Norsk SoppDatabase

Søkeresultat - Etiketter


FORKLARING
Søkekriterier:
- Takson: MYCENA STIPATA
 • MYCENA STIPATA (Knippeluthette) : AKERSHUS, OPPEG¸RD, Svartskog, 1964.08.23, Finn Roll-Hansen - Det. K. Kvavik <Note: NFRI-Herbarium> (NFRI-F6413 - edit: 2008.02.05)
 • MYCENA STIPATA (Knippeluthette) : AKERSHUS, ¸S, NLH, SV for gamle undervisningsbygningen, P† plen mellom Picea pungens, 1949.06.01, Finn Roll-Hansen - Det. Finn Roll-Hansen 1949 <Note: NFRI-Herbarium> (NFRI-F6414 - edit: 2008.02.05)
 • MYCENA STIPATA (Knippeluthette) : AKERSHUS, ¸S, ved N¯-siden av ¸rungen, i grasmark, 1975.09.17, Finn Roll-Hansen - Det. Finn Roll-Hansen <Note: NFRI-Herbarium> (NFRI-F6714 - edit: 2008.02.08)
 • MYCENA STIPATA (Knippeluthette) : BUSKERUD, DRAMMEN, Drammen: Hyll†sen. Coord.: 32V NM 654-659,197-203, lat./long.: 59.7132°'N, 10.1678°'E, I brannfelt fra 2009, in Polytrichum, 2011.09.09, Gro Gulden 18/11 (O-F-302926 - edit: 2016-07-27)
 • MYCENA STIPATA (Knippeluthette) : FINNMARK, LEBESBY, Mellom Kj‘svatn og Lille Porsangen, [lat./long.: 70.5859°'N, 26.8372°'E], P† bj›rk i bj›rkeskog, 1975.07.23, Klaus H›iland - Det. Arne Aronsen (O-F-210092 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. MYCENA STIPATA (Knippeluthette) : M¯RE OG ROMSDAL, FR’NA, Fr‘na: Sommarneset. Coord.: 32V MQ 056,666, lat./long.: 62.9463°'N, 6.98913°'E, [Alt.: 65 m], Blandingsskog med furu, p† r†tnende furustokk, 2008.10.01, Magnar Husby 3 - Det. Katriina Bendiksen 2009 (O-F-292064 - edit: 2016-09-06)
 • MYCENA STIPATA (Knippeluthette) : M¯RE OG ROMSDAL, MOLDE, Fuglset: Knausen camping . Coord.: 32V MQ 08,58, lat./long.: 62.7455°'N, 7.209°'E, [Alt.: ca. 40 m], Bl.a. Sambucus, 1982.09.20, Marit S‘b›, Sigmund Sivertsen 82-239 (TRH-F-20398 - edit: 2015-10-07)
 • MYCENA STIPATA (Knippeluthette) : NORD-TR¯NDELAG, FROSTA, Tautra, reservatet: n‘r Ku›ra . Coord.: 32V NR 80,50, lat./long.: 63.5734°'N, 10.6213°'E, [Alt.: 2-3 m], Skogstr› under gran, 2004.11.03, Marthe Gjestland, Sigmund Sivertsen, Thyra Solem (TRH-F-23969 - edit: 2015-12-09)
 • MYCENA STIPATA (Knippeluthette) : OPPLAND, LUNNER, Lunner: S. Oppdalen, M›rkomdalen, Storhaugen S. Coord.: 32V NM 9368,8541, lat./long.: 60.2945°'N, 10.6948°'E, [Alt.: 500 m], Middle boreal, eutrophic (low herb) spruce forest (submesic-rich); planted after clearcutting 1985, 1997.10.22, Egil Bendiksen EB 571/97 (O-F-167923 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA STIPATA (Knippeluthette) : VESTFOLD, HOF, Tjerna, [lat./long.: 59.5541°'N, 10.0375°'E], Scattered to cespitose on a rotten trunk, 1993.08.07, Arne Aronsen A 31/93 (O-F-65023 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA STIPATA (Knippeluthette) : VESTFOLD, LARVIK, Larvik: Jordst›yp i Kvelde. Coord.: 32V NL 54,61, lat./long.: 59.1891°'N, 9.9539°'E, [Alt.: 300 m], on Populus tremula, 1995.09.20, Heidi Andersen (O-F-90772 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA STIPATA (Knippeluthette) : VESTFOLD, LARVIK, Skogholmen, Indre Viksfjord, Larvik. Coord.: 32V NL 665-668,445-449, lat./long.: 59.037°'N, 10.1622°'E, [Alt.: ca. 1-20 m], Granstamme, r†tten, 2003.08.30, Gro Gulden, Tore Torjesen, Inger-Lise Fonneland, Inger Kristoffersen (O-F-66000 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA STIPATA (Knippeluthette) : VESTFOLD, N¯TTER¯Y, Vard†sveien (F›yk†sveien), N›tter›y kom.. Coord.: 32V NL 814,636-637, lat./long.: 59.2045°'N, 10.4262°'E, Furul†g, 2003.08.22, Tove H. Dahl, Inger Johanne Kittilsen H22/03 <Note: "Tydelig lutlukt, skiver tilvokste (THD)".> (O-F-66528 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA STIPATA (Knippeluthette) : VESTFOLD, N¯TTER¯Y, N›tter›y: Tor›d. Coord.: 32V NL 825,604, lat./long.: 59.1752°'N, 10.4443°'E, On a fallen, partly moss covered trunk of Picea abies in mixed forest, 2008.09.07, Arne Aronsen A40/08 (O-F-291590 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA STIPATA (Knippeluthette) : VESTFOLD, N¯TTER¯Y, N›tter›y: Tor›d. Coord.: 32V NL 8247,6037, lat./long.: 59.1745°'N, 10.4429°'E, P† nedfal morken granstamme, 2009.08.04, Arne Aronsen A11/09 (O-F-291546 - edit: 2016-09-06)
 • MYCENA STIPATA (Knippeluthette) : VESTFOLD, T¯NSBERG, Essoskogen. Coord.: 32V NL 86,75, [lat./long.: 59.3095°'N, 10.5193°'E], Cespitose on a log of conifer (Picea abies?), 1989.08.13, Arne Aronsen A 18/89 - Det. R. A. Maas Geesteranus (O-F-65041 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA STIPATA (Knippeluthette) : ¯STFOLD, MOSS, Moss: Jel›ya, [lat./long.: 59.4641°'N, 10.6587°'E], P† r†tten bartrestubbe i hassellund med innslag av einer og sl†petorn., 2008.04.12, Inger Kristoffersen, Reidun Br†then A02/08 - Det. Arne Aronsen (O-F-291537 - edit: 2016-09-06)

  Antall treff: 17. Seneste oppdatering av databasen: 2017.01.27.
  Seneste redigeringsdato for viste poster: 2016-09-06.
  Dagens dato: 2022.01.27