Norsk SoppDatabase

Søkeresultat - Etiketter


FORKLARING
Søkekriterier:
- Takson: MYCENA VIRIDIMARGINATA
 • MYCENA VIRIDIMARGINATA (Olivenbrun luthette) : AKERSHUS, NANNESTAD, T›mte,. Coord.: 32V PM 135-144,856-866, [lat./long.: 60.2959°'N, 11.0625°'E], 1971.10.08, Gro Gulden 1072/71 (O-F-163271 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA VIRIDIMARGINATA (Olivenbrun luthette) : AKERSHUS, NITTEDAL, Nittedal: Slattumr›a naturreservat. Coord.: 59.99109°N 10.88592°E, lat./long.: 59.9911°'N, 10.8859°'E, Gammel granskog, gaukesyre - underside av mosegrodd granl†g, 2013.06.15, Siv Moen (O-F-249738 - edit: 2016-12-15)
 • MYCENA VIRIDIMARGINATA (Olivenbrun luthette) : AKERSHUS, ¸S, Nordbyveien v/ Dylterud.. Coord.: 32V PM 000,183, lat./long.: 59.6897°'N, 10.7772°'E, Eu-Piceetum athyrietosum, p† r†tten stubbe av Picea abies, 1977.06.15, Knut H. ¯stmoe 20/77 (O-F-163273 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA VIRIDIMARGINATA (Olivenbrun luthette) : AKERSHUS, ¸S, Nordbyveien v/ Dylterud.. Coord.: 32V PM 000,183, lat./long.: 59.6897°'N, 10.7772°'E, Eu-Piceetum athyrietosum, 1977.07.04, Knut H. ¯stmoe 93/77 (O-F-163272 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA VIRIDIMARGINATA (Olivenbrun luthette) : AKERSHUS, ¸S, Nordbyvein v/ Sl›rstad.. Coord.: 32V PM 004,176, lat./long.: 59.6833°'N, 10.7839°'E, Eu-Piceetum myrtilletosum, 1977.07.04, Knut H. ¯stmoe (O-F-163266 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA VIRIDIMARGINATA (Olivenbrun luthette) : AKERSHUS, ¸S, Prestg†rdsskogen.. Coord.: 32V NM 990,190, lat./long.: 59.6962°'N, 10.7597°'E, Eu-Piceetum athyrietosum, 1977.07.05, Knut H. ¯stmoe 39/77 (O-F-163269 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA VIRIDIMARGINATA (Olivenbrun luthette) : AUST-AGDER, FROLAND, Froland: syd for Bukkefjell. Coord.: 32V MK 674,836, lat./long.: 58.4922°'N, 8.4416°'E, [Alt.: 220 m], P† mosegrodd gammel granl†g, 2004.07.21, Inger-Lise Fonneland 08-2004 <Note: Skiveegg olivengr›nn ved hattkanten. Lukt nitr›s. Noe rotfolenget.> (O-F-224656 - edit: 2016-09-06)
 • Cfr. MYCENA VIRIDIMARGINATA (Olivenbrun luthette) : BUSKERUD, HOLE, Vik,. Coord.: 32V NM 70-71,60-61, lat./long.: 60.0785°'N, 10.2759°'E, bartrestubbe, 1966.08.15, Gro Gulden 291/66 (O-F-163277 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA VIRIDIMARGINATA (Olivenbrun luthette) : BUSKERUD, HOLE, Vik,. Coord.: 32V NM 70-71,60-61, lat./long.: 60.0785°'N, 10.2759°'E, a) on stump of Picea, b) on stump of Pinus, 1967.08.04, Gro Gulden 191/67 <Note: Olivengr›nn egg, alkali-lukt (GG).> (O-F-163275 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA VIRIDIMARGINATA (Olivenbrun luthette) : BUSKERUD, HOLE, Vik,. Coord.: 32V NM 70-71,60-61, lat./long.: 60.0785°'N, 10.2759°'E, stump of conifer, 1969.08.26, Gro Gulden 770/69 (O-F-163276 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA VIRIDIMARGINATA (Olivenbrun luthette) : FINNMARK, ALTA, Sakkobadne. Coord.: 34W EC 78-80,57-61, lat./long.: 69.9307°'N, 23.0762°'E, [Alt.: 100 m], p† furustubbe, 1968.07.31, Ola Skifte, Gro Gulden - Det. Egil Bendiksen 1984 (TROM-F-33913 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA VIRIDIMARGINATA (Olivenbrun luthette) : FINNMARK, ALTA, ved Myreng,NW for Lille Raipas. Coord.: 34W EC 89,62, lat./long.: 69.9544°'N, 23.3401°'E, p† bjerkestubbe, 1968.08.04, Ola Skifte, Gro Gulden 153/68 (TROM-F-33912 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA VIRIDIMARGINATA (Olivenbrun luthette) : FINNMARK, S¯R-VARANGER, Svanvik, Mellesmo.. Coord.: 36W UC 84,07, lat./long.: 69.4497°'N, 30.0509°'E, P† Picea i sibirgranholtet, 1979.07.28, Klaus H›iland, Knut H. ¯stmoe 108/79 (O-F-163287 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA VIRIDIMARGINATA (Olivenbrun luthette) : HEDMARK, ENGERDAL, ¸sheim ved Engeren, [lat./long.: 61.9771°'N, 11.9277°'E], 1971.07.23, Gro Gulden 318/71 (O-F-163280 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA VIRIDIMARGINATA (Olivenbrun luthette) : HORDALAND, ULVIK, Ulvik: Finse, Nordnut. Coord.: 32V MN 1667,1903, lat./long.: 60.5985°'N, 7.4785°'E, [Alt.: 1400 m], On twigs under Salix sp., 2008.08.23, Arne Aronsen A32/08 (O-F-291581 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA VIRIDIMARGINATA (Olivenbrun luthette) : NORD-TR¯NDELAG, H¯YLANDET, H›ylandet: Storgr›nningen, Yttereng†sen, S of Langdalen, SE-slope. Coord.: 33W UM 63,73, lat./long.: 64.6571°'N, 12.1414°'E, [Alt.: 170 m], Fern-rich Vacc. myrt. spruce forest (submesic) with some Betula, 1988.07.06, Katriina Bendiksen, Egil Bendiksen KB-EB 16/88 (O-F-169293 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA VIRIDIMARGINATA (Olivenbrun luthette) : NORD-TR¯NDELAG, LEVANGER, Leirfallvollen . Coord.: 32V PR 3,5, lat./long.: 63.5956°'N, 11.7213°'E, Picea, 1972.07.19, Sigmund Sivertsen - Det. E. Bendiksen 1984 (TRH-F-23471 - edit: 2015-11-24)
 • MYCENA VIRIDIMARGINATA (Olivenbrun luthette) : NORD-TR¯NDELAG, R¯YRVIK, NE of R›yrvik centre, Husvika. Coord.: 33V VM 3457, 9930, lat./long.: 64.9115°'N, 13.6171°'E, [Alt.: ca. 450 m], On dead wood, 2013.07.03, H†kon Holien, Silje Kristin Nyg†rd 34/13 - Det. H†kon Holien 2013 (TRH-F-15617 - edit: 2015-09-16)
 • MYCENA VIRIDIMARGINATA (Olivenbrun luthette) : NORD-TR¯NDELAG, SN¸SA, Gr›n›ra. . Coord.: 33V UM 63,20, lat./long.: 64.1821°'N, 12.1904°'E, [Alt.: 30 m], B‘rlyng furuskog. Furu., 1988.07.16, Sigurd M. S†stad 7-88 (TRH-F-20475 - edit: 2015-09-14)
 • MYCENA VIRIDIMARGINATA (Olivenbrun luthette) : NORD-TR¯NDELAG, SN¸SA, Finns†smarka. Coord.: 33V UM 651, 233, lat./long.: 64.2099°'N, 12.2215°'E, [Alt.: ca. 100 m], P† vedrester (furustubbe) i kalkfuruskog, 2013.06.17, H†kon Holien, Marcus Schei Wiseth 29/13 - Det. Arne Aronsen 2013 <Note: Bestemmelsen til AA er basert p† foto> (TRH-F-15542 - edit: 2014-01-02)
 • MYCENA VIRIDIMARGINATA (Olivenbrun luthette) : NORD-TR¯NDELAG, STEINKJER, Skratt†sen. Coord.: 32W PS 26978,07846, lat./long.: 64.0739°'N, 11.6035°'E, [Alt.: ca. 150 m], P† d›d ved, delvis overgrodd av moser, i rik granskog, 2015.07.26, H†kon Holien 48/15 (TRH-F-16254 - edit: 2015-09-16)
 • MYCENA VIRIDIMARGINATA (Olivenbrun luthette) : NORDLAND, HATTFJELLDAL, V. Elsvatnveien . Coord.: 33W VN 5,7, lat./long.: 65.5923°'N, 14.0241°'E, Granskog, i morken granved., 1971.08.19, Sigmund Sivertsen, ¸se Erlandsen - Det. E. Bendiksen 1984 (TRH-F-23472 - edit: 2015-12-18)
 • MYCENA VIRIDIMARGINATA (Olivenbrun luthette) : OPPLAND, LUNNER, S. Oppdalen S of Storhaugen (study area of forest succession),. Coord.: 32V NM 937,856, lat./long.: 60.2952°'N, 10.696°'E, [Alt.: 500 m], low herb spruce forest (submesic-rich), old forest, 1978.07.17, Egil Bendiksen (O-F-163282 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA VIRIDIMARGINATA (Olivenbrun luthette) : OPPLAND, LUNNER, S. Oppdalen S of Storhaugen (study area of forest succession),. Coord.: 32V NM 930,857, lat./long.: 60.2963°'N, 10.6833°'E, low herb spruce forest (submesic-rich), about 20 years old trees, 1979.08.13, Egil Bendiksen 161/79 (O-F-163274 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA VIRIDIMARGINATA (Olivenbrun luthette) : OSLO, OSLO, Bygd›y, Dronningberget.. Coord.: 32V NM 941-943,433-436, lat./long.: 59.9168°'N, 10.6856°'E, P† stubbe i rik linde-hassel-skog, 1979.08.25, Knut H. ¯stmoe, Klaus H›iland - Det. Knut H. ¯stmoe <Note: Svakt gulgr›nn, slireegg (KH¯).> (O-F-163279 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA VIRIDIMARGINATA (Olivenbrun luthette) : OSLO, OSLO, Bygd›y,. Coord.: 32V NM 928-937,416-425, [lat./long.: 59.9058°'N, 10.6681°'E], on rotten trunk of Pinus, 1980.06.22, Knut H. ¯stmoe 2/80 (O-F-163268 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA VIRIDIMARGINATA (Olivenbrun luthette) : OSLO, OSLO, Bygd›y,. Coord.: 32V NM 928-937,416-425, [lat./long.: 59.9058°'N, 10.6681°'E], on rotten trunk of Picea abies, 1980.06.30, Knut H. ¯stmoe 6/1980 (O-F-163267 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA VIRIDIMARGINATA (Olivenbrun luthette) : OSLO, OSLO, Oslo: Lillomarka, R›verkollen. Coord.: 32V PM 058,501, lat./long.: 59.9751°'N, 10.8965°'E, [Alt.: ca. 375 m], Southern boreal, oligotr. pine(-spruce) forest; on coniferous wood, 1984.06.26, Egil Bendiksen EB 41/84 (O-F-169208 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA VIRIDIMARGINATA (Olivenbrun luthette) : TELEMARK, DRANGEDAL, Skultrevanns†sen. Coord.: 32V NL 144-156,480-493, [lat./long.: 59.0774°'N, 9.2625°'E], 1977.08.30, Anna-Elise Torkelsen 324/77 - Det. Gro Gulden (O-F-163283 - edit: 2013-09-30)
 • Cfr. MYCENA VIRIDIMARGINATA (Olivenbrun luthette) : TROMS, LYNGEN, Kvalvikdalen, N-siden. Coord.: 34W DC 65-67,11-13, lat./long.: 69.5193°'N, 20.1421°'E, olderskog v.kildespring,i mose p† pinner, 1962.08.05, Sigmund Sivertsen 404 (TROM-F-33914 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA VIRIDIMARGINATA (Olivenbrun luthette) : TROMS, STORFJORD, Skibotn, feltstasjonsomr†det n‘r obs.. Coord.: 34W DB 74,93, lat./long.: 69.3498°'N, 20.3521°'E, barskog, i mose, 1991.08.18, Ola Skifte 84/91 (TROM-F-9024 - edit: 2014-03-27)
 • Cfr. MYCENA VIRIDIMARGINATA (Olivenbrun luthette) : TROMS, TROMS¯, Troms›, by the Museum. Coord.: 34W DC 18-19,26-27, lat./long.: 69.639°'N, 18.9137°'E, 1992.07.12, Sigurd Olsen (TROM-F-10081 - edit: 2014-03-27)
 • MYCENA VIRIDIMARGINATA (Olivenbrun luthette) : VESTFOLD, HOF, Tjenna, Hof, [lat./long.: 59.5541°'N, 10.0375°'E], On a rotten stump of conifer, 2003.07.27, Arne Aronsen A23/03 (O-F-189024 - edit: 2016-09-06)
 • MYCENA VIRIDIMARGINATA (Olivenbrun luthette) : VESTFOLD, HORTEN, Karljohansvern,. Coord.: 32V NL 84,87, lat./long.: 59.4176°'N, 10.4889°'E, p† r†tten bartrestubbe, (Lerk), 1983.06.04, Arne Hov, Per Marstad - Det. Per Marstad (O-F-163286 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA VIRIDIMARGINATA (Olivenbrun luthette) : VESTFOLD, N¯TTER¯Y, Hovland,, [lat./long.: 59.2018°'N, 10.4861°'E], p† bartre (gran?)-stubbe, 1982.08.28, Steinar Aase (O-F-163284 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA VIRIDIMARGINATA (Olivenbrun luthette) : VESTFOLD, N¯TTER¯Y, Hella,, [lat./long.: 59.2018°'N, 10.4861°'E], p† granstubbe, 1982.10.28, Steinar Aase (O-F-163285 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA VIRIDIMARGINATA (Olivenbrun luthette) : VESTFOLD, N¯TTER¯Y, N›tter›y: Tor›d. Coord.: 32V NL 823,607, lat./long.: 59.1779°'N, 10.4409°'E, P† rotten granstubbe, 2004.07.17, Arne Aronsen (O-F-286544 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA VIRIDIMARGINATA (Olivenbrun luthette) : VESTFOLD, N¯TTER¯Y, N›tter›y: Tor›d, [lat./long.: 59.2018°'N, 10.4861°'E], P† bakken (eller p† underjordisk morken ved) rundt en r†tten stubbe (Picea?) i blandingsskog, 2008.08.08, Arne Aronsen A15/08 (O-F-291553 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA VIRIDIMARGINATA (Olivenbrun luthette) : VESTFOLD, T¯NSBERG, T›nsberg: Jareteigen. Coord.: 32V NL 80,78, lat./long.: 59.2956°'N, 10.4385°'E, Granstr›, 2004.06.27, Per Marstad 22-04 (O-F-202631 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA VIRIDIMARGINATA (Olivenbrun luthette) : VESTFOLD, T¯NSBERG, T›nsberg: Syrrebekk. Coord.: 32V NL 805,738, lat./long.: 59.2958°'N, 10.4143°'E, P† stubber av Picea abies, 2004.07.19, Arne Aronsen A04/04 (O-F-286600 - edit: 2013-09-30)
 • MYCENA VIRIDIMARGINATA (Olivenbrun luthette) : ¯STFOLD, R¸DE, Tomb. Coord.: 32V PL 025-040,760-780, [lat./long.: 59.3196°'N, 10.815°'E], 1981.06.09, Anna-Elise Torkelsen - Det. Gro Gulden (O-F-163270 - edit: 2013-09-30)

  Antall treff: 41. Seneste oppdatering av databasen: 2017.01.27.
  Seneste redigeringsdato for viste poster: 2016-12-15.
  Dagens dato: 2022.08.09