Norsk SoppDatabase

Søkeresultat - Etiketter


FORKLARING
Søkekriterier:
- Takson: MYCENA SANGUINOLENTA
 • MYCENA SANGUINOLENTA (Kantblodhette) : AKERSHUS, FROGN, Holter, 1977.09.03, Finn Roll-Hansen - Det. Finn Roll-Hansen 1977 <Note: NFRI-Herbarium> (NFRI-F6720 - edit: 2008.02.08)
 • MYCENA SANGUINOLENTA (Kantblodhette) : AKERSHUS, NANNESTAD, Hurdal, T›mte.. Coord.: 32V PM 14,86, lat./long.: 60.2975°'N, 11.0715°'E, [Alt.: 280 m], Granskog, lyng blandt grann†ler., 1985.08.22, Ola Skifte OS 124/85 (TROM-F-8640 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA SANGUINOLENTA (Kantblodhette) : AKERSHUS, NESODDEN, Fjellstand, Nyborgdammen,. Coord.: 32V NM 904-913,290-299, [lat./long.: 59.7933°'N, 10.6197°'E], i granskog, noe fuktig Sphagnum-bund, 1963.07.14, Gro Gulden (O-F-162897 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA SANGUINOLENTA (Kantblodhette) : AKERSHUS, SKI, Asgjerud. Coord.: 32V PM 069-079,202-211, [lat./long.: 59.7103°'N, 10.9099°'E], Blant kort Sphagnum i Picea-skog, 1950.07.14, Jens Stordal 4140 (O-F-19123 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA SANGUINOLENTA (Kantblodhette) : AKERSHUS, SKI, Skogen mellom Kontra og Furumo. Coord.: 32V PM 04,22, lat./long.: 59.7259°'N, 10.8582°'E, 1952.10.26, Jens Stordal 8392 (O-F-19129 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA SANGUINOLENTA (Kantblodhette) : AKERSHUS, ¸S, NLH, ¸kebakkeskog, Picea pungens. p† str›et, 1949.09.17, C. Platou - Det. Finn Roll-Hansen, C. Platou <Note: NFRI-Herbarium> (NFRI-F6438 - edit: 2008.02.05)
 • MYCENA SANGUINOLENTA (Kantblodhette) : AKERSHUS, ¸S, NLH, Nordskogen, I granskog, 1964.09.22, K†re Venn - Det. Finn Roll-Hansen <Note: NFRI-Herbarium> (NFRI-F6437 - edit: 2008.02.05)
 • MYCENA SANGUINOLENTA (Kantblodhette) : AKERSHUS, ¸S, Nordbyveien v/ dylterud.. Coord.: 32V PM 002,180, lat./long.: 59.687°'N, 10.7806°'E, Eu-picetum myrtilletosum, 1975.08.27, Knut H. ¯stmoe 4/75 (O-F-162902 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA SANGUINOLENTA (Kantblodhette) : AKERSHUS, ¸S, Nordbyveien v/ Dylterud.. Coord.: 32V PM 002,180, lat./long.: 59.687°'N, 10.7806°'E, Eu-Picetum myrtilletosum, 1975.08.27, Knut H. ¯stmoe 3/75 (O-F-162898 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA SANGUINOLENTA (Kantblodhette) : AKERSHUS, ¸S, ¯stby, granskog, 1975.08.31, Finn Roll-Hansen - Det. Finn Roll-Hansen 1975 <Note: NFRI-Herbarium> (NFRI-F6721 - edit: 2008.02.08)
 • MYCENA SANGUINOLENTA (Kantblodhette) : AKERSHUS, ¸S, Kinn.. Coord.: 32V NM 991,174, lat./long.: 59.6819°'N, 10.7608°'E, Eu-Piceetum typicum, 1976.09.16, Knut H. ¯stmoe 40/76 (O-F-162900 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA SANGUINOLENTA (Kantblodhette) : AKERSHUS, ¸S, Nordbyveien v/ Sl›rstad.. Coord.: 32V PM 004,176, lat./long.: 59.6833°'N, 10.7839°'E, Eu-Piceetum myrtilletosum, 1976.09.24, Knut H. ¯stmoe 50/76 (O-F-162901 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA SANGUINOLENTA (Kantblodhette) : AKERSHUS, ¸S, Eldor,, [lat./long.: 59.6772°'N, 10.7732°'E], p† svaberg, 1987.06.21, Gro Gulden 35/87 (O-F-162899 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA SANGUINOLENTA (Kantblodhette) : AUST-AGDER, GJERSTAD, Mellom R›a og Vevstad. Coord.: 32V ML 99,28, lat./long.: 58.8949°'N, 8.9913°'E, Under Picea i tett skog, 1962.08.06, Jens Stordal 12007 (O-F-19131 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA SANGUINOLENTA (Kantblodhette) : AUST-AGDER, GJERSTAD, Svarttjern,. Coord.: 32V ML 91,35, [lat./long.: 58.9577°'N, 8.8522°'E], forest reserve. (Study area of effects of acidification on vegetation.) Oligotrophic Picea abies forest (Eu-Piceetum myrtilletosum, humus ph ca 4.0), 1987.08.18, Tor Erik Brandrud 149/87 (O-F-57652 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA SANGUINOLENTA (Kantblodhette) : BUSKERUD, HURUM, Holtnesdalen.. Coord.: 32V NM 803-809,008-016, [lat./long.: 59.5418°'N, 10.4263°'E], Alno incanae-Fraxinetum sbass. matteuccia, 1978.06.26, Svein Kristoffersen 33/78 (O-F-162910 - edit: 2016-09-06)
 • MYCENA SANGUINOLENTA (Kantblodhette) : BUSKERUD, HURUM, Holtnesdalen.. Coord.: 32V NM 803-809,008-016, [lat./long.: 59.5418°'N, 10.4263°'E], Alno incanae-Fraxinetum sub.ass. matteuccia, 1979.08.22, Svein Kristoffersen 125/79 (O-F-162911 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA SANGUINOLENTA (Kantblodhette) : FINNMARK, PORSANGER, Lakselv,Sm›rstad,E av vegen fra Karasjok. Coord.: 35W MT 22,72, lat./long.: 70.0478°'N, 24.9647°'E, mosemark, p† jorden, 1965.08.23, Ola Skifte, Morten Lange, B. Lange 2/65 (TROM-F-33893 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA SANGUINOLENTA (Kantblodhette) : FINNMARK, PORSANGER, Kistrand,mell.Sm›rstad og h›ydedrag NW for Holmevatna.. Coord.: 35W MT 2,7, lat./long.: 70.071°'N, 25.0282°'E, p† jord,mosemark, 1965.08.24, Ola Skifte, B. Lange, Morten Lange OS 3 (TROM-F-33895 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA SANGUINOLENTA (Kantblodhette) : FINNMARK, PORSANGER, Kistrand,mell.Sm›rstad og h›ydedrag NW for Holmevatna.. Coord.: 35W MT 2,7, lat./long.: 70.071°'N, 25.0282°'E, 1965.08.24, Ola Skifte, B. Lange, Morten Lange OS 1 (TROM-F-33894 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA SANGUINOLENTA (Kantblodhette) : HORDALAND, ETNE, Nernes ved Stordalsvatnet. Coord.: 32V LM 35,22, lat./long.: 59.7065°'N, 6.0762°'E, P† morken hasselgrein p† bakken, 1952.09.25, J. Stordal 7913 <Note: BAS (REG. 19126)> (BG-F-14895 - edit: 2016-01-19)
 • MYCENA SANGUINOLENTA (Kantblodhette) : HORDALAND, KVAM, Norheimsund, 100 m N for Tolo g†rd. Coord.: 32V LM 43,96, lat./long.: 60.3732°'N, 6.1617°'E, Blandt mose p† beite, 1950.09.23, Jens Stordal 5617 <Note: BAS (REG. 19124)> (BG-F-14896 - edit: 2016-01-19)
 • MYCENA SANGUINOLENTA (Kantblodhette) : HORDALAND, KVINNHERAD, Husnes, Helland., [lat./long.: 59.9497°'N, 6.01605°'E], Pine forest, 1975.09.03, Gro Gulden 252/75 (O-F-162946 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA SANGUINOLENTA (Kantblodhette) : HORDALAND, KVINNHERAD, Bl†dalen ved Fjellhaugvatn, [lat./long.: 59.9497°'N, 6.01605°'E], [Alt.: 390 m], 1975.09.03, Gro Gulden 231/75 (O-F-162947 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA SANGUINOLENTA (Kantblodhette) : HORDALAND, KVINNHERAD, Her›ysund, Slottet, [lat./long.: 59.9497°'N, 6.01605°'E], 1975.09.05, Gro Gulden 285/75 <Note: Knatblod hette (GG).> (O-F-162945 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA SANGUINOLENTA (Kantblodhette) : HORDALAND, STORD, ¸dlandsvatnet, Kattatveit. Coord.: 32V LM 03,33, lat./long.: 59.7912°'N, 5.4982°'E, I furuskog, 1952.10.03, J. Stordal 8317 <Note: BAS (REG. 19127) R›dnende lameller> (BG-F-14892 - edit: 2016-01-19)
 • MYCENA SANGUINOLENTA (Kantblodhette) : HORDALAND, STORD, Alm†s. Coord.: 32V LM 98,32, lat./long.: 59.8164°'N, 7.1902°'E, Under furu, 1952.10.04, J. Stordal 8339 <Note: BAS (REG. 19128)> (BG-F-14893 - edit: 2016-01-19)
 • MYCENA SANGUINOLENTA (Kantblodhette) : HORDALAND, SUND, Telav†g (Svanaboden), [lat./long.: 60.2222°'N, 5.01543°'E], Ved levermose, Salix rep, 1982.09.02, Bj›rn Frode Moen <Note: BAS-Agar> (BG-F-15412 - edit: 2014-04-23)
 • MYCENA SANGUINOLENTA (Kantblodhette) : HORDALAND, TYSNES, Lunde, gnr. 113, bnr. 1. Naturbase-ID: VV 00002129., [lat./long.: 59.9828°'N, 5.53824°'E], P† d›d grein av eik (Quercus robur) p† bakken, 2014.09.18, Olav Aas 94a-14 (BG-F-16495 - edit: 2016-08-25)
 • MYCENA SANGUINOLENTA (Kantblodhette) : NORD-TR¯NDELAG, SN¸SA, J›rstadmoen, s›r for riksveien . Coord.: 33V UM 64,22, lat./long.: 64.2005°'N, 12.2092°'E, [Alt.: 30 m], Fukt-furuskog, 1987.07.10, Sigurd M. S†stad (TRH-F-20521 - edit: 2015-11-19)
 • MYCENA SANGUINOLENTA (Kantblodhette) : NORD-TR¯NDELAG, VIKNA, L›dding. Coord.: 32W PT 03,00, lat./long.: 64.911°'N, 11.1878°'E, I mose, 1970.07.24, Jens Stordal 13333 (O-F-10734 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA SANGUINOLENTA (Kantblodhette) : NORDLAND, BOD¯, Bod›, ekskursjon, [lat./long.: 67.3289°'N, 14.2955°'E], granplantefelt, 1970.09.12, Harald Anderssen (TROM-F-33896 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA SANGUINOLENTA (Kantblodhette) : NORDLAND, BOD¯, E for Junkerdalen. Coord.: 33W VQ 7,6, lat./long.: 67.2988°'N, 14.4195°'E, 1970.09.16, Harald Anderssen (TROM-F-33897 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA SANGUINOLENTA (Kantblodhette) : OSLO, OSLO, H›ybr†ten,. Coord.: 32V PM 063-072,463-472, [lat./long.: 59.9447°'N, 10.9117°'E], granskog, 1963.08.08, Inger Egeland, Gro Gulden (O-F-162922 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA SANGUINOLENTA (Kantblodhette) : OSLO, OSLO, Haugerud. Coord.: 32V PM 0472,4397, lat./long.: 59.9199°'N, 10.8732°'E, I barklomme p† selje. Treet var ogs† angrepet av seljekjuke eller orekjuke, 2006.10.11, Siri Kvingedal - Det. Even W. Hanssen 2007 (O-F-282269 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA SANGUINOLENTA (Kantblodhette) : ROGALAND, RANDABERG, Randaberg kirke. Coord.: 32V LL 06,45, lat./long.: 59.0038°'N, 5.6309°'E, P† furun†ler, 1953.08.05, J. Stordal 8598 <Note: BAS (REG. 19130)> (BG-F-14894 - edit: 2016-01-19)
 • MYCENA SANGUINOLENTA (Kantblodhette) : ROGALAND, VINDAFJORD, Skjold, Isvik. Coord.: 32V LM 05,01, lat./long.: 59.5053°'N, 5.5633°'E, P† n†leteppet under furu, 1952.08.06, J. Stordal 7496 <Note: BAS (REG. 19125)> (BG-F-14891 - edit: 2016-01-19)
 • MYCENA SANGUINOLENTA (Kantblodhette) : SOGN OG FJORDANE, H¯YANGER, Lavik, [lat./long.: 61.1184°'N, 5.90272°'E], P† stammen av gammel, levende eik, 1975.09.16, Olav Aas, F.-E. Eckblad <Note: BAS-Agar> (BG-F-15415 - edit: 2014-04-23)
 • MYCENA SANGUINOLENTA (Kantblodhette) : SOGN OG FJORDANE, LEIKANGER, Skahaug, [lat./long.: 61.2318°'N, 6.76174°'E], I mosedekket under gran (Picea glauca), 1975.09.17, Olav Aas <Note: BAS-Agar> (BG-F-15414 - edit: 2014-04-23)
 • MYCENA SANGUINOLENTA (Kantblodhette) : S¯R-TR¯NDELAG, SKAUN, Buvik h., skogen ca. 1 km. V for Pienes m›lle., [lat./long.: 63.2755°'N, 10.0604°'E], P† grann†ler , 1951.08.18, J. Stordal 6268 (TRH-F-3380 - edit: 2015-09-17)
 • MYCENA SANGUINOLENTA (Kantblodhette) : S¯R-TR¯NDELAG, TRONDHEIM, Skj›la . Coord.: 32V NR 6,2, lat./long.: 63.3463°'N, 10.2987°'E, P† bark av granstubbe, 1971.07.13, S. Sivertsen (TRH-F-3379 - edit: 2015-12-06)
 • MYCENA SANGUINOLENTA (Kantblodhette) : VEST-AGDER, FARSUND, Skeibrokk at Lista., [lat./long.: 58.0763°'N, 6.70776°'E], In pathway in grassy heath, 1977.10.09, Klaus H›iland (O-F-162960 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA SANGUINOLENTA (Kantblodhette) : VEST-AGDER, FARSUND, Tomstad at Lista, square 2., [lat./long.: 58.0763°'N, 6.70776°'E], Erica tetralix-heath, 1978.10.07, Klaus H›iland L13-78 (O-F-162959 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA SANGUINOLENTA (Kantblodhette) : VESTFOLD, HORTEN, Borrehaugene. Coord.: 32V NL 83,83, [lat./long.: 59.3819°'N, 10.4698°'E], P† bakken i villbringeb‘rkratt, 1988.07.23, Arne Aronsen M 8/88 (O-F-65116 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA SANGUINOLENTA (Kantblodhette) : VESTFOLD, LARVIK, Vittersentjern,. Coord.: 32V NL 69,48, lat./long.: 59.0879°'N, 10.0161°'E, oreskogsbund, 1981.07.02, Gro Gulden 29/81 (O-F-162939 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA SANGUINOLENTA (Kantblodhette) : VESTFOLD, N¯TTER¯Y, Hovland,, [lat./long.: 59.2018°'N, 10.4861°'E], p† grann†ler og blant Sphagnum girgensohnii, 1982.08.28, Steinar Aase (O-F-162938 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA SANGUINOLENTA (Kantblodhette) : VESTFOLD, N¯TTER¯Y, Teieskogen, N›tter›y, [lat./long.: 59.2018°'N, 10.4861°'E], One single specimen on the ground under Picea, 1984.11.03, Arne Aronsen M 47/84 - Det. R. A. Maas Geesteranus 1990 (O-F-66641 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA SANGUINOLENTA (Kantblodhette) : VESTFOLD, N¯TTER¯Y, Teieskogen. Coord.: 32V NL 79,69, [lat./long.: 59.257°'N, 10.3942°'E], On beech-leaves and picea-needles among fallen branches on the ground, 1988.08.03, Arne Aronsen M 12/88 (O-F-65118 - edit: 2016-09-06)
 • MYCENA SANGUINOLENTA (Kantblodhette) : VESTFOLD, RE, Siltvet (Siltvet-feltet). ved villaen til A Gjelstad., [lat./long.: 59.4286°'N, 10.3248°'E], Under gran blant Polytrichum, 1950.07.26, Jens Stordal 4237 (O-F-105235 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA SANGUINOLENTA (Kantblodhette) : ¯STFOLD, EIDSBERG, Mellom Mysen og Askim, ved riksvei 6. Coord.: 32V PM 26-28,06-08, lat./long.: 59.5849°'N, 11.2578°'E, 1959.10.11, Jens Stordal (O-F-19132 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA SANGUINOLENTA (Kantblodhette) : ¯STFOLD, V¸LER, Kobbel.. Coord.: 32V PL 028-050,965-975, [lat./long.: 59.499°'N, 10.8361°'E], Granskog, 1956.07.01, Jens Stordal 10482 (O-F-162894 - edit: 2013-09-30)

  Antall treff: 51. Seneste oppdatering av databasen: 2017.01.27.
  Seneste redigeringsdato for viste poster: 2016-09-06.
  Dagens dato: 2021.12.02