Norsk SoppDatabase

Søkeresultat - Etiketter


FORKLARING
Søkekriterier:
- Takson: MYCENA ROSELLA
 • MYCENA ROSELLA (Rosehette) : , , Loka. ikke angitt, [udatert], J. E. Thomle (O-F-162853 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ROSELLA (Rosehette) : , , Lokalitet ikke angitt, [udatert], Finn Chr. S›rlye (O-F-162845 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ROSELLA (Rosehette) : AKERSHUS, ASKER, Chria.: Asker st.. Coord.: 32V NM 798-807,333-342, [lat./long.: 59.8341°'N, 10.4326°'E], i Granskovene, 1882., Axel Blytt (O-F-162852 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ROSELLA (Rosehette) : AKERSHUS, ASKER, , Picea abies. Needles, 1949.09.19, Finn Roll-Hansen - Det. Finn Roll-Hansen 1949 <Note: NFRI-Herbarium> (NFRI-F6436 - edit: 2008.02.05)
 • MYCENA ROSELLA (Rosehette) : AKERSHUS, B’RUM, Chria.: Sandviken,. Coord.: 32V NM 838-867,389-418, [lat./long.: 59.8923°'N, 10.5244°'E], blant mose i granskog, 1879.09.30, Axel Blytt (O-F-162866 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ROSELLA (Rosehette) : AKERSHUS, B’RUM, Ved Krokskogveien ca ½ km SE Langebru,, [lat./long.: 59.9222°'N, 10.5072°'E], i mose i granskog, 1975.10.05, Finn Wischmann - Det. Gro Gulden (O-F-162847 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ROSELLA (Rosehette) : AKERSHUS, FROGN, Nord for Dr›bak,. Coord.: 32V NM 912-930,154-176, [lat./long.: 59.6768°'N, 10.6363°'E], p† grann†ler, 1961.10.01, Finn-Egil Eckblad (O-F-162850 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ROSELLA (Rosehette) : AKERSHUS, NANNESTAD, Ved Horna, [lat./long.: 60.2254°'N, 10.9505°'E], 1974.08.14, Nora Thams, Maren Dalsgaard Paulsen (O-F-162873 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ROSELLA (Rosehette) : AKERSHUS, NESODDEN, Nesodden: S›rbyskogen. Coord.: 32V NM 95037,32187, lat./long.: 59.8165°'N, 10.6946°'E, Moserik granskog med innslag av lauv. Stedvis rikt (marine avsetninger). I parti med gran og eik., 2010.09.17, Anne Molia, ¸se Borge 203-2010 (O-F-292318 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ROSELLA (Rosehette) : AKERSHUS, NITTEDAL, Nittedal.. Coord.: 32V PM 043-052,571-580, [lat./long.: 60.0422°'N, 10.8815°'E], I m›rk gammel granskog, 1984.09.22, Inger Egeland - Det. Gro Gulden <Note: Vokst i store mengder p† jord i m›rk, gammel granskog uten s‘rlig bunnvegetasjon. (IE).> (O-F-162863 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ROSELLA (Rosehette) : AKERSHUS, SKI, Skogen ski, [lat./long.: 59.7259°'N, 10.8987°'E], 1947.10.24, Gunnar Soot (O-F-162849 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ROSELLA (Rosehette) : AKERSHUS, SKI, Finstadskogen. Coord.: 32V PM 025-034,202-213, [lat./long.: 59.7124°'N, 10.8309°'E], 1948.09.04, Gunnar Soot 1074 (O-F-162848 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ROSELLA (Rosehette) : AKERSHUS, SKI, I skogen mellom Klokkerud og Midtsj›vannet.. Coord.: 32V PM 05,22, [lat./long.: 59.7256°'N, 10.876°'E], Under gran, 1955.11.06, Jens Stordal 10391 (O-F-162860 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ROSELLA (Rosehette) : AKERSHUS, SKI, Mellom Sandv›llen og Sterkerud.. Coord.: 32V PM 07,26, [lat./long.: 59.761°'N, 10.9136°'E], I granskog., 1959.11.15, Jens Stordal (O-F-162862 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ROSELLA (Rosehette) : AKERSHUS, SKI, Mellom Sandv›llen og Sterkerud.. Coord.: 32V PM 07,26, [lat./long.: 59.761°'N, 10.9136°'E], I barskog, 1959.11.15, Jens Stordal (O-F-162861 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ROSELLA (Rosehette) : AKERSHUS, ¸S, Kinn, 1956.09.09, Finn Roll-Hansen - Det. Finn Roll-Hansen 1956 <Note: NFRI-Herbarium> (NFRI-F6435 - edit: 2008.02.05)
 • MYCENA ROSELLA (Rosehette) : AKERSHUS, ¸S, Ovenfor Wassum og V f. Sundby›deg†rdene,. Coord.: 32V NM 981,203, [lat./long.: 59.7095°'N, 10.7445°'E], kildegranskog med bl†veis og hassel, 1975.09.21, Gro Gulden 382/75 (O-F-162864 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ROSELLA (Rosehette) : AKERSHUS, ¸S, Nederst i Vard†sen,. Coord.: 32V NM-PM 992-001,216-225, [lat./long.: 59.7248°'N, 10.7729°'E], i Sphagnum i barskog, 1975.10.06, Gro Gulden 410/75 (O-F-162872 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ROSELLA (Rosehette) : AKERSHUS, ¸S, Prestg†rsskogen.. Coord.: 32V NM 989,192, lat./long.: 59.6981°'N, 10.7581°'E, Eu-Piceetum typicum, 1976.10.13, Knut H. ¯stmoe 138/76 (O-F-162865 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ROSELLA (Rosehette) : AUST-AGDER, IVELAND, Nomelandsdammen., [lat./long.: 58.4353°'N, 7.94704°'E], 1977.09.23, Anna-Elise Torkelsen 670/77 (O-F-162884 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ROSELLA (Rosehette) : AUST-AGDER, ¸MLI, ¸mli., [lat./long.: 58.7991°'N, 8.35656°'E], Furumo med fur-granskog, 1958.08.08, Jens Stordal 11318 <Note: R›d melkesaft.> (O-F-162883 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ROSELLA (Rosehette) : BUSKERUD, HOLE, Vik ved Steinsfjorden, [lat./long.: 60.0396°'N, 10.2966°'E], 1965.09.12, Gro Gulden (O-F-162877 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ROSELLA (Rosehette) : BUSKERUD, HOLE, Vik,. Coord.: 32V NM 70-71,60-61, lat./long.: 60.0785°'N, 10.2759°'E, granskog, 1966.10.09, Gro Gulden 323/66 (O-F-162875 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ROSELLA (Rosehette) : BUSKERUD, HOLE, Vik,. Coord.: 32V NM 70-71,60-61, lat./long.: 60.0785°'N, 10.2759°'E, granskog i sphagnum sammen med M. vulgaris, 1967.09.20, Gro Gulden 720/67 (O-F-162876 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ROSELLA (Rosehette) : BUSKERUD, HURUM, ¸ros., [lat./long.: 59.5724°'N, 10.5063°'E], Granskog + l›vttr‘r, 1956.10.02, Jens Stordal 10774 (O-F-162874 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ROSELLA (Rosehette) : BUSKERUD, RINGERIKE, Sollih›gda., [lat./long.: 60.3252°'N, 10.1321°'E], I bl†b‘r granskog, 1974.09.01, Kjell Kvavik, Klaus H›iland (O-F-162868 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ROSELLA (Rosehette) : BUSKERUD, RINGERIKE, Gullerud., [lat./long.: 60.3252°'N, 10.1321°'E], 1974.09.21, Anna-Elise Torkelsen 1079/74 (O-F-162867 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ROSELLA (Rosehette) : HEDMARK, STANGE, Stange hd.: Ekeberg. Coord.: 32V PN 19,26, lat./long.: 60.6549°'N, 11.1859°'E, P† grann†ler i mose, 1975.10.05, Jens Stordal 17382 (O-F-19582 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ROSELLA (Rosehette) : HORDALAND, BERGEN, Hop, ved veien til Tveteraas, [lat./long.: 60.3703°'N, 5.41776°'E], 1932.09.20, K. F‘gri, A. Karlsen <Note: BAS> (BG-F-6683 - edit: 2014-04-23)
 • MYCENA ROSELLA (Rosehette) : HORDALAND, GRANVIN, Svelgjane. Coord.: 32V LN 692,192, lat./long.: 60.5864°'N, 6.6133°'E, [Alt.: ca. 240 m], I planta granskog i n†lestr›, 2001.09.19, Geir Flatab› (O-F-340721 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ROSELLA (Rosehette) : HORDALAND, KVAM, Norheimsund, [lat./long.: 60.3260°'N, 6.17715°'E], Granskog, 1975.09.25, R. Hvoslef <Note: BAS> (BG-F-6688 - edit: 2014-04-23)
 • MYCENA ROSELLA (Rosehette) : HORDALAND, KVAM, Eide, [lat./long.: 60.3260°'N, 6.17715°'E], 1980.09.28, Olav Aas <Note: BAS> (BG-F-6690 - edit: 2014-04-23)
 • MYCENA ROSELLA (Rosehette) : HORDALAND, OS, Gossan, [lat./long.: 60.2129°'N, 5.44478°'E], 1956.09.16, Jens Stordal 1464 (O-F-162886 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ROSELLA (Rosehette) : HORDALAND, OS, Lysekloster, [lat./long.: 60.2129°'N, 5.44478°'E], P† grann†ler, 1971.09.21, Finn-Egil Eckblad <Note: BAS> (BG-F-6686 - edit: 2014-04-23)
 • MYCENA ROSELLA (Rosehette) : HORDALAND, OS, Str›no, [lat./long.: 60.2129°'N, 5.44478°'E], Granskog, 1972.09.23, Finn-Egil Eckblad <Note: BAS> (BG-F-6685 - edit: 2014-04-23)
 • MYCENA ROSELLA (Rosehette) : HORDALAND, OS, Lys›en, [lat./long.: 60.2129°'N, 5.44478°'E], 1974.09.12, O. Balle, F.-E. Eckblad <Note: BAS> (BG-F-6687 - edit: 2014-04-23)
 • MYCENA ROSELLA (Rosehette) : HORDALAND, STORD, Leirvik, [lat./long.: 59.8258°'N, 5.48698°'E], P† furun†ler, 1973.09.30, Finn-Egil Eckblad <Note: BAS> (BG-F-6684 - edit: 2014-04-23)
 • MYCENA ROSELLA (Rosehette) : HORDALAND, TYSNES, God›y, [lat./long.: 59.9828°'N, 5.53824°'E], I Picea-skog, 1967.09.17, P.M. J›rgensen <Note: BAS P† Soppf. eks.> (BG-F-6689 - edit: 2014-04-23)
 • MYCENA ROSELLA (Rosehette) : HORDALAND, VOSS, Mellom skjervet og Bulko., [lat./long.: 60.7069°'N, 6.41003°'E], I mose, 1948.09.02, Jens Stordal 1464 (O-F-162887 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ROSELLA (Rosehette) : M¯RE OG ROMSDAL, HER¯Y, J›s†k. Coord.: 32V LQ 34,03, lat./long.: 62.2252°'N, 5.8159°'E, 1953.09.22, O. Skifte, Jens Stordal 9096 - Det. Jens Stordal (O-F-18041 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ROSELLA (Rosehette) : M¯RE OG ROMSDAL, HER¯Y, Jos†k, [lat./long.: 62.3668°'N, 5.48296°'E], 1953.09.22, Ola Skifte, Jens Stordal 9096 (O-F-162879 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ROSELLA (Rosehette) : M¯RE OG ROMSDAL, SKODJE, Engesetdal., [lat./long.: 62.4969°'N, 6.65535°'E], 1987.09.06, Anna-Elise Torkelsen 207/87 (O-F-162878 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ROSELLA (Rosehette) : M¯RE OG ROMSDAL, ¸LESUND, Spjelkavik. Vanlig. Coord.: 32V LQ 64,27, lat./long.: 62.4524°'N, 6.3736°'E, Pinus-skog, 1953.09.20, O. Skifte, Jens Stordal 8991 - Det. Jens Stordal (O-F-17933 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ROSELLA (Rosehette) : M¯RE OG ROMSDAL, ¸LESUND, Spjelkavik ovanfor gardane. Coord.: 32V LQ 6,2, lat./long.: 62.4302°'N, 6.3852°'E, mosegrunn i furuskog, 1953.09.20, Ola Skifte, Jens Stordal OS 26 (TROM-F-33884 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA ROSELLA (Rosehette) : M¯RE OG ROMSDAL, ¸LESUND, Spjelkavik., [lat./long.: 62.4625°'N, 6.30454°'E], I glissen furuskog, 1953.09.20, Ola Skifte, Jens Stordal 8991 (O-F-162880 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ROSELLA (Rosehette) : NORD-TR¯NDELAG, LEVANGER, Leirfallvollen . Coord.: 32V PR 3,5, lat./long.: 63.5956°'N, 11.7213°'E, U. Picea, 1971.09.16, S. Sivertsen (TRH-F-3373 - edit: 2015-11-25)
 • MYCENA ROSELLA (Rosehette) : NORD-TR¯NDELAG, NAMDALSEID, ¯stskr†ning av Olaeng†sen . Coord.: 32V PS 126,181, lat./long.: 64.1713°'N, 11.3177°'E, [Alt.: ca. 270 m], P† str›fall under gran i mosegrodd gammel granskog, 2003.09.09, H†kon Holien 18/03 (TRH-F-7157 - edit: 2015-12-27)
 • MYCENA ROSELLA (Rosehette) : NORD-TR¯NDELAG, NAMSOS, Mellom Kleppen og H›knesmyrene. Coord.: 32W PS 22,53, lat./long.: 64.4832°'N, 11.549°'E, 1967.10.08, Jens Stordal 12550 (O-F-9922 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ROSELLA (Rosehette) : NORD-TR¯NDELAG, OVERHALLA, S for Grande . Coord.: 32V PS 56,54, lat./long.: 64.4798°'N, 12.2567°'E, [Alt.: ca. 60 m], I mosedekke under gran, sm†bregneskog, 1998.10.19, Tommy Prest›, H†kon Holien (TRH-F-8414 - edit: 2015-12-06)
 • MYCENA ROSELLA (Rosehette) : NORD-TR¯NDELAG, SN¸SA, Bergs†sen. Coord.: 33W UM 74,27, lat./long.: 64.2491°'N, 12.4107°'E, Blandingsskog, 1969.10.18, Jens Stordal 13180 (O-F-10603 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ROSELLA (Rosehette) : NORD-TR¯NDELAG, STEINKJER, Steinkjer: Kvam, nord for N›dal, Brasseth›gda. Coord.: 32W PS 378,201, lat./long.: 64.18°'N, 11.8373°'E, [Alt.: ca. 150 m], I mosedekke i granskog, 2008.10.04, H†kon Holien 93/08 (O-F-69579 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ROSELLA (Rosehette) : NORDLAND, BOD¯, Vatnvatnet, Heggmoen. Coord.: 33W VQ 9,7, lat./long.: 67.3895°'N, 14.8835°'E, granplantefelt, 1970.09.11, Ola Skifte, Sigmund Sivertsen, G. E. OS 283/70 [92/70] (TROM-F-33882 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA ROSELLA (Rosehette) : NORDLAND, BOD¯, Vatnvatnet, Heggmoen. Coord.: 33W VQ 9,7, lat./long.: 67.3895°'N, 14.8835°'E, granplantefelt, 1970.09.11, Ola Skifte, Sigmund Sivertsen, G. E. OS 286/70 [95/70] (TROM-F-33881 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA ROSELLA (Rosehette) : OPPLAND, GJ¯VIK, Bymarka, mellom Bommen og Skistua.. Coord.: 32V NN 88,44, lat./long.: 60.8245°'N, 10.6274°'E, I gammel Picea-skog., 1976.10.03, Jens Stordal 18100 (O-F-5071 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ROSELLA (Rosehette) : OPPLAND, JEVNAKER, Sven†dalen nedf. Midtlia. Coord.: 32V NM 79-80,77-78, lat./long.: 60.2295°'N, 10.4443°'E, granskog, 1968.10.05, Sigmund Sivertsen (TROM-F-33883 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA ROSELLA (Rosehette) : OPPLAND, ¯STRE TOTEN, Breili g†rd. Coord.: 32V NN 96,36, lat./long.: 60.7509°'N, 10.7704°'E, 1977.11.05, Jens Stordal 19022 (O-F-15935 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ROSELLA (Rosehette) : OPPLAND, ¯STRE TOTEN, Steinberg,Laskogen. Coord.: 32V NN 96,31, lat./long.: 60.706°'N, 10.7679°'E, [Alt.: 360-380 m], rich spruce forest, in moss carpet, 1984.09.13, Harald Mehus 108/84 - Det. Gro Gulden (TROM-F-33886 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA ROSELLA (Rosehette) : OSLO, OSLO, Mellom Sognsvand og Maridalen, [lat./long.: 59.9725°'N, 10.7223°'E], 1882.10.01, Axel Blytt (O-F-162851 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. MYCENA ROSELLA (Rosehette) : OSLO, OSLO, ¯-siden av Sognsvann., [lat./long.: 59.9725°'N, 10.7223°'E], P† grann†ler bl. Sphagnum, 1961.09.22, Finn-Egil Eckblad (O-F-162855 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ROSELLA (Rosehette) : OSLO, OSLO, Movatn., [lat./long.: 59.9725°'N, 10.7223°'E], Blant Sphagnum girgensohnii p† fuktig grunn ved ev. bekk i granskog, 1973.09.16, Arne Pedersen, Klaus H›iland (O-F-162854 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ROSELLA (Rosehette) : OSLO, OSLO, Bygd›, Ladegards›en. Coord.: 32V NM 928-937,416-425, [lat./long.: 59.9058°'N, 10.6681°'E], 1986.10.22, K†re O. Bj›rlykke (O-F-162846 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ROSELLA (Rosehette) : OSLO, OSLO, Oslo: Godlia, D›lerud. Coord.: 59.83542°N 10.88192°E, lat./long.: 59.8354°'N, 10.8819°'E, Granskog, 2014.09.12, Hanne Edvardsen - Det. Arne Aronsen 2014 (O-F-75534 - edit: 2014-12-17)
 • MYCENA ROSELLA (Rosehette) : ROGALAND, STRAND, Tj›stheimlia. Coord.: 32V LL 280,505, lat./long.: 59.0583°'N, 6.0015°'E, [Alt.: 40 m], I granskog p† mosedekke, flere hundre ekspl., 2005.05.06, Leiv Krumsvik LK30 (O-F-280735 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ROSELLA (Rosehette) : SOGN OG FJORDANE, LEIKANGER, Skahaug, [lat./long.: 61.2318°'N, 6.76174°'E], Granskog, 1975.09.17, Olav Aas <Note: BAS> (BG-F-6691 - edit: 2014-04-23)
 • MYCENA ROSELLA (Rosehette) : SOGN OG FJORDANE, SOGNDAL, Kaupang centre along the river W of Kaupstad. Coord.: 32V MN 047,853, lat./long.: 61.191°'N, 7.2281°'E, Moist pine forest, 2000.09.08, Edvin Johannesen (O-F-146009 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ROSELLA (Rosehette) : SOGN OG FJORDANE, V¸GS¯Y, V†gs›y, M†l›y, [lat./long.: 62.0079°'N, 5.11731°'E], I furuskog, 1975.10.03, Alfred Granmo 142/75 <Note: BAS> (BG-F-6692 - edit: 2014-04-23)
 • MYCENA ROSELLA (Rosehette) : S¯R-TR¯NDELAG, TRONDHEIM, Elsterparken , [lat./long.: 63.4057°'N, 10.3558°'E], Blandt mose under grantr‘r, 1933.08.29, O.A. H›eg - Det. Gro Gulden 2004 (TRH-F-7906 - edit: 2015-10-05)
 • MYCENA ROSELLA (Rosehette) : S¯R-TR¯NDELAG, TRONDHEIM, Elsterparken, [lat./long.: 63.4057°'N, 10.3558°'E], 1951.09.09, O. Gj‘revoll - Det. J. Stordal 1954 (TRH-F-3374 - edit: 2010-12-14)
 • MYCENA ROSELLA (Rosehette) : S¯R-TR¯NDELAG, TRONDHEIM, Strinda, ved Jonsvatnet, [lat./long.: 63.4057°'N, 10.3558°'E], p† grann†ler i barskog, 1953.09.17, Ola Skifte (TROM-F-33885 - edit: 2014-03-27)
 • Cfr. MYCENA ROSELLA (Rosehette) : TELEMARK, BAMBLE, Stathelle, ca 1 km fra brygga, ved riksvei 40, [lat./long.: 59.0226°'N, 9.53738°'E], 1955.08.04, Jens Stordal 11180 (O-F-162871 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ROSELLA (Rosehette) : TELEMARK, HJARTDAL, Hjartdal: ¯rvella. Coord.: 32V NM 0032,0806, lat./long.: 59.6108°'N, 9.0058°'E, P† barn†ler under gran, 2008.09.14, Arne Aronsen A48/08 (O-F-291605 - edit: 2016-09-06)
 • MYCENA ROSELLA (Rosehette) : TELEMARK, NOME, Moen, [lat./long.: 59.2642°'N, 9.1294°'E], 1974.10.08, Odd Vevle <Note: BAS !F.-E. Eckblad> (BG-F-6682 - edit: 2014-04-23)
 • MYCENA ROSELLA (Rosehette) : TELEMARK, PORSGRUNN, Frierflaua,. Coord.: 32V NL 385-387,475-477, lat./long.: 59.0651°'N, 9.674°'E, mixed pine forest on calcareous ground in Rhytidiadelphus, 1985.09.23, Gro Gulden 121/85 (O-F-162870 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ROSELLA (Rosehette) : TROMS, LENVIK, Senja, S›rli ovenfor T›mmervatnet. Coord.: 33W XS 13,97, lat./long.: 69.361°'N, 17.8861°'E, granplantefelt, 1991.09.08, Birgit M›ller (TROM-F-7600 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA ROSELLA (Rosehette) : TROMS, TROMS¯, T›nsvikdalen. Coord.: 34W DC 29-30,36-37, lat./long.: 69.7299°'N, 19.1894°'E, granskog, 1995.08.16, Trond Schumacher (TROM-F-6661 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA ROSELLA (Rosehette) : TROMS, TROMS¯, H†k›ya, Storhaugen.. Coord.: 33W 0648160,7732886, lat./long.: 69.6626°'N, 18.8219°'E, [Alt.: 62 m], Plantet granskog., 2014.09.13, Heini R„m„, Aarni R„m„, Unni R„m„ - Det. Heini R„m„ (TROM-F-26016/ - edit: 2014-10-03)
 • MYCENA ROSELLA (Rosehette) : VEST-AGDER, KRISTIANSAND, 2 km ¯. f ¸lefj‘r, [lat./long.: 58.1286°'N, 8.05735°'E], 1977.09.23, Anna-Elise Torkelsen 634/77 (O-F-162885 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ROSELLA (Rosehette) : VESTFOLD, N¯TTER¯Y, Hella., [lat./long.: 59.2018°'N, 10.4861°'E], p† barn†ler i granskog, 1982.09.28, Steinar Aase (O-F-162869 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ROSELLA (Rosehette) : VESTFOLD, RE, Re: Langevann, [lat./long.: 59.4286°'N, 10.3248°'E], Gregorious in moss and among needles under Picea abies, 2006.10.07, A. Aronsen (O-F-361790 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ROSELLA (Rosehette) : ¯STFOLD, EIDSBERG, Ved riksveg 6 mellom Mysen og Askim. Coord.: 32V PM 26-28,06-08, [lat./long.: 59.5849°'N, 11.2578°'E], 1959.10.11, Jens Stordal (O-F-162857 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ROSELLA (Rosehette) : ¯STFOLD, HOB¯L, Ved riksvegen mellom Elvestad og Knapstad. Coord.: 32V PM 12,11, [lat./long.: 59.6251°'N, 10.9945°'E], 1959.10.23, Jens Stordal (O-F-162859 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ROSELLA (Rosehette) : ¯STFOLD, HOB¯L, Ved riksvegen mellom Elvestad og knapstad.. Coord.: 32V PM 12,11, [lat./long.: 59.6251°'N, 10.9945°'E], Granskog, 1959.10.23, Jens Stordal (O-F-162856 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA ROSELLA (Rosehette) : ¯STFOLD, R¸DE, Gillingsr›d,. Coord.: 32V PL 089-106,827-847, [lat./long.: 59.3781°'N, 10.9326°'E], barskog, 1977.10.09, Gro Gulden 374/77 (O-F-162858 - edit: 2013-09-30)

  Antall treff: 83. Seneste oppdatering av databasen: 2017.01.27.
  Seneste redigeringsdato for viste poster: 2016-09-06.
  Dagens dato: 2021.12.02