Search:EN Search:BO Search:NN Help Data Sets Latest Update Statistics Copyright About

Norsk Lavdatabase

Søkeskjema

Norsk artsnamn:
Latinsk slektsnamn: - artsepitet: - spp./var./f.:
Rødliste kategori: RE, CR, EN, VU, NT, DD, Ikke listet
Avgrens søk til makrolav: Nei - Ja
Lavsubstans:
Fylke: + nabofylker , - Kommune:
Tekststreng i lokalitetfelt:
Tekststreng i økologifelt:
Tekststreng i innsamlarfelt:
Samla i eller etter og i eller før AD. Inkluder udaterte poster: Ja - Nei
Herbarium aksesjonsnummer frå til
Seinaste redigeringsdato (åååå.mm.dd): (verkar berre for BG, O og hb Holien - for Kryssliste blir verdien erstatta med opprettingsdatoen til posten)

Avgrens til datasett: B, BG, DUKE, MIN, NLH, O, S, TRH, TROM, UPS, Hb Holien, Artsobservasjoner.no, Krysslister, Click&Go!, Notater (O), Inventeringsskjemaer (1992-1995), Inventeringsskjemaer (2005-)

For inventeringsdata: Alle, eller berre gjenfunn/nyfunn - utgått - usikker status

Indeks: Autovalg [Art - Fylke/kommune - Dato - NB! Desse valga kan føre til vesentleg lenger søketid!]

Visingsformat: Kart - Google Earth KML-fil - Breidde/Høgde-diagram - Etikettar - Sjekkliste - Tabell - TLC-data - Innsamlingsdato fordeld på tiår - Seinaste bestemmelsesdato fordeld på tiår - Innsamlingsdato fordeld på måned - Feltavgrensa datafil - Forvaltningsretta - Lengde/bredde - GPX-fil.

Kartstorleik

      

NB! Vi garanterar ikkje korrekt bestemmelse av materialet eller korrekt avskrift av etikettane. For kritisk bruk av databasen, vennligst kontakt dei aktuelle samlingane.