Norsk SoppDatabase

Søkeresultat - Etiketter


FORKLARING
Søkekriterier:
- Takson: MYCENA JUNIPERINA
 • MYCENA JUNIPERINA (Einerbarkhette) (DD): NORD-TR¯NDELAG, FROSTA, Tautra, reservatet: n‘r Ku›ra. Coord.: 32V NR 80,50, lat./long.: 63.5734°'N, 10.6213°'E, [Alt.: 2 m], 2004.11.03, Marthe Gjestland, Sigmund Sivertsen, Thyra Solem (TRH-F-23962 - edit: 2011-02-16)
 • MYCENA JUNIPERINA (Einerbarkhette) (DD): VESTFOLD, LARVIK, Larvik: L›vall†sen S. Coord.: 32V NL 52024,36935, lat./long.: 58.9688°'N, 9.9047°'E, ¸pen, grunnlendt kalkmark, 2012.10.16, Thomas L‘ss›e, Anne Molia AM-348t-2012 <Note: Rute 10. Polygon 1> (O-F-245603 - edit: 2013-10-30)
 • MYCENA JUNIPERINA (Einerbarkhette) (DD): VESTFOLD, TJ¯ME, S›nsteg†rd, Hvasser, Tj›me, [lat./long.: 59.0350°'N, 10.5068°'E], P† greiner av Juniperus, 1992.08.22, Arne Aronsen A9/92 (O-F-189452 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA JUNIPERINA (Einerbarkhette) (DD): VESTFOLD, TJ¯ME, Hvasser, S›nsteg†rd, [lat./long.: 59.0350°'N, 10.5068°'E], on bark of living Juniperus communis, 1994.10.27, Arne Aronsen (O-F-71211 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA JUNIPERINA (Einerbarkhette) (DD): VESTFOLD, TJ¯ME, Hvasser, S›nsteg†rd, [lat./long.: 59.0350°'N, 10.5068°'E], 17 specimens on moss-covered or naked branches of J. communis, 1996.10.07, A. Aronsen A 21/96 (O-F-59721 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA JUNIPERINA (Einerbarkhette) (DD): VESTFOLD, TJ¯ME, Moutmarka. Coord.: 32V NL 80,48, [lat./long.: 59.0683°'N, 10.404°'E], P† greiner av Juniperus communis, 1996.10.27, Arne Aronsen A 29/96 (O-F-65087 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA JUNIPERINA (Einerbarkhette) (DD): VESTFOLD, TJ¯ME, Tj›me, Hvasser, S›nsteg†rd, [lat./long.: 59.0350°'N, 10.5068°'E], P† greiner av, 2003.11.02, Arne Aronsen A54/03 (O-F-188998 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA JUNIPERINA (Einerbarkhette) (DD): VESTFOLD, TJ¯ME, Tj›me, Hvasser, S›nsteg†rd, [lat./long.: 59.0350°'N, 10.5068°'E], On mostly not moss-covered branches of Juniperinus communis, 2003.11.29, Arne Aronsen A92/03 (O-F-188989 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA JUNIPERINA (Einerbarkhette) (DD): VESTFOLD, TJ¯ME, Tj›me: Hvasser, S›nsteg†rd. Coord.: 32V NL 826,482, lat./long.: 59.0656°'N, 10.4414°'E, Ett eks. p† grein av Juniperus communis, 2006.12.03, Arne Aronsen A19/06 (O-F-286576 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA JUNIPERINA (Einerbarkhette) (DD): VESTFOLD, TJ¯ME, Tj›me: Hvasser, S›nsteg†rd. Coord.: 32V NL 826,482, lat./long.: 59.0656°'N, 10.4414°'E, On living branches of Juniperus, 2008.01.13, Arne Aronsen (O-F-286577 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA JUNIPERINA (Einerbarkhette) (DD): VESTFOLD, TJ¯ME, Tj›me: Hvasser, S›nsteg†rd. Coord.: 32V NL 826,482, lat./long.: 59.0656°'N, 10.4414°'E, On branches of Juniperus communis, 2008.10.08, Arne Aronsen A75/08 (O-F-291630 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA JUNIPERINA (Einerbarkhette) (DD): VESTFOLD, TJ¯ME, Tj›me: Moutmarka. Coord.: 32V NL 80561,48142, lat./long.: 59.065°'N, 10.4049°'E, Nakne, levende greiner av einer. Juniperus buskvegetasjon, 2013.11.05, Arne Aronsen (O-F-303417 - edit: 2016-07-21)
 • MYCENA JUNIPERINA (Einerbarkhette) (DD): VESTFOLD, TJ¯ME, Tj›me: Moutmarka. Coord.: 32V NL 80340,48200, lat./long.: 59.0656°'N, 10.4011°'E, P† levende grein av Juniperus, 2014.11.14, Arne Aronsen A 21/15 (O-F-303406 - edit: 2016-03-01)
 • MYCENA JUNIPERINA (Einerbarkhette) (DD): VESTFOLD, TJ¯ME, Tj›me: Hvasser, S›nsterg†rd. Coord.: 32V NL 82622,48138, lat./long.: 59.0646°'N, 10.4409°'E, P† nakne greiner av Juniperus communis, 2015.11.07, Arne Aronsen A12/15 (O-F-303414 - edit: 2016-10-18)

  Antall treff: 14. Seneste oppdatering av databasen: 2017.01.27.
  Seneste redigeringsdato for viste poster: 2016-10-18.
  Dagens dato: 2024.03.04