NORSK SOPPDATABASE (NSD)

[Referanse] [Introduksjon] [Instruksjon] [Statistikk] [Søkeform] [Databaseformat]


Norsk SoppDatabase

Søkeskjema

Norsk artsnavn:
Latinsk slektnavn: - artsepitet: - spp./var.:
Rødliste kategori: RE, CR, EN, VU, NT, DD, Ikke listet
Fylke: Kommune:
Tekststreng i lokalitet-/økologi-/vertsfelt:
Tekststreng i innsamlerfelt:
Samlet i eller etter og i eller før AD. Inkluder udaterte poster: Ja - Nei
Herbarium registreringsnummer fra til
Seneste redigeringsdato (åååå.mm.dd):

Søk datasett: BELEGG: BG, O, TRH, TROM, NFRI (=Skog og landskap),
Indeks: Autovalg [ Art - Fylke/kommune - Dato - NB! Disse valgene kan føre til vesentlig lenger søketid!]
Visningsformat: Kart - Google Earth KML-fil - Bredde/Høyde-diagram - Etiketter - Sjekkliste - Tabell - Fordelt på måned - Feltavgrenset datafil - Forvaltningsrettet - GPX-fil
Kartstørrelse

      

NB! Vi garanterer ikke korrekt bestemmelse av materialet eller korrekt avskrift av etikettene. For kritisk bruk av databasen, vennligst kontakt de aktuelle samlingene. [STATISTIKK-SIDENE]


Databasen er oppdatert januar 2014

Norsk SoppDatabase