Search:EN Search:BO Search:NN Help Data Sets Latest Update Statistics Copyright About

Norsk Lavdatabase

Søkeskjema

Norsk artsnavn:
Latinsk slektnavn: - artsepitet: - spp./var./f.:
Rødliste kategori (2006): RE, CR, EN, VU, NT, DD, Ikke listet
Begrens søk til makrolav: Nei - Ja
Lavsubstans:
Fylke: + nabofylker , - Kommune:
Tekststreng i lokalitetfelt:
Tekststreng i økologifelt:
Tekststreng i innsamlerfelt:
Samlet i eller etter og i eller før AD. Inkluder udaterte poster: Ja - Nei
Herbarium aksesjonsnummer fra til
Seneste redigeringsdato (åååå.mm.dd): (virker bare for BG, O og hb Holien - for Krysslister erstattes verdien med postens opprettelsesdato)

Begrens til datasett: B, BG, DUKE, MIN, NLH, O, S, TRH, TROM, UPS, Hb Holien, Artsobservasjoner.no, Krysslister, Click&Go!, Notater (O), Inventeringsskjemaer (1992-1995), Inventeringsskjemaer (2005-)

For inventeringsdata: Alle, eller kun gjenfunn/nyfunn - utgått - usikker status

Indeks: Autovalg [Art - Fylke/kommune - Dato - NB! Disse valgene kan føre til vesentlig lenger søketid!]

Visningsformat: Kart - Google Earth KML-fil - Bredde/Høyde-diagram - Etiketter - Sjekkliste - Tabell - TLC-data - Innsamlingsdato fordelt på tiår - Seneste bestemmelsesdato fordelt på tiår - Innsamlingsdato fordelt på måned - Feltavgrenset datafil - Forvaltningsrettet - Lengde/bredde - GPX-fil

Kartstørrelse

      

NB! Vi garanterer ikke korrekt bestemmelse av materialet eller korrekt avskrift av etikettene. For kritisk bruk av databasen, vennligst kontakt de aktuelle samlingene.