Norsk SoppDatabase

Søkeresultat - Etiketter


FORKLARING
Søkekriterier:
- Takson: MYCENA PURPUREOFUSCA
 • MYCENA PURPUREOFUSCA (Fiolettkanthette) : AKERSHUS, ¸S, Nordbyveien ved Sl›rstad.. Coord.: 32V PM 004-013,174-183, [lat./long.: 59.6869°'N, 10.7922°'E], P† granstubbe, 1978.07.02, Knut ¯stmoe (O-F-162742 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA PURPUREOFUSCA (Fiolettkanthette) : AUST-AGDER, ARENDAL, S›rsvann S, (Seldalskogen). Coord.: 32V MK 828,792, lat./long.: 58.4536°'N, 8.7061°'E, Basis gran, 2002.11.08, Tove H. Dahl 250/02 - Det. Arne Aronsen (O-F-65612 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA PURPUREOFUSCA (Fiolettkanthette) : AUST-AGDER, ARENDAL, Omholt. Coord.: 32V MK 802-804,783-785, lat./long.: 58.4463°'N, 8.6634°'E, Basis granstubbe, 2002.11.09, Tove H. Dahl, Inger Johanne Kittilsen 249/02 - Det. Arne Aronsen (O-F-65621 - edit: 2016-09-06)
 • MYCENA PURPUREOFUSCA (Fiolettkanthette) : AUST-AGDER, ARENDAL, Arendal: Trom›y. Coord.: 32V MK 9165,8125, lat./long.: 58.4719°'N, 8.8569°'E, Ved basis av furu i et eikedominert omr†de, 2005.10.05, Tove H. Dahl 59/05 (O-F-179210 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA PURPUREOFUSCA (Fiolettkanthette) : AUST-AGDER, GJERSTAD, Svarttjern forest reserve. (Study area of effects of acidification on vegetation).. Coord.: 32V ML 91,35, lat./long.: 58.8785°'N, 8.97361°'E, Oligotrophic Picea abies forest (Eu-Piceetum myrtilletosum, humus pH ea 4.0), On decaying, rather dry log of Pinus sylvestris, 1987.06.24, Tor Erik Brandrud 23-87 (O-F-162746 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. MYCENA PURPUREOFUSCA (Fiolettkanthette) : AUST-AGDER, GJERSTAD, Svarttjern forest reserve. (Study area of effects of acidification on vegetation).. Coord.: 32V ML 91,35, lat./long.: 58.8785°'N, 8.97361°'E, Oligotrophic Picea abies forest (Eu-Piceetum myrtilletosum, humus pH ca 4.0). On decaying wood (bark) of Betula pubescens, 1987.06.24, Tor Erik Brandrud 24-87 (O-F-162747 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA PURPUREOFUSCA (Fiolettkanthette) : BUSKERUD, HURUM, Hurum: Holtnesdalen. Coord.: 32V NM 804-805,015-018, [lat./long.: 59.5459°'N, 10.4238°'E], Ved stubbe, Melico-Piceetum coryletosum, 1979.08.01, Jon Markussen 79/79 (O-F-300309 - edit: 2015-12-08)
 • MYCENA PURPUREOFUSCA (Fiolettkanthette) : BUSKERUD, HURUM, Hurum: Holtnesdalen. Coord.: 32V NM 804-805,015-018, [lat./long.: 59.5459°'N, 10.4238°'E], Melico-Piceetum coryletosum, 1980.10.01, Jon Markussen 101/80 (O-F-300297 - edit: 2015-12-08)
 • MYCENA PURPUREOFUSCA (Fiolettkanthette) : BUSKERUD, RINGERIKE, Burud†sen. Coord.: 32V NM 725,665, lat./long.: 60.1281°'N, 10.3057°'E, [Alt.: 150 m], ved gammel stubbe i kalkfuruskog med gran og lauvt r‘r, 1998.07.19, Terje S. Nilsen (O-F-60542 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. MYCENA PURPUREOFUSCA (Fiolettkanthette) : BUSKERUD, ROLLAG, Verjedalen, Rollag, [lat./long.: 60.0150°'N, 9.21504°'E], On the ground in mixed vegetation, 1987.06.27, Per Marstad - Det. Arne Aronsen 1987 (O-F-66736 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA PURPUREOFUSCA (Fiolettkanthette) : HORDALAND, STORD, Stord: Hystadmarkjo. Coord.: 32V LM 0562,3398, lat./long.: 59.7979°'N, 5.5352°'E, [Alt.: 4 m], P† st†ende gadd av Pinus, 2007.10.05, Eddi Johannesen (O-F-68602 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA PURPUREOFUSCA (Fiolettkanthette) : M¯RE OG ROMSDAL, AURE, Eines . Coord.: 32V MR 785,057, lat./long.: 63.1803°'N, 8.5739°'E, [Alt.: ca. 50 m], Hassel-oreskog - beita, 2001.09.12, Finn Oldervik 90 - Det. Sigmund Sivertsen <Note: Dessverre angrepet av sopp!. Mer utfyllende beskrivelse p† belegg> (TRH-F-9957 - edit: 2016-01-14)
 • MYCENA PURPUREOFUSCA (Fiolettkanthette) : NORD-TR¯NDELAG, FROSTA, Tautra, naturreservatet, n‘r Ku›ra . Coord.: 32V NR 80,50, lat./long.: 63.5734°'N, 10.6213°'E, [Alt.: ca. 1 m], Krattkant, 2003.10.15, Marthe Gjestland, Sigmund Sivertsen 03-30 (TRH-F-23817 - edit: 2015-12-09)
 • MYCENA PURPUREOFUSCA (Fiolettkanthette) : NORD-TR¯NDELAG, LEVANGER, Leirfallvollen, v. Forra . Coord.: 32V PR 3,5, lat./long.: 63.5956°'N, 11.7213°'E, L›v-ved (Trolig Betula)., 1971.09.20, S. Sivertsen (TRH-F-3301 - edit: 2015-11-28)
 • MYCENA PURPUREOFUSCA (Fiolettkanthette) : NORD-TR¯NDELAG, LEVANGER, Nes: Kipperberget . Coord.: 32V NR 92,49, lat./long.: 63.5615°'N, 10.8622°'E, [Alt.: ca. 40 m], Kalkfuruskog, 1989.09.14, Sigmund Sivertsen (TRH-F-21711 - edit: 2015-12-02)
 • Cfr. MYCENA PURPUREOFUSCA (Fiolettkanthette) : NORDLAND, HATTFJELLDAL, Ved utl. av Simskarelva, B›rgefjell Nasjonalpark . Coord.: 33W VN 5,3, lat./long.: 65.2335°'N, 14.0373°'E, I Salix-kratt, 1971.08.08, S. Sivertsen (TRH-F-3302 - edit: 2015-12-21)
 • MYCENA PURPUREOFUSCA (Fiolettkanthette) : OPPLAND, LUNNER, ¯st†sen.. Coord.: 32V NM 95,85, lat./long.: 60.2934°'N, 10.7275°'E, Bl†b‘rgranskog, r†tten granstubbe, 1979.07.23, Tor Erik Brandrud 39-79 (O-F-162743 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA PURPUREOFUSCA (Fiolettkanthette) : OPPLAND, LUNNER, S. Oppdalen S of Storhaugen (study area of forest succession),. Coord.: 32V NM 932,854, lat./long.: 60.2935°'N, 10.6868°'E, [Alt.: 450 m], low herb spruce forest (submesic-rich), forest clearing,, 1979.08.06, Egil Bendiksen 128/79 (O-F-162744 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA PURPUREOFUSCA (Fiolettkanthette) : TELEMARK, BAMBLE, Lang›ya. Coord.: 32V NL 433,415, lat./long.: 59.0226°'N, 9.53738°'E, [Alt.: 4 m], Furustubbe, kalkfuruskog, 2001.10.06, Tove H. Dahl, Inger J. Kittilsen 151/2001 (O-F-270577 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA PURPUREOFUSCA (Fiolettkanthette) : TELEMARK, PORSGRUNN, Porsgrunn: S›r for Saltbuodden. Coord.: 32V NL 37024,49114, lat./long.: 59.0798°'N, 9.6459°'E, ¸pen, grunnlendt kalkmark., 2013.10.13, Thomas L‘ss›e, Anne Molia AM-258e-2013 <Note: Rute 33. Polygon 1.> (O-F-21993 - edit: 2015-01-15)
 • MYCENA PURPUREOFUSCA (Fiolettkanthette) : VESTFOLD, N¯TTER¯Y, N›tter›y: Tor›d†sen, [lat./long.: 59.2018°'N, 10.4861°'E], Blant r›sslyng under furu, 2009.09.05, Arne Aronsen A25/09 (O-F-291570 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA PURPUREOFUSCA (Fiolettkanthette) : VESTFOLD, N¯TTER¯Y, N›tter›y: Tor›d†sen. Coord.: 32V NL 82417,60328, lat./long.: 59.1741°'N, 10.4419°'E, Blant r›sslyng under furu, 2009.09.05, Arne Aronsen <Note: [Kvant.:] 5 fruktlegemer> (O-F-244389 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA PURPUREOFUSCA (Fiolettkanthette) : VESTFOLD, T¯NSBERG, T›nsberg, [lat./long.: 59.2956°'N, 10.4385°'E], At the base of Pinus sylvestris, growing on the ground, but apparently on underground wood, 1989.11.02, Arne Aronsen A 64/89 (O-F-65000 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA PURPUREOFUSCA (Fiolettkanthette) : VESTFOLD, T¯NSBERG, Lofts-Eik. Coord.: 32V NL 80,73, [lat./long.: 59.2927°'N, 10.4132°'E], Cespitose at the basse of Picea abies, 1992.09.17, Arne Aronsen A 35/92 (O-F-64972 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA PURPUREOFUSCA (Fiolettkanthette) : VESTFOLD, T¯NSBERG, Loftseik, T›nsberg, [lat./long.: 59.2956°'N, 10.4385°'E], Gregarious to cespitose at the base of moss-covered Pinus sylvestris, 1992.11.06, Arne Aronsen A 52/92 (O-F-66608 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA PURPUREOFUSCA (Fiolettkanthette) : VESTFOLD, T¯NSBERG, T›nsberg, Loftseik, [lat./long.: 59.2956°'N, 10.4385°'E], I en sprekk i en furustamme, ca 1 m over bakken, 2003.12.04, Arne Aronsen A102/03 (O-F-188995 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA PURPUREOFUSCA (Fiolettkanthette) : VESTFOLD, T¯NSBERG, T›nsberg: Grette/Panne. Coord.: 32V NL 749,742, lat./long.: 59.3005°'N, 10.3161°'E, Ved foten av et furutre i blandingsskog, 2004.07.20, Arne Aronsen A07/04 (O-F-286556 - edit: 2016-09-06)
 • MYCENA PURPUREOFUSCA (Fiolettkanthette) : VESTFOLD, T¯NSBERG, T›nsberg: Skallevold. Coord.: 32V NL 85435,73604, lat./long.: 59.2927°'N, 10.4999°'E, Strand, m.furu og bj›rk; [Substrat:] P† str› under furu, 2008.10.24, Turid Nakling Kristiansen, Per Marstad PM 265-08 - Det. Per Marstad (O-F-244388 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA PURPUREOFUSCA (Fiolettkanthette) : ¯STFOLD, MOSS, Jel›ya, Alby.. Coord.: 32V NL 910-919,875-884, [lat./long.: 59.4206°'N, 10.6124°'E], p† r†tten l›vtrestubbe, 1977.10.09, Knut H. ¯stmoe 316/77 (O-F-162745 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA PURPUREOFUSCA (Fiolettkanthette) : ¯STFOLD, MOSS, Jel›ya: Refsnes naturreservat. Coord.: 32V NL 9168,9159, lat./long.: 59.4529°'N, 10.6172°'E, Ved basis av furu-tre, 2006.11.18, Even W. Hanssen, Reidun Braathen - Det. Even W. Hanssen (O-F-281795 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA PURPUREOFUSCA (Fiolettkanthette) : ¯STFOLD, RYGGE, Rygge: Eld›ya. Coord.: 32V NL 93949,77249, lat./long.: 59.3236°'N, 10.6509°'E, beitemark m/noe furu og einer, 2008.10.19, Reidun Braathen (O-F-244387 - edit: 2016-09-06)

  Antall treff: 31. Seneste oppdatering av databasen: 2017.01.27.
  Seneste redigeringsdato for viste poster: 2016-09-06.
  Dagens dato: 2022.01.27