01.27.
  Seneste redigeringsdato for viste poster: 2016-09-14.
  Dagens dato: 2023.06.01